رساله کارشناسی ارشد معماری با موضوع دهکده فرهنگی تفریحی

مطالعات معماری طراحی دهکده فرهنگی – تفریحی شهر بم با رویکرد حفاظت از منظرتاریخی – فرهنگی 145 صفحه

بخشی از مطالب و پروپوزال رساله دهکده فرهنگی تفریحی

چکیده
مفهوم امروزی منظر فرهنگی نتیجه روند توسعۀ جامعۀ معاصر و ارزش های حاکم بر آن است. پس از جنگ جهانی و ویرانی های حاصل از آن و توسعۀ عظیم صنعتی، از دهۀ 1950 مردم دریافتند که زندگیشان ارتباط نزدیکی با محیطی دارد که در آن زندگی و کار می کنند و این امر، تشخیص هویت فرهنگی و مرجعی روحی و روانی برای روشی متعادل در زندگی شد چرا که زندگي مردمان هر جا با فرهنگشان پيوندي ناگسستني دارد و در بستر آن معنا پيدا مي کند، لذا براي ترقّي و تعالي فرهنگ، پرداختن به زير ساخت هاي فرهنگي امری ضروري است. مراکز فرهنگی در هر جامعه از عوامل مهم اشاعه فرهنگ آن جامعه به شمار می آیند و از طرفی هم یکي از عرصه هاي مهمي که در مطالعات اجتماعي و پژوهش هاي فرهنگي براي شناخت تحولات ارزشي و نگرشي و سبک هاي جديد زندگي مورد توجه قرار مي گيرد عرصه فراغت و تفریح است، زيرا به سبب در برداشتن الزامات کمتر و آزادي عمل بيشتر مي تواند ارزش ها و نگرش ها و ذايقه هاي فرهنگي را بازنمايي کند. و البته مسئله فراغت و پر شدن اوقات فراغت با برنامه هاي ويژه فرهنگي و هنري مورد علاقه جوانان و مردم, يکي از علل به وجود آمدن مراکز فرهنگي و تفریحی در دوره معاصر بوده است. بنابراین نگاهی به آمار جمعیتی ایران گویای این است که بخش عمده جمعیت ایران را جوانان زیر25سال تشکیل می دهند و این به تنهایی اهمیت برنامه ریزی برای جوانان و از آن رهگذر, اهمیت گسترش فضاهای فرهنگی برای گذراندن سالم و بارآور اوقات فراغت آنان را نشان می دهد. بنابراین با توجه به اهمیت میراث فرهنگی منطقه بم برای جامعه محلی، ملت ایران و جهانیان و همچنین دولت جمهوری اسلامی از یونسکو درخواست کرد تا رهبری تلاش های جهانی را در زمینه های فرهنگی و آموزشی برای این منطقه بر عهده گیرد تا بتوان با بازآفرینی مناظر فرهنگی ، تأثیر قابل توجه ای بر مطلـوبیت مـؤلفه های کیفیت، در محیط زندگی شهروندی گذاشت.
کلید واژه ها: مجتمع فرهنگی تفریحی، منظر فرهنگی، منظر تاریخی، ارگ بم، شهر بم.

رساله معماری دهکده فرهنگی - تفریحی شهر بم با رویکرد حفاظت از منظرتاریخی – فرهنگی,پایان نامه معماری دهکده فرهنگی - تفریحی شهر بم با رویکرد حفاظت از منظرتاریخی – فرهنگی,برنامه فیزیکی دهکده فرهنگی تفریحی,پروپوزال معماری دهکده فرهنگی تفریحی,نمونه موردی داخلی و خارجی دهکده فرهنگی تفریحی,ریزفضاهای طراحی دهکده فرهنگی تفریحی,ظوابط واستانداردهای طراحی دهکده فرهنگی تفریحی,طراحی دهکده فرهنگی تفریحی,رساله دهکده فرهنگی تفریحی,رساله معماری دهکده فرهنگی تفریحی,مطالعات طراحی دهکده فرهنگی تفریحی,دانلود پایان نامه معماری دهکده فرهنگی تفریحی

جنبه هاي نوآوري پروژه:
با توجّه به اينکه پروژه يک مجموعه فرهنگی- تفریحی با رویکرد حفاظت از منظر تاریخی– فرهنگی است بنابراین بطور مستقيم با امور فرهنگي و اجتماعي سرو کار دارد و از آنجاییکه بم خود يکي از قطب هاي فرهنگي کشور است، محوطه میراث جهانی آن و منظر فرهنگی اش یک نقطه کانونی است، واقع در منظر فرهنگی گسترده تر و عظیم تری که هنوز به حد کافی شناسایی نشده است از اين رو در اين پايان نامه سعي شده که بم و فرهنگ حاکم بر آن و نيز مسائلي از اين دست مورد توجّه قرار گيرد و به معرفی فرهنگ که در ارتباط مستقيمي با پروژه قرار دارد و خود مقوله اي گسترده را دربر مي گيرد که داراي مولّفه ها و زير مجموعه هاي بسياري است ، پرداخته شود. امّا پيش از آنکه بتوانيم طراحي کنيم و طرح مقبول و مناسبي را ارائه دهیم بايد اطلاعات کافي و علمي مناسب در ارتباط با موضوعات و عملکردهاي گوناگون پروژه داشته باشيم. بنابراين به برخي از قوانين و استانداردهاي مورد نياز براي طراحي فضاهاي گوناگون اشاره شده است. در بخش آخراين پايان نامه نيز به پروژه مورد نظر پرداخته شده و در قسمت آناليز سايت، علت انتخاب سايت، ويژگي ها و پتانسيل هاي موجود در سايت و جمعّيت افرادي که با اين پروژه سروکار خواهند داشت و نيز ساختارهاي موجود در اطراف سايت مطرح شده و در قسمت توضيح طرح نيز نحوه سازماندهي فضاهاي پروژه و ترکيب و کانسپت کلي حاکم بر پروژه و همچنين برنامه ريزي فضايي و عملکردي و مساحت ها و زيربناهاي فضاهاي مختلف آمده که در مورد معماري و علل قرارگيري فضاهاي گوناگون توضيح داده شده است.

برای دانلود رساله و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

فصل 1 :
معرفی پژوهش

1-1 مقدمه:
با توجه به اينكه فرهنگ پايه و اساس شكل گيري حال و آينده جوامع بشري است لذا فعاليت هاي فرهنگي در هر جامعه ای نشان دهنده ريشه و بينش صحيح و بها دادن به ارتقاء فكري انسان ها در آن جامعه است پس قطعا ايجاد و احداث فضاها و مجتمع ها فرهنگي مي تواند نقش بايسته و مثبتي را در زمينه رسيدن به اين اهداف ايفا كند. خانه هاي فرهنگ و هنر مکان هايي هستند که در آنها امکان ارتباط برقرار کردن با فرهنگ و تمدن و هنر قديم و جديد ميسر مي گردد. هدف از طراحي «دهکده فرهنگی – تفریحی با رویکرد حفاظت از منظرتاریخی – فرهنگی» در شهر بم، فقط انجام يک پروژه معماري نيست بلکه آنچه در ابتدا مد نظر قرار گرفته اهميت وجود مکاني فرهنگي براي ارائه و شناساندن فرهنگ و ارتقاء سطح فرهنگي جامعه مي باشد و از طرف دیگر كمبود سرانه اين فضاها در سطح شهر با توجه به طرح جامع بم مد نظر است.

1-2 بیان مساله تحقیق و دلایل انتخاب آن:
از میان آثار و مجموعه‌های تاریخی ایران که در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده‌اند، مجموعه‌هایی چون منظر فرهنگی بم، میدان نقش جهان اصفهان ، سازه‌های آبی – تاریخی شوشتر و کاخ گلستان با مشکلات مهمی مواجه هستند که برخی از آن‌ها به سازمان یونسکو نیز منتصویر شده و مورد رسیدگی و بازرسی قرار گرفته است. «بم و منظر فرهنگی آن» هرچند طی سال گذشته از فهرست میراث در خطر خارج شده و اقدامات خوبی در آن صورت گرفته، اما هنوز مشکلات خطرآفرین آن رفع نشده است؛ از جمله می‌توان به توسعه روزافزون حلبی‌آباد و زاغه‌نشینی پس از زلزله بر روی گسل بم که جزء عرصه اثر محسوب می‌شود اشاره نمود، و یا از نابودی تدریجی باغات در شهر به نفع احداث ساختمان‌های گوناگون یاد کرد(خبرگزاری ایلنا،1395).
محوطه میراث جهانی بم و منظر فرهنگی آن یک نقطه کانونی است واقع در منظر فرهنگی گسترده تر و عظیم تری که هنوز به حد کافی شناسایی نشده است(طرح جامع مدیریت ،2008).
تهدید هایی که در منطقه بم وجود دارد به خطرات طبیعی بخصوص زلزله و آسیب پذیری بناهای موجود بستگی دارد.آسیب پذیری ساختار اجتماعی متغیر و سستی اقتصاد منطقه نیز ایجاد خطر می کنند و از جمله این تهدیدها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
عوامل روانی: زلزله سال 2003 علاوه بر خرابی کالبدی مشکلات روحی نیز به بار آورد.یکی از نتایج نامطلوب آن تحریم ساختمان های سبک سنتی و عرضه سبک های جدید ساختمانی بدون هیچگونه رابطه با هویت بم است.
– توسعه جدید و غیریکپارچه: برخی پروژه های جدید مانند ارگ جدید و انواع جدید صنایع در اطراف شهر بم ساخته شده اند این پروژه ها جدا از شهر بم هستند و با جامعه کنونی و هویت سنتی آن یکپارچه نیستند.
– ساخت و ساز بی رویه: ساختن صنایع خطر آلودگی بستر اصلی آب ها را ایجاد می کند. همچنین ساختن مسکن در بخش شمال شرقی شهر بر فراز محوطه های باستان شناسی و گسل بم خطراتی را برای منابع فرهنگی که هنوز مورد پژوهش کامل قرار نگرفته اند پیش می آورد(طرح جامع مدیریت ،2008).
– کمبود اماکن مذهبی و فرهنگی مانند مساجد و سالن‌های سینما و فرهنگسراها یا تکمیل نشدن عملیات احداث و بازسازی آنها و… از جمله کمبودها و مشــکلاتی است که در بحث عمران شهری بم در حوزه فرهنگ و هنر به چشم می‌خورد. قبل از زلزله شهر بم دارای 2 سینما به نام های شهر تماشا و رزاز بود که پس از تخریب این دو سینما بر اثر زلزله، دیگر در این شهر هیچ سینمایی احداث نشده است و شهربازی جدیدالاحداث شهر بم نیز که کلنگ احداث آن پس از وقوع زلزله به زمین زده شد هنوز تکمیل نشده و به بهره برداری نرســیده است و این موضوع باعث شده که کودکان بمی در حسرت و انتظار افتتاح شهربازی بم به سر ببرند. بزرگترین نگرانی مردم بم پس از به سرانجام نرسیدن فضاهای فرهنگی موجود و نبود مکان های تفریحی سالم و مجاز در شهر بم باعث می‌شود که نسل جوان این شهر برای پرکردن اوقات فراغت به سمت تفریحات ناسالم یا اعتیاد گرایش پیدا کنند(خبرگزاری میراث فرهنگی،1395).
در بازسازی بم، ساخت مراکز آموزشی و ورزشی در اولویت قرار داشته و اماکن فرهنگی و هنری مورد توجه کافی قرار نگرفته است همچنین، هیچ سالن تئاتر یا تالاری برای برگزاری کنسرت های موسیقی وجود ندارد و سرانه اماکن فرهنگی وهنری به استثنای کتابخانه کم است(ایران زمین ،1394).

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:
ارگ بم در گذشته جاذب اصلی بازدیدکنندگان بود. هرچند زلزله مصیبت بار سال 2003 کشته و آسیب بسیاری به بار آورد، این امر باعث جلب توجه جهان به بم و منظر فرهنگی آن شد.در نتیجه فرصت های جدیدی در رابطه با ارزش دادن به کاربرد منابع میراثی و توسعه اجتماعی و اقتصادی منطقه وجود دارد.این فرصت ها را باید در یک زمین وسیع با توجه صحیح به منابع تاریخی و باستان شناسی در نظر گرفت و از جمله این فرصت ها می توان به توسعه فرهنگی،توسعه گردشگری و توسعه اقتصادی اشاره کرد. همزمان با ارگ بم منظر تاریخی این شهر نیز ثبت جهانی شد و در فهرست آثار در معرض خطر یونسکو قرار گرفت که شامل تمام اجزای فرهنگی و تاریخی شهر بم از جمله نخلستانها، قنوات و سایر ابنیه تاریخی این شهر می شود. این امر برای نخستین بار در کشور صورت گرفت و نشان از اهمیت شهر بم داشت و در همین چارچوب معیارهایی نیز در راستای رعایت استانداردهای یونسکو در اختیار مسئولان قرار گرفت و قرار شد مرمت و بازسازی ارگ بم، بازسازی شهر و ساخت و سازها مطابق این معیارها انجام شود(تابناک ،1390).
توسعه و رشد خدمات فرهنگی و تفریحی به منظور تسریع، تسهیل و تقویت منابع انسانی و سلامت جامعه برای خدمت در حوزه تولید و توانمند سازی، تأمین اوقات فراغت سالم و با نشاط برای کلیه اقشار و گروه های سنی ضروری بوده که می توان با بکار گیری رویکرد فرهنگی در مواجهه با بحران‌هایی نظیر زلزله؛ به جایگاه تناسب روح با مقوله‌های فرهنگی هنری در سبد کالای معنوی مردم آسیب دیده شهر بم دست یافت. که قطعا یکی از بزرگترین التیام‌ها برای مردم مصیبت‌ زده شهر بم اقدامات فرهنگی و هنری و ساخت و ساز‌های اساسی در حوزه فرهنگ و هنر در این شهر است با قرار دادن فضاهای فرهنگی و هنری کمی از آن اتفاقات تلخ دور شده و به آینده امیدوار بشوند. بنابراین وجود مراکز تفریحی و فراغتی در شهر بم باعث جذب جوانان و خانواده‌ها و همچنین تخلیه هیجانات جوانان می‌شود که تاثیر بسزایی در روند شادکامی جامعه و همچنین کاهش بزهکاری در بین جوانان و مردم را بدنبال دارد.
شریک قرار دادن نهادهای آموزشی و پرورشی با مکمل سازی برنامه های تدوینی و بازوی مشارکت در اشتغال، به نوآوری و خلاقیت در ارائه بسته های فرهنگی، ورزشی، تفریحی و آموزشی موثر خواهد بود(خبرگزاری میراث فرهنگی،1395).

1-4 هدف هاي تحقیق :
1- طراحی مجتمع فرهنگی – تفریحی هماهنگ بامنظر فرهنگی شهر بم.
2- شناخت ویژگی های منظر فرهنگی شهر بم.
3- شناخت ویژگی های فضایی مجتمع فرهنگی – تفریحی مناسب با منظر فرهنگی شهر بم.

1-5 سوالات تحقيق:
1- چگونه می توان مجتمع فرهنگی – تفریحی هماهنگ با منظر فرهنگی منطقه طراحی نمود؟
2- چگونه می توان بر اساس پتانسیل های منطقه , مجتمع فرهنگی – تفریحی مناسب را طراحی نمود ؟
3- معیارهای فضایی مجتمع فرهنگی – تفریحی مناسب با منظر فرهنگی شهر بم چه می باشد؟

و… ادامه دارد

 

 

1-10 معرفی کامل سایت و دلایل انتخاب آن(رشته معماری):
بنابر آنچه که گفته شد، شهر بم و منظر فرهنگی ان به عنوان عرصه مورد مطالعه تحقیق در نظر گرفته شده است. سایت مورد نظر در ورودی شهر بم، در قسمت جنوب غربی و حد فاصل بین بخش خواجه عسکر تا ابتدای بزرگراه خلیج فارس (بم –کرمان)قرار گرفته است.

در گزینش نمونه مورد مطالعه، به موارد زیر توجه شده است:
1. انتخاب محل سایت در محدوده نابسامان ورودی شهر بم به منظور بازآفرینی منظر فرهنگی شهر است.
2. این محدوده، واجد فضاها و مکان هایی برای حضور مردم بوده و این فضاها به صورت بالفعل و یا بالقوه، یک فضای عمومی شهری باشند.
3. ساماندهی و طراحی ورودی شهر، مورد توجه قرار گرفته است.
4. محدوده مورد نظر، پتانسیل بسیار زیادی برای نمود منظر فرهنگی-تاریخی، را داراست.
1-10-1 دسترسی های منتهی به سایت:
دسترسی های سایت به ترتیب: جاده بم – کرمان، جاده بم زاهدان (بزرگراه خلیج فارس)، جاده روستای امیر آباد.

 

 

 

فهرست مطالب:

چکیده 1
جنبه هاي نوآوري پروژه: 2
فصل 1 : معرفی پژوهش 3
1-1 مقدمه: 4
1-2 بیان مساله تحقیق و دلایل انتخاب آن: 4
1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش: 6
1-4 هدف هاي تحقیق : 7
1-5 سوالات تحقيق: 7
1-6 چهارچوب نظری تحقيق: 8
1-7 پیشینه پژوهش: 8
1-8 روش گرد آوری اطلاعات: 10
1-9 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 10
1-10 معرفی کامل سایت و دلایل انتخاب آن(رشته معماری): 10
1-10-1 دسترسی های منتهی به سایت: 11
1-11 برنامه فیزیکی کلی پروژه مورد پژ وهش (رشته معماری): 12
1-12 جدول زمانبندي: 13
فصل 2 : ادبیات و مبانی نظری پژوهش 14
1-2 مقدمه: 15
2-2 تعریف منظر فرهنگی 16
2-3 سیر تحول مفهوم منظر فرهنگی 25
2-4 اهمیت منظر فرهنگی و دلیل حفاظت از آن 31
2-4-1 اهمیت منظر فرهنگی بم 32
2-5 ارکان اثرگذار بر منظرفرهنگی 33
2-5-1 مردم 33
2-5-2 فرهنگ 33
2-5-2-1 تعريف فرهنگ 34
2-5-2-2 ضرورت پرداختن به فرهنگ 35
2-5-2-3 ويژگي هاي فرهنگ 36
2-6 تدقیق فرآیند شکل گیری منظر فرهنگی بر مبنای مجاری چهارگانه شناخت 37
2-7 دسته بندی مناظر فرهنگی از دیدگاه سازمان میراث جهانی: 39
2-8 لایه های منظر فرهنگی: 39
2-9اجزای مناظر فرهنگی (فیزیکی و غیر مادی): 40
2-10 منظر تاریخی 41
2-11 دهکده فرهنگی (فرهنگسرا) Cultural Center 43
2-11-1 پیشینه مراکز فرهنگی 45
2-12 بررسی نمونه های موجود از آثار منظر فرهنگی- تاریخی انجام شده در ایران 47
2-12-1 فرهنگسرای خاوران 47
2-12-1-1 تحلیل فرهنگسرای خاوران توسط کامران افشار نادری 48
2-12-2 فرهنگسراي هنر (ارسباران): 51
2-12-3 فرهنگسراي غدير: 54
2-12-4 مجموعه فرهنگی تفریحی کوهسنگی 55
2-12-5 مجموعه فرهنگی تفریحی عباس 56
2-13-1 مجموعه فرهنگی تفریحی دلاویلت 57
2-13-1-1 معرفی تاریخی و فیزیکی پارک لاویلت 58
2-13-1-2 نقد و تحلیل کلیت پروژه و ریز فضاهای آن: 59
2-13-1-3 تحلیل و نقد رویکرد معمار در طراحی پروژه 61
2-13-2 نارنجستان 64
2-13-3 میدان دل کمپو 64
2-13-4 ریوآن جی 65
2-13-5 ویلا دِسته (ویلای شرق) 66
2-13-6 باغ وُلوُ ویکُنت (Vaux le Vicomte) 66
2-13-7 باغ استو (Stowe) 67
2-13-8 باغ استورهد (Stourhead) 68
2-13-9 هت لو 68
2-13-10 پارک مرکزی یا سنترال پارک نیویورک 69
2-13-11 پارک پراسپکت 70
2-13-12 پارک بوت- شومون 70
2-13-13 پارک گوئل 71
2-13-14 گورستان جنگلی 72
2-13-15 پارک بوس آمستردام 72
2-13-15 باغ میلر 73
2-13-16 مجموعه فرهنگی جرج پمپیدو در پاریس 74
2-13-17 مجموعه فرهنگی تیجیبائو 74
فصل 3: مراحل انجام پژوهش 76
3-1 مقدمه: 77
3-2انواع روش های تحقیق 77
3-2-1 تحقیق بنیادی : Basic or Fundamental Research 77
3-2-2 تحقیق کاربردی : Applied Research 78
3-2-3 تحقیق عملی : Action Research 78
3-3 انواع دیگر روش های تحقیق 78
3-3-1 تحقیق تاریخی 79
3-3-2 تحقیق توصیفی 79
3-3-3 تحقیق تجربی 81
3-3-3-1 روش تحقیق مورد استفاده شده در پژوهش 81
3-3-3-2 تقسیم بندی روش های تحقیق بر اساس نوع داده های جمع آوری شده 81
3-4 ابزار پژوهش 82
3-4-1 پرسشنامه 83
3-4-2 تحلیل سوالات پرسشنامه: 87
3-5 جامعه پژوهش 90
3-6 نمونه پژوهش (حجم نمونه، روش اندازه گیری، معیارهای اتخاب نمونه) 90
3-6-1 حجم نمونه: 90
3-6-2 روش اندازه گیری: 91
3-6-3 معیارهای انتخاب نمونه 92
3-7 مکان و زمان انجام پژوهش 92
3-7-1 پیشینه 93
3-7-2 اقلیم و آب و هوا 95
3-7-3 بم و تاریخ 96
3-7-3-1ارگ بم 96
3-7-3-2 تل آتشین دارستان بم 97
3-8 صنعت و اقتصاد 97
3-9 محصولات عمده کشاورزی این شهرستان عبارتند از: 100
3-10 فهرست بناهای تاریخی شهرستان بم: 100
فصل 4 : تجزیه و تحلیل یافته ها 105
4-1 مقدمه: 106
4-2 داده های توصیفی 106
فصل 5 : تحلیل یافته ها، بحث و نتیجه گیری و ارایه الگو 122
5-1 مقدمه 123
5-2 ارائه ي الگوي مستخرج از یافته هاي پژوهش 124
منابع: 127
منابع لاتین: 129

فهرست جدول ها
جدول 1-1: اجزای مناظر فرهنگی(فیزیکی و غیر مادی) 40
جدول 3-1 مشخصات کلی محدوده های مطالعاتی شهرستان بم 93
جدول3-2 منابع آب زیرزمینی شهرستان بم 99
جدول4-1 .داده های توصیفی مربوط به جنس، وضعیت تاهل و میزان تحصیلات 106
جدول4-2 .شاخص های توصیفی مربوط به سن 107
جدول4-3 .شاخص های توصیفی طرحواره های آشنایی با منظر فرهنگی 107
جدول4-4 شاخص های توصیفی طرحواره های مناسب ترین راه برای معرفی ویژگی های منظر فرهنگی شهر بم 108
جدول4-5 .شاخص های توصیفی طرحواره های در نظر گرفتن معیارهای ثبت جهانی در طراحی مجتمع فرهنگی 109
جدول4-6 .شاخص های توصیفی طرحواره های عوامل تاثیر گذار در طراحی مجتمع فرهنگی- تفریحی هماهنگ با منظر فرهنگی 110
جدول4-7 .شاخص های توصیفی طرحواره های ویژگی های فضایی تاثیر گذار در طراحی مجتمع هماهنگ با منظر فرهنگی 111
جدول4-8 .شاخص های توصیفی طرحواره های توانمند سازی محیطی مجتمع فرهنگی – تفریحی هماهنگ با منظر فرهنگی شهر 112
جدول4-9 .شاخص های توصیفی طرحواره های موثرترین پتانسیل های منطقه, جهت ایجاد یک مجتمع فرهنگی – تفریحی مناسب در شهر بم 113
جدول4-10 .شاخص های توصیفی طرحواره های تاثیر جاذبه های توریستی و گردشگری منطقه در طراحی مجتمع فرهنگی – تفریحی در شهر بم 114
جدول4-11 .شاخص های توصیفی طرحواره های مهم ترین اهداف، برای موفقیت یک مجتمع فرهنگی – تفریحی در شهر بم 115
جدول4-12 شاخص های توصیفی طرحواره های افزایش سطح رفاه شهروندی در منطقه توسط یک مجموعه فرهنگی- تفریحی 116
جدول4-13 .شاخص های توصیفی طرحواره های موثر درخدمات رسانی فرهنگی- تفریحی در شهربم 117
جدول4-14 .شاخص های توصیفی طرحواره های کلاس های موثر در گذراندن اوقات فراغت جوانان در یک مجتمع فرهنگی – تفریحی 118
جدول4-15 .شاخص های توصیفی طرحواره های موثر بر میزان شادی و سلامت روانی افراد 119
در یک مجتمع فرهنگی – تفریحی 119
جدول4-16 .شاخص های توصیفی طرحواره های راهکارهای اقلیمی و فرهنگی 120
در طراحی مجتمع فرهنگی- تفریحی در شهر بم 120

فهرست شکل ها
شــکل2-1 :طــرح واره پیشــنهادی شــکل گیری منظــر فرهنگــی 38
نمودار4-1 . میزان آشنایی شهروندان با منظر فرهنگی 107
نمودار4-2 مناسب ترین راه برای معرفی ویژگی های منظر فرهنگی شهر بم 108
نمودار4-3 موثرترین معیارهای یونسکو در طراحی مجتمع فرهنگی- تفریحی از نظر شهروندان 109
نمودار4-4 عوامل تاثیر گذار در طراحی مجتمع فرهنگی- تفریحی هماهنگ با منظر فرهنگی 110
نمودار4-5 ویژگی های فضایی تاثیر گذار در طراحی مجتمع هماهنگ با منظر فرهنگی 111
نمودار4-6 عوامل تاثیرگذار در توانمند سازی محیطی مجتمع فرهنگی – تفریحی هماهنگ با منظر 112
فرهنگی شهر بم 112
نمودار4-7 موثرترین پتانسیل های منطقه, جهت ایجاد یک مجتمع فرهنگی – تفریحی مناسب در شهر بم 113
نمودار4-8 موثرترین جاذبه های توریستی و گردشگری منطقه در طراحی مجتمع فرهنگی – تفریحی در شهر بم 114
نمودار4-9 موثرترین اهداف، برای موفقیت یک مجتمع فرهنگی – تفریحی در شهر بم 115
نمودار4-10 افزایش سطح رفاه شهروندی در منطقه توسط یک مجموعه فرهنگی- تفریحی 116
نمودار4-11 موثرترین خدمات فرهنگی توسط مجموعه فرهنگی- تفریحی در شهر بم 117
در یک مجتمع فرهنگی – تفریحی 118
نمودار4-12 بهترین راهکارهای اقلیمی و فرهنگی در طراحی مجتمع فرهنگی- تفریحی در شهر بم 120

 

 

 

 

رساله از نظر نگارش ، منابع ، نمونه های موردی ، برنامه فیزیکی و… کامل می باشد.

 

 

تصاویر فایل:

رساله معماری دهکده فرهنگی - تفریحی شهر بم با رویکرد حفاظت از منظرتاریخی – فرهنگی,پایان نامه معماری دهکده فرهنگی - تفریحی شهر بم با رویکرد حفاظت از منظرتاریخی – فرهنگی,برنامه فیزیکی دهکده فرهنگی تفریحی,پروپوزال معماری دهکده فرهنگی تفریحی,نمونه موردی داخلی و خارجی دهکده فرهنگی تفریحی,ریزفضاهای طراحی دهکده فرهنگی تفریحی,ظوابط واستانداردهای طراحی دهکده فرهنگی تفریحی,طراحی دهکده فرهنگی تفریحی,رساله دهکده فرهنگی تفریحی,رساله معماری دهکده فرهنگی تفریحی,مطالعات طراحی دهکده فرهنگی تفریحی,دانلود پایان نامه معماری دهکده فرهنگی تفریحیبرنامه فیزیکی دهکده فرهنگی تفریحی,پروپوزال معماری دهکده فرهنگی تفریحی,نمونه موردی داخلی و خارجی دهکده فرهنگی تفریحی,ریزفضاهای طراحی دهکده فرهنگی تفریحی,ظوابط واستانداردهای طراحی دهکده فرهنگی تفریحی,طراحی دهکده فرهنگی تفریحی,رساله دهکده فرهنگی تفریحی,رساله معماری دهکده فرهنگی تفریحی,مطالعات طراحی دهکده فرهنگی تفریحی,دانلود پایان نامه معماری دهکده فرهنگی تفریحی

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل