مقدمه

بورس سهام در كشورهاي پيشرفته ,‌بازار متشكل سرمايه است و وظايف مهمي از تخصيص بهينه منابع و جلب پس اندازها براي امور توليدي و سود آ وری براي سرمايه هاي مردم را به خوبي انجام مي دهد . بديهي است تامين منابع مالي براي شركت ها , از مهمترين خصوصايت بورس در كشورهاي پيشرفته است.
بورس بازاری است همانند بازارهای دیگر که عده ای جنس هایشان را عرضه می کنند و دیگران آ نرا می خرند، اما در این بازار جنس مورد معامله ، سهام شرکتها یا اوراق قرضه است که دولتها یا شرکتها و موسسات معتبر آ نرا منتشر می کنند. در بورس برای جلو گیری از ضرر کمتر مقررات سختی اعمال می شود، تا هم شرکتها و هم مردم منتفع شوند.
رساله ساختمان بورس اوراق بهادار,مطالعات ساختمان بورس اوراق بهادار,پایان نامه ساختمان بورس اوراق بهادار,برنامه فیزیکی ساختمان بورس اوراق بهادار,نمونه موردی ساختمان بورس اوراق بهادار,نمونه موردی خارجی ساختمان بورس اوراق بهادار,ظوابط و استانداردهای ساختمان بورس اوراق بهادار,ظوابط ساختمان بور اوراق بهادار,دانلود رساله ساختمان بورس اوراق بهادار,دانلود مطالعات ساختمان بورس اوراق بهادار,دانلود پایان نامه معماری ساختمان بورس اوراق بهادار,مطالعات معماری ساختمان بورس اوراق بهادار,رساله معماری ساختمان بورس اوراق بهاداربورس اوراق بهادار یکی از کانالهــای مهم سر مایه گذاری در دنیا به شمار مـــی رود و نبض بازار های جهان در بورس های مهم کالا و اوراق بهادار می تپـد، هم چنین بورس شیوه ای برای جمع آوری سرمایه های کوچک وبزرگ وهدایت آ ن به اقتصاد کشور و استفاده از آ نها در تولید و ارائۀ خدمات می باشد.و زمینۀ رشد و توسعۀ اقتصادی و صنعتی را فراهم نموده و با ایجاد مشا غــل جدید و بکار گیری جوانان کشور به مبارزه با بیکاری می پردازد ،و بسیاری ازآ سیبهای اجتماعی ناشی از بیکاری نظیر سرقت ، بزهکاری و غیره کاهش می یابد.
برای دانلود و توضیجات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید…