بخشی از پروپزال:

1-1 شناخت موضوع و طرح مسئله
پایانه، یکی از انواع تسهیلات حمل و نقل می باشد که در آن نوع وسیله نقلیه تغییر می کند. پایانه مسافری بین شهری (جاده ای)، پایانه ای است که مسافرین با مراجعه به این مر کز از خدمات آن مرکز استفاده نموده و توسط وسایل نقلیه از شهری به شهر دیگر مسافرت می کنند.پایانه ها انواع مختلف دارند و از حیث نوع مالکیت، حوزه عملیات، عملکرد و … قابل بررسی می باشند.

مطالعات پایانه مسافربری بین شهری ( جاده ای ),رساله پایانه مسافربری جاده ای,پایان نامه پایانه مسافربری بین شهری ( جاده ای ),مطالعات پایانه مسافربری درون شهری,رساله پایانه مسافربری درون شهری,نمونه موردی پایانه مسافربری بین شهری ( جاده ای ),نمونه موردی خارجی پایانه مسافربری بین شهری ( جاده ای ),نمونه موردی داخلی پایانه مسافربری بین شهری جاده ای,نقشه پایانه مسافربری بین شهری,طراحی پایانه مسافربری بین شهری,طراحی پایانه مسافربری جاده ای

1-2 هدف از انتخاب موضوع
از دیرباز سفر کردن از منطقه ای به منطقه دیگر، جزئی از فعالیت های انسان ها بوده و با به تمدن رسیدن او و استفاده از اتومبیل، جاده نقش اساسی در این زمینه داشته است. بطوری که اکنون نیز بیشتر مردم هنوز از طریق جاده به مسافرت می روند.برای سامان بخشیدن به این امر و همچنین کنترل آن بحث پایانه ها به میان می آید.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و خرید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…