رساله کارشناسی ارشد معماری ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک ( بهینه سازی پارامترهای طراحی در راستای کاهش بارهای سرمایشی و گرمایشی)

مطالعات طراحی ترمینال مسافربری شهر سمنان با رویکرد معماری اکوتک – طراحی اكولوژيک در اقليم گرم وخشک

رساله معماری ترمینال مسافربری با رویکرد معماری پایدار

چکیده
با تغییر در نیازهای جامعه بشری و دگرگونی فناوری،حمل و نقل نیز مرتباً تحول یافته است. به همین دلیل حمل ونقل به عنوان ستون فقرات هر جامعه، شناخته می شود. پایانه مسافربری، یک شهرک خدماتی بزرگ است و به ویترینی می ماند که نمادهای تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یک شهر را می توان به نمایش گذاشت. باتوجه به آمار مسافرین واردشونده وخارج شونده درسطح شهرسمنان وبادرنظرداشتن عدم امکانات لازم و استانداردهای موجودترمینال فعلی، به طراحی وساماندهی فضایی ترمینال فعلی نیازمی باشد . هدف این پژوهش طراحی ترمینال مسافربری در شهر سمنان بافضای منطبق با اصول، ضوابط ومعیارهای طراحی پایانه های مسافربری ایران ،طراحی در راستایِ زیبایی در عینِ عملکرد ،طراحی برپایه ی اقلیم و ریشه های هویتی و فرهنگی، طراحی ساختمان با رعایت استانداردها و جوابگو بودن به نیاز مسافران،می باشد . دانستن اين موضوع كه ساختمان عامل تعيين كننده در سلامت انسان و جهان هستند نشان مي دهد كه ساختماني كه در چرخه زندگي اش سالم است كليدي به سمت يك سياره سالم است.

رساله ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک,رساله معماری ترمینال مسافربری با رویکرد معماری پایدار,مطالعات طراحی ترمینال مسافربری شهر سمنان با رویکرد معماری اکوتک - طراحی اكولوژيک در اقليم گرم وخشک,رساله کارشناسی ارشد معماری ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک ( بهینه سازی پارامترهای طراحی در راستای کاهش بارهای سرمایشی و گرمایشی),رساله ترمینال مسافربری برای ارشد معماری,پروپوزال ترمینال مسافربری با رویکرد پایدار,پروپوزال ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک,برنامه فیزیکی ترمینال مسافربری,نمونه موردی داخلی و خاجی ترمینال مسافربری,پایان نامه کارشناسی ارشد معماری ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک,پایان نامه معماری با رویکرد معماری اکوتک و پایدار,رساله ارشد معماری با رویکرد معماری اکوتک و پایدار,رساله ترمینال مسافربری ارشد,رساله معماری ترمینال مسافربری,دانلود رساله ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک و پایدار

بر اين اساس، هدف اصلي اين پژوهش انطباق سيستم هاي برنامه ريزي و طراحي پایانه مسافر بری بامفاهيم طراحي اكولوژيكي در اقليم گرم وخشک كشور ايران است. روش انجام این پروژه بر پایه ی مطالعات کتابخانه ای می باشد ؛ بدین گونه که ابتدا مجلات معماری ای که در شماره های خود به مسئله ی پایانه های مسافری پرداخته اند ، مورد مطالعه قرار گرفتند . در ادامه این روند مقالات موجود در سایت های اینترنتی بررسی شدند .بعد از شناخت موضوع باکمک طرح تفصیلی سمنان به انتخاب سایتی که برای کاربری پایانه مسافر بری تعریف شده است پرداخته و با بازدید از سایت مورد نظر دسترسی ها ومنظرهای اطراف مشخص شده است وبا توجه به نیاز مسافران به کمک مطالعات میدانی به تهیه لیستی از ریز فضاها مورد نیاز در طرح پرداخته و با بررسی اقلیم شهر سمنان وتحلیل نمونه های مشابه از پایانه مسافر بری وشناسایی محاسن و معایب ونتیجه گیری از این بررسی و همچنین با توجه به راهکارهای طراحی همساز با اقلیم و اکولوژی به الگوهایی رسیده ایم که طراحی با توجه به آن الگوها انجام شده است .

کلمات کلیدی : تاریخچه ترمینال ، طراحی پایانه مسافر بری ، معماری اکولوژیک ،اقلیم گرم و خشک ،

برای دانلود رساله و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

بخشی از مطالب و پروپوزال رساله ترمینال مسافربری:

 

فصل اول
کلیات پژوهش

1 -1 مقدمه :
حمل و نقل همواره ارتباط تنگاتنگی با توسعه جوامع بشری داشته است.
هرچه نیاز بشر پیچیده تر شده، حمل و نقل نیز از گستردگی بیشتری برخوردار شده است. با تغییر در نیازهای جامعه بشری و دگرگونی فناوری،حمل و نقل نیز مرتباً تحول یافته است. به همین دلیل حمل نقل به عنوان ستون فقرات هر جامعه، شناخته می شود.
آنچه در یک پایانه مسافری روی می دهد فرآیندی است که با بسیاری از عملکردهای موجود و روزانه شهری در تعامل می باشد. چون پایانه های مسافربری یکی از اماکن خدماتی مهمی است که در آن خدمات شهری، مسافرت بین شهری، خدمات فنی خودروها و خدمات گوناگون شهری همگی در یک جا گرد آمده اند. پایانه های مسافربری امروزی چیزی فراتر از مکانی جهت خرید بلیت و سوار و پیاده شدن به خودروهای مسافربری بوده و با گسترش شهرها و افزایش تقاضای سفر و توسعه جابجایی مسافر به مکانی برای ارایه خدمات رفاهی تبدیل شده است به گونه ای که حضور مسافران پیش از سفر در پایانه های مسافربری امری عادی به شمار
می رود.به دلیل استفاده حداکثری مردم کشور از پایانه ها باید نسبت به سرمایه گذاری برای ارتقای کیفیت خدمات این اماکن اقدام شود .
محیطی که انسان را احاطه نموده و به او اجازه زندگی داده است به وسیله خود انسان به طور نگران کننده ای مورد تهدید قرار گرفته است اکنون ما در زمانی زندگی می کنیم که مساله آلودگی محیط زیست به خاطر رشد سریع جمعیت، صنعت و محدودیت های منابع طبیعی بیش از پیش مورد توجه همه مردم قرار گرفته است.از آنجائی که آلاینده های زیست محیطی، عصر حاضر را مورد تهدید قرار داده، غالبا با عامل انسانی و عملکرد او در طبیعت بروز پیدا می کند. که بخشی از این آلاینده ها ناشی از غیراستاندارد بودن خودروهای تولیدی و سوخت آن ها است.(موسویان ،1392،صفحه 7 )
با توجه به بهره گیری اکثریت جمعیت کشور از پایانه های مسافربری و جا به جایی میلیون ها مسافر در پایانه ها در سال، ارتقای سطح خدمات و کاهش آلودگی های زیست محیطی بسیار مهم است. آمد و شد شمار
زیادی از مسافران و قشرهای مختلف جامعه به پایانه های مسافربری، آن را تبدیل به یک مجتمع بزرگ همگانی کرده است. با استقرار تعداد زیادی از خودروهای همگانی در این مکان، مشکلی با عنوان تمرکز و غلظت بیش از حد آلاینده های زیان آور را در محوطه پایانه های مسافربری به وجود می آورد. بنابراین برای بهبود وضعیت موجود، بایستی با ایجاد پایانه های هوشمند ، ایجاد فضاهای سبز نسبت به ایجاد پایانه های پایدار مسافربری اقدام کرد.
پایانه مسافربری، یک شهرک خدماتی بزرگ است و به ویترینی می ماند که نمادهای تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یک شهر را می توان به نمایش گذاشت.
پایانه مسافربری به واقع رکنی از گردشگری، وسیع ترین کانون خدمات سفر و از شاخصه های رشد و توسعه یک شهر به شمار می رود.

1-2 -تعريف طرح
باتوجه به آمار مسافرین واردشونده وخارج شونده درسطح شهرسمنان وبادرنظرداشتن عدم امکانات لازم و استانداردهای موجودترمینال فعلی، به طراحی وساماندهی فضایی ترمینال فعلی نیازمی باشد .
در این پروژه طراحی ترمینال مسافربری در شهر سمنان بافضای منطبق با اصول، ضوابط ومعیارهای طراحی پایانه های مسافربری ایران انجام می شود.
در نظر گرفتن ساختمان ها در بافت چرخه زندگي و نشان دادن آن ها به عنوان بخشي از يك اكوسيستم يا متابوليسم اكولوژيكي نشان مي دهد كه ساختمانها ارتباط مستقيمي با سلامتي بدن انسان دارند. دانستن اين موضوع كه ساختمان عامل تعيين كننده در سلامت انسان و جهان هستند نشان مي دهد كه ساختماني كه در چرخه زندگي اش سالم است كليدي به سمت يك سياره سالم است. بر اين اساس، هدف اصلي اين پژوهش انطباق سيستم هاي برنامه ريزي و طراحي پایانه ها بامفاهيم طراحي اكولوژيكي در اقليم گرم وخشک كشور ايران است.
هدف اصلی در طراحی پایدار ، بالا بردن کیفیت زندگی و آسایش مردم به همراه حفظ محیط زیست طبیعی
می باشد بنابر این ایجاد یک میکرو اقلیم ،استفاده از راهکار های طراحی همساز با اقلیم ، ایجاد فضای سبز، استفاده از آب و گیاه در فضاهای عمومی و نیز فضاهای داخلی ساختمان باعث تعدیل شرایط محیطی و صرفه جویی در مصرف منابع انرژی تجدید ناپذیر برای ایجاد آسایش حرارتی انسان می گردد که با ویژگی شهر پایدار هماهنگی دارد. این مجموعه مسافربری شامل بخشهای مختلفی نظیر: مديريت بخشهای اداری ، ساختمان اصلی ترمينال ، پارکینگ ، اقامت گاه های موقت جهت استراحت مسافران ، رستوران ،کافی شاپ، بازارچه ای از محصولات استان سمنان ، و… می باشد.

1-3 – اهداف پژوهش
اهدافِ طرح به گونه ایست که جدای از پرداختن به عملکرد ، تا حد امکان پاسخگوی مسائل مطرح شده باشد :
1- طراحی یک المانِ شهری در ورودی شهر به گونه ای که به عنوان یک شناسنامه ، بیانگرِ هویتِ تاریخی – فرهنگی شهر برای مراجعه کننده باشد .
2- طراحی فضاي سبز در سایتِ پايانه به گونه ای که انتظارات زیر را برآورده کند :
در راستای روحیات انسانی باشد و برای مسافر آرامش بخش و جذاب باشد .
به صورت یک فيلتر از انتقال صدا ، گرد و غبار ، حرارت ، تابشِ خورشيد و بادهاي نامطلوب جلوگیری کند . به عنوان حريم و مرز بين پايانه و ساير كاربري هاي پیرامون عمل کند .
3- خوانایی و ارتباطِ درونیِ معقول میان کاربری ها ، به گونه ای که مسافر در برخورد با آنها دچار زحمت ، سردرگمی ، صرفِ وقت و طی مسافت های طولانی نشود .
4- طراحی در راستایِ زیبایی در عینِ عملکرد
5- طراحی برپایه ی اقلیم و ریشه های هویتی و فرهنگی
6- طراحی ساختمان با رعایت استانداردها و جوابگو بودن به نیاز مسافران
7- دستیابی به اصول، معیارها و ضوابط جدید طراحی ترمینالها
1-4 – اهمیت و ضرورت پژوهش
انتقال وجابجايي مسافروبار، درارتباطي بسيارنزديك با برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي مي باشد. اين انتقال خود نيازمند ابزار هاي ويژه اي است كه برخي ازمهمترين آنهاعبارتنداز: شبكه هاي قدرتمندارتباطي(زميني، هوايي ودريايي )، امكانات مناسب رفاهي،تأسيسات مجهززيربنايي ودرنهايت،وسائل حمل ونقل مطمئن وسريع وقابل دسترس براي عموم مردم.
ايستگاههاي راه آهن ، فرودگاهها ، بنادر و ترمينالهاي مسافربري و باربري از جمله مهمترين فضاها در شكل گيري شبكه هاي ارتباطي قوي و منسجم مي باشند . هريك از اين فضاها ، نقش كليدي در سازمان دهي حركت دارند . هنگامي كه بحث مسافر و انتقال آن از جايي به جايي مي شود شايد بتوان بيشترين سهم را در اين ميان به انتقالات جاده اي و به بياني ديگر به اتوبوس ها داد . ترمينالهاي مسافر بري بين شهري نقش اساسي در فرايند جابجايي مسافر دارند . اين ترمينالها علاوه بر نقش اساسي خود در اين مهم يكي از شاخصه هاي اصلي شهر ها نيز مي باشند كه هم از لحاظ كاربردي موجب سازماندهي وضعيت جابجايي مسافر در يك شهر و نيز برنامه ريزي و هدايت و شكل دهي به تر افيك شهر شده و نيز از لحاظ نماي شهري يكي از عناصر اصلي در شكل شهر محسوب مي شوند .
اهمیت و ضرورت پژوهش را در دو زمینه ی طراحی شهری ، طراحی معماری مطرح می کنیم :
در زمینه ی طراحی شهری
سال هاست به پایانه به عنوان یک کاربری مزاحم شهری در حد کاربری هایِ صنعتیِ حمل و نقل و انبارداری نگاه می شود ، لذا سعی در بیرون راندن و یا به حاشیه شهر راندنِ این کاربری ها به وضوح دیده می شود تا شهر از مشکلات عدیده ی آن در امان باشد . طراحان نیز در این زمینه کاملاً عملکردی برخورد کردند تا این دید تشدید شود . در بسیاری از کشورهای مدرن پایانه های جاده ای ، ریلی و هوایی گاهاً تا حد یک المان شهری مطرح می شوند اما در کشور ما به این مهم در طراحی کمترین توجی نمی شود.
در زمینه ی طراحی معماری
عموم پایانه های کنونی – به عنوان یک فضای مکث – دارای سایتی مناسبِ روحیاتِ انسانی نیستند ، در آنها فضای سبزی دیده نمی شود و برای ساعاتی که مسافر در آنها توقف می کند خسته کننده و عذاب آورند . اغلب پایانه های کنونی خوانا نیستند . کاربری ها در ارتباط درونی با هم نیستند و مسافران در برخورد با آنها دچار سردرگمی می شوند و گاهاً باید برای رسیدگی به امورشان ، مسافت زیادی را از یک کاربری تا کاربری دیگر بپیمایند در حالیکه نباید اینگونه باشد.
با آغاز قرن بیستم ، جهان شاهد زایش مکتب جدیدی بود ، مکتب مدرن . این تفکر خیلی زود به سراسر جهان نفوذ کرد . اما آثار مخرب آن در کشورهایی نظیر ایران بیشتر نمود یافت . معماری مدرن هیچ احترامی برای اقلیم ، فرهنگ و ریشه های هویتی منطقه قائل نبود . یک ساختمانِ مدرن با یک تیپ و شمایل می توانست در هر کشور ، منطقه ، اقلیم و فرهنگی برپا شده و پاسخگو باشد ! با گذشت نزدیک به نیم قرن از مرگ این مکتب ، آثار مخرب آن همچنان در کشور ما مشهود است ! بناهای شاخص عمومی ما بدون توجه به ریشه های هویتی ، فرهنگی و اقلیمی به صورتی تیپیک برپا می شوند ، البته گاهاً طراحانِ ما توجهی به این موارد نشان می دهند اما این توجه کاملاً کلیشه ای ، سطحی و ظاهری بوده در حالیکه روحِ آثارِ آنان مدرن است. (رضایی،1391،صفحه5 )
اهمیت طراحی ترمینال درشهر سمنان به این دلیل است که به علت قرار داشتن شهر سمنان در مسیر مشهد و به علت وجود مسافران بسیار دراین شهرو وجود مراکز آموزش عالی، این شهر را به داشتن ترمینال مسافر بری و وجود اتاق های اقامتی نیاز مند می سازد.
با توجه به اینکه در ساختمان فعلی توجهی به استاندارد های طراحی نشده و نیازهای جدید مسافران در نظر گرفته نشده است و به علت قدیمی بودن ساختمان فعلی و عدم توجه به آلودگی محیط زیست و ایجاد محیطی مناسب برای حضور مسافران در ساعتی از روز ، بنابراین ضرورت را در این دیدیم که ساختمانی جدید طراحی کنیم که علاوه بر تامین نیاز مسافران و حفظ محیط زیست محیطی آرام و دور از آلودگی به وجود آوریم .
در نظر گرفتن ساختمان ها در بافت چرخه زندگي و نشان دادن آن ها به عنوان بخشي از يك اكوسيستم يا متابوليسم اكولوژيكي نشان مي دهد كه ساخما نها ارتباط مستقيمي با سلامتي بدن انسان دارند. دانستن اين موضوع كه ساختمان عامل تعيين كننده در سلامت انسان و جهان هستند نشان مي دهد كه ساختماني كه در چرخه زندگي اش سالم است كليدي به سمت يك سياره سالم است.
بر اين اساس، هدف اصلي اين پژوهش انطباق سيستم هاي برنامه ريزي و طراحي پایانه مسافر بری بامفاهيم
طراحي اكولوژيكي در اقليم گرم وخشک كشور ايران است.
1-5 – سوالات تحقیق
استفاده از فضای سبز در طراحی ترمینال چه نقشی در کاهش اثرات روانی آلودگی صوتی در مسافران ایفامی کند ؟
1- طراحی ترمینال با توجه به معماری اکولوژی در حفظ محیط زیست چه کمکی می کند ؟
2- طراحی ساختمان همساز با اقلیم چه تاثیری در حفظ رابطه انسان با طبیعت دارد ؟
3- چگونه می توان فضایی که پایانه در آن ایجاد می شود ( سایت ) را برای مسافران ، به فضایی جذاب و آرامش بخش تبدیل کرد ؟
4- چگونه می توان در عین پرداختن به عملکرد ، زیبایی را هم مدنظر قرار داد ؟
1-6 – روش تحقیق
روش انجام این پروژه بر پایه ی مطالعات کتابخانه ای می باشد ؛ بدین گونه که ابتدا مجلات معماری ای که در شماره های خود به مسئله ی پایانه های مسافری پرداخته اند ، مورد مطالعه قرار گرفتند . در ادامه این روند مقالات موجود در سایت های اینترنتی بررسی شدند . بدین ترتیب آشنایی اولیه با موضوع صورت گرفت ؛ در ادامه با مطالعه ی آثارِ دانشجویی ( پایان نامه ها و طرح های دانشجویی ) و آگاهی از پیشرفتی که آنها در این راه داشتند ، نتایجی از طرح حاصل شد که مبنای ادامه ی کار قرار گرفت .
با توجه به اینکه توصیف و تحلیل در این تحقیق دارای اهمیت می باشد روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی و با توجه به مستندات موجود روش تحقیق , استدلالی نیز می باشد . مراحلی که برای شروع این طراحی انجام گرفته است به شرح زیر می باشد :
1- شناخت موضوع : حمل و نقل همواره ارتباط تنگاتنگی با توسعه جوامع بشری داشته است هرچه نیاز بشر پیچیده تر شده، حمل و نقل نیز از گستردگی بیشتری برخوردار شده است. با تغییر در نیازهای جامعه بشری و دگرگونی فناوری،حمل و نقل نیز مرتباً تحول یافته است. به همین دلیل حمل نقل به عنوان ستون فقرات هر جامعه، شناخته می شود. توسعه همه جانبه ارائه خدمات در زمینه های مختلف حمل و نقلی ازجمله اهداف پایانه های مسافربری است. بنابراین پشتیبانی و خدمات رسانی به رانندگان و مسافران در پایانه های مسافربری از اهمیت ویژه برخورداراست.
2- بررسی طرح تفصیلی سمنان و انتخاب سایتی که برای کاربری ترمینال تعریف شده است .
3- بازدید از سایت مورد نظر و بررسی دسترسی ها ومنظرهای اطراف. و تصمیم گیری برای حفظ منظر و محیط زیست .
4- درگیر کردن تجربه ی شخصی( به عنوان یک مسافر و مراجعه کننده به پایانه هایی در نقاط مختلف کشور)و
تجربه ی دیگران ( غالباً دانشجو ) در این زمینه ، فضایابی پایانه ی مسافری بر اساس نیازهای مسافران ( که مراجعین اصلی پایانه ها هستند ) و تصمیم گیری برای ساخت ترمینال با توجه به عدم وجود پایانه مسافر بری مناسب در سمنان.
5- بررسی ریشه های فرهنگی – هویتی ، اقلیم شهرسمنان و تعیین و آنالیز سایت نیز بر پایه ی مطالعات منابع موجود و همین طور تجربه ی شخصی .
6- مطالعه درباره طراحی ساختمان ترمینال با توجه به معماری همساز با اقلیم و حفظ رابطه انسان با طبیعت و بررسي مفهوم معماري اكولوژيك در معماري پايدار .
7- تهیه ریز فضاها و استاندارهای مورد نیاز در طراحی و تهیه برنامه فیزیکی .
8- بررسی نمونه های مشابه در داخل و خارج کشور ، و شناسایی محاسن و معایب آنها و نتیجه گیری و رسیدن به الگو جهت استفاده در طراحی .
9- تعیین ایده های معماری ، بررسی طراحی المان ها و ورودی به منظور معرفی شهر سمنان ،تهیه لیست مصالح و راهکارهای طراحی همساز با اقلیم وطراحی اکولوژیک .
10- در نهایت با جمع بندی کلیه اطلاعات و الگوهای طراحی به دست آمده پایانه در کنار کُرکسیون با اساتید آغاز و به انجام رسید .
1-7- پیشینه تحقیق
ساختمان اداری gcf در آلمان یک نمونه پروژه اکولوژیک می باشد توسط گروه طراحی لاوا با طراحی بسیار زیبا با اشکال منحنی، تابش نور طبیعی ، فضای سبز روی پشت بام و تراس بزرگی به عنوان رستوران، سازه سه ترازی مطابق با آخرین استانداردهای پایداری واکولوژی ساختمان وانرژی ساخته شده است. قدرت زایش نوری(فتوولتائیک وراکتورها، اجرای آخرین تکنولوژی ها در این بنا را نشان میدهد .
نمونه دیگر از پروژه اکولوژیک آسمانخراش های زیست محیطی اثر نورمن فاستر می باشد .در نمای ساختمان از پوسته دو جداره از جنس شیشه استفاده کرده است که جداره بیرون نما فضای داخل را در مقابل باد و باران و صدای مزاحم محافظت می کنند.
کتاب “ساختن شهر ها برای آینده ای سالم ” توسط : ریچارد رجیستر در سال 1987. چشم انداز ریجستر از شهر اکولوژیکی ساختن شهری که شبیه به یک سیستم حیات باشد. همراه با الگوی کاربری اراضی که کالبد سالم و بهداشت کل شهر را حمایت کند .
ترمینال کرواسی طراحی شده در سال 2012 ، فرودگاه فرانک فورت ، ترمینال غرب ، ترمینال کاوه اصفهان نمونه های ترمینال مطالعه شده در این تحقیق می باشد .

فصل دوم
مبانی نظری پژوهش

2-1-تعاریف و مفاهیم
تعریف سیستم حمل و نقل
سیستم حمل و نقل مجموعه های از وسایل، امکانات، تسهیلات، مسیرها، قوانین و مقررات است که به منظور جابجایی افراد و کالاها به کار گرفته می شود.
اجزا به وجود آورنده سیستم حمل و نقل عبارتند از:
اجزا ثابت: که همان شبکه حمل و نقل یا شبکه جاده ها می باشد.
اجزا حرکت: شامل کلیه اتومبیل ها و وسایل نقلیه می شود.
اجزا کنترل: قواعد استفاده از اجزاء ثابت و اجزا حرکت می باشد و به عبارت دیگر چگونگی کنترل سیستم ها و ایستگاه ها و پایانه می باشد.
2-1-2-تعریف پایانه
از نظر لغوی تعریف پایانه (ترمینال) به معنای پایان دهنده یا ختم کننده است. پایانه مسافربری نیز به مفهوم نقطه انتهایی مسافرت است. ولی اصولا چون نقطه انتهایی یک مسافرت مطمئنا نقطه شروع مسافرت دیگری نیز می باشد،اصطلاحا پایانه یا ترمینال مسافربری به محلی اطلاق می گردد که مسافران برای شروع مسافرت های بین شهری و سوار شدن به وسیله نقلیه به آنجا می روند و هنگام رسیدن به مقصد نیز به پایانه دیگری وارد شده و پس از پیاده شدن از وسیله نقلیه از آن محل خارج و توسط وسایل نقلیه شهری به نقطه مورد نظر خود دسترسی پیدا می کنند. به عبارت دیگر پایانه باید به محلی اطلاق گردد که مفصل ارتباطی بین مسافر با شهر(توسط وسایل نقلیه درون شهری) و خارج شهر و مقاصد سفر(توسط وسایل نقلیه بین شهری) باشد. بنابراین این محل یک مجموعه تسهیلاتی را برای مسافر و بار داشته باشد.بنابراین می توان گفت «پایانه مسافری» نوعی تسهیلات حمل ونقلی در انتهای خط یا مسیر خدمات حمل و نقل عمومی مسافر است که به منظور توقف وسایل حمل و نقل عمومی مسافر، پیاده و سوار کردن مسافرین و حذف تردد وسایل از معابر شهری جهت کاهش آلودگی محیط زیست در حاشیه شهرها احداث شده و دارای تاسیسات و امکانات برای ارائه خدمات وابسته به حمل ونقل مسافر می باشد.(ترمینال ها، شهرداری تهران، 1364)
2-1-3-پیرامون سفر
آدمی از دیر باز با سفر کردن آشنا بوده و هیچ تاریخی را برای اولین سفر انسان نمی توان در نظر گرفت. بر طبق تعالیم دینی هر انسانی قبل از به دنیا آمدن در عالم ازل بوده است که به خواست خدا کالبدی خاکی روح آن جهانی او را اسیر می کند و این لحظه پیوند، همزمان با همان سفر اول انسان ها یعنی تولد است و هر آدمیزاده ای بی شک پس از تولد با گذشت ایام به زمان سفر دوم خود که رجعت به عالم بالا و تنها گذاشتن و رمیدن از این قفس تنگ خاکی است نزدیک می شود. پس هر انسانی به طور غیر ارادی و روحا در طول زندگی خود را با دو سفر آشنا خواهد شد: تولد و مرگ. شاید روح آن جهانی انسان هاست که او را به سفر کردن و جستجوی اطراف وا می دارد و شاید هم حس کنجکاوی و علاقه به نادیده هاست که او را به سفر می کشاند.اهمیت سفر بر کسی پوشیده نیست، با سفر کردن می توان در زندگی روزمره ایجاد تنوع کرده و خستگی های ناشی از تکرار و یکنواختی را از تن بیرون کرد. ضمن اینکه با کسب تجربه و آموخته های فراوان و بهره مندی از خاطرات شیرین لحظاتی از امروز را برای آینده جاویدان نمود.
در پایان این قسمت بیان یک نکته ضروری است و آن اینکه در سفر بایستی از لحظه های بدست آمده به خوبی استفاده کرد. اگر چه کوچک و کم اهمیت باشند و اگر حتی سفر ما سفر غیر تفریحی باشد، این مغتنم شمردن زمان می تواند خود منشاء خاطره انگیزترین لحظات به شمار آیند مثل نوشیدن یک فنجان چای گرم در هوای سرد بارانی در کنار همراهان یا جمع شدن در گرد آتش و تماشای شعله های زیبای رقصان آن و شنیدن و نقل و یاد خاطرات و یا تماشای یک بنای زیبای معماری کهن که یادآور تاریخ و فرهنگ و ملت گذشته است که به یکبار در ذهن جای می گیرد و می توان آنها را حس کرد. (خدایاری، م، 1391، ص 18)
2-1-4-تاریخچه سفر در ایران
-فلات ایران از دیر باز محل زندگی انسان های یکجا نشین بوده است سفر پدیده ای است مختص یکجانشین، و یا کوچ کوچندگی تفاوت ماهیتی دارد. انسان یکجانشین برای سفر اقدام به احداث راه و رباط و کاروانسرا و ساخت وسیله نقلیه می کند. این سرزمین که در میانه شرق و غرب تاریخی قرار گرفته مسیر کاروان های تجاری بوده و سفر در آن چنان رونق داشت که هیچ ساختمانی چنانکه کاروانسرا در سراسر آن وجود دارند این گستردگی را نیافت و در کنار مسجد و خانه و کاخ و باغ، کاروانسرا یکی از معرف های ویژگیهای معماری نمونه وار آن شد و چونان سفر، کاروان و راه، کاروانسرا نیز از واژه های ادب فارسی بود. متاسفانه، در عقب افتادگی تاریخی که در مدت چند سده اخیر به هر دلیل دچار آن شد، ولی دولت در توسعه سفر به خودی خود و وسایل و تجهیزات وابسته به آن موفق شد و توانست وسایل و تجهیزات را وارد کند.(ویشارد، ج، 1363، ص148)

 

 

 

 

فهرست مطالب:

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………….….……………… 1
فصل اول کلیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………2
1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………..……….… 3
1-2- تعریف طرح…………………………………………………………………………………………………………………………………..4
1-3- اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………5
1-4- اهمیت و ضرورت طرح ………………………………………………………………………………………………………………6
1-5- سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….8
1-6- فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….8
1-7- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………..8
1-8- پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………..10
فصل دوم مبانی نظری پژوهش ………………………………………………………………………………………..…………..…..11
2-1-تعاریف و مفاهیم ……………………………………………………………………………………………………………..….…………12
2-1-2-تعریف پایانه ……………………………………………………………………………………………………………..….………………12
2-1-3-پیرامون سفر…………………………………………………………………………………………………………….……………..………13
2-1-4-تاریخچه سفر در ایران ……………………………………………………………………………………………………..…………13
2-1-5–نگاهی به گذشته ………………………………………………………………………………………………………..…..………14
2-1-6- وسایل نقلیه در قدیم ……………………………………………………………………………………….………..…..…………15
2-1-7- بناهای سنتی خاص مسافرین………………………………………………………………………..……….………….……… 15
2-1-8- تعریف کاروانسرا …………………………………………………………………………………………..……..………………… 16
2-1-9- انواع کاروانسرا …………………………………………………………………………………………………….…….…………… 18
2-1-10- شیوه و نوع مسافران …………………..……………….…………………………………………………………..…….……..……19
2-1-11-مسافرت های بین المللی و داخل کشور ……………………..……………………………………………..…………… 19
2-1-12- مسافرت های منطقه ای …………………………………………………………………………………….……….…………… 20
2-1 -13- مسافرت های درون مرزی یا برون مرزی ……………………………….…………………….……………….……… 20
2-1 -14- مسافرت های درون حوزه ای ……………………………………………………………..………………………..……… 20
2-1-15- مسافرت های درون مرزی ……………………………………………………………………….…….………….…………… 20
2-1 -16- مسافرت های برون مرزی …………………………….…………………………………….…………….…………………… 20
2-1-17- کلیات سیستم حمل و نقل ………………………………………………………………………………………..……….…..…20
2-1-18- طبقه بندی شیوه های حمل و نقل زمینی …………………………………………………………………….….….………22
2-1-19- تعاریف اصطلاحات سیستم حمل و نقل زمینی …………………………………………………………………….. …23
2-1-20- سرعت ……………………………………………………………………………………………………………….………….……… 23
2-1-21-ظرفیت ………………………………………………………………………………………………………………….…………..……… 23
2-1-22- ترافیک ………………………………………………………………………………………………………….………………….…… 24
2-1-23- طبقه بندی گذرگاه ها ………………………………………………………………………………………….…….…………… 25
2-1-24- پایانه مسافربری(محل آشتی انسان و ماشین) ……………………………………………………………..………….……25
2-1-25- ضرورت مکان یابی برای احداث پایانه ها …………………………………………….……………..…….…….… …27
2-1-26- زمینه های فرهنگی اجتماعی و اقتصادی طرح پایانه ها ………………………….……………………..……… …28
2-1-28- نظر سنجی در مورد نحوه خدمات رسانی در پایانه ها ………………………………….…………………….………29
2-1-29- رانندگان و مسافرین …………………………………………….…………………………..……………………….…………… 29
2-1-30- مسئولان ذیربط ………………………………………………………………………………………..…………………………… 30
نتیجه گیری ……………………………………………………….…………………………..……………………….…………… 31
2-2-رویکردها و مبانی نظری طرح ……………………………………………………………………………………32
2-2-مبانی نظری ………………………………………………………………………………………………………………..32
2-2-1- مقدمه ای بر مبانی نظری طرح ……………………………………………………………………………………32
2-2-2- تدوین اهداف طراحی………………………………………………………………………………………………..32
2-2-2-1- اهم اهداف طراحی ……………………………………………………………………………………………….32
2-2-3- شناخت وضع موجود ………………………………………………………………………………………………..33
2-2-3-1- نحوه عملکرد پایانه ……………………………………………………………………………………………….33
2-2-3-2- نتایج نمونه های بررسی شده ………………………………………………………………………………..34
2-2-3-3- موارد پیشنهادی در طرح اقلیمی………………………………………………………………………………35
2-2-3-4- مصالح………………………………………………………………………………………………………………….37
2-2-3-5- امنیت و آرامش روانی محیط………………………………………………………………………………… .38
2-1-5-5- مسائل زیست محیطی ……………………………………………………………………………………….. ..39
2-2-3- رویکرد ها …………………………………………………………………………………………………………….. 40
2-3 – تجارب و مطالعات ……………………………………………………………………………………………48
2-3-ترمینال جدید غرب ……………………………………………………………………………………………………….…………… 48
2-3-1- ساختمان ورودی ………………………………………………………………………………………………………..……… 51
2-3-2- ساختمان خروجی …………………………………………………………………………………………………….….…….… 51
2-3-3- ایستگاه اتوبوس های بین شهری راه نزدیک ………………………………………………………..…….………… 52
2-3-4- ساختمان اداری ……………………………………………………………………………………………..….……….………… 52
2-3-5- مهمان سرا و مهمان سرای رانندگان …….………………………………………………………………….…………… 52
2-3-6- تعمیرگاه ها، باس واش و غیره ………………………………………………………………………………..…………… 53
2-3-7- سایر فضاها و ساختمان ها …………………………………………………………………………..……………..………… 53
2-3-8- آرایش فضاهای سبز …………………………………………………………………………………………..……………… 53
2-3- 9-ترمینال جنوب ……………………………………………………………………………………..….……………..…….… 54
2-3- 10-ترمینال جنوب ……………………………………………………………………………………..….……………..…….…54
2-3-11-مشکلات ……………………………………………………………………………………………………….…..………………… 56
2-3-11-1- مشکلات اداری …………………………………………………………………………………………….….……………… 57
2-3-11-2- مشکلات شهری ……………………………………………………………………………………………….………..…… 57
2-3-11-3- مشکلات ترافیکی ……………………………………………………………………………….……………..…………… 57
2-3-11-4- کمبود خدمات …………………………………………………………………………………………………..………….……58
2-3-11-5- تاسیسات زیر بنایی …………………………………………………………………………………………..…..………………58
2-3-11-6- مشکلات ساختمانی ………………………………………………………………………………….……………..….………58
2-3-11-7- مشکلات زیست محیطی …………………………………………………………………………..….………………………59
2-3-12- ترمینال اردبیل ……………………………………………………………………………………………………..…………………… 59
2-3-12-1- شبکه ارتباطی ……………………………………………………………………………………………………..……………..…60
2-3-12-2- تفکیک حرکت مسافر و حرکت اتوبوس ……………………………………………….………………….……..61
2-3-12-4- تفکیک حرکت پیاده و اتومبیل …………………………………………………………….……………….…….………61
2-3-12-5- تفکیک فضاها در مجموعه …………………………………………………………………….………………….…….…61
2-3-12-6- ساختمان اصلی ترمینال …………………………………………………………………….………….……………………61
2-3-12-7- مسجد …………………………………………………………………………………………………….……….…….………… 62
2-3-12-8- پارکینگ …………………………………………………………………………………………………….……….…….…… 62
2-3-12-9- بازارچه …………………………………………………………………………………………………………..…………..…… 62
2-3-12-10- خدمات اتوبوس …………………………………………………………………………………….………………….……… 63
2-3-12-11- هتل ……………………………………………………………………………………………………….……….………………… 63
2-3-12-12- تجاری ………………………………………………………………………………………………….…..……………………… 63
2-3-12-13- فضای سبز ………………………………………………………………………………………………………..……………… 64
2-3-12-14- ساختمان اصلی ترمینال .…………………………………………………………………………………………………… 65
2-3-12-15- رستوران ……..……………………………………………………………………….………………………….…..…..…… 65
2-3-12-16- اداری …….…….……………….…………………………………………………………………………..…………………… 65
2-3-12-17- طبقه همکف …………….…………….………………………………………………………………..…………………… 66
2-3-12-18- فضاهای جنبی در سطح همکف …………….………….……………….……………………………..…………… 67
2-3-12-19- مسجد ………….………..…………………………………………………………………………..…………………………… 67
2-3-12-20- مهمان سرای رانندگان ……….…………………………………………………………………..………….…………… 68
2-3-14- ترمینال تبریز …………….………………………………………………………………………………………….….…………………68
2-3-15- بررسی نمونه هایی از پایانه ها ی مسافربری در جهان …………….………………….…………….…..…………0 7
2-3-15-1- پایانه اتوبوس بندر نیویورک ………….……………………………………………………………………….……………70
2-3-15-1- طرح پایانه در مراکش ………….…….……………………………………………………………………………….……… 72
2-3-15-2- پایانه اتوبوس بین شهری نیویورک …………..……………………………………………………….…………………74
2-3-15-3- ترمینال اتوبوس گوتنبرگ سوئد ………………………………………………………………………….….…………76
2-3-15-4- ترمینال اتوبوسرانی آمستردام با ساختار زیرزمینی …………………………………………………………………78
2-4- ضوابط و استانداردهای طراحی ………………………………………………………………………………… 80
2-4-1-ریزفضاهای پایانه مسافربری …………………………………………………………………………………. 81
2-4-2-اجزاء اصلي و روابط كلي بين آنها ………………………………………………………………………………84
2-4-3-بررسی ضوابط طرح………………………………………………………………………………………………….. 85
2-4-3-1-عناصر عملکردی ،ضوابط برنامه ریزی پایانه ها…………………………………………………………..85
2-4-3-3-ارتباطات بیرونی……………………………………………………………………………………………………..88
2-4-3-4- بررسی سیستم های ورودی وخروج مسافر……………………………………………………………….89
2-4-3-4-استقرار واحدهای اطلاعاتی …………………………………………………………………………………….90
2-4-3-5- فضای انتظامات …………………………………………………………………………………………………..90
2-4-3-6-پیش بینی انبار توشه ………………………………………………………………………………………………90
2-4-3-7-فضاهای خدماتی وسرویس…………………………………………………………………………………….90
2-4-3-8- سکوها ……………………………………………………………………………………………………………..90
2-4-3-8-1-سکوی خطی…………………………………………………………………………………………………….91
2-4-3-8-2- سکوهای دندانه دا ر …………………………………………………………………………………………91
2-4-3-8-3- سکوهای زاویه دار…………………………………………………………………………………………….92
2-4-3-8-4- سکوهای میان گذر……………………………………………………………………………………………93
2-4-1-9- سالن ها ……………………………………………………………………………………………………………..94
2-4-3-10- نیازهای کلی پایانه مسافربری………………………………………………………………………………..95
2-4-3-10-2- نیاز به ارتباظ………………………………………………………………………………………………….95.
2-4-3-11- نیاز به سیستم مدیریت وسرپرستی ………………………………………………………………………..95
2-4-2-3- نیاز به امنیت و برقراری نظم……………………………………………………………………………………95
2-4-3-12- نیاز به حریم ……………………………………………………………………………………………………..96
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….102
2-5- استانداردها………………………………………………………………………………………………………………….103
2-5-1- استانداردها فرد پیاده ……………………………………………………………………………………………….104
2-5-2-استانداردهای صندلی چرخدار……………………………………………………………………………………104
2-5-3- استانداردهای اتوبوس های برون شهر………………………………………………………………………..105
2-5-4-ابعاد و اندازه ی انواع سکوی پهلوگیری اتوبوس های برون شهر…………………………………….107
2-5-5- استانداردهای پارکینگ اتوبوس ها …………………………………………………………………………….107
2-5-6- استاندارد ایستگاه سوخت گیری………………………………………………………………………………..118
2-5-7- سالن فروش بلیت ومسیر صف بندی…………………………………………………………………………118
2-5-8- غرفه فروش بلیت…………………………………………………………………………………………………….119
2-5-9-سالن انتظارودروازه خروجی…………………………………………………………………………………………….
2-5-10-پله ها ……………………………………………………………………………………………………………………….
فصل سوم : ویژگی های محدوده مورد مطالعه
3-1- استان سمنان ………………………………………………………………………………………………………………122
3-1-1- تقسیمات سیاسی استان سمنان …………………………………………………………………………………123
4-2- شهر سمنان…………………………………………………………………………………………………………………123
3-2-1-جمعیت و نیروی انسانی …………………………………………………………………………………………..123
3-2-2- محور فرهنگی – تاریخی شهر سمنان ………………………………………………………………………..124
3-2-3- وضعیت اجتماعی استان …………………………………………………………………………………………..124
3-2-4-وضیت اقتصادی سمنان …………………………………………………………………………………………….125
3-2-5- مطالعات اقلیمی وجغرافیایی …………………………………………………………………………………….125
3-2-5-1-موقعیت ایستگاه سینوپتیک سمنان…………………………………………………………………………..126
3-2-5-2-طبقه بندی اقلیمی ………………………………………………………………………………………………..126
3-2-5-3- وزش باد ……………………………………………………………………………………………………………128
3-2-5-3-1- نمودار گل باد ………………………………………………………………………………………………..129
3-2-5-4-دوام شدت تابش آفتاب ………………………………………………………………………………………..130
3-2-5-5- توپوگرافی منطقه…………………………………………………………………………………………………133
3-2-5-6- طراحی عناصر وجزئیات معماری هماهنگ با اقلیم ………………………………………………….135
3-2-5-6-1- موارد پیشنهادی در طرح اقلیمی ……………………………………………………………………….135
3-2-5-6-2- کاهش حرارت ساختمان …………………………………………………………………………………136
3-2-5-6-3- اندازه و موقعیت پنجره…………………………………………………………………………………….137
3-2-5-6-4- اندازه سایبانها………………………………………………………………………………………………….139
3-3- تحلیل سایت………………………………………………………………………………………………………………140
3-3-1- موقعیت ریاضی زمین……………………………………………………………………………………………….141
3-3-2- طول وعرض جغرافیایی زمین…………………………………………………………………………………..141
3-3-3-شکل زمین………………………………………………………………………………………………………………141
3-3-4- خاک …………………………………………………………………………………………………………………….142
3-3-5- مخاطرات طبیعی …………………………………………………………………………………………………….142
3-3-6- زلزله………………………………………………………………………………………………………………………143
3-3-7- مسائل زیست محیطی استان …………………………………………………………………………………….143
3-3-7-1-آلودگی هوا………………………………………………………………………………………………………….144
3-3-7-2- آلودگی صوتی……………………………………………………………………………………………………144
3-3-7-3- آلودگی آب ……………………………………………………………………………………………………….144
3-3-8- آب ……………………………………………………………………………………………………………………….144
3-3-9- گسل …………………………………………………………………………………………………………………….145
3-3-9-1-حریم گسل …………………………………………………………………………………………………………146
3-3-10- پوشش گیاهی ………………………………………………………………………………………………………146
3-3-11- دید ومنظر ……………………………………………………………………………………………………………147
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………149

فصل چهارم: برنامه فیزیکی ………………………………………………………..………………….………………….……..….…151
4-1- اصول و مبانی طراحی ………………………………………………………………………………………..………….…………. 152
4-1-1- معماری پایدار …………………………………………………………………………………………………..….……………… 152
4-1-1-1- مفهوم توسعه پايدار …………………………………………………………..……………..……………………………… 152
4-1-2- اهداف پايداري ……………………………………………………………………………………………….…………………… 152
4-1-3- طراحي پايدار ………………………………………………………………………………….………..….……………………… 153
4-1-4- روند مشاركتی طراحی …………………………………………………………….………………………..………………… 154
4-1-5- منافع استفاده از معماري پایدار ………………………………………..……………………….…………………………… 154
4-1-6- تلاش معماری پایدار …………………………………………………………………………….…….………………..……… 155
4-1-7- هدف طراحی در معماری پایدار ……………………………………………………….…………….……………………. 155
4-2- راه كارهاي كلي كاهش مصرف انرژي ساختمان ………………………………………….…….……….………… 155
4-2-1- کاهش سطوح خارجي ديوار و بام …………………………….………………………………………………………… 156
4-2-2- کاهش سطوح خارجی ساختمان ………………………………………………………………..………….…………… 15
4-2-3- نحوه استقرار صحيح ساختمان در سايت از نظر هماهنگي با نيروهاي طبيعي ………..…..………… 156
4-2-4- بكارگيري سيستم هاي مكانيكي و برقی ………………………………………….…………………….……………… 157
4-3- سيستم هاي فعال ………………………………………………………………………………….…….………….……..…………… 157
4-4- سيستم هاي غيرفعال ………………………………………………………………………………………..….……………..……… 157
4-5- سيستم جذب انر‍ژي خورشيد براي ايجاد برق …………………………………………..……………………………… 157
4-6- سیستم نانو ژنراتور ها راهی تازه برای تولید برق ………………………………………………………….…………… 157
4-7- سرعت‌گیر تولید کننده برق …………………………………………………………….……………………..…….…….……. 158
4-8- آسیاب های بادی ………………………………………………………………………….……….…………………………..………8 15
4-9- استفاده از پوشش های گیاهی ………………………………………………………………………………….………….…… 158
4-9-1- استفاده از گیاهان در محوطه ………………………………………………………………………….…………….……… 159
4-9-2- پوشش گیاهی در دیوارها ……………………………………………………………………………………….…………… 160
4-9-3- باغچه های عمودی …………………………………………………………………………………………..………….……… 161
4-9-4- استفاده از پوشش گیاهی در بام ………………………………………………………………………..……….………… 161
4-9-5- استفاده از پوشش گیاهی در تراس ها – تراس سبز ………………………………………….……….….……… 162
4-9-6- افزایش میزان برودت در محوطه به کمک تبخیر ……………………..………………………………….……… 162
4-10- بررسی عناصر اقلیمی در ساختمان های سنتی ………………………………………………………….…..………… 163
4-11- مزایای سایبان های جلو پنجره ای و کرکره های خارجی از بنا …………………….………….…….……… 163
4-12- راهكارهاي بهينه سازي انرژي در فصل زمستان …………………………………….…….……..…………………… 164
4-13- راهکارهای جلوگيري از نفوذ بادهاي سرد زمستاني …………………………….………….………..…………… 165
4-14- محافظت کردن زمين …………………………………………………………………………………….………………………… 167
4-15- استفاده ازفضاي گلخانه ای براي جذب انرژي …………………………………….…………………….…………… 167
4-16- بررسي یک ساختمان سبز ……………………………………………………………………..………………….…………… 170
4-17- مبانی طراحی معماری و کالبدی طرح …………………………………………………………….……………..……… 173
4-17-1- نظام حرکتی و دسترسی ……………………………………………………………………………………………..……… 173
4-17-2- نظام فضایی کالبدی …………………………………………………………………………….…………………………… 174
4-18- سهم فضا و توده در پایانه مسافربری ………………………………………………………..…….….…………………… 175
4-18-1- هندسه ………………………………………………………………………………………………………….…….……………… 175
4-18-2- تناسبات …………………………………………………………………………………………..………………………………… 176
4-18-3- مفصل بندی مجموعه ……………………………………………………………..………………………………….……… 176
4-18-4- انعطاف پذیری …………………………………………………………………………..……………………..…….………… 177
4-18-5- آرایش فضایی کالبدیک ……………………………………………………………..……………………….…………… 177
4-18-6- نظام عملکردی ………………………………………………………………………………….……………………….……… 178
4-19- برنامه ریزی طرح …………………………………………………………………………………….…………………….….…… 178
4-19-2- برنامه ریزی عملکردی …………………………………………………………………………………………….………… 179
4-19-3- برنامه ریزی سیرکولاسیون ……………………………………………………………………………………..….……… 179
4-19-4- برنامه ریزی حجمی …………………………………………………………………………………………………………… 179
4-20- برخی از تکنیک های مورد استفاده در طراحی …………………………………………………….………..……… 179
4-20-1-جهت یابی …………………………………………………………………………………………………………….………….… 179
4-20-2- ایجاد فضاهای متوالی ………………………………………………………………………………………….…..………… 180
4-20-3- درک محیط ………………………………………………………………………………………………………..……………… 180
4-20-4- ظرفیت ادراک …………………………………………………………………………………………….…..…….….……… 180
4-20-5- تنوع فضایی …………………………………………………………………………………………………………………..…… 181
4-20-5-1- باز و بسته نمودن فضاها …………………………………………………………………………………..……..……… 181
4-20-5-2- ایجاد سایه و روشن ………………………………………………………………………………………………..…..… 181
4-20-5-3- ایجاد اختلاف سطح ……………………………………………………………………………..……….…….…..…… 181
4-20-5-4- ایجاد موانع در مسیرها …………………………………………………………………………..………….…………… 182
4-20-5-5- ایجاد ضرب آهنگ …………………………………………………………………………………….………………… 182
4-20-5-6- یکمرتبگی ………………………………………………………………………………………………………..….……… 182
4-20-5-7- محصوریت …………………………………………………………………………………………………………………… 183
4-20-5-7-1- عوامل موثر در محصوریت ……………………………………………………………….……………………… 183
4-20-5-7-2- میزان میدان دید ناظر در نسبت ها ………………………………………………….…….…………………… 183
4-20-5-7-3- برخی از روش های محصور کردن …………………………………………………….….………………… 183
4-20-5-8- تاکید کالبدی ………………………………………………………………………………………………..……………… 184
4-21- اصول کارکردی و عملکردی ترمینال های مسافربری ………………………………………….………………… 184
4-22- ایده طراحی ………………………………………………………………………………………………..……………… 185
4-23- برنامه ی فیزیکی ………………………………………………………………………………………………..……………… 187
4-23-1-سکوهای سواره و پیاده………………………………………………………………………………………………..……………190
فصل پنجم : جمع بندی ونتیجه گیری ………………………………………………………………………………………..……………200
. 5-1-متدلوژی در بررسی پارامترها ……………………………………………………………………………………..……………… 201
5-2- داده هاي آب و هوایی مورد استفاده ……………………………………………………………………..……………… 201
5-3- مدل اولیه پروژه ……………………………………………………………………..………………………………………………………202
5-4- شبیه سازی ……………………………………………………………………..………………………………………………………203
5-5- نتیجه گیری بارهای مصرفی در بتن سنگین ……………………..………………………………………………………209
5-6-نتیجه گیری بارهای مصرفی در بتن سبک (نانو) ……………………..………………………………… …………213
5-7.مقایسه بارهای سرمایشی وگرمایشی بتن سبک و سنگین ……………..………………………………… …………217
5-8. نتیجه گیری …………………………………………………………………..………………………………………………………219

منابع و ماخذ: …………………………………………………………………………………………………………………………220

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………….221

منابع لایتن……………………………………………………………………………………………………………………………223
نقشه(4-1) موقعیت شهر سمنان ………………………………………………………………………………………………………….125
نقشه(4-2) نقشه زمین شناسی شهر سمنان………………………………………………………………………………………….127
نقشه(4-3) فاصله زمین از سیل ها وآبریزها ………………………………………………………………………………………….129
نقشه(4-4) فاصله گسل ها از زمین………………………………………………………………………………………………………..130
نقشه(4-5) پوشش گیاهی ……………………………………………………………………………………………………………………..130
نمودار(4-1) نمودار گل باد شهر سمنان…………………………………………………………………………………………………116
نمودار (4-2) موقعیت خورشید در عرض جغرافیایی 35 درجه شمال………………………………………………….118
نمودار

نمودار 2-1-بخش های مختلف کاروانسرا ………………………………………………………………………………… 17
نمودار2-2-عملکردها در ترمینال جنوب ………………………………………………………………………………… 54
تصویر 2-1- پلان های پایانه ……………………………………………………………………………….. 70
تصویر 2-2- پلان سقف پایانه ……………………………………………………………………………….. 71
تصویر2-3- ترمینال زیر زمینی آمستردام …………………………………………………………………………. 76
تصویر2-4- محل برش A-A از سازه ترمینال ……………………………………………………………………………….. 77
تصویر 2-5- دیاگرام اجزا اصلی و روابط بین آنها…………………………………………………………………………. .82
تصویر 2-6- دیاگرام حرکت در پایانه ……………………………………………………………………. ..85
تصویر 2-7- دیاگرام ارتباط بیرونی ………………………………………………………………………….. 86 .
تصوی2-8 الگوی سکوی خطی ……………………………………………………………………………….. 89
تصویر2-9 الگوی سکوی خطی ……………………………………………………………………………….. 89
نگاره2- 10- الگوی سکوی زاویه دار ……………………………………………………………………………….. 90
نگاره 2-11- سکوی زاویه دار 45 درجه . ………………………………………………………………………………. 90
نگاره 2-12- نگاره سکوی زاویه دار با حاشیه……………………………………………………………………………….. 91
نگاره 2-13- الگوی سکوی میان گذر ……………………………………………………………………………….. 91
نگاره 2-14- سکوهای میانگذر خطی . ………………………………………………………………………………. 92
نگاره ی 2-15- فضاهای پاسخگوی نیازهای مسافران ورودی و استقبال کنندگان ………………………….. 95
نگاره ی 2-16- فضاهای پاسخگوی نیازهای مسافران خروجی و مشایعت کنندگان………………….. 96
نگاره 2-17- فضای مورد نیاز غرفه ی تعاونی مسافری و ارتباط آنها ………………….. 97
تصویر 2-18- فضای مورد نیاز بخش نگهداری و سرویس اتوبوس های برون شهری و روابط آنها 98
نگاره ی 2-19- فضای مورد نیاز مهمانسرای رانندگان و روابط آنها . ………………………… 98
نگاره 2-20- سکوی پهلوگیری با زاویه ی 45 درجه ………………………………………………………… 101
نگاره 2-21- سکوی پهلوگیری موازی با کناره ی بدنه ……………………………………………………. 101
نگاره 2- 22- ایستگاه سوخت گیری …………………………………………………………………………… 105
نگاره2-23- سالن فروش بلیت ……………………………………………………………………………. 106
نمودار3-1- نمودار گل باد شهر سمنان ……………………………………………………………………………….. 11
نقشه ( 3-1- ) موقعیت شهر سمنان ………………………………………………………………………………. 124
نقشه( 3-2 ) نقشه زمین شناسی شهر سمنان …………………………………………………………………………….. 6 12
نقشه( 3-3)فاصله زمین از مسیل ها و آبریزها…………………………………………………………………………….. 9 12
نقشه( 3-4) پوشش گیاهی ……………………………………………………………………………. 130
نگاره 3-5. بررسی دید و منظر ……………………………………………………………………………. 130
نگاره( 3-6) آنالیز سایت
شکل 4-2- استفاده از گیاهان در محوطه 142
شکل 4-3- استفاده از باغچه های عمودی 143
شکل 4-4- استفاده از پوشش گیاهی در بام ساختمان 143
شکل 4-5- استفاده از پوشش گیاهی در تراس ها 144
شکل 4-6-استفاده از آبشار منطبق در بدنه ها و تراس ها برای ایجاد خرده اقلیم مرطوب 144
شکل 4-7-استفاده از صفحات قابل تنظيم برروي پنجره ها 146
شکل 4-8-استفاده ازصفحات كركره اي كشويي قابل تنظيم برروي پنجره ها در جداره جنوبي 146
نمودار 4-9- نمودار طراحی در برابر باد غالب 147
شکل 4-10- استفاده از عايق حرارتي در پوسته ساختمان 148
شکل 4-11- استفاده از پنجره دو جداره 148
شکل 4-12- یک خانه سبز 150
شکل 4-13- یک ساختمان سبز 151
شکل 4-14- بررسی یک ساختمان سبز (1) 152
شکل 4-15- بررسی یک ساختمان سبز (2) 152
شکل 4-16- بررسی یک ساختمان سبز (3) 153
شکل 4-17- بررسی یک ساختمان سبز (4) 153
شکل 4-18- بررسی یک ساختمان سبز (5)
شکل 4-19- بررسی یک ساختمان سبز (6) 154
نمودار 4-20- نمودار فرآیند گردآوری اطلاعات پروژه 157
جدول 4-2- ابعاد تعاونی فروش بلیط مینی بوس 173
جدول 4-3- ابعاد تعاونی فروش بلیط برای سواری 174
جدول 4-4- ابعادساختمان اصلی ترمینال 177
تصویر 5-1.نحوه عملکرد سلول فتوولتائیک 184
تصویر 5-2. انواه سلول فتو ولتائیک 185
تصویر 5-3. سلولهای تک کریستال 186
تصویر 5-4. سلول پلی کریستالی 187
تصویر 5-4. فیلم‏های نازک و قابل انعطاف 188
جدول5-1. : ميانگين ماهانه وسالانه دماي خشك سمنان
تصویر5-5 : مدل اولیه ساختمان 191
تصویر5-6 : مصارف داخلی( فعالیت ساکنین) 193
تصویر5-7: مقادیر مورد استفاده در دمای نقطه ای 193
تصویر 5-8- برنامه سرمایشی وگرمایشی شبیه سازی 194
تصویر 5-9. برنامه سرمایشی وگرمایشی شبیه سازی 195
تصویر 5-10. برنامه سرمایشی وگرمایشی شبیه سازی 195
تصویر5-11 : بارهای گرمایشی سالانه بتن سنگین 197
تصویر5-12: بارهای گرمایشی ماهانه بتن سنگین 198
تصویر5-13 : بارهای گرمایشی روزانه بتن سنگین 199
تصویر5-14 : بارهای گرمایشی روزانه بتن سنگین 200
تصویر5-15: بارهای گرمایشی وسرمایشی سالانه بتن سبک (نانو 201
تصویر5-16: بارهای سرمایشی ماهانه بتن سبک(نانو) 202
تصویر5-17: بارهای سرمایشی روزانه بتن سبک (نانو) 203
تصویر5-18: مقایسه بارهای سرمایشی ماهانه بتن سبک (نانو) و سنگین 204
تصویر5-19: مقایسه بارهای گرمایشی ماهانه بتن سبک (نانو) و سنگین 205
جدول 2-1- عرض های پیشنهادی برای راهروهای اصلی پارکینگ های عمومی 105
جدول( 3- 1-) موقعیت ریاضی 125
جدول 4-5- ابعاد سکوی ورودی و خروجی ترمینال 177
جدول 4-6- ابعاد قسمت اداری ترمینال 178
جدول 4-7- ابعاد بخش مدیریت در ترمینال 178
جدول 4-8- ابعاد بخش خدمات و سرویس اتوبوس ها 179
جدول 4-9- ابعاد بخش خدمات و سرویس اتوبوس ها 179
جدول 4-10- بخش خدمات و پشتیبانی سالن 180
جدول 4-11- بخش خدمات به مسافران 181
جدول5-8 : ویژگی های حرارتی مواد در محاسبات 191

 

منابع درون متنی دارد. منابع کلی هم در انتهای رساله قرار گرفته است.

 

 

رساله های دیگر با همین موضوع:

  1. رساله معماری ترمینال مسافربری ۹۵ صفحه

  2. رساله ترمینال و پایانه مسافربری جاده ای ۲۱۰ صفحه

 

 

تصاویر فایل:

مطالعات طراحی ترمینال مسافربری شهر سمنان با رویکرد معماری اکوتک - طراحی اكولوژيک در اقليم گرم وخشک,رساله کارشناسی ارشد معماری ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک ( بهینه سازی پارامترهای طراحی در راستای کاهش بارهای سرمایشی و گرمایشی),رساله ترمینال مسافربری برای ارشد معماری,پروپوزال ترمینال مسافربری با رویکرد پایدار,پروپوزال ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک,برنامه فیزیکی ترمینال مسافربری,نمونه موردی داخلی و خاجی ترمینال مسافربری,پایان نامه کارشناسی ارشد معماری ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک,پایان نامه معماری با رویکرد معماری اکوتک و پایدار,رساله ارشد معماری با رویکرد معماری اکوتک و پایدار,رساله ترمینال مسافربری ارشد,رساله معماری ترمینال مسافربری,دانلود رساله ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک و پایداررساله کارشناسی ارشد معماری ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک ( بهینه سازی پارامترهای طراحی در راستای کاهش بارهای سرمایشی و گرمایشی),رساله ترمینال مسافربری برای ارشد معماری,پروپوزال ترمینال مسافربری با رویکرد پایدار,پروپوزال ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک,برنامه فیزیکی ترمینال مسافربری,نمونه موردی داخلی و خاجی ترمینال مسافربری,پایان نامه کارشناسی ارشد معماری ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک,پایان نامه معماری با رویکرد معماری اکوتک و پایدار,رساله ارشد معماری با رویکرد معماری اکوتک و پایدار,رساله ترمینال مسافربری ارشد,رساله معماری ترمینال مسافربری,دانلود رساله ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک و پایداررساله ترمینال مسافربری برای ارشد معماری,پروپوزال ترمینال مسافربری با رویکرد پایدار,پروپوزال ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک,برنامه فیزیکی ترمینال مسافربری,نمونه موردی داخلی و خاجی ترمینال مسافربری,پایان نامه کارشناسی ارشد معماری ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک,پایان نامه معماری با رویکرد معماری اکوتک و پایدار,رساله ارشد معماری با رویکرد معماری اکوتک و پایدار,رساله ترمینال مسافربری ارشد,رساله معماری ترمینال مسافربری,دانلود رساله ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک و پایدار

پروپوزال ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک,برنامه فیزیکی ترمینال مسافربری,نمونه موردی داخلی و خاجی ترمینال مسافربری,پایان نامه کارشناسی ارشد معماری ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک,پایان نامه معماری با رویکرد معماری اکوتک و پایدار,رساله ارشد معماری با رویکرد معماری اکوتک و پایدار,رساله ترمینال مسافربری ارشد,رساله معماری ترمینال مسافربری,دانلود رساله ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک و پایداربرنامه فیزیکی ترمینال مسافربری,نمونه موردی داخلی و خاجی ترمینال مسافربری,پایان نامه کارشناسی ارشد معماری ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک,پایان نامه معماری با رویکرد معماری اکوتک و پایدار,رساله ارشد معماری با رویکرد معماری اکوتک و پایدار,رساله ترمینال مسافربری ارشد,رساله معماری ترمینال مسافربری,دانلود رساله ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک و پایدارپایان نامه کارشناسی ارشد معماری ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک,پایان نامه معماری با رویکرد معماری اکوتک و پایدار,رساله ارشد معماری با رویکرد معماری اکوتک و پایدار,رساله ترمینال مسافربری ارشد,رساله معماری ترمینال مسافربری,دانلود رساله ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک و پایدار

پایان نامه معماری با رویکرد معماری اکوتک و پایدار,رساله ارشد معماری با رویکرد معماری اکوتک و پایدار,رساله ترمینال مسافربری ارشد,رساله معماری ترمینال مسافربری,دانلود رساله ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک و پایدار

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل
  • فرمت رساله: word
  • حجم فایل ها: 24 مگابایت
  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : 09037758555 – ۱۰ صبح تا ۴ عصر
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.