رساله کارشناسی ارشد معماری ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک ( بهینه سازی پارامترهای طراحی در راستای کاهش بارهای سرمایشی و گرمایشی)

مطالعات طراحی ترمینال مسافربری شهر سمنان با رویکرد معماری اکوتک – طراحی اکولوژیک در اقلیم گرم وخشک

رساله معماری ترمینال مسافربری با رویکرد معماری پایدار

چکیده
با تغییر در نیازهای جامعه بشری و دگرگونی فناوری،حمل و نقل نیز مرتباً تحول یافته است. به همین دلیل حمل ونقل به عنوان ستون فقرات هر جامعه، شناخته می شود. پایانه مسافربری، یک شهرک خدماتی بزرگ است و به ویترینی می ماند که نمادهای تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یک شهر را می توان به نمایش گذاشت. باتوجه به آمار مسافرین واردشونده وخارج شونده درسطح شهرسمنان وبادرنظرداشتن عدم امکانات لازم و استانداردهای موجودترمینال فعلی، به طراحی وساماندهی فضایی ترمینال فعلی نیازمی باشد . هدف این پژوهش طراحی ترمینال مسافربری در شهر سمنان بافضای منطبق با اصول، ضوابط ومعیارهای طراحی پایانه های مسافربری ایران ،طراحی در راستایِ زیبایی در عینِ عملکرد ،طراحی برپایه ی اقلیم و ریشه های هویتی و فرهنگی، طراحی ساختمان با رعایت استانداردها و جوابگو بودن به نیاز مسافران،می باشد . دانستن این موضوع که ساختمان عامل تعیین کننده در سلامت انسان و جهان هستند نشان می دهد که ساختمانی که در چرخه زندگی اش سالم است کلیدی به سمت یک سیاره سالم است.

رساله ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک,رساله معماری ترمینال مسافربری با رویکرد معماری پایدار,مطالعات طراحی ترمینال مسافربری شهر سمنان با رویکرد معماری اکوتک - طراحی اکولوژیک در اقلیم گرم وخشک,رساله کارشناسی ارشد معماری ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک ( بهینه سازی پارامترهای طراحی در راستای کاهش بارهای سرمایشی و گرمایشی),رساله ترمینال مسافربری برای ارشد معماری,پروپوزال ترمینال مسافربری با رویکرد پایدار,پروپوزال ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک,برنامه فیزیکی ترمینال مسافربری,نمونه موردی داخلی و خاجی ترمینال مسافربری,پایان نامه کارشناسی ارشد معماری ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک,پایان نامه معماری با رویکرد معماری اکوتک و پایدار,رساله ارشد معماری با رویکرد معماری اکوتک و پایدار,رساله ترمینال مسافربری ارشد,رساله معماری ترمینال مسافربری,دانلود رساله ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک و پایدار

بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش انطباق سیستم های برنامه ریزی و طراحی پایانه مسافر بری بامفاهیم طراحی اکولوژیکی در اقلیم گرم وخشک کشور ایران است. روش انجام این پروژه بر پایه ی مطالعات کتابخانه ای می باشد ؛ بدین گونه که ابتدا مجلات معماری ای که در شماره های خود به مسئله ی پایانه های مسافری پرداخته اند ، مورد مطالعه قرار گرفتند . در ادامه این روند مقالات موجود در سایت های اینترنتی بررسی شدند .بعد از شناخت موضوع باکمک طرح تفصیلی سمنان به انتخاب سایتی که برای کاربری پایانه مسافر بری تعریف شده است پرداخته و با بازدید از سایت مورد نظر دسترسی ها ومنظرهای اطراف مشخص شده است وبا توجه به نیاز مسافران به کمک مطالعات میدانی به تهیه لیستی از ریز فضاها مورد نیاز در طرح پرداخته و با بررسی اقلیم شهر سمنان وتحلیل نمونه های مشابه از پایانه مسافر بری وشناسایی محاسن و معایب ونتیجه گیری از این بررسی و همچنین با توجه به راهکارهای طراحی همساز با اقلیم و اکولوژی به الگوهایی رسیده ایم که طراحی با توجه به آن الگوها انجام شده است .

کلمات کلیدی : تاریخچه ترمینال ، طراحی پایانه مسافر بری ، معماری اکولوژیک ،اقلیم گرم و خشک ،

برای دانلود رساله و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

بخشی از مطالب و پروپوزال رساله ترمینال مسافربری:

 

فصل اول
کلیات پژوهش

۱ -۱ مقدمه :
حمل و نقل همواره ارتباط تنگاتنگی با توسعه جوامع بشری داشته است.
هرچه نیاز بشر پیچیده تر شده، حمل و نقل نیز از گستردگی بیشتری برخوردار شده است. با تغییر در نیازهای جامعه بشری و دگرگونی فناوری،حمل و نقل نیز مرتباً تحول یافته است. به همین دلیل حمل نقل به عنوان ستون فقرات هر جامعه، شناخته می شود.
آنچه در یک پایانه مسافری روی می دهد فرآیندی است که با بسیاری از عملکردهای موجود و روزانه شهری در تعامل می باشد. چون پایانه های مسافربری یکی از اماکن خدماتی مهمی است که در آن خدمات شهری، مسافرت بین شهری، خدمات فنی خودروها و خدمات گوناگون شهری همگی در یک جا گرد آمده اند. پایانه های مسافربری امروزی چیزی فراتر از مکانی جهت خرید بلیت و سوار و پیاده شدن به خودروهای مسافربری بوده و با گسترش شهرها و افزایش تقاضای سفر و توسعه جابجایی مسافر به مکانی برای ارایه خدمات رفاهی تبدیل شده است به گونه ای که حضور مسافران پیش از سفر در پایانه های مسافربری امری عادی به شمار
می رود.به دلیل استفاده حداکثری مردم کشور از پایانه ها باید نسبت به سرمایه گذاری برای ارتقای کیفیت خدمات این اماکن اقدام شود .
محیطی که انسان را احاطه نموده و به او اجازه زندگی داده است به وسیله خود انسان به طور نگران کننده ای مورد تهدید قرار گرفته است اکنون ما در زمانی زندگی می کنیم که مساله آلودگی محیط زیست به خاطر رشد سریع جمعیت، صنعت و محدودیت های منابع طبیعی بیش از پیش مورد توجه همه مردم قرار گرفته است.از آنجائی که آلاینده های زیست محیطی، عصر حاضر را مورد تهدید قرار داده، غالبا با عامل انسانی و عملکرد او در طبیعت بروز پیدا می کند. که بخشی از این آلاینده ها ناشی از غیراستاندارد بودن خودروهای تولیدی و سوخت آن ها است.(موسویان ،۱۳۹۲،صفحه ۷ )
با توجه به بهره گیری اکثریت جمعیت کشور از پایانه های مسافربری و جا به جایی میلیون ها مسافر در پایانه ها در سال، ارتقای سطح خدمات و کاهش آلودگی های زیست محیطی بسیار مهم است. آمد و شد شمار
زیادی از مسافران و قشرهای مختلف جامعه به پایانه های مسافربری، آن را تبدیل به یک مجتمع بزرگ همگانی کرده است. با استقرار تعداد زیادی از خودروهای همگانی در این مکان، مشکلی با عنوان تمرکز و غلظت بیش از حد آلاینده های زیان آور را در محوطه پایانه های مسافربری به وجود می آورد. بنابراین برای بهبود وضعیت موجود، بایستی با ایجاد پایانه های هوشمند ، ایجاد فضاهای سبز نسبت به ایجاد پایانه های پایدار مسافربری اقدام کرد.
پایانه مسافربری، یک شهرک خدماتی بزرگ است و به ویترینی می ماند که نمادهای تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یک شهر را می توان به نمایش گذاشت.
پایانه مسافربری به واقع رکنی از گردشگری، وسیع ترین کانون خدمات سفر و از شاخصه های رشد و توسعه یک شهر به شمار می رود.

۱-۲ -تعریف طرح
باتوجه به آمار مسافرین واردشونده وخارج شونده درسطح شهرسمنان وبادرنظرداشتن عدم امکانات لازم و استانداردهای موجودترمینال فعلی، به طراحی وساماندهی فضایی ترمینال فعلی نیازمی باشد .
در این پروژه طراحی ترمینال مسافربری در شهر سمنان بافضای منطبق با اصول، ضوابط ومعیارهای طراحی پایانه های مسافربری ایران انجام می شود.
در نظر گرفتن ساختمان ها در بافت چرخه زندگی و نشان دادن آن ها به عنوان بخشی از یک اکوسیستم یا متابولیسم اکولوژیکی نشان می دهد که ساختمانها ارتباط مستقیمی با سلامتی بدن انسان دارند. دانستن این موضوع که ساختمان عامل تعیین کننده در سلامت انسان و جهان هستند نشان می دهد که ساختمانی که در چرخه زندگی اش سالم است کلیدی به سمت یک سیاره سالم است. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش انطباق سیستم های برنامه ریزی و طراحی پایانه ها بامفاهیم طراحی اکولوژیکی در اقلیم گرم وخشک کشور ایران است.
هدف اصلی در طراحی پایدار ، بالا بردن کیفیت زندگی و آسایش مردم به همراه حفظ محیط زیست طبیعی
می باشد بنابر این ایجاد یک میکرو اقلیم ،استفاده از راهکار های طراحی همساز با اقلیم ، ایجاد فضای سبز، استفاده از آب و گیاه در فضاهای عمومی و نیز فضاهای داخلی ساختمان باعث تعدیل شرایط محیطی و صرفه جویی در مصرف منابع انرژی تجدید ناپذیر برای ایجاد آسایش حرارتی انسان می گردد که با ویژگی شهر پایدار هماهنگی دارد. این مجموعه مسافربری شامل بخشهای مختلفی نظیر: مدیریت بخشهای اداری ، ساختمان اصلی ترمینال ، پارکینگ ، اقامت گاه های موقت جهت استراحت مسافران ، رستوران ،کافی شاپ، بازارچه ای از محصولات استان سمنان ، و… می باشد.

۱-۳ – اهداف پژوهش
اهدافِ طرح به گونه ایست که جدای از پرداختن به عملکرد ، تا حد امکان پاسخگوی مسائل مطرح شده باشد :
۱- طراحی یک المانِ شهری در ورودی شهر به گونه ای که به عنوان یک شناسنامه ، بیانگرِ هویتِ تاریخی – فرهنگی شهر برای مراجعه کننده باشد .
۲- طراحی فضای سبز در سایتِ پایانه به گونه ای که انتظارات زیر را برآورده کند :
در راستای روحیات انسانی باشد و برای مسافر آرامش بخش و جذاب باشد .
به صورت یک فیلتر از انتقال صدا ، گرد و غبار ، حرارت ، تابشِ خورشید و بادهای نامطلوب جلوگیری کند . به عنوان حریم و مرز بین پایانه و سایر کاربری های پیرامون عمل کند .
۳- خوانایی و ارتباطِ درونیِ معقول میان کاربری ها ، به گونه ای که مسافر در برخورد با آنها دچار زحمت ، سردرگمی ، صرفِ وقت و طی مسافت های طولانی نشود .
۴- طراحی در راستایِ زیبایی در عینِ عملکرد
۵- طراحی برپایه ی اقلیم و ریشه های هویتی و فرهنگی
۶- طراحی ساختمان با رعایت استانداردها و جوابگو بودن به نیاز مسافران
۷- دستیابی به اصول، معیارها و ضوابط جدید طراحی ترمینالها
۱-۴ – اهمیت و ضرورت پژوهش
انتقال وجابجایی مسافروبار، درارتباطی بسیارنزدیک با برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی می باشد. این انتقال خود نیازمند ابزار های ویژه ای است که برخی ازمهمترین آنهاعبارتنداز: شبکه های قدرتمندارتباطی(زمینی، هوایی ودریایی )، امکانات مناسب رفاهی،تأسیسات مجهززیربنایی ودرنهایت،وسائل حمل ونقل مطمئن وسریع وقابل دسترس برای عموم مردم.
ایستگاههای راه آهن ، فرودگاهها ، بنادر و ترمینالهای مسافربری و باربری از جمله مهمترین فضاها در شکل گیری شبکه های ارتباطی قوی و منسجم می باشند . هریک از این فضاها ، نقش کلیدی در سازمان دهی حرکت دارند . هنگامی که بحث مسافر و انتقال آن از جایی به جایی می شود شاید بتوان بیشترین سهم را در این میان به انتقالات جاده ای و به بیانی دیگر به اتوبوس ها داد . ترمینالهای مسافر بری بین شهری نقش اساسی در فرایند جابجایی مسافر دارند . این ترمینالها علاوه بر نقش اساسی خود در این مهم یکی از شاخصه های اصلی شهر ها نیز می باشند که هم از لحاظ کاربردی موجب سازماندهی وضعیت جابجایی مسافر در یک شهر و نیز برنامه ریزی و هدایت و شکل دهی به تر افیک شهر شده و نیز از لحاظ نمای شهری یکی از عناصر اصلی در شکل شهر محسوب می شوند .
اهمیت و ضرورت پژوهش را در دو زمینه ی طراحی شهری ، طراحی معماری مطرح می کنیم :
در زمینه ی طراحی شهری
سال هاست به پایانه به عنوان یک کاربری مزاحم شهری در حد کاربری هایِ صنعتیِ حمل و نقل و انبارداری نگاه می شود ، لذا سعی در بیرون راندن و یا به حاشیه شهر راندنِ این کاربری ها به وضوح دیده می شود تا شهر از مشکلات عدیده ی آن در امان باشد . طراحان نیز در این زمینه کاملاً عملکردی برخورد کردند تا این دید تشدید شود . در بسیاری از کشورهای مدرن پایانه های جاده ای ، ریلی و هوایی گاهاً تا حد یک المان شهری مطرح می شوند اما در کشور ما به این مهم در طراحی کمترین توجی نمی شود.
در زمینه ی طراحی معماری
عموم پایانه های کنونی – به عنوان یک فضای مکث – دارای سایتی مناسبِ روحیاتِ انسانی نیستند ، در آنها فضای سبزی دیده نمی شود و برای ساعاتی که مسافر در آنها توقف می کند خسته کننده و عذاب آورند . اغلب پایانه های کنونی خوانا نیستند . کاربری ها در ارتباط درونی با هم نیستند و مسافران در برخورد با آنها دچار سردرگمی می شوند و گاهاً باید برای رسیدگی به امورشان ، مسافت زیادی را از یک کاربری تا کاربری دیگر بپیمایند در حالیکه نباید اینگونه باشد.
با آغاز قرن بیستم ، جهان شاهد زایش مکتب جدیدی بود ، مکتب مدرن . این تفکر خیلی زود به سراسر جهان نفوذ کرد . اما آثار مخرب آن در کشورهایی نظیر ایران بیشتر نمود یافت . معماری مدرن هیچ احترامی برای اقلیم ، فرهنگ و ریشه های هویتی منطقه قائل نبود . یک ساختمانِ مدرن با یک تیپ و شمایل می توانست در هر کشور ، منطقه ، اقلیم و فرهنگی برپا شده و پاسخگو باشد ! با گذشت نزدیک به نیم قرن از مرگ این مکتب ، آثار مخرب آن همچنان در کشور ما مشهود است ! بناهای شاخص عمومی ما بدون توجه به ریشه های هویتی ، فرهنگی و اقلیمی به صورتی تیپیک برپا می شوند ، البته گاهاً طراحانِ ما توجهی به این موارد نشان می دهند اما این توجه کاملاً کلیشه ای ، سطحی و ظاهری بوده در حالیکه روحِ آثارِ آنان مدرن است. (رضایی،۱۳۹۱،صفحه۵ )
اهمیت طراحی ترمینال درشهر سمنان به این دلیل است که به علت قرار داشتن شهر سمنان در مسیر مشهد و به علت وجود مسافران بسیار دراین شهرو وجود مراکز آموزش عالی، این شهر را به داشتن ترمینال مسافر بری و وجود اتاق های اقامتی نیاز مند می سازد.
با توجه به اینکه در ساختمان فعلی توجهی به استاندارد های طراحی نشده و نیازهای جدید مسافران در نظر گرفته نشده است و به علت قدیمی بودن ساختمان فعلی و عدم توجه به آلودگی محیط زیست و ایجاد محیطی مناسب برای حضور مسافران در ساعتی از روز ، بنابراین ضرورت را در این دیدیم که ساختمانی جدید طراحی کنیم که علاوه بر تامین نیاز مسافران و حفظ محیط زیست محیطی آرام و دور از آلودگی به وجود آوریم .
در نظر گرفتن ساختمان ها در بافت چرخه زندگی و نشان دادن آن ها به عنوان بخشی از یک اکوسیستم یا متابولیسم اکولوژیکی نشان می دهد که ساخما نها ارتباط مستقیمی با سلامتی بدن انسان دارند. دانستن این موضوع که ساختمان عامل تعیین کننده در سلامت انسان و جهان هستند نشان می دهد که ساختمانی که در چرخه زندگی اش سالم است کلیدی به سمت یک سیاره سالم است.
بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش انطباق سیستم های برنامه ریزی و طراحی پایانه مسافر بری بامفاهیم
طراحی اکولوژیکی در اقلیم گرم وخشک کشور ایران است.
۱-۵ – سوالات تحقیق
استفاده از فضای سبز در طراحی ترمینال چه نقشی در کاهش اثرات روانی آلودگی صوتی در مسافران ایفامی کند ؟
۱- طراحی ترمینال با توجه به معماری اکولوژی در حفظ محیط زیست چه کمکی می کند ؟
۲- طراحی ساختمان همساز با اقلیم چه تاثیری در حفظ رابطه انسان با طبیعت دارد ؟
۳- چگونه می توان فضایی که پایانه در آن ایجاد می شود ( سایت ) را برای مسافران ، به فضایی جذاب و آرامش بخش تبدیل کرد ؟
۴- چگونه می توان در عین پرداختن به عملکرد ، زیبایی را هم مدنظر قرار داد ؟
۱-۶ – روش تحقیق
روش انجام این پروژه بر پایه ی مطالعات کتابخانه ای می باشد ؛ بدین گونه که ابتدا مجلات معماری ای که در شماره های خود به مسئله ی پایانه های مسافری پرداخته اند ، مورد مطالعه قرار گرفتند . در ادامه این روند مقالات موجود در سایت های اینترنتی بررسی شدند . بدین ترتیب آشنایی اولیه با موضوع صورت گرفت ؛ در ادامه با مطالعه ی آثارِ دانشجویی ( پایان نامه ها و طرح های دانشجویی ) و آگاهی از پیشرفتی که آنها در این راه داشتند ، نتایجی از طرح حاصل شد که مبنای ادامه ی کار قرار گرفت .
با توجه به اینکه توصیف و تحلیل در این تحقیق دارای اهمیت می باشد روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی و با توجه به مستندات موجود روش تحقیق , استدلالی نیز می باشد . مراحلی که برای شروع این طراحی انجام گرفته است به شرح زیر می باشد :
۱- شناخت موضوع : حمل و نقل همواره ارتباط تنگاتنگی با توسعه جوامع بشری داشته است هرچه نیاز بشر پیچیده تر شده، حمل و نقل نیز از گستردگی بیشتری برخوردار شده است. با تغییر در نیازهای جامعه بشری و دگرگونی فناوری،حمل و نقل نیز مرتباً تحول یافته است. به همین دلیل حمل نقل به عنوان ستون فقرات هر جامعه، شناخته می شود. توسعه همه جانبه ارائه خدمات در زمینه های مختلف حمل و نقلی ازجمله اهداف پایانه های مسافربری است. بنابراین پشتیبانی و خدمات رسانی به رانندگان و مسافران در پایانه های مسافربری از اهمیت ویژه برخورداراست.
۲- بررسی طرح تفصیلی سمنان و انتخاب سایتی که برای کاربری ترمینال تعریف شده است .
۳- بازدید از سایت مورد نظر و بررسی دسترسی ها ومنظرهای اطراف. و تصمیم گیری برای حفظ منظر و محیط زیست .
۴- درگیر کردن تجربه ی شخصی( به عنوان یک مسافر و مراجعه کننده به پایانه هایی در نقاط مختلف کشور)و
تجربه ی دیگران ( غالباً دانشجو ) در این زمینه ، فضایابی پایانه ی مسافری بر اساس نیازهای مسافران ( که مراجعین اصلی پایانه ها هستند ) و تصمیم گیری برای ساخت ترمینال با توجه به عدم وجود پایانه مسافر بری مناسب در سمنان.
۵- بررسی ریشه های فرهنگی – هویتی ، اقلیم شهرسمنان و تعیین و آنالیز سایت نیز بر پایه ی مطالعات منابع موجود و همین طور تجربه ی شخصی .
۶- مطالعه درباره طراحی ساختمان ترمینال با توجه به معماری همساز با اقلیم و حفظ رابطه انسان با طبیعت و بررسی مفهوم معماری اکولوژیک در معماری پایدار .
۷- تهیه ریز فضاها و استاندارهای مورد نیاز در طراحی و تهیه برنامه فیزیکی .
۸- بررسی نمونه های مشابه در داخل و خارج کشور ، و شناسایی محاسن و معایب آنها و نتیجه گیری و رسیدن به الگو جهت استفاده در طراحی .
۹- تعیین ایده های معماری ، بررسی طراحی المان ها و ورودی به منظور معرفی شهر سمنان ،تهیه لیست مصالح و راهکارهای طراحی همساز با اقلیم وطراحی اکولوژیک .
۱۰- در نهایت با جمع بندی کلیه اطلاعات و الگوهای طراحی به دست آمده پایانه در کنار کُرکسیون با اساتید آغاز و به انجام رسید .
۱-۷- پیشینه تحقیق
ساختمان اداری gcf در آلمان یک نمونه پروژه اکولوژیک می باشد توسط گروه طراحی لاوا با طراحی بسیار زیبا با اشکال منحنی، تابش نور طبیعی ، فضای سبز روی پشت بام و تراس بزرگی به عنوان رستوران، سازه سه ترازی مطابق با آخرین استانداردهای پایداری واکولوژی ساختمان وانرژی ساخته شده است. قدرت زایش نوری(فتوولتائیک وراکتورها، اجرای آخرین تکنولوژی ها در این بنا را نشان میدهد .
نمونه دیگر از پروژه اکولوژیک آسمانخراش های زیست محیطی اثر نورمن فاستر می باشد .در نمای ساختمان از پوسته دو جداره از جنس شیشه استفاده کرده است که جداره بیرون نما فضای داخل را در مقابل باد و باران و صدای مزاحم محافظت می کنند.
کتاب “ساختن شهر ها برای آینده ای سالم ” توسط : ریچارد رجیستر در سال ۱۹۸۷٫ چشم انداز ریجستر از شهر اکولوژیکی ساختن شهری که شبیه به یک سیستم حیات باشد. همراه با الگوی کاربری اراضی که کالبد سالم و بهداشت کل شهر را حمایت کند .
ترمینال کرواسی طراحی شده در سال ۲۰۱۲ ، فرودگاه فرانک فورت ، ترمینال غرب ، ترمینال کاوه اصفهان نمونه های ترمینال مطالعه شده در این تحقیق می باشد .

فصل دوم
مبانی نظری پژوهش

۲-۱-تعاریف و مفاهیم
تعریف سیستم حمل و نقل
سیستم حمل و نقل مجموعه های از وسایل، امکانات، تسهیلات، مسیرها، قوانین و مقررات است که به منظور جابجایی افراد و کالاها به کار گرفته می شود.
اجزا به وجود آورنده سیستم حمل و نقل عبارتند از:
اجزا ثابت: که همان شبکه حمل و نقل یا شبکه جاده ها می باشد.
اجزا حرکت: شامل کلیه اتومبیل ها و وسایل نقلیه می شود.
اجزا کنترل: قواعد استفاده از اجزاء ثابت و اجزا حرکت می باشد و به عبارت دیگر چگونگی کنترل سیستم ها و ایستگاه ها و پایانه می باشد.
۲-۱-۲-تعریف پایانه
از نظر لغوی تعریف پایانه (ترمینال) به معنای پایان دهنده یا ختم کننده است. پایانه مسافربری نیز به مفهوم نقطه انتهایی مسافرت است. ولی اصولا چون نقطه انتهایی یک مسافرت مطمئنا نقطه شروع مسافرت دیگری نیز می باشد،اصطلاحا پایانه یا ترمینال مسافربری به محلی اطلاق می گردد که مسافران برای شروع مسافرت های بین شهری و سوار شدن به وسیله نقلیه به آنجا می روند و هنگام رسیدن به مقصد نیز به پایانه دیگری وارد شده و پس از پیاده شدن از وسیله نقلیه از آن محل خارج و توسط وسایل نقلیه شهری به نقطه مورد نظر خود دسترسی پیدا می کنند. به عبارت دیگر پایانه باید به محلی اطلاق گردد که مفصل ارتباطی بین مسافر با شهر(توسط وسایل نقلیه درون شهری) و خارج شهر و مقاصد سفر(توسط وسایل نقلیه بین شهری) باشد. بنابراین این محل یک مجموعه تسهیلاتی را برای مسافر و بار داشته باشد.بنابراین می توان گفت «پایانه مسافری» نوعی تسهیلات حمل ونقلی در انتهای خط یا مسیر خدمات حمل و نقل عمومی مسافر است که به منظور توقف وسایل حمل و نقل عمومی مسافر، پیاده و سوار کردن مسافرین و حذف تردد وسایل از معابر شهری جهت کاهش آلودگی محیط زیست در حاشیه شهرها احداث شده و دارای تاسیسات و امکانات برای ارائه خدمات وابسته به حمل ونقل مسافر می باشد.(ترمینال ها، شهرداری تهران، ۱۳۶۴)
۲-۱-۳-پیرامون سفر
آدمی از دیر باز با سفر کردن آشنا بوده و هیچ تاریخی را برای اولین سفر انسان نمی توان در نظر گرفت. بر طبق تعالیم دینی هر انسانی قبل از به دنیا آمدن در عالم ازل بوده است که به خواست خدا کالبدی خاکی روح آن جهانی او را اسیر می کند و این لحظه پیوند، همزمان با همان سفر اول انسان ها یعنی تولد است و هر آدمیزاده ای بی شک پس از تولد با گذشت ایام به زمان سفر دوم خود که رجعت به عالم بالا و تنها گذاشتن و رمیدن از این قفس تنگ خاکی است نزدیک می شود. پس هر انسانی به طور غیر ارادی و روحا در طول زندگی خود را با دو سفر آشنا خواهد شد: تولد و مرگ. شاید روح آن جهانی انسان هاست که او را به سفر کردن و جستجوی اطراف وا می دارد و شاید هم حس کنجکاوی و علاقه به نادیده هاست که او را به سفر می کشاند.اهمیت سفر بر کسی پوشیده نیست، با سفر کردن می توان در زندگی روزمره ایجاد تنوع کرده و خستگی های ناشی از تکرار و یکنواختی را از تن بیرون کرد. ضمن اینکه با کسب تجربه و آموخته های فراوان و بهره مندی از خاطرات شیرین لحظاتی از امروز را برای آینده جاویدان نمود.
در پایان این قسمت بیان یک نکته ضروری است و آن اینکه در سفر بایستی از لحظه های بدست آمده به خوبی استفاده کرد. اگر چه کوچک و کم اهمیت باشند و اگر حتی سفر ما سفر غیر تفریحی باشد، این مغتنم شمردن زمان می تواند خود منشاء خاطره انگیزترین لحظات به شمار آیند مثل نوشیدن یک فنجان چای گرم در هوای سرد بارانی در کنار همراهان یا جمع شدن در گرد آتش و تماشای شعله های زیبای رقصان آن و شنیدن و نقل و یاد خاطرات و یا تماشای یک بنای زیبای معماری کهن که یادآور تاریخ و فرهنگ و ملت گذشته است که به یکبار در ذهن جای می گیرد و می توان آنها را حس کرد. (خدایاری، م، ۱۳۹۱، ص ۱۸)
۲-۱-۴-تاریخچه سفر در ایران
-فلات ایران از دیر باز محل زندگی انسان های یکجا نشین بوده است سفر پدیده ای است مختص یکجانشین، و یا کوچ کوچندگی تفاوت ماهیتی دارد. انسان یکجانشین برای سفر اقدام به احداث راه و رباط و کاروانسرا و ساخت وسیله نقلیه می کند. این سرزمین که در میانه شرق و غرب تاریخی قرار گرفته مسیر کاروان های تجاری بوده و سفر در آن چنان رونق داشت که هیچ ساختمانی چنانکه کاروانسرا در سراسر آن وجود دارند این گستردگی را نیافت و در کنار مسجد و خانه و کاخ و باغ، کاروانسرا یکی از معرف های ویژگیهای معماری نمونه وار آن شد و چونان سفر، کاروان و راه، کاروانسرا نیز از واژه های ادب فارسی بود. متاسفانه، در عقب افتادگی تاریخی که در مدت چند سده اخیر به هر دلیل دچار آن شد، ولی دولت در توسعه سفر به خودی خود و وسایل و تجهیزات وابسته به آن موفق شد و توانست وسایل و تجهیزات را وارد کند.(ویشارد، ج، ۱۳۶۳، ص۱۴۸)

 

 

 

 

فهرست مطالب:

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………….….……………… ۱
فصل اول کلیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………۲
۱-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………..……….… ۳
۱-۲- تعریف طرح…………………………………………………………………………………………………………………………………..۴
۱-۳- اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………۵
۱-۴- اهمیت و ضرورت طرح ………………………………………………………………………………………………………………۶
۱-۵- سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….۸
۱-۶- فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….۸
۱-۷- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۸- پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
فصل دوم مبانی نظری پژوهش ………………………………………………………………………………………..…………..…..۱۱
۲-۱-تعاریف و مفاهیم ……………………………………………………………………………………………………………..….…………۱۲
۲-۱-۲-تعریف پایانه ……………………………………………………………………………………………………………..….………………۱۲
۲-۱-۳-پیرامون سفر…………………………………………………………………………………………………………….……………..………۱۳
۲-۱-۴-تاریخچه سفر در ایران ……………………………………………………………………………………………………..…………۱۳
۲-۱-۵–نگاهی به گذشته ………………………………………………………………………………………………………..…..………۱۴
۲-۱-۶- وسایل نقلیه در قدیم ……………………………………………………………………………………….………..…..…………۱۵
۲-۱-۷- بناهای سنتی خاص مسافرین………………………………………………………………………..……….………….……… ۱۵
۲-۱-۸- تعریف کاروانسرا …………………………………………………………………………………………..……..………………… ۱۶
۲-۱-۹- انواع کاروانسرا …………………………………………………………………………………………………….…….…………… ۱۸
۲-۱-۱۰- شیوه و نوع مسافران …………………..……………….…………………………………………………………..…….……..……۱۹
۲-۱-۱۱-مسافرت های بین المللی و داخل کشور ……………………..……………………………………………..…………… ۱۹
۲-۱-۱۲- مسافرت های منطقه ای …………………………………………………………………………………….……….…………… ۲۰
۲-۱ -۱۳- مسافرت های درون مرزی یا برون مرزی ……………………………….…………………….……………….……… ۲۰
۲-۱ -۱۴- مسافرت های درون حوزه ای ……………………………………………………………..………………………..……… ۲۰
۲-۱-۱۵- مسافرت های درون مرزی ……………………………………………………………………….…….………….…………… ۲۰
۲-۱ -۱۶- مسافرت های برون مرزی …………………………….…………………………………….…………….…………………… ۲۰
۲-۱-۱۷- کلیات سیستم حمل و نقل ………………………………………………………………………………………..……….…..…۲۰
۲-۱-۱۸- طبقه بندی شیوه های حمل و نقل زمینی …………………………………………………………………….….….………۲۲
۲-۱-۱۹- تعاریف اصطلاحات سیستم حمل و نقل زمینی …………………………………………………………………….. …۲۳
۲-۱-۲۰- سرعت ……………………………………………………………………………………………………………….………….……… ۲۳
۲-۱-۲۱-ظرفیت ………………………………………………………………………………………………………………….…………..……… ۲۳
۲-۱-۲۲- ترافیک ………………………………………………………………………………………………………….………………….…… ۲۴
۲-۱-۲۳- طبقه بندی گذرگاه ها ………………………………………………………………………………………….…….…………… ۲۵
۲-۱-۲۴- پایانه مسافربری(محل آشتی انسان و ماشین) ……………………………………………………………..………….……۲۵
۲-۱-۲۵- ضرورت مکان یابی برای احداث پایانه ها …………………………………………….……………..…….…….… …۲۷
۲-۱-۲۶- زمینه های فرهنگی اجتماعی و اقتصادی طرح پایانه ها ………………………….……………………..……… …۲۸
۲-۱-۲۸- نظر سنجی در مورد نحوه خدمات رسانی در پایانه ها ………………………………….…………………….………۲۹
۲-۱-۲۹- رانندگان و مسافرین …………………………………………….…………………………..……………………….…………… ۲۹
۲-۱-۳۰- مسئولان ذیربط ………………………………………………………………………………………..…………………………… ۳۰
نتیجه گیری ……………………………………………………….…………………………..……………………….…………… ۳۱
۲-۲-رویکردها و مبانی نظری طرح ……………………………………………………………………………………۳۲
۲-۲-مبانی نظری ………………………………………………………………………………………………………………..۳۲
۲-۲-۱- مقدمه ای بر مبانی نظری طرح ……………………………………………………………………………………۳۲
۲-۲-۲- تدوین اهداف طراحی………………………………………………………………………………………………..۳۲
۲-۲-۲-۱- اهم اهداف طراحی ……………………………………………………………………………………………….۳۲
۲-۲-۳- شناخت وضع موجود ………………………………………………………………………………………………..۳۳
۲-۲-۳-۱- نحوه عملکرد پایانه ……………………………………………………………………………………………….۳۳
۲-۲-۳-۲- نتایج نمونه های بررسی شده ………………………………………………………………………………..۳۴
۲-۲-۳-۳- موارد پیشنهادی در طرح اقلیمی………………………………………………………………………………۳۵
۲-۲-۳-۴- مصالح………………………………………………………………………………………………………………….۳۷
۲-۲-۳-۵- امنیت و آرامش روانی محیط………………………………………………………………………………… .۳۸
۲-۱-۵-۵- مسائل زیست محیطی ……………………………………………………………………………………….. ..۳۹
۲-۲-۳- رویکرد ها …………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰
۲-۳ – تجارب و مطالعات ……………………………………………………………………………………………۴۸
۲-۳-ترمینال جدید غرب ……………………………………………………………………………………………………….…………… ۴۸
۲-۳-۱- ساختمان ورودی ………………………………………………………………………………………………………..……… ۵۱
۲-۳-۲- ساختمان خروجی …………………………………………………………………………………………………….….…….… ۵۱
۲-۳-۳- ایستگاه اتوبوس های بین شهری راه نزدیک ………………………………………………………..…….………… ۵۲
۲-۳-۴- ساختمان اداری ……………………………………………………………………………………………..….……….………… ۵۲
۲-۳-۵- مهمان سرا و مهمان سرای رانندگان …….………………………………………………………………….…………… ۵۲
۲-۳-۶- تعمیرگاه ها، باس واش و غیره ………………………………………………………………………………..…………… ۵۳
۲-۳-۷- سایر فضاها و ساختمان ها …………………………………………………………………………..……………..………… ۵۳
۲-۳-۸- آرایش فضاهای سبز …………………………………………………………………………………………..……………… ۵۳
۲-۳- ۹-ترمینال جنوب ……………………………………………………………………………………..….……………..…….… ۵۴
۲-۳- ۱۰-ترمینال جنوب ……………………………………………………………………………………..….……………..…….…۵۴
۲-۳-۱۱-مشکلات ……………………………………………………………………………………………………….…..………………… ۵۶
۲-۳-۱۱-۱- مشکلات اداری …………………………………………………………………………………………….….……………… ۵۷
۲-۳-۱۱-۲- مشکلات شهری ……………………………………………………………………………………………….………..…… ۵۷
۲-۳-۱۱-۳- مشکلات ترافیکی ……………………………………………………………………………….……………..…………… ۵۷
۲-۳-۱۱-۴- کمبود خدمات …………………………………………………………………………………………………..………….……۵۸
۲-۳-۱۱-۵- تاسیسات زیر بنایی …………………………………………………………………………………………..…..………………۵۸
۲-۳-۱۱-۶- مشکلات ساختمانی ………………………………………………………………………………….……………..….………۵۸
۲-۳-۱۱-۷- مشکلات زیست محیطی …………………………………………………………………………..….………………………۵۹
۲-۳-۱۲- ترمینال اردبیل ……………………………………………………………………………………………………..…………………… ۵۹
۲-۳-۱۲-۱- شبکه ارتباطی ……………………………………………………………………………………………………..……………..…۶۰
۲-۳-۱۲-۲- تفکیک حرکت مسافر و حرکت اتوبوس ……………………………………………….………………….……..۶۱
۲-۳-۱۲-۴- تفکیک حرکت پیاده و اتومبیل …………………………………………………………….……………….…….………۶۱
۲-۳-۱۲-۵- تفکیک فضاها در مجموعه …………………………………………………………………….………………….…….…۶۱
۲-۳-۱۲-۶- ساختمان اصلی ترمینال …………………………………………………………………….………….……………………۶۱
۲-۳-۱۲-۷- مسجد …………………………………………………………………………………………………….……….…….………… ۶۲
۲-۳-۱۲-۸- پارکینگ …………………………………………………………………………………………………….……….…….…… ۶۲
۲-۳-۱۲-۹- بازارچه …………………………………………………………………………………………………………..…………..…… ۶۲
۲-۳-۱۲-۱۰- خدمات اتوبوس …………………………………………………………………………………….………………….……… ۶۳
۲-۳-۱۲-۱۱- هتل ……………………………………………………………………………………………………….……….………………… ۶۳
۲-۳-۱۲-۱۲- تجاری ………………………………………………………………………………………………….…..……………………… ۶۳
۲-۳-۱۲-۱۳- فضای سبز ………………………………………………………………………………………………………..……………… ۶۴
۲-۳-۱۲-۱۴- ساختمان اصلی ترمینال .…………………………………………………………………………………………………… ۶۵
۲-۳-۱۲-۱۵- رستوران ……..……………………………………………………………………….………………………….…..…..…… ۶۵
۲-۳-۱۲-۱۶- اداری …….…….……………….…………………………………………………………………………..…………………… ۶۵
۲-۳-۱۲-۱۷- طبقه همکف …………….…………….………………………………………………………………..…………………… ۶۶
۲-۳-۱۲-۱۸- فضاهای جنبی در سطح همکف …………….………….……………….……………………………..…………… ۶۷
۲-۳-۱۲-۱۹- مسجد ………….………..…………………………………………………………………………..…………………………… ۶۷
۲-۳-۱۲-۲۰- مهمان سرای رانندگان ……….…………………………………………………………………..………….…………… ۶۸
۲-۳-۱۴- ترمینال تبریز …………….………………………………………………………………………………………….….…………………۶۸
۲-۳-۱۵- بررسی نمونه هایی از پایانه ها ی مسافربری در جهان …………….………………….…………….…..…………۰ ۷
۲-۳-۱۵-۱- پایانه اتوبوس بندر نیویورک ………….……………………………………………………………………….……………۷۰
۲-۳-۱۵-۱- طرح پایانه در مراکش ………….…….……………………………………………………………………………….……… ۷۲
۲-۳-۱۵-۲- پایانه اتوبوس بین شهری نیویورک …………..……………………………………………………….…………………۷۴
۲-۳-۱۵-۳- ترمینال اتوبوس گوتنبرگ سوئد ………………………………………………………………………….….…………۷۶
۲-۳-۱۵-۴- ترمینال اتوبوسرانی آمستردام با ساختار زیرزمینی …………………………………………………………………۷۸
۲-۴- ضوابط و استانداردهای طراحی ………………………………………………………………………………… ۸۰
۲-۴-۱-ریزفضاهای پایانه مسافربری …………………………………………………………………………………. ۸۱
۲-۴-۲-اجزاء اصلی و روابط کلی بین آنها ………………………………………………………………………………۸۴
۲-۴-۳-بررسی ضوابط طرح………………………………………………………………………………………………….. ۸۵
۲-۴-۳-۱-عناصر عملکردی ،ضوابط برنامه ریزی پایانه ها…………………………………………………………..۸۵
۲-۴-۳-۳-ارتباطات بیرونی……………………………………………………………………………………………………..۸۸
۲-۴-۳-۴- بررسی سیستم های ورودی وخروج مسافر……………………………………………………………….۸۹
۲-۴-۳-۴-استقرار واحدهای اطلاعاتی …………………………………………………………………………………….۹۰
۲-۴-۳-۵- فضای انتظامات …………………………………………………………………………………………………..۹۰
۲-۴-۳-۶-پیش بینی انبار توشه ………………………………………………………………………………………………۹۰
۲-۴-۳-۷-فضاهای خدماتی وسرویس…………………………………………………………………………………….۹۰
۲-۴-۳-۸- سکوها ……………………………………………………………………………………………………………..۹۰
۲-۴-۳-۸-۱-سکوی خطی…………………………………………………………………………………………………….۹۱
۲-۴-۳-۸-۲- سکوهای دندانه دا ر …………………………………………………………………………………………۹۱
۲-۴-۳-۸-۳- سکوهای زاویه دار…………………………………………………………………………………………….۹۲
۲-۴-۳-۸-۴- سکوهای میان گذر……………………………………………………………………………………………۹۳
۲-۴-۱-۹- سالن ها ……………………………………………………………………………………………………………..۹۴
۲-۴-۳-۱۰- نیازهای کلی پایانه مسافربری………………………………………………………………………………..۹۵
۲-۴-۳-۱۰-۲- نیاز به ارتباظ………………………………………………………………………………………………….۹۵٫
۲-۴-۳-۱۱- نیاز به سیستم مدیریت وسرپرستی ………………………………………………………………………..۹۵
۲-۴-۲-۳- نیاز به امنیت و برقراری نظم……………………………………………………………………………………۹۵
۲-۴-۳-۱۲- نیاز به حریم ……………………………………………………………………………………………………..۹۶
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲
۲-۵- استانداردها………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳
۲-۵-۱- استانداردها فرد پیاده ……………………………………………………………………………………………….۱۰۴
۲-۵-۲-استانداردهای صندلی چرخدار……………………………………………………………………………………۱۰۴
۲-۵-۳- استانداردهای اتوبوس های برون شهر………………………………………………………………………..۱۰۵
۲-۵-۴-ابعاد و اندازه ی انواع سکوی پهلوگیری اتوبوس های برون شهر…………………………………….۱۰۷
۲-۵-۵- استانداردهای پارکینگ اتوبوس ها …………………………………………………………………………….۱۰۷
۲-۵-۶- استاندارد ایستگاه سوخت گیری………………………………………………………………………………..۱۱۸
۲-۵-۷- سالن فروش بلیت ومسیر صف بندی…………………………………………………………………………۱۱۸
۲-۵-۸- غرفه فروش بلیت…………………………………………………………………………………………………….۱۱۹
۲-۵-۹-سالن انتظارودروازه خروجی…………………………………………………………………………………………….
۲-۵-۱۰-پله ها ……………………………………………………………………………………………………………………….
فصل سوم : ویژگی های محدوده مورد مطالعه
۳-۱- استان سمنان ………………………………………………………………………………………………………………۱۲۲
۳-۱-۱- تقسیمات سیاسی استان سمنان …………………………………………………………………………………۱۲۳
۴-۲- شهر سمنان…………………………………………………………………………………………………………………۱۲۳
۳-۲-۱-جمعیت و نیروی انسانی …………………………………………………………………………………………..۱۲۳
۳-۲-۲- محور فرهنگی – تاریخی شهر سمنان ………………………………………………………………………..۱۲۴
۳-۲-۳- وضعیت اجتماعی استان …………………………………………………………………………………………..۱۲۴
۳-۲-۴-وضیت اقتصادی سمنان …………………………………………………………………………………………….۱۲۵
۳-۲-۵- مطالعات اقلیمی وجغرافیایی …………………………………………………………………………………….۱۲۵
۳-۲-۵-۱-موقعیت ایستگاه سینوپتیک سمنان…………………………………………………………………………..۱۲۶
۳-۲-۵-۲-طبقه بندی اقلیمی ………………………………………………………………………………………………..۱۲۶
۳-۲-۵-۳- وزش باد ……………………………………………………………………………………………………………۱۲۸
۳-۲-۵-۳-۱- نمودار گل باد ………………………………………………………………………………………………..۱۲۹
۳-۲-۵-۴-دوام شدت تابش آفتاب ………………………………………………………………………………………..۱۳۰
۳-۲-۵-۵- توپوگرافی منطقه…………………………………………………………………………………………………۱۳۳
۳-۲-۵-۶- طراحی عناصر وجزئیات معماری هماهنگ با اقلیم ………………………………………………….۱۳۵
۳-۲-۵-۶-۱- موارد پیشنهادی در طرح اقلیمی ……………………………………………………………………….۱۳۵
۳-۲-۵-۶-۲- کاهش حرارت ساختمان …………………………………………………………………………………۱۳۶
۳-۲-۵-۶-۳- اندازه و موقعیت پنجره…………………………………………………………………………………….۱۳۷
۳-۲-۵-۶-۴- اندازه سایبانها………………………………………………………………………………………………….۱۳۹
۳-۳- تحلیل سایت………………………………………………………………………………………………………………۱۴۰
۳-۳-۱- موقعیت ریاضی زمین……………………………………………………………………………………………….۱۴۱
۳-۳-۲- طول وعرض جغرافیایی زمین…………………………………………………………………………………..۱۴۱
۳-۳-۳-شکل زمین………………………………………………………………………………………………………………۱۴۱
۳-۳-۴- خاک …………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۲
۳-۳-۵- مخاطرات طبیعی …………………………………………………………………………………………………….۱۴۲
۳-۳-۶- زلزله………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۳
۳-۳-۷- مسائل زیست محیطی استان …………………………………………………………………………………….۱۴۳
۳-۳-۷-۱-آلودگی هوا………………………………………………………………………………………………………….۱۴۴
۳-۳-۷-۲- آلودگی صوتی……………………………………………………………………………………………………۱۴۴
۳-۳-۷-۳- آلودگی آب ……………………………………………………………………………………………………….۱۴۴
۳-۳-۸- آب ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۴
۳-۳-۹- گسل …………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۵
۳-۳-۹-۱-حریم گسل …………………………………………………………………………………………………………۱۴۶
۳-۳-۱۰- پوشش گیاهی ………………………………………………………………………………………………………۱۴۶
۳-۳-۱۱- دید ومنظر ……………………………………………………………………………………………………………۱۴۷
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۹

فصل چهارم: برنامه فیزیکی ………………………………………………………..………………….………………….……..….…۱۵۱
۴-۱- اصول و مبانی طراحی ………………………………………………………………………………………..………….…………. ۱۵۲
۴-۱-۱- معماری پایدار …………………………………………………………………………………………………..….……………… ۱۵۲
۴-۱-۱-۱- مفهوم توسعه پایدار …………………………………………………………..……………..……………………………… ۱۵۲
۴-۱-۲- اهداف پایداری ……………………………………………………………………………………………….…………………… ۱۵۲
۴-۱-۳- طراحی پایدار ………………………………………………………………………………….………..….……………………… ۱۵۳
۴-۱-۴- روند مشارکتی طراحی …………………………………………………………….………………………..………………… ۱۵۴
۴-۱-۵- منافع استفاده از معماری پایدار ………………………………………..……………………….…………………………… ۱۵۴
۴-۱-۶- تلاش معماری پایدار …………………………………………………………………………….…….………………..……… ۱۵۵
۴-۱-۷- هدف طراحی در معماری پایدار ……………………………………………………….…………….……………………. ۱۵۵
۴-۲- راه کارهای کلی کاهش مصرف انرژی ساختمان ………………………………………….…….……….………… ۱۵۵
۴-۲-۱- کاهش سطوح خارجی دیوار و بام …………………………….………………………………………………………… ۱۵۶
۴-۲-۲- کاهش سطوح خارجی ساختمان ………………………………………………………………..………….…………… ۱۵
۴-۲-۳- نحوه استقرار صحیح ساختمان در سایت از نظر هماهنگی با نیروهای طبیعی ………..…..………… ۱۵۶
۴-۲-۴- بکارگیری سیستم های مکانیکی و برقی ………………………………………….…………………….……………… ۱۵۷
۴-۳- سیستم های فعال ………………………………………………………………………………….…….………….……..…………… ۱۵۷
۴-۴- سیستم های غیرفعال ………………………………………………………………………………………..….……………..……… ۱۵۷
۴-۵- سیستم جذب انر‍ژی خورشید برای ایجاد برق …………………………………………..……………………………… ۱۵۷
۴-۶- سیستم نانو ژنراتور ها راهی تازه برای تولید برق ………………………………………………………….…………… ۱۵۷
۴-۷- سرعت‌گیر تولید کننده برق …………………………………………………………….……………………..…….…….……. ۱۵۸
۴-۸- آسیاب های بادی ………………………………………………………………………….……….…………………………..………۸ ۱۵
۴-۹- استفاده از پوشش های گیاهی ………………………………………………………………………………….………….…… ۱۵۸
۴-۹-۱- استفاده از گیاهان در محوطه ………………………………………………………………………….…………….……… ۱۵۹
۴-۹-۲- پوشش گیاهی در دیوارها ……………………………………………………………………………………….…………… ۱۶۰
۴-۹-۳- باغچه های عمودی …………………………………………………………………………………………..………….……… ۱۶۱
۴-۹-۴- استفاده از پوشش گیاهی در بام ………………………………………………………………………..……….………… ۱۶۱
۴-۹-۵- استفاده از پوشش گیاهی در تراس ها – تراس سبز ………………………………………….……….….……… ۱۶۲
۴-۹-۶- افزایش میزان برودت در محوطه به کمک تبخیر ……………………..………………………………….……… ۱۶۲
۴-۱۰- بررسی عناصر اقلیمی در ساختمان های سنتی ………………………………………………………….…..………… ۱۶۳
۴-۱۱- مزایای سایبان های جلو پنجره ای و کرکره های خارجی از بنا …………………….………….…….……… ۱۶۳
۴-۱۲- راهکارهای بهینه سازی انرژی در فصل زمستان …………………………………….…….……..…………………… ۱۶۴
۴-۱۳- راهکارهای جلوگیری از نفوذ بادهای سرد زمستانی …………………………….………….………..…………… ۱۶۵
۴-۱۴- محافظت کردن زمین …………………………………………………………………………………….………………………… ۱۶۷
۴-۱۵- استفاده ازفضای گلخانه ای برای جذب انرژی …………………………………….…………………….…………… ۱۶۷
۴-۱۶- بررسی یک ساختمان سبز ……………………………………………………………………..………………….…………… ۱۷۰
۴-۱۷- مبانی طراحی معماری و کالبدی طرح …………………………………………………………….……………..……… ۱۷۳
۴-۱۷-۱- نظام حرکتی و دسترسی ……………………………………………………………………………………………..……… ۱۷۳
۴-۱۷-۲- نظام فضایی کالبدی …………………………………………………………………………….…………………………… ۱۷۴
۴-۱۸- سهم فضا و توده در پایانه مسافربری ………………………………………………………..…….….…………………… ۱۷۵
۴-۱۸-۱- هندسه ………………………………………………………………………………………………………….…….……………… ۱۷۵
۴-۱۸-۲- تناسبات …………………………………………………………………………………………..………………………………… ۱۷۶
۴-۱۸-۳- مفصل بندی مجموعه ……………………………………………………………..………………………………….……… ۱۷۶
۴-۱۸-۴- انعطاف پذیری …………………………………………………………………………..……………………..…….………… ۱۷۷
۴-۱۸-۵- آرایش فضایی کالبدیک ……………………………………………………………..……………………….…………… ۱۷۷
۴-۱۸-۶- نظام عملکردی ………………………………………………………………………………….……………………….……… ۱۷۸
۴-۱۹- برنامه ریزی طرح …………………………………………………………………………………….…………………….….…… ۱۷۸
۴-۱۹-۲- برنامه ریزی عملکردی …………………………………………………………………………………………….………… ۱۷۹
۴-۱۹-۳- برنامه ریزی سیرکولاسیون ……………………………………………………………………………………..….……… ۱۷۹
۴-۱۹-۴- برنامه ریزی حجمی …………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۹
۴-۲۰- برخی از تکنیک های مورد استفاده در طراحی …………………………………………………….………..……… ۱۷۹
۴-۲۰-۱-جهت یابی …………………………………………………………………………………………………………….………….… ۱۷۹
۴-۲۰-۲- ایجاد فضاهای متوالی ………………………………………………………………………………………….…..………… ۱۸۰
۴-۲۰-۳- درک محیط ………………………………………………………………………………………………………..……………… ۱۸۰
۴-۲۰-۴- ظرفیت ادراک …………………………………………………………………………………………….…..…….….……… ۱۸۰
۴-۲۰-۵- تنوع فضایی …………………………………………………………………………………………………………………..…… ۱۸۱
۴-۲۰-۵-۱- باز و بسته نمودن فضاها …………………………………………………………………………………..……..……… ۱۸۱
۴-۲۰-۵-۲- ایجاد سایه و روشن ………………………………………………………………………………………………..…..… ۱۸۱
۴-۲۰-۵-۳- ایجاد اختلاف سطح ……………………………………………………………………………..……….…….…..…… ۱۸۱
۴-۲۰-۵-۴- ایجاد موانع در مسیرها …………………………………………………………………………..………….…………… ۱۸۲
۴-۲۰-۵-۵- ایجاد ضرب آهنگ …………………………………………………………………………………….………………… ۱۸۲
۴-۲۰-۵-۶- یکمرتبگی ………………………………………………………………………………………………………..….……… ۱۸۲
۴-۲۰-۵-۷- محصوریت …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸۳
۴-۲۰-۵-۷-۱- عوامل موثر در محصوریت ……………………………………………………………….……………………… ۱۸۳
۴-۲۰-۵-۷-۲- میزان میدان دید ناظر در نسبت ها ………………………………………………….…….…………………… ۱۸۳
۴-۲۰-۵-۷-۳- برخی از روش های محصور کردن …………………………………………………….….………………… ۱۸۳
۴-۲۰-۵-۸- تاکید کالبدی ………………………………………………………………………………………………..……………… ۱۸۴
۴-۲۱- اصول کارکردی و عملکردی ترمینال های مسافربری ………………………………………….………………… ۱۸۴
۴-۲۲- ایده طراحی ………………………………………………………………………………………………..……………… ۱۸۵
۴-۲۳- برنامه ی فیزیکی ………………………………………………………………………………………………..……………… ۱۸۷
۴-۲۳-۱-سکوهای سواره و پیاده………………………………………………………………………………………………..……………۱۹۰
فصل پنجم : جمع بندی ونتیجه گیری ………………………………………………………………………………………..……………۲۰۰
. ۵-۱-متدلوژی در بررسی پارامترها ……………………………………………………………………………………..……………… ۲۰۱
۵-۲- داده های آب و هوایی مورد استفاده ……………………………………………………………………..……………… ۲۰۱
۵-۳- مدل اولیه پروژه ……………………………………………………………………..………………………………………………………۲۰۲
۵-۴- شبیه سازی ……………………………………………………………………..………………………………………………………۲۰۳
۵-۵- نتیجه گیری بارهای مصرفی در بتن سنگین ……………………..………………………………………………………۲۰۹
۵-۶-نتیجه گیری بارهای مصرفی در بتن سبک (نانو) ……………………..………………………………… …………۲۱۳
۵-۷٫مقایسه بارهای سرمایشی وگرمایشی بتن سبک و سنگین ……………..………………………………… …………۲۱۷
۵-۸٫ نتیجه گیری …………………………………………………………………..………………………………………………………۲۱۹

منابع و ماخذ: …………………………………………………………………………………………………………………………۲۲۰

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲۱

منابع لایتن……………………………………………………………………………………………………………………………۲۲۳
نقشه(۴-۱) موقعیت شهر سمنان ………………………………………………………………………………………………………….۱۲۵
نقشه(۴-۲) نقشه زمین شناسی شهر سمنان………………………………………………………………………………………….۱۲۷
نقشه(۴-۳) فاصله زمین از سیل ها وآبریزها ………………………………………………………………………………………….۱۲۹
نقشه(۴-۴) فاصله گسل ها از زمین………………………………………………………………………………………………………..۱۳۰
نقشه(۴-۵) پوشش گیاهی ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۰
نمودار(۴-۱) نمودار گل باد شهر سمنان…………………………………………………………………………………………………۱۱۶
نمودار (۴-۲) موقعیت خورشید در عرض جغرافیایی ۳۵ درجه شمال………………………………………………….۱۱۸
نمودار

نمودار ۲-۱-بخش های مختلف کاروانسرا ………………………………………………………………………………… ۱۷
نمودار۲-۲-عملکردها در ترمینال جنوب ………………………………………………………………………………… ۵۴
تصویر ۲-۱- پلان های پایانه ……………………………………………………………………………….. ۷۰
تصویر ۲-۲- پلان سقف پایانه ……………………………………………………………………………….. ۷۱
تصویر۲-۳- ترمینال زیر زمینی آمستردام …………………………………………………………………………. ۷۶
تصویر۲-۴- محل برش A-A از سازه ترمینال ……………………………………………………………………………….. ۷۷
تصویر ۲-۵- دیاگرام اجزا اصلی و روابط بین آنها…………………………………………………………………………. .۸۲
تصویر ۲-۶- دیاگرام حرکت در پایانه ……………………………………………………………………. ..۸۵
تصویر ۲-۷- دیاگرام ارتباط بیرونی ………………………………………………………………………….. ۸۶ .
تصوی۲-۸ الگوی سکوی خطی ……………………………………………………………………………….. ۸۹
تصویر۲-۹ الگوی سکوی خطی ……………………………………………………………………………….. ۸۹
نگاره۲- ۱۰- الگوی سکوی زاویه دار ……………………………………………………………………………….. ۹۰
نگاره ۲-۱۱- سکوی زاویه دار ۴۵ درجه . ………………………………………………………………………………. ۹۰
نگاره ۲-۱۲- نگاره سکوی زاویه دار با حاشیه……………………………………………………………………………….. ۹۱
نگاره ۲-۱۳- الگوی سکوی میان گذر ……………………………………………………………………………….. ۹۱
نگاره ۲-۱۴- سکوهای میانگذر خطی . ………………………………………………………………………………. ۹۲
نگاره ی ۲-۱۵- فضاهای پاسخگوی نیازهای مسافران ورودی و استقبال کنندگان ………………………….. ۹۵
نگاره ی ۲-۱۶- فضاهای پاسخگوی نیازهای مسافران خروجی و مشایعت کنندگان………………….. ۹۶
نگاره ۲-۱۷- فضای مورد نیاز غرفه ی تعاونی مسافری و ارتباط آنها ………………….. ۹۷
تصویر ۲-۱۸- فضای مورد نیاز بخش نگهداری و سرویس اتوبوس های برون شهری و روابط آنها ۹۸
نگاره ی ۲-۱۹- فضای مورد نیاز مهمانسرای رانندگان و روابط آنها . ………………………… ۹۸
نگاره ۲-۲۰- سکوی پهلوگیری با زاویه ی ۴۵ درجه ………………………………………………………… ۱۰۱
نگاره ۲-۲۱- سکوی پهلوگیری موازی با کناره ی بدنه ……………………………………………………. ۱۰۱
نگاره ۲- ۲۲- ایستگاه سوخت گیری …………………………………………………………………………… ۱۰۵
نگاره۲-۲۳- سالن فروش بلیت ……………………………………………………………………………. ۱۰۶
نمودار۳-۱- نمودار گل باد شهر سمنان ……………………………………………………………………………….. ۱۱
نقشه ( ۳-۱- ) موقعیت شهر سمنان ………………………………………………………………………………. ۱۲۴
نقشه( ۳-۲ ) نقشه زمین شناسی شهر سمنان …………………………………………………………………………….. ۶ ۱۲
نقشه( ۳-۳)فاصله زمین از مسیل ها و آبریزها…………………………………………………………………………….. ۹ ۱۲
نقشه( ۳-۴) پوشش گیاهی ……………………………………………………………………………. ۱۳۰
نگاره ۳-۵٫ بررسی دید و منظر ……………………………………………………………………………. ۱۳۰
نگاره( ۳-۶) آنالیز سایت
شکل ۴-۲- استفاده از گیاهان در محوطه ۱۴۲
شکل ۴-۳- استفاده از باغچه های عمودی ۱۴۳
شکل ۴-۴- استفاده از پوشش گیاهی در بام ساختمان ۱۴۳
شکل ۴-۵- استفاده از پوشش گیاهی در تراس ها ۱۴۴
شکل ۴-۶-استفاده از آبشار منطبق در بدنه ها و تراس ها برای ایجاد خرده اقلیم مرطوب ۱۴۴
شکل ۴-۷-استفاده از صفحات قابل تنظیم برروی پنجره ها ۱۴۶
شکل ۴-۸-استفاده ازصفحات کرکره ای کشویی قابل تنظیم برروی پنجره ها در جداره جنوبی ۱۴۶
نمودار ۴-۹- نمودار طراحی در برابر باد غالب ۱۴۷
شکل ۴-۱۰- استفاده از عایق حرارتی در پوسته ساختمان ۱۴۸
شکل ۴-۱۱- استفاده از پنجره دو جداره ۱۴۸
شکل ۴-۱۲- یک خانه سبز ۱۵۰
شکل ۴-۱۳- یک ساختمان سبز ۱۵۱
شکل ۴-۱۴- بررسی یک ساختمان سبز (۱) ۱۵۲
شکل ۴-۱۵- بررسی یک ساختمان سبز (۲) ۱۵۲
شکل ۴-۱۶- بررسی یک ساختمان سبز (۳) ۱۵۳
شکل ۴-۱۷- بررسی یک ساختمان سبز (۴) ۱۵۳
شکل ۴-۱۸- بررسی یک ساختمان سبز (۵)
شکل ۴-۱۹- بررسی یک ساختمان سبز (۶) ۱۵۴
نمودار ۴-۲۰- نمودار فرآیند گردآوری اطلاعات پروژه ۱۵۷
جدول ۴-۲- ابعاد تعاونی فروش بلیط مینی بوس ۱۷۳
جدول ۴-۳- ابعاد تعاونی فروش بلیط برای سواری ۱۷۴
جدول ۴-۴- ابعادساختمان اصلی ترمینال ۱۷۷
تصویر ۵-۱٫نحوه عملکرد سلول فتوولتائیک ۱۸۴
تصویر ۵-۲٫ انواه سلول فتو ولتائیک ۱۸۵
تصویر ۵-۳٫ سلولهای تک کریستال ۱۸۶
تصویر ۵-۴٫ سلول پلی کریستالی ۱۸۷
تصویر ۵-۴٫ فیلم‏های نازک و قابل انعطاف ۱۸۸
جدول۵-۱٫ : میانگین ماهانه وسالانه دمای خشک سمنان
تصویر۵-۵ : مدل اولیه ساختمان ۱۹۱
تصویر۵-۶ : مصارف داخلی( فعالیت ساکنین) ۱۹۳
تصویر۵-۷: مقادیر مورد استفاده در دمای نقطه ای ۱۹۳
تصویر ۵-۸- برنامه سرمایشی وگرمایشی شبیه سازی ۱۹۴
تصویر ۵-۹٫ برنامه سرمایشی وگرمایشی شبیه سازی ۱۹۵
تصویر ۵-۱۰٫ برنامه سرمایشی وگرمایشی شبیه سازی ۱۹۵
تصویر۵-۱۱ : بارهای گرمایشی سالانه بتن سنگین ۱۹۷
تصویر۵-۱۲: بارهای گرمایشی ماهانه بتن سنگین ۱۹۸
تصویر۵-۱۳ : بارهای گرمایشی روزانه بتن سنگین ۱۹۹
تصویر۵-۱۴ : بارهای گرمایشی روزانه بتن سنگین ۲۰۰
تصویر۵-۱۵: بارهای گرمایشی وسرمایشی سالانه بتن سبک (نانو ۲۰۱
تصویر۵-۱۶: بارهای سرمایشی ماهانه بتن سبک(نانو) ۲۰۲
تصویر۵-۱۷: بارهای سرمایشی روزانه بتن سبک (نانو) ۲۰۳
تصویر۵-۱۸: مقایسه بارهای سرمایشی ماهانه بتن سبک (نانو) و سنگین ۲۰۴
تصویر۵-۱۹: مقایسه بارهای گرمایشی ماهانه بتن سبک (نانو) و سنگین ۲۰۵
جدول ۲-۱- عرض های پیشنهادی برای راهروهای اصلی پارکینگ های عمومی ۱۰۵
جدول( ۳- ۱-) موقعیت ریاضی ۱۲۵
جدول ۴-۵- ابعاد سکوی ورودی و خروجی ترمینال ۱۷۷
جدول ۴-۶- ابعاد قسمت اداری ترمینال ۱۷۸
جدول ۴-۷- ابعاد بخش مدیریت در ترمینال ۱۷۸
جدول ۴-۸- ابعاد بخش خدمات و سرویس اتوبوس ها ۱۷۹
جدول ۴-۹- ابعاد بخش خدمات و سرویس اتوبوس ها ۱۷۹
جدول ۴-۱۰- بخش خدمات و پشتیبانی سالن ۱۸۰
جدول ۴-۱۱- بخش خدمات به مسافران ۱۸۱
جدول۵-۸ : ویژگی های حرارتی مواد در محاسبات ۱۹۱

 

منابع درون متنی دارد. منابع کلی هم در انتهای رساله قرار گرفته است.

 

 

رساله های دیگر با همین موضوع:

  1. رساله معماری ترمینال مسافربری ۹۵ صفحه

  2. رساله ترمینال و پایانه مسافربری جاده ای ۲۱۰ صفحه

 

 

تصاویر فایل:

مطالعات طراحی ترمینال مسافربری شهر سمنان با رویکرد معماری اکوتک - طراحی اکولوژیک در اقلیم گرم وخشک,رساله کارشناسی ارشد معماری ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک ( بهینه سازی پارامترهای طراحی در راستای کاهش بارهای سرمایشی و گرمایشی),رساله ترمینال مسافربری برای ارشد معماری,پروپوزال ترمینال مسافربری با رویکرد پایدار,پروپوزال ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک,برنامه فیزیکی ترمینال مسافربری,نمونه موردی داخلی و خاجی ترمینال مسافربری,پایان نامه کارشناسی ارشد معماری ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک,پایان نامه معماری با رویکرد معماری اکوتک و پایدار,رساله ارشد معماری با رویکرد معماری اکوتک و پایدار,رساله ترمینال مسافربری ارشد,رساله معماری ترمینال مسافربری,دانلود رساله ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک و پایداررساله کارشناسی ارشد معماری ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک ( بهینه سازی پارامترهای طراحی در راستای کاهش بارهای سرمایشی و گرمایشی),رساله ترمینال مسافربری برای ارشد معماری,پروپوزال ترمینال مسافربری با رویکرد پایدار,پروپوزال ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک,برنامه فیزیکی ترمینال مسافربری,نمونه موردی داخلی و خاجی ترمینال مسافربری,پایان نامه کارشناسی ارشد معماری ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک,پایان نامه معماری با رویکرد معماری اکوتک و پایدار,رساله ارشد معماری با رویکرد معماری اکوتک و پایدار,رساله ترمینال مسافربری ارشد,رساله معماری ترمینال مسافربری,دانلود رساله ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک و پایداررساله ترمینال مسافربری برای ارشد معماری,پروپوزال ترمینال مسافربری با رویکرد پایدار,پروپوزال ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک,برنامه فیزیکی ترمینال مسافربری,نمونه موردی داخلی و خاجی ترمینال مسافربری,پایان نامه کارشناسی ارشد معماری ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک,پایان نامه معماری با رویکرد معماری اکوتک و پایدار,رساله ارشد معماری با رویکرد معماری اکوتک و پایدار,رساله ترمینال مسافربری ارشد,رساله معماری ترمینال مسافربری,دانلود رساله ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک و پایدار

پروپوزال ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک,برنامه فیزیکی ترمینال مسافربری,نمونه موردی داخلی و خاجی ترمینال مسافربری,پایان نامه کارشناسی ارشد معماری ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک,پایان نامه معماری با رویکرد معماری اکوتک و پایدار,رساله ارشد معماری با رویکرد معماری اکوتک و پایدار,رساله ترمینال مسافربری ارشد,رساله معماری ترمینال مسافربری,دانلود رساله ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک و پایداربرنامه فیزیکی ترمینال مسافربری,نمونه موردی داخلی و خاجی ترمینال مسافربری,پایان نامه کارشناسی ارشد معماری ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک,پایان نامه معماری با رویکرد معماری اکوتک و پایدار,رساله ارشد معماری با رویکرد معماری اکوتک و پایدار,رساله ترمینال مسافربری ارشد,رساله معماری ترمینال مسافربری,دانلود رساله ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک و پایدارپایان نامه کارشناسی ارشد معماری ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک,پایان نامه معماری با رویکرد معماری اکوتک و پایدار,رساله ارشد معماری با رویکرد معماری اکوتک و پایدار,رساله ترمینال مسافربری ارشد,رساله معماری ترمینال مسافربری,دانلود رساله ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک و پایدار

پایان نامه معماری با رویکرد معماری اکوتک و پایدار,رساله ارشد معماری با رویکرد معماری اکوتک و پایدار,رساله ترمینال مسافربری ارشد,رساله معماری ترمینال مسافربری,دانلود رساله ترمینال مسافربری با رویکرد معماری اکوتک و پایدار

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما نیز آنی ارسال خواهد شد. آموزش خرید و دریافت فایل
  • فرمت رساله: word
  • حجم فایل ها: ۲۴ مگابایت
  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : ۰۹۰۳۷۷۵۸۵۵۵ – ۱۰ صبح تا ۴ عصر
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.