توسعه پایدار
عبارت است از توسعه ای که احتیاجات نسل امروز را بدون صدمه زدن به توانایی تامین نیاز های نسل آینده برآورده نماید

مسائل عمده در حفظ میط زیست:
کاهش ضخامت لایه اوزون
باران های اسیدی
اثر گلخانه ای

پروژه تنظیم شرایط محیطی - منابع انرژی 72 اسلاید,دانلود پروژه پاورپوینت درس تنظیم شرایط محیطی 2,مقاله پاورپوینت درس تنظیم شرایط محیطی,مقاله منابع انرژی,تحقیق پاورپوینت منابع انرژی,دانلود مقاله درباره منابع انرژی,مقاله پاورپوینت منابع انرژی,مقاله پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی,مقاله پاورپوینت معماری