رساله کارشناسی معماری با موضوع ساختمان دادگستری

مطالعات معماری طراحی ساختمان دادگستری 195 صفحه

بخشی از مطالب و پروپوزال رساله ساختمان دادگستری

مقدمه
مجموعه های قضایی از انواع ساختمان های اداری هستند که توسط حکومت ساخته می شوند و کالبدی از بازوی قضایی آن می باشند. قضا یکی از ارکان حکومت و یکی از مشخصه های آن می‌باشد، به عبارت دیگر دولت یا حکومت تشکیل می شود تا نظم را به وجود آورد. هیچ مقامی جز دولت (به معنای حکومت) نمی تواند این الزام را تأمین کند. در واقع ساختمان قضایی می تواند نماد اقتدار و اتوریته حکومتی باشد. ساختمان های قضایی شامل انواعی از فضاهای اداری و قضایی می باشند. مختصات شکل گیری این نهادها در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی آن جامعه تعریف می شود.
رساله معماری طراحی ساختمان دادگستری,مطالعات معماری ساختمان دادگستری,رساله معماری دادگستری,پایان نامه معماری ساختمان دادگستری,برنامه فیزیکی ساختمان دادگستری,نمونه موردی داخلی و خارجی دادگستری,پروپوزال معماری ساختمان دادگستری,ریزفضاهای طراحی ساختمان دادگستری,ظوابط و ریزفضاهای طراحی دادگستری,طراحی ساختمان دادگستری,طرح نهایی معماری ساختمان دادگستری

نهاد قضا همواره از ابتدای تشکیل دولت در ایران وجود داشته اما در سده های اخیر به عنوان یک ساختمان مشخص با الگو گرفتن از ساختمان های مشابه در غرب ساخته می شدند. بنابراین طراحی معماری ساختمان های قضایی بر پایه سنت معماری ایرانی سابقه چندانی ندارد. همچنین تاکنون ضوابط جامعی برای طراحی این مجموعه ها تدوین نشده است، و این مسأله مشکلاتی را در طراحی و ساخت بناهای دادگستری در کشور به وجود آورده است. به این دلیل تحقیق در مبانی طراحی مجموعه های قضایی و رفتار مراجعه کنندگان و تدوین ضوابط طراحی این فضاها می تواند منجر به پاسخ دهی درست بنا در رفتار استفاده کنندگان از فضا و ارتقای کیفیت فضایی این مجموعه ها گردد.

برای دانلود رساله و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

1-1 علت انتخاب و ضرورت موضوع پژوهش
طراحی مجموعه قضایی شهرستان دزفول که موضوع این پایان نامه می‌باشد در پاسخ به ضرورتهایی انتخاب گردید که در ادامه به آن اشاره می‌شود.
1 ـ قضا یکی از ارکان حکومت و یکی از مشخصه‌های آن می‌باشد، به عبارت دیگر دولت یا حکومت تشکیل می‌شود تا نظم را به وجود آورد، این نظم را از طریق حقوق تأمین می‌کنند. هیچ مقامی جز دولت به معنای حکومت نمی‌تواند این الزام را تأمین کند، بنابراین قاعده، دادگاه به عنوان یکی از انواع ساختمان‌های اداری نقش پراهمیت‌تری به لحاظ ضمانت اجرایی دستورات دولت دارد. به علاوه دارای ماهیت متفاوتی از بقیه ساختمان‌های اداری است. ساختمان دادگستری می‌تواند نماد اقتدار و اتوریته حکومتی باشد.
2 ـ در سنت معماری کشور، معماری حکومتی همواره به عنوان الگویی از معماری مبنا مورد توجه قرار داشته است، بنابراین می‌تواند نقش مهمی را در الگو دهی معماری منطقه ایفا کند.
3 ـ نهاد قضا همواره از ابتدای تشکیل دولت در ایران وجود داشته، اما در سده‌های اخیر به عنوان یک ساختمان مشخص حکومتی با الگو گرفتن از ساختمان‌های مشابه در غرب ساخته می‌شدند، بنابراین طراحی معماری ساختمان‌های قضایی بر پایه سنت معماری ایرانی سابقه چندانی ندارد. (مراد از سنت معماری روند و جریان معماری در یک زمان و بوم خاص می‌باشد و با مفهوم رایج معماری سنتی متفاوت است.)
4 ـ فضای دادگاهی به عنوان فضایی که اقشار و طبقات متفاوت و حتی متضاد اجتماعی در آن گرد هم می‌آیند می‌تواند اهمیت خاصی از نظر طراحی و معماری داشته باشد.
5 ـ فضای دادگاه‌ها با توجه به موقعیت و اقتدار حقوقی آن تأثیر زیادی روی عواطف، روان و رفتار مراجعه‌کنندگان دارد، بنابراین کیفیت فضایی آن می‌تواند تأثیر بیشتر و انکارناپذیری بر رفتار استفاده کنندگان فضا داشته باشد.
6 ـ با توجه به این که ساختمان دادگاه‌ها به عنوان نمونه یک ساختمان حکومتی که در همه نقاط کشور حتی در شهرهای کوچک ساخته می‌شود، نیاز به مطالعه و تحقیق در زمینه معماری، شناخت فضاها و سیرکولاسیون آن احساس می‌شود که متأسفانه در این زمینه تحقیقات و مطالعات قابل ملاحظه‌ای در کشور صورت نگرفته است.
2-1 اهداف و ساختار پژوهش
همانطور که در بحث ضرورت پژوهش به آن اشاره شد، در طراحی آنچه اهمیت دارد توجه به ویژگی‌های منطقه‌ای، فرهنگی و محیطی می‌باشد.
در این راستا با بهره‌گیری از اصول معماری اهداف زیر را در پروژه پیش رو برمی‌گزینیم.
1 ـ مطالعه و تدوین استانداردها و الگوهای لازم برای طراحی دادگاه‌ها و مجتمع‌های قضایی در ایران.
2 ـ مطالعه طراحی یک دادگاه نوین با توجه به اصول و قوانین دادرسی جمهوری اسلامی با توجه به قوانین فعلی و پیشرفت روش‌های دادرسی در دنیا.
3-1 روش پژوهش و مراحل انجام پایان نامه
پژوهش انجام شده در این پایان نامه از نوع توصیفی و تحلیلی می‌باشد که در پایان نتایج حاصل از تعلیم‌ها به صورت راهکارهای اجرایی و عملی ارائه می‌شود و در مرحله طراحی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
1 ـ مطالعات کتابخانه‌ای در ارتباط با مراحل و انواع دادرسی و انواع دادگاه‌ها در ایران با توجه به قوانین فعلی، مطالعه نمونه‌های داخلی و خارجی و مقایسه آنها.
2 ـ مطالعات میدانی شامل بررسی سایت و عوامل طبیعی و مصنوعی آن، بررسی عملکرد و ویژگی‌های مجتمع‌های قضایی فعلی در شهر مورد تحقیق، بررسی و بازدید از معماری بومی منطقه.
3 ـ طراحی با استفاده از راهکارها و نتایج حاصل از دو مرحله قبل و استفاده از روش زبانی و تداعی معنایی برای رسیدن به کانسپت های طراحی.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب:

فصل اول – معرفی پروژه
1-1 علت انتخاب و ضرورت موضوع پژوهش
2-1اهداف و ساختار پژوهش
3-1روش پژوهش و مراحل انجام پایان نامه
4-1معرفی سایت

فصل دوم – شناخت بستر طرح
۸۹ ۶-۱- موقعیت جعرافیایی استان خوزستان
۸۹ ۶-۱- تصویر
۸۹ ۶-۲- موقعیت استان خوزستان از نظر طول وعرض جعرافیایی
۹۰ ۶-۳- جعرافیایی طبیعی واقلیمی استان خوزستان
۹۰ ۶-۳- تصویر
۹۱ ۶-۴- جعرافیای تاریخی استان خوزستان
۹۴ ۶-۵- موقعیت جغرافیایی شهر دزفول
۹۵ ۶-۶- مطالعات فرهنگی و اجتماعی
۹۵ ۶-۶-۱- سابقه تاریخی شهر دزفول
۹۷ ۶-۶-۲- جمعیت وآمارهای جمعیتی شهر دزفول
۹۷ ۶-۶-۲-جدول
۹۸ ۶-۷- جغرافیای طبیعی واقلیمی شهر دزفول
۹۹ ۶-۷-۱- آب وهوا
۹۹ ۶-۷-۱- جدول
۱۰۰ ۶-۷-۲- باد
۱۰۰ ۶-۷-۲- تصویر
۱۰۰ ۶-۷-۳- بارش
۱۰۱ ۶-۷-۴- درجه حرارت
۱۰۱ ۶-۷-۵- رطوبت
۱۰۱ ۶-۷-۶- گسل
۱۰۲ ۶-۷-۶-تصویر
۱۰۲ ۶-۷-۷-پوشش گیاهی
۱۰۲ ۶-۸- تاثیرات اقلیم(گرم ومرطوب)برطرح
بخش دوم:

1-ساختار- اهداف و تشکیلات قوه قضاییه.
1-1-2-2 اهداف و وظایف قوه قضاییه
2-1-2-2 ساختار و تشکیلات قوه قضاییه
2-1-2-2الف دادگاه های عمومی
2-1-2-2ب صلاحیت خانواده
2-1-2-2ج دادگاه اطفال
2-1-2-2د دادگاه های اختصاصی
2-1-2-2ه دادسراها
2-1-2-2و دادگاههای تجدید نظر
2-1-2-2ز ارکان و سازمان های قوه قضاییه
بخش سوم

1-مطالعات کالبدی
1-1-3-2 ضوابط احداث ساختمان دادگستری
2-1-3-2 اکوستیک در مجتمع قضایی
3-1-3-2 تاسیسات مکانیکی
4-1-3-2 اتوماسیون و تجهیزات الکترونیکی
5-1-3-2 الف – استفاده معلولین از مجموعه
5-1-3-2ب- دسترسی های خارجی برای معلولین
5-1-3-2 معلولین در محوطه و پیاده رو های اطراف
6-1-3-2 مطالعات امنیتی
6-1-3-2 الف -امنیت محیطی سایت
6-1-3-2 ب -امنیت پارکینک
6-1-3-2 ج -امنیت ورودی به ساختمان
6-1-3-2 د-امنیت داخلی
شناخت فضا و سیرکولاسیون
7-1-3-2 دادگاه ها
7-1-3-2- الف – دادگاه گروه یک
7-1-3-2-ب- دادگاه گروه دو
7-1-3-2-ج- دادگاه گروه سه
7-1-3-2 –د- دادگاه گروه چهار
7-1-3- 2 ه- اجزای دادگاه ها
7-1-3-2 و- فضا های جنبی دادگاه
8-1-3-2دادسرا
8-1-3-2-الف- بخش دادستانی
8-1-3-2-ب- بخش تحقیق
8-1-3-2-ج-بخش اداری
9-1-3-2بخش تحقیقات
10-1-3-2امور امنیتی
11-1-3-2امور خدمات
12-1-3-2فضاهای مشترک در دادگستری
12-1-3-2-الف-ورودی ها
12-1-3-2-ب- پارکینگ ها
12-1-3-2-ج- بخش های با ترافیک بالا

13-1-3-2 برنامه فیزیکی پروژه
14-1-3-2 بررسی نمونه های مشابه داخلی
14-1-3-2 الف-کاخ دادگستری
14-1-3-2 ب-دادگستری کل استان گلستان
14-1-3-2 ج-دادگستری استان گیلان
14-1-3-2 د-دادگستری امام خمینی
14-1-3-2 ه-دادگستری هاشمی
15-1-3-2 بررسی تیپ نمای چند نمونه دادگستری داخلی
16-1-3-2 نمونه مشابه خارجی
16-1-3-2 الف-دادگاه پرتلند در اورگان
16-1-3-2 ب-دادگاه هوموند در ایندیانا
16-1-3-2 ج-دادگاه ساختمان فدرال سنترال ایسلیپ در نیویورک
16-1-3-2 د-دادگاه لاس وگاس
16-1-3-2 ه-دادگاه تگزاس
16-1-3-2 و-دادگاه اچ روسکا
16-1-3-2 ز-دادگاه خانواده کنتراکستا
16-1-3-2 ح-دیوان بین المللی دادگستری
16-1-3-2 ط-دیوان بین المللی کیفری
17-1-3-2 بررسی تیپ نمای چند نمونه دادگستری خارجی

2-مطالعات سایت
1-2-3-2 موقعیت زمین پروژه
2-2-3-2 صفحه کلید تصاویر
3-2-3-2 محل سایت در نقشه هوایی
4-2-3-2 درجه بندی معابر اطراف سایت
5-2-3-2 موقعیت و جهت تابش خورشیدو جهت وزش باد
6-2-3-2 بررسی دید و منظر
7-2-3-2 کاربری زمین های اطراف سایت
8-2-3-2 بررسی شیب سایت

بخش چهارم

1-مطالعات تاریخی
1-1-4-2 سیر تحول قضا و قضوت در ایران
2-1-4-2 قضاوت در ایران –قبل از دوران صفویه
3-1-4-2 قضاوت در ایران از زمان صفویه تا مشروطه
4-1-4-2 دوره بعد از انقلاب اسلامی
5-1-4-2 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
6-1-4-2 قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

فصل سوم – پیشنهاداتی برای ادامه تحقیق

فصل چهارم – بیان انگاره های طرح و تشریح طرح پیشنهادی
1-1-4معرفی روند و راهکارهای طراحی

فهرست منابع و ماخذ

 

 

رساله از نظر نگارش ، منابع ، نمونه های موردی ، برنامه فیزیکی و… کامل می باشد.

 

 

رساله با همین موضوع:

رساله معماری طراحی دادگستری ۱۱۲ صفحه

 

 

تصاویر فایل:

رساله معماری دادگستری,پایان نامه معماری ساختمان دادگستری,برنامه فیزیکی ساختمان دادگستری,نمونه موردی داخلی و خارجی دادگستری,پروپوزال معماری ساختمان دادگستری,ریزفضاهای طراحی ساختمان دادگستری,ظوابط و ریزفضاهای طراحی دادگستری,طراحی ساختمان دادگستری,طرح نهایی معماری ساختمان دادگستریبرنامه فیزیکی ساختمان دادگستری,نمونه موردی داخلی و خارجی دادگستری,پروپوزال معماری ساختمان دادگستری,ریزفضاهای طراحی ساختمان دادگستری,ظوابط و ریزفضاهای طراحی دادگستری,طراحی ساختمان دادگستری,طرح نهایی معماری ساختمان دادگستریپروپوزال معماری ساختمان دادگستری,ریزفضاهای طراحی ساختمان دادگستری,ظوابط و ریزفضاهای طراحی دادگستری,طراحی ساختمان دادگستری,طرح نهایی معماری ساختمان دادگستری

نمونه موردی ساختمان دادگستری,طراحی ساختمان دادگستری,طرح نهایی معماری ساختمان دادگستری

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل