مطالعات معماری طراحی زائرسرا

رساله معماری طراحی زائرسرا 105 صفحه,رساله معماری زائرسرا,مطالعات معماری زائرسرا,برنامه فیزیکی زائرسرا,نمونه موردی داخلی و خارجی زائرسرا,پروپوزال معماری زائرسرا,پایان نامه معماری زائرسرا,طرح نهایی معماری زائرسرا,ریزفضاهای طراحی زائرسرا,مطالعات طراحی زائرسرا,مطالعات معماری زائرسرا,طراحی زائرسرا,مقاله معماری زائرسرا,دانلود رساله معماری زائرسرا,دانلود مطالعات طراحی زائرسرا,جداول ریزفضاهای طراحی زائرسرا,رساله کامل زائرسرا,رساله زائرسرا,مطالعات زائرسرا

برای دانلود رساله و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

 

فهرست مطالب:

فصل اول : شناخت بستر سايت(شهر مهران) ……………………………………………… 1
مطالعات جغرافيايي …………………………………………………………………. 2
مطالعات تاريخي …………………………………………………………………. 7
مطالعات اجتماعي …………………………………………………………………..17
مطالعات فرهنگي …………………………………………………………………..17
مطالعات اقتصادي …………………………………………………………………..18
مطالعات كالبدي …………………………………………………………………..20
مطالعات اقليمي ……………………………………………………………………27

فصل دوم : تجزيه،تحليل فضاها …………………………………………………………………..39
شناخت موضوعي طرح …………………………………………………………………..40

فصل سوم: مطالعات فیزیکی ……………………………………………………………………55
فضاهاي مورد نياز و استانداردهاي مربوطه ………………………………….56
دياگرام روابط …………………………………………………………..60
شناخت تاسيسات ……………………………………………………………65
شناخت سازه ……………………………………………………………76

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل نمونه های مشابه …………………………………………77

فصل پنچم: تجزيه تحليل سايت …………………………………………………….86
درجه بندي معابر اطراف سايت ……………………………………………………87
بررسي همجواري هاي سايت …………………………………………………….88
تحليل سايت از نظر اقليمي ……………………………………………………..89
فصل ششم : مباني نظري پروژه ……………………………………………………………94
فصل هفتم : سیر تکوین ایده ……………………………………………………………101
منابع وماخذ

 

 

تصاویر فایل:

رساله معماری طراحی زائرسرا 105 صفحه,رساله معماری زائرسرا,مطالعات معماری زائرسرا,برنامه فیزیکی زائرسرا,نمونه موردی داخلی و خارجی زائرسرا,پروپوزال معماری زائرسرا,پایان نامه معماری زائرسرا,طرح نهایی معماری زائرسرا,ریزفضاهای طراحی زائرسرا,مطالعات طراحی زائرسرا,مطالعات معماری زائرسرا,طراحی زائرسرا,مقاله معماری زائرسرا,دانلود رساله معماری زائرسرا,دانلود مطالعات طراحی زائرسرا,جداول ریزفضاهای طراحی زائرسرا,رساله کامل زائرسرا,رساله زائرسرا,مطالعات زائرسراطرح نهایی معماری زائرسرا,ریزفضاهای طراحی زائرسرا,مطالعات طراحی زائرسرا,مطالعات معماری زائرسرا,طراحی زائرسرا,مقاله معماری زائرسرا,دانلود رساله معماری زائرسرا,دانلود مطالعات طراحی زائرسرا,جداول ریزفضاهای طراحی زائرسرا,رساله کامل زائرسرا,رساله زائرسرا,مطالعات زائرسرا

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل