طرح مساله و اهمیت موضوع:

پیشگفتار

موضوع: ( توضیح طرح )
مجتمع درمانی فوق تخصصی بیماران سرطانی
این مجموعه شامل بخش هایی از قبیل فضاهای مشاوره و روان درمانی ، گردهمایی و کنفرانس، آموزشی و پژوهشی ، بستری موقت، فضای استراحت پزشکان ، فضاهای نقاشی بیماران سرطانی ، فضای سرگرمی بیماران سرطانی ، فضای مطالعه بیماران سرطانی ، سمعی و بصری، کافی شاپ ، رستوران ، فضاهای مشاوران ،مددکاران و پرستاران ، فضاهای اداری و مدیریت وسالن خیریه می باشد.

مطالعات مجموعه فرهنگی درمانی کودکان سرطانی ایران 237 صفحه,رساله مرکز نگهداری کودکان سرطانی,رساله مرکز فرهنگی درمانی کودکان سرطانی,مطالعات بیمارستان کودکان سرطانی,رساله بیمارستان کودکان سرطانی,دانلود رساله معماری مرکز درمانی کودکان سرطانی,طوابط طراحی مرکز درمانی کودکان سرطانی,ریزفضاهای مرکز درمانی کودکان سرطانی,ریزفضاهای مجموعه درمانی کودکان سرطانی,پروپوزال مرکز درمانی کودکان سرطانی,پروپوزال مجتمع درمانی کودکان سرطانی,دانلود پایان نامه مجموعه درمانی کودکان سرطانی

شناخت موضوع و مراحل و روش تحقیق :
جهت تهیه مبانی نظری طراحی مجتمع درمانی بیماران سرطانی و برای شناخت کلی مسئله به دلیل خاص و چند جنبه ایی بودن موضوع
ابتدا به شناخت بیماران سرطانی و موشکافی در فضای زندگی آنها و سپس به شناخت سرطان و فضای مناسب برای تجمع و زندگی بیماران سرطانی و چگونگی رفتار با بیماران سرطانی در آخر به ترکیب این دو بخش فضاهای مناسب برای بیماران سرطانی را مشخص می نماییم .
سپس به شناسایی فضاهای موجود که در این بخش فعالند می پردازیم (نمونه های موردی) و به نوعی کمبودها نقاط ضعف و قوت این فضاها را مورد بررسی قرار خواهیم داد .
در آخر به نتیجه گیری و طراحی فضا خواهیم رسید

مقدمه
بیماران سرطانی جزیی از جامعه انسانی به شمار می آیند، بنابراین به عنوان عضوی از جوامع شهری، باید از حقوق شهروندی به نحوه مطلوبی برخوردار باشند، و این در حالی است که با نیم نگاهی به فضاهای عمومی موجود می توان دریافت؛ بیماران سرطانی و فضاهای مرتبط، به عنوان عناصر فراموش شده اماکن عمومی و اجتماعی لحاظ می شوند. به عبارت دیگر مکان های کار تفریح در پارک ها و فضاهای عمومی ، فضاهای جمعی بیماران سرطانی را تشکیل می دهند که بی تردید در بسیاری موارد فاقد ضوابط و استاندارد محیطی – فضایی بوده؛ و فاقد مکانی ایده آل با چیدمان فضایی مطلوب هستند. از سوی دیگر رشد و شکوفایی هر جامعه ای در گرو بهره گیری از استعدادها و توانایی های موجود در آن جامعه است، لذا یکی از راه های مطمئن در تحقق این آرمان، فرآهم آوردن بستری مناسب جهت آماده سازی فعالیت های جمعی، فراروی همه استعدادهاست.
: اگر چه سرطان ها در دوران کودکی ناشایع هستند ولی دومین علت مرگ و میر در کودکان زیر ۱۴ ساله را تشکیل می دهند. به طور کلی بدخیمی های لنفوهماتوپوئتیک مانند لنفوم ها، لوسمی لنفوبلاستیک حدود ۴۰%، تومورهای دستگاه عصبی مرکزی حدود ۳۰% و بدخیمی های امبریونی و سارکوم ها حدود ۱۰% سرطان های کودکان را تشکیل می دهند. سرطان های کودکان به طور بارز با بدخیمی های بزرگسالان از نظر نوع سرطان، توزیع و پیش آگهی متفاوتند.
هدف: بررسی اپیدمیولوژی سرطان های کودکان مراجعه کننده به بیمارستان ۱۷ شهریور بین سال های ۱۳۸۶-۱۳۸۰٫
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مشاهده ای – توصیفی بود و به روش مقطعی انجام شده است. در این مطالعه اپیدمیولوژی انواع سرطان های کودکان که در بخش انکولوژی بیمارستان ۱۷ شهریور رشت در استان گیلان بین سال های ۱۳۸۶-۱۳۸۰ مراجعه کرده و درمان شده بودند بررسی شده است. اطلاعات مربوط به سن، جنس، نوع بدخیمی و محل زندگی هنگام تشخیص از پرونده بیماران استخراج و در پرسشنامه وارد شد. ۱۵۲ پرسشنامه تکمیل شد، سپس، اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
نتایج: بررسی نتایج این مطالعه نشانگر آن است که توزیع فراوانی سرطان های کودکان زیر ۱۵ سال در جنس مذکر (۵۸٫۶%) و در جنس مونث (۴۱٫۴%) است. نسبت جنسی مذکر به مونث در لوسمی حاد لنفوبلاستیک ۱٫۳۶، لوسمی حاد میلوئیدی ۰٫۷۱، لنفوم غیر هوچکین ۴، سارکوم یوئینگ ۰٫۳۳، تومور ویلمز ۱٫۶، هوچکین ۲، نوروبلاستوم ۵، سارکوم بافت نرم ۰٫۲۵ و در مدلوبلاستوم ۰٫۵ بود. بیشترین فراوانی سرطان در سن ۴-۳ سالگی (۱۱٫۲%) و کمترین آن در ۱۵-۱۴ سالگی (۰٫۷%) بود.
در این مطالعه بیشترین فراوانی بدخیمی مربوط به لوسمی حاد لنفوبلاستیک (۴۷٫۶%) و کمترین آن مربوط به هیستیوسیتوزیس (۰٫۷%) بدست آمد. بعد از لوسمی حاد لنفوبلاستیک به ترتیب لنفوم غیر هوچکین (۹٫۹%)، تومور ویلمز (۸٫۶%)، لوسمی میلوئیدی حاد (۷٫۹%)، تومورهای سیستم عصبی (۵٫۹%) و هوچکین (۵٫۹%) قرار داشتند. بیشترین موارد ثبت سرطان مربوط به شهرستان رشت (۴/۴۷%) و کمترین آن مربوط به املش و سیاهکل با ۷/۰% بود. پس از رشت به ترتیب بیشترین موارد مربوط به هشتپر (۷٫۲%)، رودسر (۵٫۹%)، لنگرود (۵٫۳%) و فومن (۴٫۶%) بود.
نتیجه گیری: در بررسی ما سرطان کودکان در جنس مذکر بیش از جنس مونث بوده و سایر مشخصه های اپیدمیولوژی بدست آمده تفاوت آشکاری با سایر مطالعات نشان داد که این موضوع خود بررسی بیشتری را طلب می کند.

شناسایی موضوع
سَرَطان (به پارسی سره: چَنگار) یعنی رشد، تکثیر و گاهی انتشار غیر طبیعی سلول‌های بدن. بدن انسان از میلیونها میلیون سلول تشکیل شده است که در کنار هم، بافتهایی مانند ماهیچه ها، استخوان و پوست را می‌‌سازند. بیشتر سلول‌های طبیعی بدن در پاسخ به تحریکاتی که از داخل و خارج بدن به آنها وارد می‌‌شود، رشد و تولید مثل می‌کنند و در نهایت می‌‌میرند. اگر این فرآیند در مسیر تعادل و صحیح خود اتفاق بیفتد، بدن سالم می‌‌ماند و عملکرد طبیعی خود را حفظ می‌‌کند. اما مشکلات، زمانی شروع می‌‌شود که برخی از ژن‌های یک یاخته طبیعی دچار جهش شده و سلول به یک سلول سرطانی تبدیل شود. سرطان یک بیماری ژنتیکی است. یک یاخته طبیعی ممکن است بدون هیچ دلیل واضحی به یک سلول سرطانی تبدیل شود، ولی در اغلب موارد، تبدیل در اثر مواجهه مکرر با مواد سرطان زا مانند الکل و دخانیات صورت می‌‌گیرد. شکل ظاهری و نیز عملکرد سلول‌های سرطانی شده با سلول‌های طبیعی تفاوت دارد. جهش یا تغییر ایجاد شده در DNA یا ماده ژنتیکی سلول اتفاق می‌‌افتد. DNA همان مسئول کنترل شکل ظاهری و عملکرد سلول است. وقتی DNA یک سلول تغییر می‌‌کند، آن سلول با سلولهای سالم کنار خود تفاوت می‌‌یابد و دیگر کار سلول‌های طبیعی بدن را انجام نمی‌دهد. این سلول تغییر یافته از سلولهای همسایه اش جدا می‌‌شود و نمی‌داند چه زمانی رشدش باید به پایان برسد و بمیرد. به عبارت دیگر سلول تغییر یافته از دستورها و علائم داخلی که سلولهای دیگر در کنترل آنها هستند، پیروی نمی‌کند و به جای هماهنگی با سلولهای دیگر خودسرانه عمل می‌‌کند.

و…

 

 

فهرست مطالب:

Table of Contents
(مجموعه فرهنگی درمانی کودکان سرطانی ایران) ۲
تقدیم به : ۳
سپاسگزاری : ۳
فهرست موضوعات ۴
انواع سرطان‌ها ۱۶
راههای پیشگیری ۱۶
انکوژن ۱۷
تومور ۱۷
تومورهای خوش‌خیم ۱۸
تومورهای بدخیم ۱۸
انتشار تومورها ۱۹
متاستاز ۲۰
آشنایی اجمالی با بیماری سرطان ؟ ۲۱
سبب شناسی سرطان ۲۲
الگوهای درمان سرطان ۲۳
حقوق بیماران سرطانی ۲۶
درمانهای تکمیلی یا جانبی ۳۳
بیوفیدبک ( پس خوراندن زیستی ۳۳
منحرف کردن فکر DISTRACTION 34
هیپنوتیزم ۳۴
تصویر سازی ذهنی IMAGERY 34
ماساژدرمانی ۳۵
عبادت و دعا MEDITATION AND PRAYER 35
ورزشهای فیزیکی ۳۶
تنفس منظم ۳۶
تصویر سازی : ۳۶
معرفی حدود و دامنه ۳۶
گروه پرستاری ۳۸
.شرح وظایف مدیر خدمات پرستاری ۳۹
شرح وظایف سرپرستار ۴۳
راحتی و دنجی فضا ۵۲
بخش کودکان سرطانی ۶۲
کودکان و فضای مناسب برای تجمع آنها: ۶۲
فضاهای نوجوانان ۶۴
شناسایی کودکان سرطانی و عمده ترین سرطانهای شایع کودکان: ۶۶
لوسمی ها ۶۷
لنفومها ۶۸
تومورهای سیستم عصبی ۶۸
تومورهای استخوانی ۶۸
رابدومیوسارکوم ۶۹
رتینوبلاستوم ۶۹
کودکان سرطانی ۶۹
شناسایی بیماری کودکان ۷۰
اقدامات مفید جهت بهبود کودکان سرطانی ۷۲
– برنامه ریزی منظم و دقیق مددکاری برای بیماران ۷۳
نمونه های موردی ۷۷
موسسه حمایت از کودکان سرطانی محک ۷۷
مرکز پزشکی بیماریهای خاص بیرجند ۷۷
بیمارستان شهید رجایی ۷۸
بیمارستان دکتر شیخ ۷۸
بیمارستان افضلی پوردانشگاه علوم پزشکی کرمان ۷۹
بیمارستان امام خمینی(ره) ۸۰
بیمارستان شهید دستغیب شیراز ۸۱
مشخصات بیمارستان ۸۱
خدمات اورژانس فوریتهای پزشکی: ۸۲
بیمارستان ولیعصر ۸۲
بخش خون و هموفیلی: ۸۳
نمونه مشابه خارجی ۸۴
بیمارستان فوق تخصصی سرطان بیکن ۸۴
بیمارستان بیماری های خاص / دفتر معماری ۸۵
معماری به عنوان بستر فرهنگ : ۸۶
معماری یعنی خلاقیت : ۸۸
زمینه های خلاقیت : ۸۹
تخیل : ۸۹
نمایش ارزش – نظم و بی نظمی ( تضاد ) : ۹۰
حرکت از جزء به کل و کل به جزء ۹۱
زمینه های معنی بخش به یک فرم و خلق یک اثر معماری ۹۱
معماری ارگانیک ۹۲
دریافتن اوضاع و نیازها و بدست آوردن اطلاعات ۹۳
ترکیب فضائی و طبیعت در طراحی مجموعه بیماران سرطانی ( سیاست برخورد با سایت ) ۹۴
درمان سرطان با سایبرنایف ۹۶
مزایای استفاده از سایبرنایف ۹۶
PET/CT پت اسکن ۱۰۳
سیکلوترون ۱۰۳
I-CAD ماموگرافی به کمک ۱۰۴
۶۴-MULTI SLICE CT SCAN 104
LINAC WITH IMRT & IGRT 105
اتاق عمل انیستیتو کانسر زیر مجموعه ای از : دفتر پرستاری مسئول بخش : لیلا اعتبار سرپرستار ۶۶۹۱۳۵۳۵ – ۰۹۱۹۲۰۵۹۸۳۲ ۱۰۷
لیست خدمات : ۱۰۸
خدمات جدیدی که تا سال ۱۳۸۹ در بخش ژنتیک انیستیتو کانسر راه اندازی خواهد شد: ۱۰۸
بخش فیزیک رادیوتراپی ۱۱۶
سیتولوژی ۱۱۷
موارد و مشخصات مورد نظر در طراحی فضاها ۱۱۸
تعریف ۱۱۹
موارد ایجاد محیط مناسب ۱۱۹
نور طبیعی ۱۲۰
جلوگیری از صدای نامطلوب ۱۲۲
محل استقرار ساختمان ۱۲۲
پوسته خارجی ساختمان ۱۲۳
فضاهای داخلی و خارجی بخش که تولید صدا می کند ۱۲۳
مقررات مدیریت پرستاری در جلوگیری از صدای نامطلوب ۱۲۳
– رنگ و فضای معماری ۱۲۴
رنگ ۱۲۵
آسایش در مجموعه : ۱۲۷
عناصر محیط آرامش بخش و نشاط بخش: ۱۳۰
نور: ۱۳۵
رنگ: ۱۳۶
کیفیت صوتی (ACOUSTICS): 137
نگرشی بر اصول معماری ایران- ۱۳۸
. چراغهای میکروب کش ۱۴۴
چراغهای میکروب کش ۱۴۵
بو ۱۴۶
فضا ۱۴۷
آب: ۱۴۷
آبنما ۱۴۸
فواره ۱۴۹
اهمیت ایجاد بامهای سبز در مجموعه ۱۵۰
موقعیت و زوایای تابش خورشید ۱۵۱
انرژی خورشیدی تابیده شده بر سطوح قائم ۱۵۱
وزش باد ۱۵۲
اهداف طراحی اقلیمی: ۱۵۴
اهداف عمده طراحی اقلیمی فضاهای باز: ۱۵۴
اهداف عمده طراحی اقلیمی فضاهای داخلی ۱۵۵
جهت استقرار ساختمان و ورزش باد ۱۵۷
اهداف عمده طراحی اقلیمی فضاهای داخلی ۱۵۸
جهت استقرار ساختمان و ورزش باد ۱۶۰
مناسب ترین جهت استقرار ۱۶۱
جهت گیری محورهای حرکتی ۱۶۱
بازشوها ۱۶۲
نوع مصالح : ۱۶۳
جهت گیری محورهای حرکتی ۱۶۳
جهت گیری مناسب محورهای حرکتی در روزهای سرد سال ۱۶۴
سایر موارد موثر ۱۶۵
تحلیل سایت و روند طراحی ۱۶۵
اختلاف سطوح (شیب سایت) ۱۶۶
ارتباطات در سایت ۱۶۷
پوشش گیاهی سایت ۱۶۸
استفاده از گیاهان : ۱۶۸
بافت سایت ۱۷۰
الگوی طراحی ۱۷۱
تصاویر سایت و منطقه ۱۷۲
دیاگرام های حرکتی ۱۷۸
خصوصیات طرح ۱۸۳
مراکز تاریخی و دیدنی ۱۹۳
جمعـیــت: ۲۰۷
فرهنگ ایلام ۲۱۶
روزهای یخبدان ۲۲۱
فهرست منابع وماخذ: ۲۲۲

 

 

تصاویر رساله:

مطالعات مجموعه فرهنگی درمانی کودکان سرطانی ایران,پایان نامه مجموعه فرهنگی درمانی کودکان سرطانی ایران,طرح نهایی مجموعه فرهنگی درمانی کودکان سرطانی ایران,برنامه فیزیکی مجموعه فرهنگی درمانی کودکان سرطانی ایران,نمونه موردی مجموعه درمانی کودکان سرطانی,دانلود رساله مرکز درمانی کودکان سرطانی,رساله مرکز درمانی کودکان سرطانی,رساله بیمارستان کودکان سرطانی,برنامه فیزیکی بیمارستان کودکان سرطانیپایان نامه مجموعه فرهنگی درمانی کودکان سرطانی ایران,طرح نهایی مجموعه فرهنگی درمانی کودکان سرطانی ایران,برنامه فیزیکی مجموعه فرهنگی درمانی کودکان سرطانی ایران,نمونه موردی مجموعه درمانی کودکان سرطانی,دانلود رساله مرکز درمانی کودکان سرطانی,رساله مرکز درمانی کودکان سرطانی,رساله بیمارستان کودکان سرطانی,برنامه فیزیکی بیمارستان کودکان سرطانیطرح نهایی مجموعه فرهنگی درمانی کودکان سرطانی ایران,برنامه فیزیکی مجموعه فرهنگی درمانی کودکان سرطانی ایران,نمونه موردی مجموعه درمانی کودکان سرطانی,دانلود رساله مرکز درمانی کودکان سرطانی,رساله مرکز درمانی کودکان سرطانی,رساله بیمارستان کودکان سرطانی,برنامه فیزیکی بیمارستان کودکان سرطانی

6-26-2016 11-39-31 AM6-26-2016 11-39-57 AM

 

خرید آنلاین:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما نیز آنی ارسال خواهد شد. آموزش خرید و دریافت فایل

فرمت رساله: word
حجم فایل ها: ۶ مگابایت

 

  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.