پروپوزال مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست،پایان نامه معماری مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست کارشناسی ارشد معماری

مطالعات طراحی مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست ( با رویکرد تاثیر فضا در تربیت کودک) 143 صفحه

چکیده :
کودکان سرمایه های بی پایان هر جامعه می باشند. آنها به دنیا می آیند بزرگ می شوند تربیت وساخته می شوند تا زندگی را ادامه دهند و فردارا متفاوت تر و بهتر از امروز بسازند. در واقع کودکان دیروز وکودکان امروز هستند که کودکان فردا را تربیت می کنند تا این روند نسل ها دنیا رازنده نگه دارد. باتوجه به این سیر تکامل درنسل انسان نقش و اهمیت تربیت کودکان بر همگان روشن و مبرهن است. مهم نیست کودکی درپی آموزش علوم مختلف حتما دانشمند و سیاستمدارشود. فقط کافیست انسانیت را بیاموزد.
در پژوهش پیش رو به کودک و روانشناسی او توجه شده و در برنامه ی آموزشی مرکز طراحی شده صرفا آموزش مد نظر نبوده بلکه بیشترین توجه به ذهن کودک وشخصیت انسانی او بوده است.
رساله معماری مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست ( با رویکرد تاثیر فضا در تربیت کودک),رساله مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست,پایان نامه معماری مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست,مطالعات معماری مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست با رویکرد معماری,رساله مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست برای ارشد,رساله کارشناسی ارشد معماری,دانلود رساله برای کارشناسی ارشد معماری,موضوع پایان نامه برای کارشناسی ارشد معماری,برنامه فیزیکی مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست,

از مهمترین مسائل انجام گرفته، طراحی فضاهای مختلف برای شکوفایی و خلاقیت در کودک بوده است. کودکان پیچیده نیستند بنابراین در این مجموعه از پیچیدگی فضاها کاسته شده تا کودکان راحت تر با آن ارتباط برقرار کنند.
سعی بر این بوده تا فضاهای طراحی شده حس آزادی را القاء کنند، لذا در طراحی این مجموعه سعی شده با رعایت اصول روانشناسی فرم و فضاسازی و هندسه صحیح و مصالح مناسب معماری، فضاهایی به وجود آید تا برای کودکان مناسب و آرامبخش باشد و حس تعلق به مکان در کودک پدید آید.
کلمات کلیدی: خودباوری، آرامش، امنیت، خلوت، حس تعلق، طراحی

برای دانلود و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

بخشی از پروپوزال و مطالب:

فصل اول کلیات پژوهش
1-1 مقدمه
شناخت کودکان، ترکیبی از عوامل جسمی و روحی است. رفتار و تجربیات یک کودک تا میزان زیادی بستگی به عوامل زیستی، جنینی، جسمانی و بالاخره عوامل محیطی و اجتماعی دارد. عدم توجه به هریک از این عوامل تاثیرگذار در ایجاد تغییر و تبدیل عوامل جسمانی و مهمتر از همه روحی روانی کودک تاثیر چشم گیر دارد و لطمه های جبران ناپذیری را منجر می شود.
یکی از موارد مهم در رفع این نیازها فضایی است که کودک در آن رشد می کند. فضا و محیط هم در پرورش جسمی و هم رشد و روحی روانی کودکان تاثیر گذار است.
برآورد هر یک از نیازهای تاثیرگذار در رشد کودک نیازمند فضایی است تا عوامل و ابزار برآورد نیازها را در خود جا دهد و شرایط مورد نیاز را فراهم آورد.
معماری به عنوان رشته ای که کیفیت فضایی و محیط را برای ما تعریف می کند قادر است با برخوردی صحیح با موضوع و با در نظر گرفتن شرایط استفاده کنندگان به ایده ای صحیح دست یابد و آن را در قالب طراحی مناسب اجرا کند. به این ترتیب توجه ما به این مراکز و فضاهای مورد نظر در راستای این هدف و معماری آنها معطوف می شود.
این مراکز به دو دسته تقسیم بندی می شوند:
مراکز ارائه خدمات به کودکان عادی ( بیمارستان کودکان، مهد کودک، کانون پرورش فکری. فرهنگسرای کودک، دبستان و …)
مراکز ارائه خدمات به کودکان با شرایط خاص (کانون اصلاح و تربیت کودکان، مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست، شیر خوارگاه، مراکز نگهداری کودکان معلول جسمی و حرکتی، مدارس کودکان استثنایی و …)
این مراکز مجموعه هایی هستند که به دلیل عدم توجه به نیازهای اولیه کودکان ناگزیر از ایجاد آنها هستیم. این مراکز و فضاها نه تنها وظیفه رفع نیازهای اولیه کودکان را بر عهده دارند بلکه وظیفه پرورش، بازپروری، نگهداری و تامین آنها را که معمولاً خانواده عهده دار آن است بر عهده دارند. بنابراین این مراکز ویژگی های خاصی دارند که توجه ویژه ای می طلبند و طراحان این فضاها باید آنها را در نظر داشته باشند.
کودکانی که در این مراکز نگهداری می شوند کودکانی رها شده و بی سرپرست هستند که در بین آنها کودکانی نیز دیده می شوند که از معلولیت های ذهنی و جسمی رنج می برند این کودکان نه تنها از حمایت خانواده بلکه از حمایت جامعه نیز برخوردار نیستند. در مواردی نیز که جامعه به حمایت از آنها اقدام کرده است، حتی درصد کمی از نیازهای آنها را نیز نتوانسته است برآورده کند.
بازدید از مراکز نگهداری این کودکان نیز بیانگر این مطلب است. اغلب این مراکز از امکانات مورد نیاز برخوردار نیستند. در مواردی هم که از لحاظ امکانات فیزیکی تا حدودی قابل قبول بوده اند، جو عاطفی و روانی حاکم بر این مراکز سؤال برانگیز بوده است.
در نهایت با توجه به موارد گفته شده طراحی مجموعه ای اقامتی- مراقبتی با امکانات و استانداردهای لازم برای کودکان بی سرپرست مد نظر قرار گرفت که البته امکان ارائه خدمات به کودکان عادی به منظور ایجاد ارتباط این مراکز با جامعه را دارا باشند.

1-2 بیان مسأله
در عصر حاضر بسیارند کودکانی که ناخواسته والدین خودرا از دست می¬دهند از این نعمت خدادادی محروم هستند .کودکانی که به واسطه معضلاتی مانند طلاق والدین ، فقر خانواده و یا بسیاری از موارد دیگر و یا ظهور بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله و یا حتی جنگ بی¬سرپرست می-شوند . حال در اینجا مسأله ای که مطرح است قرارگیری کودکی بی پناه در میان جامعه ای است که پر از خوبی ها و بدی ها است و تنها ذره ای غفلت نیاز است تانوزاد ، کودک و یا حتی نوجوان در بیراهه ای قرار گیرد که مشخص نیست به کدامین مقصد ختم شود . در جامعه ما بسیارند کودکانی که ما هر روز از کنار آنها عبور می¬کنیم ، کودکانی که ناچارند کارهای سنگین و فراتر از توان خویش را انجام دهند . حال می¬توان با طراحی مرکزی برای نگهداری کودکان بی¬سرپرست و رها شده گامی موثر در جهت امنیت روانی و فرهنگی برای این افراد برداشت . بعلاوه ناملایماتی که در جامعه پیش روی آنان قرار میگیرد و در مقام مقایسه خود با هم سن و سالانی که دارای خانواده هستند لطمات عاطفی و روانی آنان را به حداقل برساند . کودکان بی سرپرست حق حیات دارند و مانند هر انسانی دارای حقوق می¬باشند . حقوقی که در مجموعه پیش رو بطور قطع لحاظ خواهد شد مانند : فراهم شدن زمینه تحصیلی ، یاد گیری ، محیط مناسب زندگی و …

1-2-1 معرفی دقیق مسأله
طراحی یک بنای شاخص که بتواند به خوبی ارزش این بنا و حس آرامش و امنیت را القاء کند، در این امر در تمام وجوه طراحی باید به یک سری متغیر های طرح توجه به سزایی بشود ، از جمله مهم¬ترین این متغیر ها توجه به هندسه ی صحیح و تناسبات است . و با توجه به مطالعات پایه از اصول روان¬شناسی کودک و شخصیت شناسی برای بخش¬های طرح این مجموعه مورد استفاده خواهد بود . مطالعه بناهای شاخص و مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست موجود در ایران و سایر کشورها نیز کمک شایانی برای ایجاد برنامه فیزیکی دقیق و منسجم خواهد کرد .

1-2-2 بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق
بازخوانی و مطالعه دقیق در مورد طرح یک مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست با رویکرد تأثیر فضا در تربیت کودک
مطالعه مناسبت¬ترین موقعیت برای طراحی یک مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست
شناخت روحیات کودکان مختلف مراجعه کننده و ارائه خدمات متناسب به آن ها
میزان استفاده از مجموعه مورد نظر .
مطالعه دقیق اقلیم و شرایط زمین در ناحیه مورد نظر
مطالعه دقیق در راستای طرح برای بررسی جنبه های متفاوت تأثیرگذار بر طراحی مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست
ایجاد فضایی برای تخلیه ی انرژی کودکان که باعث شور و هیجان و ایجاد حس سر زندگی و آرامش شود.
و…

2 فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع

2-1 تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست
2-1-1 پيشينه تاریخی حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان
مشکلات اجتماعی از قبيل فقر و نيازمندی ، بيماری و از کارافتادگی ، بی سرپرستی و یتيمی و… همواره در طول تاریخ بشریت در جوامع انسانی بوده و ضعف¬های گوناگونی وجود داشته است . مشکل یتيمی که از پدیده¬های طبيعی اجتماعی است ، از دیرباز در جوامع بشری مطرح بوده است . حمایت از کودکان بی¬سرپرست و یتيم ، دارای سابقه ای بسيار طولانی است . به طوری که « حمورابی » حکمدان بابل تقریبا در 2000 سال قبل از ميلاد مسيح مراقبت از زنان بيوه و کودکان یتيم را بر عهده داشته است . بعد از تاریخ فوق تا اوایل قرن 16 مدارک مستندی در این ارتباط موجود نيست . اما چنان که از شواهد و مدارک تاریخی زندگی اجتماعی انسان برمی¬آید ، حمایت از کودکان بی-سرپرست و بی¬خانواده ، در اکثر ممالک دنيا به صورت پراکنده و غير سازمان یافته و غيرحرفه ای ، تحت تأثير انگيزه های خيرخواهانه ، انسانی و دینی ، توسط مردم و نهادهای اجتماعی و مذهبی براساس فرهنگ و معتقدات هرجامعه انجام می گرفت.
از اوایل قرن 16 ميلادی در تعدادی از کشورهای غربی ، موضوع حمایت و نگهداری از فقرا و نيازمندان، مساکين و یتيمان به صورت مدون و با همت افرادی که از حرکت¬های فکری و علمی تأثير گرفته بودند درآمد . قانون (( هنری هشتم )) اولين قانونی بود که در انگليس برای رسيدگی به وضع مستمندان وضع شد و در سال 1536 دولت انگلستان مقرراتی در زمينه قانون فوق به اجرا گذارد . در سال 1597 جهت نگهداری و حمایت از معلولين ، پيران و نابينایان مراکزی ایجاد شد و در این مراکز از این¬گونه افراد و کسانی که قادر به کارکردن نبودند ، نگهداری می¬شد . با آغاز قرن 17 ، قانون فقرا (( اليزابت اول )) در انگليس به اجرا گذاشته شد . در ایالات متحده آمریکا اولين دارالایتام در سال 1740 بوجود آمد و مؤسسه ای بود . برای نگهداری از کودکانی که در نتيجه فوت ، جدایی ، فقر و.. والدین ، بی¬خانمان می¬شدند . این دارالایتام از نظر تاریخی جزء نخستين مراکز حمایتی ایتام در کشورهای صنعتی غرب می¬باشد . تا قبل از سال 1800 ميلادی در آمریکا فقط هفت مؤسسه برای نگهداری از اطفال ولگرد ، فقير و رها شده و مجرم وجود داشت که هر کدام از آنها توسط بخش خصوصی اداره می¬شد . در سال 1930 تعداد این مراکز در مناطق مختلف آمریکا 26 واحد بود که از 2816 کودک نگهداری کرده است .

2-1-2 پيشينه تاریخی حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران
شواهد تاریخی نشان می¬دهد در ایران تا قبل از اسلام با تمام تبعيضاتی که درباره ایتام فقير و ناتوان اعمال می¬شد ، جامعه از وجود مراکزی جهت حفظ نگهداری کودکان بی¬سرپرست بری بوده و خانواده-ها بنابر سنت دیرینه مذهبی کودکان یتيم را نگهداری می¬کردند . از چگونگی شکل گيری و تأسيس مراکز پرورش ایتام در ایران سابقه مدونی وجود ندارد . بر اساس مدرک تاریخی موجود تا سال 1280ه . ش این گونه مراکز در ایران تأسيس نشده بود . در اولين جلسه سری که جهت آماده ساختن و ایجاد حکومت مشروطه در تاریخ 18 ذی الحجه سال 1322 ه . ق در منزل ناظم الاسالم کرمانی برگزار شد ، قسمتی از کتاب ، « ابراهيم بيگ » خطاب به وزیر داخله ، مؤید عدم وجود مرکزی به نام دارالایتام جهت نگهداری و پرورش کودکان بی¬سرپرست مطرح می¬شود . از حدود 100 سال قبل با ورود برخی مطالب از غرب به ایران پدیده پرورشگاه نيز به ایران وارد شد و به طوری که اسناد نشان می¬دهد در بيش از 80 سال قبل در ایران پرورشگاه وجود نداشته و تنها یک محل آن هم توسط دولت آلمان در شهرستان خوی به این منظور ایجاد شده بود ، چنان که در سفرنامه « ابراهيم بيک » مشاهده می-شود، اولين بار فکر ایجاد پرورشگاه در ایران را « ناصرالدین شاه » از مسافرت فرنگ آورده و نشانه هایی از آن در « سفرنامه ابراهيم بيک » به چشم می¬خورد . ( صنعتی نيا، 1370 )

2-2 حکومت ها و پدیده بی سرپرستی
حکومت¬های مختلف همواره سیاست¬های گوناگونی را در باب مسایل اجتماعی در پیش گرفته اند که این سیاست¬ها بستگی به فراز و نشیب¬های سیاسی آن دوران داشته است؛ که به بررسی بعضی از دوره های تاریخی آن می پردازیم.

2-2-1 دوره صفویه
دوره صفویه از جمله دوره¬های تاریخی کشورمان است که امنیت و آرامش نسبی بر کشور حاکم بوده است و بنابراین حکومت و پادشاهان وقت به سایر امور کشور از جمله عمران و آبادانی کشور نیز رسیدگی می¬کرده اند . در دوران صفویه شاه طهماسب قانونی را در 69 ماده برای اداره امور مردم صادر کرده بود که مضمون ماده 65 آن به شرح است : « در هر شهر و قریه از ممالک محرومه تفحص کنند ، هرگاه طفل یتیمی مانده باشد که کسی را از قربا نداشته باشد که او را پرورش دهند اگر خردسال بود دایه معتمدی تعیین نموده به او بسپارند که تربیت کند بعد رسیدن به سن تمییز برای ذکور معلمی صالح و از برای اثاث زن بیوه و عفیفه ای تعیین نموده و اطفال به سپرده شود » .

2-2-2 قاجاریه
از دوران قاجاریه تاریخ کشور ایران خاطرات و گزارش های خویشایندی را روایت نمی¬کند . در این دوران موضوع اجتماعی و سیاسی کشور دچار نابسامانی های اساسی بوده است . بی کفایتی پادشاهان و عدم تسلط ایشان بر اوضاع و امور کشور باعث شده بود که مردم از لحاظ معیشتی تأمین نباشند . اما با وجود این به دلایل گفته شده هیچ توجهی به اوضاع معیشتی مردم نمی¬¬شده است . تا زمان ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه نیز هیچ مراکز حمایتی و سرپرستی یا پرورشگاهی دیده نمی¬شود . اما از دوره ناصرالدین شاه با افزایش رابطه کشور با غرب ، و آشنایی با پیشرفت ها و تجهیزات غرب ، آشنایی با مراکز پرورشگاهی و روش های نگهداری از کودکان بی سرپرست به عمل آمد . رابطه با غرب و حضور غریبان در ایران نیز تا حدودی این سیستم¬ها و تجهیزات را به ایران وارد کرد . از جمله می-توان به پرورشگاهی که در « خوی » توسط دولت آلمان تأسیس شد اشاره کرد . بعد از آن نیز مراکز مشابه در برخی شهرهای دیگر ایران رشت ، بابل ، تهران و … ساخته شد.

2-2-3 عصر مشروطیت
بعد از تشکیل مجلس شورای ملی در بحبوهه انقلاب مشروطیت لزوم ایجاد مراکز سرپرستی و حمایت از افراد بی سرپرست توسط نمایندگان مجلس از مهم¬ترین مطالب و موضوعاتی بود که در مجلس مطرح شد .

2-2-4 حمایت از کودکان بی سرپرست در اسلام
به طور کلی اسلام به عنوان کامل ترین دین الهی همواره مستضعفين و محرومين اجتماع را زیر چتر حمایت خویش داشته است و در این بين ایتام بيشتر از سایر محرومين مورد عطوفت قرار گرفته اند ، به طوری که بيش از هر دین و آئينی و بهتر از هر مؤسسه رفاهی و اجتماعی غربی رهنمودهای سازنده جهت بهبودی شرایط زندگی ایتام و کاهش مشکلات آن¬ها دارد . در دین اسلام جامعه از اهميت ویژه ای برخوردار است و برای پاکسازی اجتماع از هر گونه آسيب لازم است که مسائل آسيب زا در مورد یک یک افراد جامعه از ميان برداشته شود . این که حضرت محمد ( ص ) به والدین سفارش می¬کند که در مورد کودکانشان رفتار یکسان داشته باشند خود ، نمایانگر علم ایشان به این مسأله است که عقده های روانی که در اثر تبعيض ممکن است برای کودکان به وجودآید ، باعث آسيب پذیری روح آن ها در بلوغ و در نتيجه باعث آسيب پذیری اجتماع خواهد شد و تکيه و تأکيد بر مؤمنين برای رسيدگی به ضعفا و خصوصاً ایتام نيز به همين منظور است . برای سنجش اهميت موضوع ایتام در اسلام همين کافيست که کلمه ایتام و مشتقات آن 23 بار در قرآن وارد شده است ، قبل از پرداختن به بحث در این مورد لازم است تعریف قرآنی و اسلامی از واژه یتيم داشته باشيم : از دیدگاه قرآن ، یتيم به کودکی گفته می¬شود که پدرش را از دست داده است ، بنابراین اگر کودکی که پدر دارد اما از وجود مادر محروم است « یتيم » محسوب نمی¬شود ، همچنين اگر کسی پس از سن بلوغ پدرش را از دست دهد یا این که یتيم صغيری به سن بلوغ برسد ، نيز یتيم نمی¬باشد.

2-2-5 چگونگی سرپرستی ایتام
از نظر اسلام هيچ محيطی برای اطفال مناسب تر از محيط طبيعی آن¬ها ، یعنی خانواده نيست ، حضرت محمد ( ص ) در این باره می¬فرمایند : « آگاه باشيد که هرکس در منزل خود یتيمی را جای دهد ، احتياجات او را از حيث خوراک و پوشاک تأمين نماید و او را اذیت نکند ، اعمال او مقبول درگاه خداوند خواهد بود . » همچنين خداوند در قرآن خطاب به پيامبر می¬فرماید : « آیا خداوند تو را یتيمی نيافت که در پناه خود جای داد و از شر دشمنانت نگهداری کرد . » لذا در نظام تربيتی اسلام جایی به نام دارالایتام و پرورشگاه نداریم ، مگر آنگاه که مسلمانان از مسئوليت سرپرستی ایتام غفلت کنند و آنان در جامعه بی سرپرست و سرگردان بمانند . از نظر اسلام جهت حفظ و کنترل و آموزش مسائل اساسی حيات ، در صورتی که امکان سرپرستی در خانواده خود نباشد ، ضروری است در خانه ای دیگر شبيه وضع قبلی تربيت شود . اسلام در مورد مسئوليت نگهداری ایتام اولویت هایی قائل شده است ، در این مورد ابتدا مادر ، سپس اقوام به ترتيب نزدیکی نسبت ، پس از آن همسایگان و در نهایت دولت به نمایندگی از جامعه اسلامی مسئوليت دارند . اسلام مایل است ، کودک خصوصاً در هفت سال اول زندگی آزاد و در خانه ، کنار مادرش باشد تا از نظر عاطفی به خوبی ارضا شده و خوبی و عاطفه اش شکل گيرد. از او معارف بياموزد و اخلاقش رنگ پيدا کند . در جامعه اسلامی دولت موظف است از بيت¬المال و ماليات های ثابتی که از مردم گرفته می¬شود ، آن قدر در اختيار ایتام و سایر نيازمندان بگذارد تا آن¬ها بی نياز گردند .کمک به ایتام از طریق دولت به دو صورت می تواند انجام گيرد : یکی تعيين سرپرست برای آن¬ها و پرداخت هزینه¬های مربوط به زندگی آنان و دیگر نگهداری از آنان در مراکز خاص با هزینه دولت اسلامی ، در مورد دوم اگر در هيچ یک از اسناد اسلامی مدرکی دال بر تأیيد چنين مراکزی نيست، اما مدرکی نيز بر رد آن¬ها وجود ندارد ، چرا که به هر حال لازم است مکانی جهت نگهداری ایتام که در جامعه رها شده اند ، در نظر گرفته شود.

2-3 پدیده بی¬ سرپرستی و عوامل آن
انگيزه و دلایل سپردن کودکان به مراکز شبانه روزی : عواملی که باعث می¬گردند کودکان از طریق خانواده و یا سایر مراجع ذی صلاح و در مراکز شبانه روزی¬ها مورد پذیرش و نگهداری قرار گيرند به 2 دسته کلی تقسيم می¬شوند :

2-3-1 عوامل طبيعی
جوامع بشری همواره با حوادث و بلاهای طبيعی از قبيل سيل ، زلزله ، قحطی ، خشکسالی ، گرسنگی و… مواجه بوده که بر اثر آن تعدادی از کودکان ، والدین و اقوام خود را از دست می¬دادند و بی-سرپرست می¬شدند و در نتيجه جامعه و دولت موظف بودند به نحوی از آنان سرپرستی و حضانت نمایند . این حوادث با همه تلخی ها و ناگواری هایی که در پی دارد ، خوشبختانه از لحاظ پذیرش و نگهداری کودکان بی¬سرپرست توسط بستگان ، فاميل ومردم خوب و انسان دوست ، جای خوشحالی و خوشنودی است ( مانند زلزله خرداد ماه سال 1370 منجیل ) .

 

و…

 

 

 

فهرست مطالب:

فصل اول کلیات پژوهش 2
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مسأله 4
1-2-1 معرفی دقیق مسأله 5
1-2-2 بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق 5
1-3 ضرورت و اهمیت موضوع 6
1-3-1 هدف کلی از طراحی مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست 7
1-4 فرضیه های تحقیق 8
2 فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع 9
2-1 تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست 10
2-1-1 پيشينه تاریخی حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان 10
2-1-2 پيشينه تاریخی حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران 11
2-2 حکومت ها و پدیده بی سرپرستی 12
2-2-1 دوره صفویه 12
2-2-2 قاجاریه 12
2-2-3 عصر مشروطیت 13
2-2-4 حمایت از کودکان بی سرپرست در اسلام 13
2-2-5 چگونگی سرپرستی ایتام 14
2-3 پدیده بی سرپرستی و عوامل آن 15
2-3-1 عوامل طبيعی 15
2-3-2 عوامل غير طبيعی 16
2-4 مشکلات کودکان بیسرپرست 17
2-4-1 مشکلات هویتی- شخصیتی 17
2-4-2 مشکلات اجتماعی 17
2-5 مراحل پذیرش در مراکز شبانه روزی 18
2-5-1 سازمانهای ذیربط در رابطه با ساماندهی کودکان خیابانی 18
2-6 روشهای نگهداری و سرپرستی کودکان در ایران 19
2-6-1 فرزند خواندگی 19
2-6-2 امین موقت 20
2-6-3 شبه خانواده 20
2-6-4 مراکز نگهداری گروهی 20
2-7 مقایسه عملکرد خانه و پرورشگاه 21
2-7-1 عملکرد خانه و پرورشگاه 21
2-7-2 ارتباط اجتماعی خانواده و فقدان آن در پرورشگاه 21
2-8 واحدهای نگهداری کودکان بیسرپرست 22
2-8-1 شیرخوارگاه 22
2-8-2 شبانهروزی مجتمع خدماتی- حمایتی 22
2-8-3 شبانه روزی زیر نظر مستقیم سازمان بهزیستی 23
2-9 خانواده و نقشهای مختلف آن 23
2-10 خانواده و کارکردهای آن 23
2-10-1 کارکردهای خانواده 24
2-11 مقایسه آمادگی جوامع روستایی و شهری در پذیرش کودکان بیسرپرست 25
2-12 نمونه های موردی 26
2-13 انواع روشهای مراقبتی رایج در دنیا 26
2-13-1 خانوادههای فاستر 26
2-13-2 شبه خانواده 26
2-13-3 فرزند خواندگی 26
2-14 روشهای رایج و مراکز نگهداری در ایران 27
2-14-1 پرورشگاههای وابسته به شهرداری 27
2-14-2 جمعیت خیریه فرح پهلوی 27
2-14-3 انجمن های حمایت از کودکان 27
2-15 تغییرات حاصل در مراکز و شیوه نگهداری بعد از انقلاب 28
2-15-1 سازمانهایی که تحت نظارت بهزیستی در این زمینه فعالیت میکنند 28
2-16 نمونه های موجود در جهان و مقایسه نقاط ضعف و قوت آنها 29
2-16-1 دهکده SOS آکابا در اردن 29
2-16-2 پرورشگاه با تملی 31
2-16-3 امید دختران و پسران 32
2-16-4 خانه کودکان استون 32
2-16-5 اقامتگاهها 33
2-16-6 خانه گروهی 33
2-16-7 بخش خدمات درمانی 33
2-16-8 شیرخوارگاه ANGELE 33
2-17 نمونه های فعال در ایران 34
2-17-1 شیرخوارگاه آمنه 34
2-17-2 مرکز شبانه روزی شهید قدوسی 36
2-17-3 مرکز شبانه روزی بوشهر 37
2-18 کودک و معماری 38
2-18-1 کودکان چگونه فضایی را دوست دارند ؟ 38
2-18-2 فضاهای مطلوب و مناسب کودکان 40
2-18-3 فضاهای جذاب کودکان 40
2-19 کیفیت فضاها 43
2-20 قواعد و معیارها 45
2-20-1 ابعاد جسمانی کودکان 45
2-21 اصول مکانیابی و شرایط محیطی 45
2-21-1 توپوگرافی 45
2-21-2 شرایط اقلیمی 46
2-22 فضاها، ویژگی ها، نیازها، تجهیزات فضایی 47
2-22-1 ورودی 47
2-22-2 فضای اداری 47
2-22-3 فضای پذیرش 48
2-22-4 بخشهای کودکان 48
2-22-5 بخش شیرخوار 49
2-22-6 بخش نوپا 49
2-22-7 بخش نوباوه 49
2-22-8 فضاهای بهداشتی 51
2-22-9 فضاهای ارتباطی 52
2-22-10 فضاهای خدماتی و تأسیساتی 52
2-22-11 آشپزخانه 52
2-22-12 انبار 52
2-22-13 موتورخانه 53
2-22-14 شوفاژ دیواری 53
2-22-15 فضای بازی 53
2-22-16 رنگ در فضای زندگی کودک 53
2-22-17 تأثیر رنگ در روحیه و رفتار کودکان 54
2-22-18 روشهای کنترل صدا 55
2-22-19 کنترل سر و صدای داخل ساختمان 55
2-23 اصول ایمنی طراحی فضاهای کودکان 57
2-23-1 ایمنی در محوطه 57
2-23-2 ایمنی در مسیرها 58
2-23-3 ایمنی در راهروها 58
2-23-4 ایمنی در مسیر پله 58
2-23-5 ایمنی کف پوش 59
2-23-6 ایمنی درها 60
2-23-7 ایمنی پنجره ها 60
2-23-8 ایمنی در فضاهای بهداشتی 60
2-23-9 بازی و زمین بازی کودکان 61
2-23-10 تأمین ایمنی کودکان در زمینهای بازی 62
2-24 استاندارد ابزارهای بازی 63
2-25 نتیجه گیری 68
3 فصل سوم روش تحقيق 70
3-1 روش كار 71
3-1-1 : نوع روش تحقيق 71
3-1-2 روش گرد آوري اطلاعات 71
3-1-3 ابزار گردآوري اطلاعات 71
3-1-4 روش تجزيه وتحليل اطلاعات 72
4 فصل چهارم تجزيه و تحليل داده‌ها 73
4-1 معرفی سایت پروژه 74  اين سایت واقع در منطقه 2 تهران در شهرک غرب می باشد.
4-1-1 اقلیم و دسترسی 75
5 فصل پنجم بحث و نتيجه‌گيري 78
5-1 مطالعات اولیه و نتیجه آن 79
5-2 ایده و مبانی نظری طرح 81
5-2-1 بررسي فضا در معماري یک مجموعه پرورشگاهی 81
5-2-2 بحث خوانایی 81
5-2-3 کالبد معماری 81
5-2-4 حس تعلق و دلبستگی به مکان 82
5-2-5 فضاهای تشکیل دهنده قسمت آموزشی 83
5-2-6 فضاهای تشکیل دهنده قسمت کارگاهها و هنر 83
5-2-7 فضاهای دیگر مجموعه 84
5-2-8 سلسله مراتب 86
5-3 روند طراحی 87
6 فصل ششم منابع 98

فهرست تصاویر
تصویر شماره 1 دهکده SOS آکابا در اردن 31
تصویر شماره 2 تصویر ماهواره ای از محدوده سایت مورد نظر طراحی 74
تصویر شماره 3 ابعاد سایت مورد نظر طراحی 75
تصویر شماره 4 تحلیل گرافیکی سایت مورد نظر طراحی 76
تصویر شماره 5 دسترسی ها . کاربری های اطراف سایت 77
تصویر شماره 6 دیاگرام نقشه راه برای شروع فرآیند طراحی 80
تصویر شماره 7 دیاگرام سلسه مراتب دسترسی به مجموعه 86
تصویر شماره 8 دیاگرام لگه گذاری موقعیت عملکردها و عوامل محیطی 87
تصویر شماره 9 اتود های اولیه پلان ها 87
تصویر شماره 10 اتود های طراحی اولیه پلان ها و فرم 88
تصویر شماره 11 اتود های طراحی اولیه پلان ها و فرم 89
تصویر شماره 12 اتود های طراحی اولیه پلان ها 90
تصویر شماره 13 سایت پلان گرافیکی مجموعه 91
تصویر شماره 14 نقشه طبقه همکف آموزشی و آئودیوتریوم 92
تصویر شماره 15 نقشه طبقه اول مدیریت و اداری 93
تصویر شماره 16 پلان مجموعه خوابگاهی 94
تصویر شماره 18 مقطع طولی گرافیکی از مجموعه 95
تصویر شماره 17 تصویر سه بعدی از کل مجموعه 95
تصویر شماره 21 سه بعدی از مجموعه آموزشی ، اداری و آئودیوتریوم 97
تصویر شماره 22 سه بعدی از مجموعه و دریاچه مصنوعی 97

فهرست جداول
جدول شماره 1 قد کودکان 0 تا 6 سال – سانتیمتر 45
جدول شماره 2 دمای موثر مواقع راحت در مناطق مختلف 56
جدول شماره 3 خلاصه ضوابط فضاهای داخلی – متر مربع 57
جدول شماره 4 کاربرد گونه های مختلف گیاهان در زمین بازی 68

 

 

علاوه بر منابع کلی، منابع پاورقی و درون متنی هم قرار گرفته است.

پروپوزال ، جداول برنامه فیزیکی و ظوابط و… کامل و جامع می باشند.

توجه: تصاویر نمونه موردی ناقص است و بجز یکی دو تصویر، تصاویر دیگری موجود نیست.

تصاویر مدارک و نقشه ها در انتهای رساله قرار گرفته است و می توان به عنوان ایده برای طراحی استفاده کرد.

علاوه بر رساله 113 صفحه ای ، یک فایل 32 صفحه ای دیگر شامل جداول برنامه فیزیکی و ظوابط و نمونه های موردی بیشتر در فایل قرار گرفته است.

سایت پروژه واقع در منطقه 2 تهران در شهرک غرب می باشد.

 

رساله های دیگر با همین موضوع:

 

تصاویر رساله:

رساله معماری مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست ( با رویکرد تاثیر فضا در تربیت کودک),رساله مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست,پایان نامه معماری مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست,مطالعات معماری مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست با رویکرد معماری,رساله مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست برای ارشد,رساله کارشناسی ارشد معماری,دانلود رساله برای کارشناسی ارشد معماری,موضوع پایان نامه برای کارشناسی ارشد معماری,برنامه فیزیکی مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست,5-3-2016 11-45-14 AMمطالعات معماری مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست با رویکرد معماری,رساله مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست برای ارشد,رساله کارشناسی ارشد معماری,دانلود رساله برای کارشناسی ارشد معماری,موضوع پایان نامه برای کارشناسی ارشد معماری,برنامه فیزیکی مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست,

 

خرید آنلاین:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل

فرمت رساله: word
حجم فایل ها: 11 مگابایت

 

  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : 09037758555 – ۱۰ صبح تا ۴ عصر
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.