مقدمه
خانه، مبدأ و مقصد زندگی روزمره انسان است. انسان ها برای کار و فعالیت اجتماعی از آن خارج می شوند و پس از انجام آن و کسب تجربه به خانه باز می گردند. خانه مکانی است که ما پس از تجربه ابعاد مختلف جهان پیرامون، به آن باز می گردیم. خانه برای انسان از چنان اهمیتی برخوردار است که می توان آن را مرکز دنیای فرد نامید (نوربرگ شولتز، 1381). بنابراین خانه باید بتواند در فضای درونی و جلوه بیرونی خود توقع “مرکز دنیای فردی بودن” را برآورده سازد. امروزه به علت جبر زندگی و یا تک بعدی نگری و توجه به اقتصاد، بسیاری از ارزش های انسانی، اجتماعی، بومی و فرهنگی نادیده گرفته می شود.

رساله مجتمع مسكونی با رويكرد معماری ايرانی,مطالعات مجتمع مسكونی با رويكرد معماری ايرانی,پایان نامه مجتمع مسكونی با رويكرد معماری ايرانی,پروپوزال مجتمع مسكونی با رويكرد معماری ايرانی,برنامه فیزیکی مجتمع مسكونی با رويكرد معماری ايرانی,نمونه موردی مجتمع مسكونی با رويكرد معماری ايرانی,ظوابط مجتمع مسكونی با رويكرد معماری ايرانی,طرح نهایی مجتمع مسكونی با رويكرد معماری ايرانی «خانه آدمی در بلوک های مسکونی در پشت چند پنجره یکنواخت و هم شکل با دیگران قرار دارد که نه فقط برای میهمان، بلکه برای افراد خانواده نیز تشخیص آن از بیرون مشکل است» (پاکزاد، 1386: 235-225). در اثر چنین برنامه ریزی و طراحی، این گونه انبوه سازی های کلیشه ای، انسان ها به صورت توده در کنار هم قرار می گیرند و به جای این که گروه های اجتماعی مثبت گرا و هدفمندی تشکیل گردد، انبوهی از نفرها تشکیل می شود که کنار هم قرار گرفتن آن ها فقط ازدحام، شلوغی و هرج و مرج را در پی دارد. در چنین شرایطی، افراد خانواده برای تأمین حداقل امنیت و آرامش از جمع فرار کرده، به کنج خانه پناه می برند. غربت و محرومیت اجتماعی از این جا آغاز می گردد و در این میان کودکان بیش از همه صدمه می بینند.
«تنها فضایی که در اختیار کودک قرار می گیرد تا بتواند بازی کند، یا بتواند اندکی خاموش بنشیند و به مطالعه بپردازد، تخت خواب است. تمام هنجارهای معمول در خانه سازی، فقط فضایی محدود در اختیار کودک می گذارد و او را مجبور می کند که دایم در گفت و گوی بزرگتران و در تعاملات ناخوشایند با والدین باشد که غیر قابل قبول است» (راجرز، 1383 : 41-32). تبعات چنین شرایطی صدمه به بنیان و سلامت خانواده، افراد و جامعه است؛ به طوری که حتی روابط داخلی خانواده تحت تأثیر کالبد نامناسب خانه ضعیف گردیده، بی حرمتی ها در داخل خانه نهادینه می شود. با تضعیف اعتبار خانواده، اعتیاد و سایر ناهنجاری های اجتماعی فرصت بروز و نفوذ به اعماق جامعه پیدا می کنند.
با توجه به نابسامانی های فوق، پی جویی اصول پایداری مجتمع های مسکونی برای نیل به توسعه پایدار در این رساله از اهمیت خاصی برخوردار است.

برای دانلود و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

بخشی از پروپوزال و مطالب:
بخش اول
مطالعات پایه
فصل اول:
تعريف و مفهوم مسكن

ضرورت مطالعه ( كمي )
در شرايط كشور ما ميزان توليد و عرضه كمي مسكن كمتر از تقاضاي آن است زيرا ارشد سريع جمعيت و گسترش مراكز زيست و كانون هاي شهري بيش از مكانات ساخت و ساز مسكن است در نتيجه همواره در قشر بندي اجتماعي خانواده هاي كم درآمد و محروم در رسيدن به فضاي مسكوني خود در تنگناي بيشتري قرار مي گيرند.
ضمن اينكه در شرايط كنوني ايران مسئله مسكن و كمبود آن ديگر مختص به طبقات پايين و كم درآمد جامعه نمي شود بلكه طيف وسيعي از طبقات متوسط به بالا نظير كارمندان دولت؛فرهنگيان؛كسبه و … نيز با اين مشكل مواجه اند و به عبارت ديگر مسكن در ايران تبديل به يك مسئله فراگير و همگاني شده است كه حل اين معضل حداقل در كوتاه مدت و ميان مدت با توجه به روند كنوني افزايش جمعيت شهر نشين غير ممكن مي نمايد توجه به اين مسئله ضروري است كه با اينكه رشد جمعيت ظاهرا تحت كنترل در آمده و به رقم 1.2 درصد رسيده است اما جمعيت جوان زيادي كه حاصل همان رشد سريع جمعيت در سال هاي پس از انقلاب هستند حال خود در محدوده سني 25-20 سال قرار گرفته اند و به عبارت ديگر در سنين ازدواج و تشكيل خانواده قرار دارند كه با ازدواج اين قشر عظيم بار ديگر نرخ رشد جمعيت افزايش مي يابد و اهميت مسئله مسكن دو چندان مي شود چرا كه با ازدواج اين تعداد ميزان نياز به مسكن در طي چند سال با روندي تصاعدي افزايش مي يابد.
• كيفي : با رشد سريع جمعيت در ايران و افزايش نياز مردم به مسكن سرعت ساخت و ساز افزايش يافت ، از طرفي با افزايش ارتباطات بين قاره اي در اين عصر و هجوم فرهنگ بيگانه ؛ فرصت كافي براي واكاوي الگوهاي وارداتي مسكن به طور چشمگيري كاهش يافت و در نتيجه تقليد كوكورانه از اين الگوها شدت گرفت ؛ به نحوي كه اين سرعت برق آسا ؛ اجازه نداد كه الگوهاي وارداتي به درستي در دل فرهنگ معماري اسلامي هضم شده از خود شود به كارگيري الگوهاي غير اسلامي در خانه هاي ايراني ؛ خانه سنتيمان را كه براستي محل امن و آرامش بود تبديل به ساختمان سازي هايي مدرن كرده است كه در آن خانه تنها به تمام مفاهيم معماري ايراني اسلامي يمان بلكه به ساده ترين نياز انساني كه همان امن و آرامش است بي توجهي شده است. امروزه در يك نگاه اجمالي مي بينيم كه خانه هاي سنتي ايراني متناسب با الگوهاي فرهنگي اسلاميان چه زيبا هشتي ها و دالان ها ؛ اندروني ها و بيروني ها ؛ گودال باغچه ها و حوضچه ها را يكي پس از ديگري در كنار هم نشانده است.گويي كه هر يك كلماتي از يك جمله اند كه به زيبايي هر يك در جاي خود نشسته اند؛آنچنان كه جملگي آرامش سكني و مسكن را تداعي مي كنند. خانه هاي سنتي مان با حياط مركزي هاي سر سبز و آرام كه به دور از شلوغي و نگاه غير به يك حريم كاملا خصوصي و آرامش بخش تبديل شده بود به راستي خستگي را از تن بر مي گرفت و محل آرامش ؤ آسايش بود. ولي امروزه ضوابط شهري و نحوه توده گذاري خانه ها اجازه مي دهد كه هر همسايه به حريم خصوصي همسايه اش وارد شود در حاليكه اين احراز نظر ديني كاملا مردود است . خصوصا زون بندي ها و معماري داخلي خانه كه بيشتر منظور نظر اين مختصر است به عنوان مثال الگو برداري بي چون و چرا از معماري غربي و پلان آزاد اجازه مي دهد كه ميهمان و ميزبان و حتي افراد خانواده به حريم خصوصي يكديگر بي اجازه داخل شوند.در نهايت خانه با دور شدن از كاركرد اساسي خود كه تامين آرامش عمومي است مار را به سمت ناآرامي و در نتيجه دور شدن از كاركرد اصلي خود سوق مي دهد و البته نجات اين مسئله به همين جا ختم نمي شود چرا كه بطور كلي خلق فضاهاي تكراري و به كارگيري طرح يكسان و از پيش طراحي شده انبوه سازانه و خصوصا تقليد هاي كم مايه از الگوهاي غربي بدون توجه به زير ساخت هاي فرهنگي – اجتماعي – اقليمي و تاريخي مكان ططراحي گام به گام جامعه را به سمت بي هويتي هر چه بيشتر سوق مي‌دهد.

نتيجه گيري :
چون مسكن به عنوان ضروري ترين نياز هر جامعه است ، يكي از مسائلي كه در ايران براي ساخت مسكن و به خصوص مجتمع هاي مسكوني مشكل ايجاد مي كند عدم وجود معيار هاي مدون براي طراحي مسكن مي باشدوسازندگان و مسئولان بدون توجه به نياز هاي سكونتي –فرهنگي –اجتماعي و كالبد ي شروع به طراحي و ساخت و ساز مي كند كه نتيجه آن به وجود مجتمع هاي مسكوني است كه فقط نياز به سر پناه ساكنان را تامين مي كنند؛ در نتيجه لازم است كه با توجه به فرهنگ مردم و معماري ايراني طراحي كرد كه علاوه بر نياز هاي مادي بتواند به نياز هاي روحي مردم پاسخگو باشد.

تعريف مسكن
• مفهوم مسكن : مفهوم مسكن چيزي بيش از يك سر پناه و چيزي بيش از محافظ انسان و فعاليت هايش از گزند عناصر طبيعي نيست . پاسخ به اين سوال كه نارسايي هاي اين تعريف كدام است و بيش از اين چيست ؛ بسيار دشوار است و با توجه به عواملي نظير وضيعت اقليم ؛ مذهب ؛ مبلغي از درآمد كه بايد به هزينه مسكن و اختصاص داده شود و نيز گذشته تاريخي فرد در رابطه با مسكن و تمايلات و بينش هاي فردي او تغيير مي كند.

• تعريف سازمان بهداشت جهاني مسكن : سازمان بهداشت جهاني در سال 1961 مسكن را به عنوان ” محيط مسكوني “محله ” محدوده خرد ” با ساخت فيزيكي اي كه انسان به عنوان سرپناه مورد استفاده قرار مي دهد ؛ همراه با متعلقات اين ساخت از قبيل كليه خدمات ؛ تسهيلات و ابزار ضروري و وسايل مورد نياز يا طراحي شده براي سلامت فيزيكي و فكري خانواده و فرد تعريف كرد .
• كهن ترين خانه ها : به گفته دانشمندان خانه سازي ها به هنگام فرود آمدن آدميان از غارها به كوهپايه ها و دشت انجام شد كه پس از آن آدمي ناگريز به ساخت سر پناه گرديد . نشانه هاي بدست آمده از كهن ترين خانه سازي ها در جهان تا به امروز در گنج دره كرمانشاه يافت شده است كه پيشينه آن به ده هزار و پانصد سال پيش مي رسد.
• خانه هاي باستاني : در روزگار باستان خانه ها كوچك و كما بيش داراي يك اندام يا اتاق بوده اند كه خوابيدن و زندگي و آشپزي و كارهاي دستي و .. . همه در يك جا انجام مي شده است .

تعريف رويكرد
اصول معماري ايراني
• مردم واري : يعني داشتن مقياس انساني
• پرهيز از بيهودگي : اين اصل در معماري قبل و بعد از اسلام مورد تاكيد قرار گرفته است . به طور مثال كاشي عنصري است كه در بسياري از بناها از آن استفاده شده اين عنصر فقط براي زيبايي نبوده بلكه به دليل ضعف خشت خام در برابر باران با آجر و كاشي از آن حفاظت مي كرده اند.
• نيارش : اين واژه به مجموع چيز هايي كه بنا را نگاه مي داشته است اطلاق مي شود ، از عنصري به نام پيمون در نيازش استفاده شده است .

• خود بسندگي : به اين معني است كه سازندگان سعي كرده اند مصالح مورد نياز را از نزديكترين مكان ها و با ارزانترين بها بدست آورند .
• درون گرايي : معمار بوسيله درون گرايي و قراردادن اندام هاي معماري و ساخت ديوار هاي خارجي ارتباط مستقيم بنا را با فضاي خارج در درون خود با عنصري به نام حياط مسير مي كند در داخل اين فضا معماران ايران بهشتي را در دل خشكي ساخته اند .

 

 

فهرست مطالب:

عنوان صفحه
چكيده 1
مقدمه 2
بخش اول : مطالعات پایه
فصل اول : تعريف و مفهوم مسكن 3
ضرورت مطالعه ( كمي ) 4
نتيجه گيري 5
تعريف مسكن 5
تعريف رويكرد 6
فصل دوم : هويت ملي ايراني – اسلامي و نمود آن در معماري سنتي 8
عناصر هويت ساز معماري ايراني 10
بررسي هندسه و تناسب در معماري ايراني 12
پيمون در هندسه ايراني 13
نتيجه گيري 14
فصل سوم : بررسي الگوهايي از خانه هاي سنتي ايراني 15
الگوي طبيعت گرايي 16
الگوي استتار و عدم اشراف 16
الگوي محرميت 17
نتيجه گيري 19
فصل چهارم : بررسي نما و پلان در خانه هاي ايراني 20
بررسي نما 21
بررسي پلان در خانه هاي ايراني 22
بررسي پلان از نظر توالي و مراتب فضا ها در خانه 23
بررسي پلان از نظر هندسه و تناسبات 24
نتيجه گيري 24
فصل پنجم : اندام هاي خانه هاي ايراني 25
اندام هاي خانه هاي ايراني 26
شناخت شناسي معماري ايران 26
ويژگي هاي خانه ايراني بر اساس ادبيات خانه در ايران 26
نتيجه گيري 27
فصل ششم : ضوابط و استانداردها 28
ضوابط مجتمع هاي مسكوني 29
فضاهاي لازم الاجرا در مجتمع هاي مسكوني 29
ابعاد الزامي در داخل بنا 32
ضوابط اختصاصي راه هاي خروج در بنا هاي آپارتماني 33
عملكرد فضايي داخلي 33
طراحي بلوك هاي ساختماني 34
نتيجه گيري 35
دياگرام روابط عملكردي 36
تدوین برنامه فیزیکی 37
بخش دوم : مطالعات تطبيقي
مجتمع مسكوني زيتون اصفهان 38
مجتمع مسكوني شوشتر در خوزستان 43
بخش سوم : مطالعات زمینه
فصل اول : سایت آنالیز 55
نتيجه گيري 63
فصل دوم : لكه گذاري 72
نتيجه گيري 75
مدارک پروژه 76
سايت پلان 77
پلان همكف 78
پلان زيرزمين 79
پلان 1+ 80
پلان 3+ 81
پلان 4+ 82
نما برش A-A 83
نما برش B-B 84
نما برش C-C 85
نماي شمالي 86
نماي غربي 87
منابع 88
چکیده
در دهه های پایانی قرن بیستم و شروع قرن بیست و یکم، پایداری به عنوان یکی از مباحث مطرح در کلیه عرصه ها، به ویژه در عرصه فضاهای شهری و معماری مطرح بوده است. این موضوع می تواند از طریق سه مؤلفه اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی در کنار یکدیگر به تعادل برسد. وجه اقتصادی معمولاً به علت انگیزه های مالی و انتفاعی توسط سرمایه گذاران رعایت می گردد. حتی در اغلب اوقات به حد افراط مورد توجه قرار می گیرد و چه بسا مشکلاتی را از این برای سبب می شود.
مسائل زیست محیطی نیز به فراخور هر جامعه برای خود ضوابطی دارد و مورد توجه واقع می شود، اما آنچه مغفول می ماند وجه اجتماعی توسعه است. در رساله حاضر، اصول پایداری مجتمع های مسکونی از بعد اجتماعی شامل عدالت، زیباشناسی، راحتی، آسایش، امنیت و رشد کودکان، هویت اجتماعی و سایر مسایل مشابه در شهرهای ایرانی – اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی از نظر جامعه متخصصان و صاحب نظران ایرانی تحت بررسی قرار گرفته تا تجربه های ارزشمند آکادمیک و حرفه ای آنان از یک سو و تجربه زندگی آن ها در مجتمع های مسکونی از سوی دیگر ثبت و تلفیق شود و با تجزیه و تحلیل نظریه های دریافت شده، عوامل موثر در اصول پایداری مجتمع های مسکونی استخراج گردد.

و….

 

 

 

 

رساله های دیگر با همین موضوع:

 

تصاویر رساله:

رساله مجتمع مسكونی با رويكرد معماری ايرانی,مطالعات مجتمع مسكونی با رويكرد معماری ايرانی,پایان نامه مجتمع مسكونی با رويكرد معماری ايرانی,پروپوزال مجتمع مسكونی با رويكرد معماری ايرانی,برنامه فیزیکی مجتمع مسكونی با رويكرد معماری ايرانی,نمونه موردی مجتمع مسكونی با رويكرد معماری ايرانی,ظوابط مجتمع مسكونی با رويكرد معماری ايرانی,طرح نهایی مجتمع مسكونی با رويكرد معماری ايرانی

 

خرید آنلاین:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل

فرمت رساله: word
حجم فایل ها: 26 مگابایت

 

  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : 09037758555 – ۱۰ صبح تا ۴ عصر
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.