معماری هتل
مجتمع هاي خدماتي- رفاهي ،پاسخگوي نيازهاي مسافران بين راهي
پيشينه تاريخي سرزمين كهن ايران بيانگر پيشتازي و سرآمدي ايرانيان در ساخت راه هاوتاسيسات بين راهي است واحداث كاروانسراهاو خدمات مربوطه گواه اين ادعا ست.در عصر حاضر با توجه به توسعه صنعت حمل ونقل بويژه حمل ونقل جاده اي وگسترش فناوري ساخت وسايل نقليه وتوسعه وتنوع راه هاي ارتباطي،موضوع ارائه خدمات در طول راه ها به مسافران ورانندگان دچار دگرگوني اساسي شده وهمچنين خدمات مورد نياز آنان از نظر تنوع،كميت وكيفيت نيز تغيير نموده است.گسترش چشمگير حمل ونقل جاده اي در ايران و توسعه شبكه جاده اي كشور از يك طرف وپراكندگي غير اصولي وناكارآمدي مكان هاي خدمات رفاهي موجود در كنار جاده ها موجب بروز مشكلات عديده اي براي مسافران ورانندگان شده است.

مطالعات معماری هتل هوشمند,رساله معماری هتل هوشمند,پروپوزال معماری هتل هوشمند,دانلود رساله هتل هوشمند,دانلود مطالعات هتل هوشمند,دانلود رساله معماری هتل هوشمند,دانلود مطالعات معماری هتل هوشمند,ظوابط معماری هتل هوشمند,ظوابط طراحی هتل هوشمند,دانلود رساله کامل هتل هوشمند,دانلود مطالعات کامل هتل هوشمند,دانلود طراحی نهائی هتل هوشمند,دانلود پروپوزال هتل هوشمند

ساليانه ميليونها مسافر و صدها هزار وسيله نقليه در شبكه راه هاي كشور رفت وآمد مي كنند،انبوه مسافران و رانندگان اتوبوس ها وكاميون ها به مكان هايي نياز دارند تا بتوانند از خدمات مورد نياز در طول سفر استفاده كنند.بدين منظور طرح احداث واحدهايي كه بتواند با رويكرد هاي علمي و كارشناسي نيازهاي فوق الذكر راپاسخ دهد بوجود آمد.
تاريخچه خدمات بين راهي در ايران:
ايجاد راه وساختمان هاي بين راهي در سرزمين ايران پيشينه اي كهن دارد.ايرانيان در مسير وفواصل معين،مكان ها واطراق گاه هايي ايجاد كرده بودندكه محل توقف وآسايش مسافران وكاروان هاي تجاري وبازرگاني بوده است.

برای دانلود و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…