1-1 بیان موضوع

پردیس معماران ( مرکز گردهمایی معماران در اصفهان)

“معماری یک جریان دائما در حال تحول و دگرگونی است که ریشه در گذشته ی دور و نزدیک دارد. معمارجوان نیازمند اتصال تاریخی به این ریشه هاست، اما هیچ نهاد و نظامی نه در طول آموزش و نه درطول کار حرفه ای وجود ندارد که میراث معمارگذشته و تجارب نسل های معاصر را به جوانان انتقال دهد و شناخت تاریخیِ پیوسته ای را در ذهن آنان بپروراند. ” ( هاشمی، 1380، ص3)

پایان نامه معماری پردیس معماران ( مرکز گردهمایی معماران در اصفهان ) 75 صفحه - رساله پردیس معماری,رساله پردیس معماری,برنامه فیزیکی پردیس معماران,مطالعات پردیس معماری,طراحی مرکز گردهمایی معماران,دانلود پایان نامه معماری پردیس معماران,دانلود پایان نامه کامل پردیس معماران,دانلود رساله کامل پردیس معماران,نمونه موردی پردیس معماران,نمونه موردی خارجی پردیس معماران,ظوابط و استانداردهای طراحی پردیس معماران,نقشه معاری پردیس معماران,پلان معماری پردیس معماران,نقشه پردیس معماری,پلان پردیس معماری,طراحی پردیس معماری,رساله کامل پردیس معماری,مطالعات کامل پردیس معماران,رساله معماری پردیس معماران,مطالعات معماری پردیس معماران,پایان نامه معماری پردیس معماران

پردیس معماران مجموعه ای است که در عصراطلاعات و ارتباطات، مُهره های از هم پاشیده ی معماری را دوباره گردهم آورده و به عنوان یک مرکزرشد، ازجمله سازمانهای تسریع کننده ی توسعه ی معماری در جامعه در راستای تکمیل چرخه ی تحقیقات با بخش های مرتبط با معماری، به شمار می رود.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و خرید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…