مقدمه
مجموعه های قضایی از انواع ساختمان های اداری هستند که توسط حکومت ساخته می شوند و کالبدی از بازوی قضایی آن می باشند. قضا یکی از ارکان حکومت و یکی از مشخصه های آن می‌باشد، به عبارت دیگر دولت یا حکومت تشکیل می شود تا نظم را به وجود آورد. هیچ مقامی جز دولت (به معنای حکومت) نمی تواند این الزام را تأمین کند. در واقع ساختمان قضایی می تواند نماد اقتدار و اتوریته حکومتی باشد. ساختمان های قضایی شامل انواعی از فضاهای اداری و قضایی می باشند. مختصات شکل گیری این نهادها در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی آن جامعه تعریف می شود.

رساله معماری طراحی دادگستری,رساله دادگستری,دانلود رساله معماری دادگستری,برنامه فیزیکی طراحی دادگستری,پروپوزال معماری دادگستری,ریزفضاهای طراحی دادگستری,ظوابط و استانداردهای طراحی دادگستری,طرح نهایی معماری طراحی دادگستری,پایان نامه معماری با موضوع دادگستری

نهاد قضا همواره از ابتدای تشکیل دولت در ایران وجود داشته اما در سده های اخیر به عنوان یک ساختمان مشخص با الگو گرفتن از ساختمان های مشابه در غرب ساخته می شدند. بنابراین طراحی معماری ساختمان های قضایی بر پایه سنت معماری ایرانی سابقه چندانی ندارد. همچنین تاکنون ضوابط جامعی برای طراحی این مجموعه ها تدوین نشده است، و این مسأله مشکلاتی را در طراحی و ساخت بناهای دادگستری در کشور به وجود آورده است. به این دلیل تحقیق در مبانی طراحی مجموعه های قضایی و رفتار مراجعه کنندگان و تدوین ضوابط طراحی این فضاها می تواند منجر به پاسخ دهی درست بنا در رفتار استفاده کنندگان از فضا و ارتقای کیفیت فضایی این مجموعه ها گردد.

برای دانلود رساله و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

بخشی از مطالب و پروپوزال رساله:

1-1 علت انتخاب و ضرورت موضوع پژوهش
طراحی مجموعه قضایی شهرستان قائمشهر که موضوع این پایان نامه می‌باشد در پاسخ به ضرورتهایی انتخاب گردید که در ادامه به آن اشاره می‌شود.
1 ـ قضا یکی از ارکان حکومت و یکی از مشخصه‌های آن می‌باشد، به عبارت دیگر دولت یا حکومت تشکیل می‌شود تا نظم را به وجود آورد، این نظم را از طریق حقوق تأمین می‌کنند. هیچ مقامی جز دولت به معنای حکومت نمی‌تواند این الزام را تأمین کند، بنابراین قاعده، دادگاه به عنوان یکی از انواع ساختمان‌های اداری نقش پراهمیت‌تری به لحاظ ضمانت اجرایی دستورات دولت دارد. به علاوه دارای ماهیت متفاوتی از بقیه ساختمان‌های اداری است. ساختمان دادگستری می‌تواند نماد اقتدار و اتوریته حکومتی باشد.
2 ـ در سنت معماری کشور، معماری حکومتی همواره به عنوان الگویی از معماری مبنا مورد توجه قرار داشته است، بنابراین می‌تواند نقش مهمی را در الگو دهی معماری منطقه ایفا کند.
3 ـ نهاد قضا همواره از ابتدای تشکیل دولت در ایران وجود داشته، اما در سده‌های اخیر به عنوان یک ساختمان مشخص حکومتی با الگو گرفتن از ساختمان‌های مشابه در غرب ساخته می‌شدند، بنابراین طراحی معماری ساختمان‌های قضایی بر پایه سنت معماری ایرانی سابقه چندانی ندارد. (مراد از سنت معماری روند و جریان معماری در یک زمان و بوم خاص می‌باشد و با مفهوم رایج معماری سنتی متفاوت است.)
4 ـ فضای دادگاهی به عنوان فضایی که اقشار و طبقات متفاوت و حتی متضاد اجتماعی در آن گرد هم می‌آیند می‌تواند اهمیت خاصی از نظر طراحی و معماری داشته باشد.
5 ـ فضای دادگاه‌ها با توجه به موقعیت و اقتدار حقوقی آن تأثیر زیادی روی عواطف، روان و رفتار مراجعه‌کنندگان دارد، بنابراین کیفیت فضایی آن می‌تواند تأثیر بیشتر و انکارناپذیری بر رفتار استفاده کنندگان فضا داشته باشد.
6 ـ با توجه به این که ساختمان دادگاه‌ها به عنوان نمونه یک ساختمان حکومتی که در همه نقاط کشور حتی در شهرهای کوچک ساخته می‌شود، نیاز به مطالعه و تحقیق در زمینه معماری، شناخت فضاها و سیرکولاسیون آن احساس می‌شود که متأسفانه در این زمینه تحقیقات و مطالعات قابل ملاحظه‌ای در کشور صورت نگرفته است.

2-1 اهداف و ساختار پژوهش
همانطور که در بحث ضرورت پژوهش به آن اشاره شد، در طراحی آنچه اهمیت دارد توجه به ویژگی‌های منطقه‌ای، فرهنگی و محیطی می‌باشد.
در این راستا با بهره‌گیری از اصول معماری اهداف زیر را در پروژه پیش رو برمی‌گزینیم.
1 ـ مطالعه و تدوین استانداردها و الگوهای لازم برای طراحی دادگاه‌ها و مجتمع‌های قضایی در ایران.
2 ـ مطالعه طراحی یک دادگاه نوین با توجه به اصول و قوانین دادرسی جمهوری اسلامی با توجه به قوانین فعلی و پیشرفت روش‌های دادرسی در دنیا.
3-1 روش پژوهش و مراحل انجام پایان نامه
پژوهش انجام شده در این پایان نامه از نوع توصیفی و تحلیلی می‌باشد که در پایان نتایج حاصل از تعلیم‌ها به صورت راهکارهای اجرایی و عملی ارائه می‌شود و در مرحله طراحی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
1 ـ مطالعات کتابخانه‌ای در ارتباط با مراحل و انواع دادرسی و انواع دادگاه‌ها در ایران با توجه به قوانین فعلی، مطالعه نمونه‌های داخلی و خارجی و مقایسه آنها.
2 ـ مطالعات میدانی شامل بررسی سایت و عوامل طبیعی و مصنوعی آن، بررسی عملکرد و ویژگی‌های مجتمع‌های قضایی فعلی در شهر مورد تحقیق، بررسی و بازدید از معماری بومی منطقه.
3 ـ طراحی با استفاده از راهکارها و نتایج حاصل از دو مرحله قبل و استفاده از روش زبانی و تداعی معنایی برای رسیدن به کانسپت های طراحی.

 

4-1معرفی سایت
بعد از شکل گیری شهرستان قائمشهر به دلیل نیاز دستگاه های اجرایی به ساختمانهای اداری و تمرکز این دستگاهها در یک محل، تصمیم گرفته شد که کلیه ادارات و ارگانهای دولتی شهرستان در قسمتی که به ادارات اختصاص یافته، ساخته شوند.این سایت در غرب شهرستان قائمشهر واقع شده که در طرح تفضیلی شهرستان نیز دارای کاربری اداری می باشد. از جمله ادارات این بخش می توان اداره دارایی، راه و ترابری، اداره پست و … را نام برد و همچنین قطعاتی نیز از این مجموعه به دستگاه های قضایی اختصاص یافته است. بر اساس همین مکان یابی، سایت مورد نظر این پروژه در ضلع شمال غربی سایت اداری واقع شده است.

 

 

 

و…

 

 

 

فهرست مطالب:

مقدمه
1-1 علت انتخاب و ضرورت موضوع پژوهش
2-1 اهداف و ساختار پژوهش
3-1 روش پژوهش و مراحل انجام پایان نامه
4-1معرفی سایت
شناخت بستر طرح
بخش اول
1- مطالعات جفرافیایی :
1-1-1-2 کلیات جغرافیایی استان مازندران:
2-1-1-2- شهرستان قائم شهر:
2-1- جغرافیایی طبیعی شهرستان قائم شهر:
2- مطالعات اقلیمی :
1-2-1-2 مناطق اقلیمی ایران :
1-2-1-2الف اقلیم گرم وخشک
1-2-1-2ب- ویژگی های معماری بومی مناطق گرم.وخشک
1-2-1-2ج – دیوارهای جنوبی :
– دیوارهای جنوب شرقی و جنوب غربی :
1-2-1-2د دیوارهای شرقی ، غربی و شمالی :
1-2-1-2ه- سطوح افقی :
1-2-1-2و- سطوح شیب دار :
1-2-1-2ز- تأثیر رنگ در مقدار انرژی جذب شده در یک سطح :
1-2-1-2ح- فرم ساختمان و اقلیم :
1-2-1-2ط انتخاب جهت قرار گیری ساختمان :
1-2-1-2ی تهویه ی مورد نیاز در اقلیم گرم وخشک :
2-2-1-2 جریان‌های هوایی:
3-2-1-2 مناطق آب و هوایی:
4-2-1-2رطوبت هوا :
5-2-1-2 بارش:
3- مطالعات تاریخی :
1-3-1-2 پیشینه تاریخی شهر قائم شهر
– بخش دوم

1- ساختار، اهداف و تشکیلات قوه قضائیه
1-1-2-2 اهداف و وظایف قوه قضائیه
1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می¬کند: این بند
2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی¬های مشروع:
3- نظارت بر حسن اجرای قوانین:
4- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام:
5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین (اصل 56 قانون اساسی):
2-1-2-2 ساختار و تشکیلات قوه قضائیه
2-1-2-2الف- دادگاه¬های عمومی
2-1-2-2ب- صلاحیت خانواده
2-1-2-2ج- دادگاه اطفال
2-1-2-2د- دادگاه‌های اختصاصی
2-1-2-2ه- دادسراها
الف ـ مفهوم و جایگاه دادسرا
ب ـ ارکان دادسرا
1) دادستان :
2) معاون دادستان :
3) دادیار :
4) بازپرس:
ج ـ وظایف و اختیارات دادسرا
1) در مرحله تعقیب و تحقیق:
2) در مرحله دادرسی:
3) در مرحله اجرای احکام:
2-1-2-2و- دادگاه¬های تجدیدنظر
2-1-2-2ز- ارکان و سازمان¬های قوه قضائیه
1) دیوان عالی کشور:
2) دیوان عدالت اداری
بخش سوم
1-مطالعات کالبدی
1-1-3-2ضوابط احداث ساختمان دادگستری
2-1-3-2 آکوستیک در مجتمع‌های قضایی
3-1-3-2 تأسیسات مکانیکی
الف ـ سیستم تهویه مطبوع با فن کویل به همراه دریچه هوا:
ب) سیستم تهویه مطبوع با فن کویل به همراه دستگاه هوارسان:.
ج ـ سیستم تهویه مطبوع آب ـ هوا:
4-1-3-2 اتوماسیون و تجهیزات الکترونیکی
5-1-3-2 استفاده معلولین از مجموعه:
1 ـ فضای اصلی دادگاه و ریزفضاها:
2 ـ جایگاه قاضی :
3 ـ جایگاه منشی یا قائم دادگاه :
4 ـ جایگاه شهود :
5 ـ جایگاه هیأت منصفه :
6 ـ جایگاه گزارشگر دادگاه :
7 ـ مأمورین امنیتی :
8 ـ جایگاه وکیل و طرف دعوی :
9 ـ میز قرائت یا تریبون :
10 ـ منطقه تماشاگران :
11 ـ صفحات نمایش :
12 ـ پخش تصاویر :
7-1-3-2 ز- فضاهای جنبی دادگاه
1ـ دفتر قاضی :
2ـ اتاق منشی :
3ـ اتاق مشورت:
4ـ اتاق دادستان :
5 ـ اتاق وکلا :
6 ـ انبار دادگاه :
7ـ سلول انتظار متهمین :
8 ـ سرويس بهداشتي :
1ـ اتاق قضاوت و یا شعب دادگاه :
2ـ اتاق استراحت قاضی :
3ـ دفتر دادگاه :
8-1-3-2 دادسرا
8-1-3-2 الف- بخش دادستانی:
8-1-3-2 ب- بخش تحقیق:
8-1-3-2 ج- بخش اداری:
حوزه ارجاع
حوزه اجرای احکام و ابلاغ
9-1-3-2 بخش تحقیقات
10-1-3-2 بخش امور امنیتی
11-1-3-2 بخش خدمات
12-1-3-2 فضاهای مشترک در دادگستری
11-1-3-2 الف- ورودی¬ها:
11-1-3-2 ب- پارکینگ¬ها
1- پارکینگ قضات:
2- پارکینگ امنیتی:
3- پارکینگ عمومی:
11-1-3-2 ج- بخش¬های با ترافیک بالا:
16-1-3-2 نمونه¬های خارجی
16-1-3-2 الف- دادگاه پروتلند در اورگان
16-1-3-2 ب-دادگاه هوموند در ایندیانا
16-1-3-2 ج-دادگاه و ساختمان فدرال سنترال ایسلیپ در نیویورک:
16-1-3-2 د- دادگاه لیود دی جورج در لاس وگاس:
16-1-3-2 ه- دادگاه الپسو در تگزاس:
16-1-3-2 و- دادگاه اچ روسکا در نبراسکا:
16-1-3-2 ز- دادگاه خانواده کنترا کستا
2-2-3-2 صفحه کلید تصاویر

 

منابع پلورقی و نهایی دارد.

 

 

رساله با همین موضوع:

رساله معماری طراحی ساختمان دادگستری ۱۹۵ صفحه

 

 

تصاویر فایل:

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل
  • فرمت رساله: word
  • حجم فایل ها: 8 مگابایت
  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : 09037758555 – ۱۰ صبح تا ۴ عصر
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.