رساله معماری با موضوع طراحی کانون معماری

مطالعات معماری طراحی کانون معماری

کانون معماری :
هنر معمارى را مى توان کاربردى ترین هنر تصویرى دانست که همه انسانها بصورت بسیار وسیعتر و گسترده تر از سایر هنرها با آن سروکار دارند. در حقیقت یک اثر هنری، شکل یا تصویر دو مفهوم کلی دارد. اولین آن ساختار یک اثر است که میتوان آن را جدای از فرهنگ و هنر مورد بررسی قرار داد و دومین آن مفهوم ادراکی یک اثر هنری است که مربوط خواهد بود به فرهنگ عمومی یک جامعه، سنتها، آگاهیها، سلیقه‌های فردی و گروهی محیط.
بنابراین، در جایی که یک اثر هنری یا تصویری، گویای واقعیتهای بسیاری است، چگونه محیط زندگی خود را توجیه می کنیم و با مفاهیم و ادراکات منطقی، چگونه می توان زمان خود را تعریف کرد؟ آیا برای نشان دادن ارزشها باید به دور اشاره کرد و زیبایی، جلال و عظمت و ماندگاری را در گذشته جستجو کرد یا از زمانی که در دوران اسلام پس از آن، که با تکیه بر جهان بینی غنی اسلام، معماری ما بر معماری و هنرهای سایر ممالک تأثیر می گذاشت؟ یا پس از آن که در حال حاضر از شیوه پست مدرن بکارگیری صرف می شود؟

رساله کانون معماری,مطالعات کانون معماری,پایان نامه کانون معماری,طرح نهایی کانون معماری,پروپوزال کانون معماری,دانلود رساله معماری کانون معماری,برنامه فیزیکی کانون معماری,ظوابط و ریزفضاهای کانون معماری,طراحی کانون معماری,رساله معماری کانون معماری,مطالعات معماری کانون معماری,دانلود رساله پایان نامه کانون معماری,رساله معماری با موضوع کانون معماری,نمونه موردی کانون معماری,نمونه موردی خارجی کانون معماری,مقاله معماری کانون معماری
هیچ یک از اشارات از دور تا امروز، آنچه را که ما برای زندگی فعلیمان نیازمندیم به ما نخواهد داد پس بهتر است اکتفا کنیم به گفتن اینکه چه بودیم و بعد بیایم و نشان دهیم که چه باید باشیم…
یکی از مهمترین علل کمبود در زمینه معماری، در حال حاضر عدم وجود یک کانون مستقل معماری و ادبیات معماری است. کانونی که در بر گیرنده تمامی فعالیتهای مربوط به معماری این مرزوبوم باشد و فرهنگ عمومی را در این زمینه توسعه بخشد و این در حالی است که تصمیمات اجرائی شهرها غالباً بدون برنامه ریزی و هماهنگی از وزارت خانه ها، شهرداری ها، نظامها و شوراهای مربوط انجام می گیرد.

برای دانلود رساله و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

بخشی از مطالب و پروپوزال رساله کانون معماری:

علاوه بر موارد ذکر شده عوامل دیگری نیز وجود دارد که اساس فکری تأسیس یک مکان برای تکاپوی اندیشه، یافتن و کانونی برای اندیشه و فعالیت را تشکیل می دهد از آن جمله است:
۱)عدم شناخت دانشجویان از موقعیت فعلی معماران ایرانی و نداشتن ارتباط با دست اندرکاران این رشته که باعث می شود این افراد تا قبل از ورود به بازار کار افرادی باشند ناآگاه و سردرگم در رابطه با معماری.
۲)عدم شناخت مردم از معماری که باعث شده این رشته که روزگاری با قرارگیری در جایگاه واقعی خود در بوم و فرهنگ ایرانی، نقش موثری داشت ، ارزش اولیه خود را از دست داده و در نظر عامه مردم چهره ای تجملی بیابد .
۳) عدم دسترسی به مراجع اطلاعاتی مشخص جامع و کامل ، تحقیقات معماری کشور را با رکود مواجه ساخته است .
۴) عدم وجود منبع آگاه کننده و متمرکز برای نشر اخبار معماری .
و دهها مشکل درشت و خرد دیگر .
با توجه به این مطالب ، نیاز به یک مکان به عنوان کانون معماری برای توسعه اندیشه معماری در شهرهای مختلف کشور احساس می شود . می توان اهداف چنین کانونی را به صورت زیر بیان کرد :
۱- گردهمایی دانشجویان ، اندیشمندان ، صاحب نظران و معماران کارآزموده تا بتوانند در این مکان به تبادل نظر بپردازند ؛
۲- نزدیک کردن مردم عادی با موضوع معماری ؛
۳- تشکیل کانونی که دربرگیرنده تمامی فعالیت های مربوط به معماری این مرزوبوم باشد و فرهنگ عمومی را در این زمینه توسعه بخشد ؛
۴) مطالعه و تحقیق درمورد معماری با هدف ارتقا دانش و علم نوین معماری .

 

موضوع
پروژه و اهداف آن

تعریف و تحریر پروژه
کانون معماری مجموعه ایست برای پاسخگویی به نیازهای معماری . هدف این مجموعه گردهم آوری دانشجویان ، اندیشمندان ، صاحب نظران و معماران کارآزموده ایست تا بتوانند در این مکان به تبادل نظر و توسعه اندیشه معماری بپردازند .
وجود این مکان انگیزه ای خواهد بود تا معماران بتوانند به فعالیت بپردازند و ادبیات معماری را توسعه بخشند در نتیجه بتوان از وجود آن برای به حرکت در آوردن معمار ، معماری و مردم استفاده کرد .
جهت هر چه غنی تر شدن مجموعه یاد شده از نظر اطلاعات و اخبار معماری ، می توان مرکزی را در نظر گرفت که شامل بخش های مطالعات و تحقیقات معماری باشد و با هدف ارتقا دانش و علم نوین معماری در اختیار مهندسان ، محققان ، نویسندگان ، دانشجویان و افراد عالی جامعه قرار گیرد .
علاوه بر موارد ذکر شده کانون معماری مکانی خواهد بود که تمامی اطلاعات معماری را توسط شبکه ای گسترده از مراکز معماری جهان گرفته و در خود انباشته خواهد کرد تا توسط شبکه ای دیگر در میان اقشار مختلف جامعه پراکنده گردد.

معرفی بخشهای مجموعه و اهداف شکل گیری هر بخش
۱) کانون
۲) کتابخانه تخصصی معماری و شهرسازی
۳) سالن اجتماعات و گردهمایی ، سمینار و فیلم و اسلاید
۴) آرشیو معماری و بانک اطلاعاتی
۵) دپارتمان اداری
۶) موزه و نمایشگاه ها
۷) قسمت های خدمات و نگهداری و تاسیسات و پارکینگ ها
۸) رستوران و تریا

۱) کانون: که اهدافی کلی و عمومی را پیگیری می کند همانند اهداف آموزشی ، پژوهشی و فعالیت های عمده و کلی این مجموعه در آن رخ می دهد .
۲) بخش تحقیقات و نشریات (کتابخانه تخصصی) با هدف ارتقا دانش معماری در کلیه سطوح و حمایت از محققین و نویسندگان فن از طریق ایجاد امکانات لازم و در اختیار گذاشتن آرشیو اطلاعاتی
۳) سالن های اجتماعات ، گردهمایی ، سمینار و نمایش فیلم و اسلاید با هدف به بحث گذاشتن اطلاعات و رویدادهای معماری ، مرمت و شهرسازی در محافل عمومی تر میان اساتید ، مرمت کاران ، معماران ، شهرسازان و دانشجویان و بسط دانش در کلیه زمینه‌های نامبرده .
۴) آرشیو و پژوهشکده معماری ، برای گرد هم آوردن و تکمیل کلیه مدارک با ارزش معماری و شهرسازی اعم از نقشه ، عکس ، فیلم ، ماکت و… این بخش پشتوانه حفظ آثار و تسهیل کننده تحقیقات بوده و گر چه کلیه منابع نامبرده را در خود جای نمیدهد ، همچون بانک های اطلاعاتی به واسطه شبکه ارتباطی که با سایر مراکز معماری و شهرسازی و مرمت ایران دارد محقق را از نشانی دقیق اطلاعات موجود آگاه می سازد . ضمنا” این بخش می تواند در سطح وسیع تری عمل کرده مدارک منطقه ای بزرگ تر از کشور و حتی کل دنیا را گردآوری کرده و در اختیار محققین قرار دهد .
۵) دپارتمان اداری که هماهنگی میان کل مجموعه را به عهده دارد .
۶) ارائه آثار در موزه و نمایشگاه معماری ، جهت آشناسازی مردم با معماری و شهرسازی در مقیاس بومی و سنتی تا ملی و بین المللی ؛ این امر منجر به گسترش صنعت توریسم نیز می گردد . این بخش عرصه ای است که با عرضه آثار طراحان متفاوت ، حس رقابت را میان آنان بر می انگیزد و به این ترتیب سطح معماری معاصر را ارتقا می بخشد .
۷) خدمات و نگهداری تاسیسات و پارکینگ ها که کل مجموعه را سرویس دهی می‌نماید.
۸) تریا که در این مجموعه نه فقط در شکل خدمات جانبی سایر بخش ها بلکه با انگیزه جذب اقشار بیش تری از معماران و مردم عادی عمل می کند . ضمنا” محفلی خواهد بود خصوصی تر برای ردوبدل کردن اطلاعات و بحث های معماری .

 

 

 

 

فهرست مطالب:

عنوان صفحه
کانون معماری ۱
موضوع پروژه واهداف آن
تعریف پروژه ۴
معرفی بخشهای مجموعه واهداف شکل گیری هر بخش ۵
مطالعات اقلیمی
موقعیت ۸
تقسیمات کشوری ۸
خصوصیات اقلیمی همدان ۹
آب و هوا ۹
بررسی باد ۱۳
شهر از نظر زمین شناسی ۱۴
جمعیت ۱۴
توزیع تراکم نسبی جمعیت ۱۶
آموزش وسواد ۱۶
موقعیت استان ۱۹
نکات طراحی ۲۰
موقعیت استان در تقسیم بندی اقلیمی ۲۱
مبانی نظری
پست مدرنیته ۲۱
نظریات پست مدرنیسم ۲۴
معماری مدرن و ریشه یابی فلسفی آن ۲۷
گرایش به فرم و ظاهر وگرایش به معنویات ۳۱
معماری پست مدرن از دیدگاه چارلز چکنز ۳۷
بررسی معماری کثرت گرای اندو ۴۳
پست مدرنیسم به عنوان یک پدیده فرهنگی ۴۵
بررسی نمونه های مشابه
معرفی چند مرکز معماری ۴۷
آرسنال ۴۷
ریبا انگلیس ۵۰
زودرکرک امنردام ۵۲
آدکام امنردام ۵۳
انستیتو معماری هلند ۵۴
مرکز معماری دانمارک ۵۵
موزه معماری آلمان ۵۷
مرکز معماری کانادا ۵۹
عوامل موثر در برنامه ریزی فیزیکی ۶۲
تفکیک وتوزیع فضاها در طبقات ۶۴
سایت طراحی
سایت طراحی ۶۵
برنامه ریزی فیزیکی
برنامه ریزی فیزیکی ۶۷
ضوابط ومعیارهای طراحی فضاها
ضوابط ومعیارهای طراحی فضاهای کانون معماری ۷۲
مبلمان تیپ ونمونه ۷۲
ابعاد استانداردها ۷۳
آتلیه طراحی ۷۴
سایت کامپیوتری ۷۶
اتاق اساتید ۷۷
ضوابط ومعیارهای طراحی کتابخانه ۸۰
صوت ۸۱
ابعاد واستانداردهای کتابخانه ۸۲
دیاگرام فضای کتابخانه ۸۵
ضوابط ومعیار های طراحی تالار اجتماعات و سالنهای نمایش ۸۶
مشخصات فنی سالن نمایش ۸۸
ضوابط ومعیارهای طراحی فضاهای اداری ۹۸
ضوابط ومعیارهای طراحی موزه ونمایشگاههای معماری ۱۰۲
ابعاد واستانداردها ۱۰۴
ضوابط ومعیارهای طراحی تریا ۱۰۸
ضوابط ومعیارهای طراحی پارکینگ ۱۱۲
ضوابط ومعیارهای طراحی توالت ها ودستشویی ۱۱۳
سازه و تاسیسات
سازه ۱۱۴
درزهای در نظرگرفته شده ۱۱۴
مصالح ۱۱۵
گرمایش-سرمایش ۱۱۵
اطفاء حریق ۱۱۶

منابع ۱۲۱

 

 

 

 

تصاویر فایل:

رساله کانون معماری,مطالعات کانون معماری,پایان نامه کانون معماری,طرح نهایی کانون معماری,پروپوزال کانون معماری,دانلود رساله معماری کانون معماری,برنامه فیزیکی کانون معماری,ظوابط و ریزفضاهای کانون معماری,طراحی کانون معماری,رساله معماری کانون معماری,مطالعات معماری کانون معماری,دانلود رساله پایان نامه کانون معماری,رساله معماری با موضوع کانون معماری,نمونه موردی کانون معماری,نمونه موردی خارجی کانون معماری,مقاله معماری کانون معماریدانلود رساله معماری کانون معماری,برنامه فیزیکی کانون معماری,ظوابط و ریزفضاهای کانون معماری,طراحی کانون معماری,رساله معماری کانون معماری,مطالعات معماری کانون معماری,دانلود رساله پایان نامه کانون معماری,رساله معماری با موضوع کانون معماری,نمونه موردی کانون معماری,نمونه موردی خارجی کانون معماری,مقاله معماری کانون معماری

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما نیز آنی ارسال خواهد شد. آموزش خرید و دریافت فایل
  • فرمت فایل : word
  • حجم فایل ها: ۷ مگابایت
  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.