رساله معماری با موضوع طراحی کانون معماری

مطالعات معماری طراحی کانون معماری

كانون معماري :
هنر معمارى را مى توان كاربردى ترين هنر تصويرى دانست كه همه انسانها بصورت بسيار وسيعتر و گسترده تر از ساير هنرها با آن سروكار دارند. در حقيقت يك اثر هنري، شكل يا تصوير دو مفهوم كلي دارد. اولين آن ساختار يك اثر است كه ميتوان آن را جداي از فرهنگ و هنر مورد بررسي قرار داد و دومين آن مفهوم ادراكي يك اثر هنري است كه مربوط خواهد بود به فرهنگ عمومي يك جامعه، سنتها، آگاهيها، سليقه‌هاي فردي و گروهي محيط.
بنابراين، در جايي كه يك اثر هنري يا تصويري، گوياي واقعيتهاي بسياري است، چگونه محيط زندگي خود را توجيه مي كنيم و با مفاهيم و ادراكات منطقي، چگونه مي توان زمان خود را تعريف كرد؟ آيا براي نشان دادن ارزشها بايد به دور اشاره كرد و زيبايي، جلال و عظمت و ماندگاري را در گذشته جستجو كرد يا از زماني كه در دوران اسلام پس از آن، كه با تكيه بر جهان بيني غني اسلام، معماري ما بر معماري و هنرهاي ساير ممالك تأثير مي گذاشت؟ يا پس از آن كه در حال حاضر از شيوه پست مدرن بكارگيري صرف مي شود؟

رساله کانون معماری,مطالعات کانون معماری,پایان نامه کانون معماری,طرح نهایی کانون معماری,پروپوزال کانون معماری,دانلود رساله معماری کانون معماری,برنامه فیزیکی کانون معماری,ظوابط و ریزفضاهای کانون معماری,طراحی کانون معماری,رساله معماری کانون معماری,مطالعات معماری کانون معماری,دانلود رساله پایان نامه کانون معماری,رساله معماری با موضوع کانون معماری,نمونه موردی کانون معماری,نمونه موردی خارجی کانون معماری,مقاله معماری کانون معماری
هيچ يك از اشارات از دور تا امروز، آنچه را كه ما براي زندگي فعليمان نيازمنديم به ما نخواهد داد پس بهتر است اكتفا كنيم به گفتن اينكه چه بوديم و بعد بيايم و نشان دهيم كه چه بايد باشيم…
يكي از مهمترين علل كمبود در زمينه معماري، در حال حاضر عدم وجود يك كانون مستقل معماري و ادبيات معماري است. كانوني كه در بر گيرنده تمامي فعاليتهاي مربوط به معماري اين مرزوبوم باشد و فرهنگ عمومي را در اين زمينه توسعه بخشد و اين در حالي است كه تصميمات اجرائي شهرها غالباً بدون برنامه ريزي و هماهنگي از وزارت خانه ها، شهرداري ها، نظامها و شوراهاي مربوط انجام مي گيرد.

برای دانلود رساله و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

بخشی از مطالب و پروپوزال رساله کانون معماری:

علاوه بر موارد ذكر شده عوامل ديگري نيز وجود دارد كه اساس فكري تأسيس يك مكان براي تكاپوي انديشه، يافتن و كانوني براي انديشه و فعاليت را تشكيل مي دهد از آن جمله است:
1)عدم شناخت دانشجويان از موقعيت فعلي معماران ايراني و نداشتن ارتباط با دست اندركاران اين رشته كه باعث مي شود اين افراد تا قبل از ورود به بازار كار افرادي باشند ناآگاه و سردرگم در رابطه با معماري.
2)عدم شناخت مردم از معماري كه باعث شده اين رشته كه روزگاري با قرارگيري در جايگاه واقعي خود در بوم و فرهنگ ايراني، نقش موثري داشت ، ارزش اوليه خود را از دست داده و در نظر عامه مردم چهره اي تجملي بيابد .
3) عدم دسترسي به مراجع اطلاعاتي مشخص جامع و كامل ، تحقيقات معماري كشور را با ركود مواجه ساخته است .
4) عدم وجود منبع آگاه كننده و متمركز براي نشر اخبار معماري .
و دهها مشكل درشت و خرد ديگر .
با توجه به اين مطالب ، نياز به يك مكان به عنوان كانون معماري براي توسعه انديشه معماري در شهرهاي مختلف كشور احساس مي شود . مي توان اهداف چنين كانوني را به صورت زير بيان كرد :
1- گردهمايي دانشجويان ، انديشمندان ، صاحب نظران و معماران كارآزموده تا بتوانند در اين مكان به تبادل نظر بپردازند ؛
2- نزديك كردن مردم عادي با موضوع معماري ؛
3- تشكيل كانوني كه دربرگيرنده تمامي فعاليت هاي مربوط به معماري اين مرزوبوم باشد و فرهنگ عمومي را در اين زمينه توسعه بخشد ؛
4) مطالعه و تحقيق درمورد معماري با هدف ارتقا دانش و علم نوين معماري .

 

موضوع
پروژه و اهداف آن

تعريف و تحرير پروژه
كانون معماري مجموعه ايست براي پاسخگويي به نيازهاي معماري . هدف اين مجموعه گردهم آوري دانشجويان ، انديشمندان ، صاحب نظران و معماران كارآزموده ايست تا بتوانند در اين مكان به تبادل نظر و توسعه انديشه معماري بپردازند .
وجود اين مكان انگيزه اي خواهد بود تا معماران بتوانند به فعاليت بپردازند و ادبيات معماري را توسعه بخشند در نتيجه بتوان از وجود آن براي به حركت در آوردن معمار ، معماري و مردم استفاده كرد .
جهت هر چه غني تر شدن مجموعه ياد شده از نظر اطلاعات و اخبار معماري ، مي توان مركزي را در نظر گرفت كه شامل بخش هاي مطالعات و تحقيقات معماري باشد و با هدف ارتقا دانش و علم نوين معماري در اختيار مهندسان ، محققان ، نويسندگان ، دانشجويان و افراد عالي جامعه قرار گيرد .
علاوه بر موارد ذكر شده كانون معماري مكاني خواهد بود كه تمامي اطلاعات معماري را توسط شبكه اي گسترده از مراكز معماري جهان گرفته و در خود انباشته خواهد كرد تا توسط شبكه اي ديگر در ميان اقشار مختلف جامعه پراكنده گردد.

معرفي بخشهاي مجموعه و اهداف شكل گيري هر بخش
1) كانون
2) كتابخانه تخصصي معماري و شهرسازي
3) سالن اجتماعات و گردهمايي ، سمينار و فيلم و اسلايد
4) آرشيو معماري و بانك اطلاعاتي
5) دپارتمان اداري
6) موزه و نمايشگاه ها
7) قسمت هاي خدمات و نگهداري و تاسيسات و پاركينگ ها
8) رستوران و تريا

1) كانون: كه اهدافي كلي و عمومي را پيگيري مي كند همانند اهداف آموزشي ، پژوهشي و فعاليت هاي عمده و كلي اين مجموعه در آن رخ مي دهد .
2) بخش تحقيقات و نشريات (كتابخانه تخصصي) با هدف ارتقا دانش معماري در كليه سطوح و حمايت از محققين و نويسندگان فن از طريق ايجاد امكانات لازم و در اختيار گذاشتن آرشيو اطلاعاتي
3) سالن هاي اجتماعات ، گردهمايي ، سمينار و نمايش فيلم و اسلايد با هدف به بحث گذاشتن اطلاعات و رويدادهاي معماري ، مرمت و شهرسازي در محافل عمومي تر ميان اساتيد ، مرمت كاران ، معماران ، شهرسازان و دانشجويان و بسط دانش در كليه زمينه‌هاي نامبرده .
4) آرشيو و پژوهشكده معماري ، براي گرد هم آوردن و تكميل كليه مدارك با ارزش معماري و شهرسازي اعم از نقشه ، عكس ، فيلم ، ماكت و… اين بخش پشتوانه حفظ آثار و تسهيل كننده تحقيقات بوده و گر چه كليه منابع نامبرده را در خود جاي نميدهد ، همچون بانك هاي اطلاعاتي به واسطه شبكه ارتباطي كه با ساير مراكز معماري و شهرسازي و مرمت ايران دارد محقق را از نشاني دقيق اطلاعات موجود آگاه مي سازد . ضمنا” اين بخش مي تواند در سطح وسيع تري عمل كرده مدارك منطقه اي بزرگ تر از كشور و حتي كل دنيا را گردآوري كرده و در اختيار محققين قرار دهد .
5) دپارتمان اداري كه هماهنگي ميان كل مجموعه را به عهده دارد .
6) ارائه آثار در موزه و نمايشگاه معماري ، جهت آشناسازي مردم با معماري و شهرسازي در مقياس بومي و سنتي تا ملي و بين المللي ؛ اين امر منجر به گسترش صنعت توريسم نيز مي گردد . اين بخش عرصه اي است كه با عرضه آثار طراحان متفاوت ، حس رقابت را ميان آنان بر مي انگيزد و به اين ترتيب سطح معماري معاصر را ارتقا مي بخشد .
7) خدمات و نگهداري تاسيسات و پاركينگ ها كه كل مجموعه را سرويس دهي مي‌نمايد.
8) تريا كه در اين مجموعه نه فقط در شكل خدمات جانبي ساير بخش ها بلكه با انگيزه جذب اقشار بيش تري از معماران و مردم عادي عمل مي كند . ضمنا” محفلي خواهد بود خصوصي تر براي ردوبدل كردن اطلاعات و بحث هاي معماري .

 

 

 

 

فهرست مطالب:

عنوان صفحه
کانون معماری 1
موضوع پروژه واهداف آن
تعریف پروژه 4
معرفی بخشهای مجموعه واهداف شکل گیری هر بخش 5
مطالعات اقلیمی
موقعیت 8
تقسیمات کشوری 8
خصوصیات اقلیمی همدان 9
آب و هوا 9
بررسی باد 13
شهر از نظر زمین شناسی 14
جمعیت 14
توزیع تراکم نسبی جمعیت 16
آموزش وسواد 16
موقعیت استان 19
نکات طراحی 20
موقعیت استان در تقسیم بندی اقلیمی 21
مبانی نظری
پست مدرنیته 21
نظریات پست مدرنیسم 24
معماری مدرن و ریشه یابی فلسفی آن 27
گرایش به فرم و ظاهر وگرایش به معنویات 31
معماری پست مدرن از دیدگاه چارلز چکنز 37
بررسی معماری کثرت گرای اندو 43
پست مدرنیسم به عنوان یک پدیده فرهنگی 45
بررسی نمونه های مشابه
معرفی چند مرکز معماری 47
آرسنال 47
ریبا انگلیس 50
زودرکرک امنردام 52
آدکام امنردام 53
انستیتو معماری هلند 54
مرکز معماری دانمارک 55
موزه معماری آلمان 57
مرکز معماری کانادا 59
عوامل موثر در برنامه ریزی فیزیکی 62
تفکیک وتوزیع فضاها در طبقات 64
سایت طراحی
سایت طراحی 65
برنامه ریزی فیزیکی
برنامه ریزی فیزیکی 67
ضوابط ومعیارهای طراحی فضاها
ضوابط ومعیارهای طراحی فضاهای کانون معماری 72
مبلمان تیپ ونمونه 72
ابعاد استانداردها 73
آتلیه طراحی 74
سایت کامپیوتری 76
اتاق اساتید 77
ضوابط ومعیارهای طراحی کتابخانه 80
صوت 81
ابعاد واستانداردهای کتابخانه 82
دیاگرام فضای کتابخانه 85
ضوابط ومعیار های طراحی تالار اجتماعات و سالنهای نمایش 86
مشخصات فنی سالن نمایش 88
ضوابط ومعیارهای طراحی فضاهای اداری 98
ضوابط ومعیارهای طراحی موزه ونمایشگاههای معماری 102
ابعاد واستانداردها 104
ضوابط ومعیارهای طراحی تریا 108
ضوابط ومعیارهای طراحی پارکینگ 112
ضوابط ومعیارهای طراحی توالت ها ودستشویی 113
سازه و تاسیسات
سازه 114
درزهای در نظرگرفته شده 114
مصالح 115
گرمایش-سرمایش 115
اطفاء حریق 116

منابع 121

 

 

 

 

تصاویر فایل:

رساله کانون معماری,مطالعات کانون معماری,پایان نامه کانون معماری,طرح نهایی کانون معماری,پروپوزال کانون معماری,دانلود رساله معماری کانون معماری,برنامه فیزیکی کانون معماری,ظوابط و ریزفضاهای کانون معماری,طراحی کانون معماری,رساله معماری کانون معماری,مطالعات معماری کانون معماری,دانلود رساله پایان نامه کانون معماری,رساله معماری با موضوع کانون معماری,نمونه موردی کانون معماری,نمونه موردی خارجی کانون معماری,مقاله معماری کانون معماریدانلود رساله معماری کانون معماری,برنامه فیزیکی کانون معماری,ظوابط و ریزفضاهای کانون معماری,طراحی کانون معماری,رساله معماری کانون معماری,مطالعات معماری کانون معماری,دانلود رساله پایان نامه کانون معماری,رساله معماری با موضوع کانون معماری,نمونه موردی کانون معماری,نمونه موردی خارجی کانون معماری,مقاله معماری کانون معماری

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل
  • فرمت فایل : word
  • حجم فایل ها: ۷ مگابایت
  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.