چکیده:
در جهان امروزه که سریعاً در حال دگرگونی و تحول است، ملتها نیازمند آنند که گهگاهی موقعیت خود را در این آشفته بازار بازشناسند و تحولات سریعی را که در همه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در اطرافشان بوقوع می پیوندند دریابند.
موزه ها می توانند نقش فعال و خلاقی به کمک مردم برای دریافتن اینکه که هستند، چه هستند، از کجا آمده اند و امروز در کجا قرار دارند و تا اندازه ای خود را به کجا می برند، ایفا نمایند.

رساله معماری طراحی موزه آبزیان,رساله موزه آبزیان,پروپوزال موزه آبزیان,مطالعات معماری موزه آبزیان,طرح نهایی معماری موزه آبزیان,برنامه فیزیکی موزه آبزیان,ریزفضاهای طراحی موزه آبزیان,ظوابط و استانداردهای طراحی موزه آبزیان,نقشه موزه آبزیان,پلان معماری موزه آبزیان,طراحی موزه آبزیان,دانلود رساله معماری موزه آبزیان

اگر خلاقیت هنری را بعنوان یک نیاز طبیعی بشر قلمداد نمائیم، نقش موزه بعنوان محل گردآوری و عرضه این خلاقیتها روشنتر می شود. در عصر حاضر موزه ها گامی فراتر از گردآوری صرف آثار هنری، تعیین هویت، نگهداری و عرضه آنها، نهاده اند. در گذشته موزه عبارت بود از پرستشگاه، یک خزانه آثار و اشیاء ولی اکنون باید پاسخگوی نیازهای متضاد باشد، آموزش دهد، تفریح فراهم سازد و در جهت گسترش دانش عمل می کند و اینهمه با بهره گیری از تکنولوژی و امکانات جدید امکان پذیر می گردد.
امروزه موزه محلی غیرانتفاعی است که اهداف آموزشی دارد و بوسیله جمعی متخصص اداره می شود. از جمله وظایف اصلی هر موزه جمع آوری و نگهداری آثار هنری و فرهنگی است. به دیگر سخن آنکه، موزه از خلال ارزشهایی که حاوی آنهاست، منظری عینی از جهان سه بعدی را در ذهن بازدید کننده خود متبادر میسازد و به انسان امکان میدهد که روح نافذ خویش را بسته و از آن راه سلیقه شان را شکل بخشیده و به کنجکاوی خویش میدان عمل دهند.
نخستین وظیفه چنین مجموعه هایی، مشخص ساختن جامعه مخاطب خویش و دریافت نیازهای آنان، اعم از کلی و جزئی است و استناد به طبقات اجتماعی، اقلیتها و سطح فکری آن جامعه، برنامه هر موزه ای با ملاحظه گستره و دیدگاه بازدید کنندگان تبیین می گردد.

برای دانلود رساله و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

بخشی از مطالب و پروپوزال رساله:

فصل اول: شناخت
1-1) شناخت موضوع
1-1-1) مقدمه:
ايران در طول تاريخ بوجود آمدنش توسط قوم آريا، فرهنگ معماري خاص خود را به جهان ارائه داده است. ايران سرزميني است با وسعت زياد و به علت همين جغرافيا و وجود ناحيه هاي متعدد داراي تنوع معماري زيادي مي باشد.
معماري ايران و معماري اسلامي توجه به درونگرايي داشته است.
اين انتخاب و گرايش در معماري ايران (اسلامي) ريشه در اعتقادات ايرانيان (كه اكثريت مسلمان هستند) دارد. ايرانيان خواستار فضايي آرام براي خانواده خود به دور از هياهو و مزاحمت ديگران هستند. عام ترين و مهم ترين امري كه ملت را تشكيل مي دهد خاطره مشترك و در نهايت هويت ملي آن كشور مي باشد. موزه يك آموزشگاه است و مي توانيم در آنجا هويتي كه متعلق به ماست را بشناسيم.حديث معماري امروز ايران، درك اصالت ارزش ها، مفاهيم فرهنگي و تمدني در يك معماري ريشه دار و پوياست. معماري كه در عصر جهاني شدن و سرعت ارتباطات و تغيير جلوه هاي تمدن بشري در معرض خطراتي چون دوري از اصالت و خويشتن يابي و اعتبار قرار گرفته است.
2-1-1) شرح موضوع:
موضوع انتخابي با نام موزه مطرح گرديده است.
موزه را مي توان به هر چيزي كه بشر آن را به كار برده، حس كرده، ديده، روايت داشته و قداست بخشيده اطلاق كرد.
به معناي موزه اي جهت حفظ ارزشها و مفاهيم فرهنگي است كه ريشه دار و پويااست. پويايي آن اشاره دارد به فرايند جهاني شدن، با حفظ ارزشها و فرهنگ كشورمان.

3-1-1)ضرورت انجام موضوع:
طبق آخرين آمار اعلام شده در اجلاس شوراي بين المللي موزه ها در ملبورن :
در حال حاضر در جهان 000/50 موزه مشغول فعاليت هستند. يعني به طور ميانگين هر كشور حدود 330 موزه دارد.
كشورها را مي توان از نظر تعداد موزه ها به دو فصل تقسيم كرد:
نوع اول: كشورهاي پر تعداد از نظر موزه ها. شامل كشور هاي اروپاي غربي ، روسيه ، آمريكاي شمالي و استراليا.
نوع دوم: كشور هاي كم تعداد از نظر موزه شامل كشور هاي آسيايي، آفريقايي و كشور هايي كه در آمريكاي جنوبي و مركزي قرار دارند.
در ايران 140 موزه وجود دارد كه در مقايسه با تمدن، قدمت، ‌تعداد ابنيه، آثار و … خيلي پايين است.
اين آمار نشان مي دهد، ما با وجود اينكه بيش از ساير كشور ها ميراث منقول و غيرمنقول فرهنگي داريم ولي كمتر از اين ميراث عظيم استفاده كرده ايم.
ما تاريخ و تمدن طولاني تر، گستر ده تر، و نيز پر محتوا تري داريم ولي خوب آنها را به نمايش نگذاشته ايم. تفاوت ما در اين است كه كمتر خود را مي شناسيم، كمتر انگيزه داريم و كمتر مي توانيم در راه اهداف ملي با هم كار كنيم.
موزه با نگاه موشكافانه به فرهنگ و نمادها و نشانه هاي معماري ايران چه به لحاظ شكل ظاهر، چه به لحاظ اعتقادات و چه به لحاظ اثر گذاري در شكل گيري نوع باورها و شخصيت هاي افراد جامعه در نظر دارد تا با كم كردن فاصله گذشته و آينده و با نگاه به حفظ اعتقادات، فرهنگ و هويت ايراني رو به سوي جهاني شدن و آينده قدم بردارد و همواره پويا و زنده است.
اين زنده بودن را مي توان در كالبد بنا، در شكل گيري فضاها و هم چنين در نوع ساختار ( استراكچر) بنا مشاهده كرد.
4-1-1) اهداف طرح:
در طراحي اين بنا سعي شده تا فرهنگ و نشانه هاي معماري بومی به نحو مطلوبي به نمايش گذاشته شود.
به گفته “موتيسوس” معماري وسيله واقعي سنجش يك ملت بوده و هست و از آنجايي كه معماري يكي از مظاهر بيروني فرهنگ يك جامعه است، نماد مناسبي براي مطالعه “فرهنگ” آن جامعه محسوب مي شود.
معماري ايراني از يك موجوديت و هستي تمدني حكايت مي كند كه لزوماً مربوط به مرگ هاي گذشته نيست، بلكه حكايت گر امروز هستي آينده نيز هست.
تمدن، يك برجستگي ملي است كه هم ماندگاري گذشته را بيان مي كند و هم چگونه بودن حال و آينده را رقم مي زند. يكي از خصوصيات مهم هنر معماري مانند ساير هنرها، قابليت و ظرفيت نماد پردازي آن است.
هر بنايي بعنوان سمبلي از فرهنگ معماري اين وظيفه را دارد كه يك بينش و تفكر را از طريق شكل ظاهر خود عينيت ببخشد، با اين ترتيب باز توليدي خواهد شد براي ارزيابي يك فرهنگ.
با توجه به مطالب بالا موزه سعي بر اين دارد تا با الگو گرفتن از نشانه ها و نمادهاي آئيني و فرهنگي ايران و معماري ايراني به گونه اي اين فرهنگ و تمدن را به نسل آينده منتقل سازد.
به طور خلاصه اهداف كلي طرح را مي توان در غالب موارد زير برشمرد:
– حفظ اصالت فرهنگي
– اشاعه فرهنگ، هويت و معماري ايراني
– شناساندن فرهنگ ملي و ديني ايران
– تحول در مباني ارتباطي و ساختاري جامعه و توسعه ساختارهاي اجتماعي
– به تصوير كشيدن نماد ها و نشانه ها به عنوان سمبلي از فرهنگ و معماري ايران
5-1-1) فضاهاي پيشنهادي طرح:
ماهيت موضوع به لحاظ كالبدي به بخش هاي زير تقسيم مي شود:
نگارخانه ها ( اصلي ترين بخش مجموعه )
بخش نمايشگاهي به صورت كلي به دو بخش تقسيم مي شود:
بخش نخست- نمايشگاه دائمي جهت نمايش ماكت آثار باستاني نياكانمان، به اضافه آثار حجمي ( چوب و فلز) برخي هنرمندان معاصر كه به شكل دائمي امكان تماشاي آنها ميسر است.
بخش دوم– آثار هنري قابل عرضه در فضاي باغ و نگارخانه (محل نمایش موقت) كه در مدت محدودي در معرض مشاهد شهروندان قرار مي گيرد.
تالار گفتمان– اين تالار از ديگر فضاهاي پيش بيني شده در اين موزه است، در اين تالارها بازديد كنندگان اين امكان را دارند تا در حوزه عقايد، ميراث و فرهنگ خود به بحث و گفتگو بپردازند.
اين مباحث خود، مي تواند تاٌثير روان شناختي بسيار عميقي در ذهنيت افراد داشته باشد.
بخش نمايشي
بخش مطالعه و تحقيق
بخش اداري
بخش خدماتي و رفاهي
فصل دوم: تعاريف و مفاهيم پايه (مبانی نظری)
2 موزه
1-2) تعريف موزه:
موزه به ساده ترین شکل تعریف عبارت است از: دنیایی جهت گردآوری مجموعه هایی از نمونه هایی از نمونه های گوناگون به منظور تحقیق و بررسی و بهره گیری.
در جهان امروزه که سریعاً در حال دگرگونی و تحول است، ملتها نیازمند آنند که گه گاه موقعیت خود را در این آشفته بازار بازشناسند و تحولات سریعی را که در همه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در اطرافشان بوقوع می پیوندند دریابند.
موزه ها می توانند نقش فعال و خلاقی به کمک مردم برای دریافتن اینکه که هستند، چه هستند، از کجا آمده اند و امروز در کجا قرار دارند و تا اندازه ای خود را به کجا می برند، ایفا نمایند.
اگر خلاقیت هنری را بعنوان یک نیاز طبیعی بشر قلمداد نمائیم، نقش موزه بعنوان محل گردآوری و عرضه این خلاقیتها روشنتر می شود. در عصر حاضر موزه ها گامی فراتر از گردآوری صرف آثار هنری، تعیین هویت، نگهداری و عرضه آنها، نهاده اند. در گذشته موزه عبارت بود از پرستشگاه، یک خزانه آثار و اشیاء ولی اکنون باید پاسخگوی نیازهای متضاد باشد، آموزش دهد. تفریح فراهم سازد و در جهت گسترش دانش عمل می کند و اینهمه با بهره گیری از تکنولوژی و امکانات جدید امکان پذیر می گردد.
امروزه موزه محلی غیرانتفاعی است که اهداف آموزشی داشته و بوسیله جمعی متخصص اداره می شود. از جمله وظایف اصلی هر موزه جمع آوری و نگهداری آثار هنری و فرهنگی است. به دیگر سخن آنکه، موزه از خلال ارزشهایی که حاوی آنهاست، منظری عینی از جهان سه بعدی را در ذهن بازدید کننده خود متبادر می سازد و به انسان امکان میدهد که روح نافذ خویش را بسته و از این راه سلیقه شان را شکل بخشیده و به کنجکاوی خویش میدان عمل دهند.
نخستین وظیفه چنین مجموعه هایی، مشخص ساختن جامعه مخاطب خویش و دریافت نیازهای آنان، اعم از کلی و جزئی است و استناد به طبقات اجتماعی، اقلیتها و سطح فکری آن جامعه، برنامه هر موزه ای با ملاحظه گستره و دیدگاه بازدید کنندگان تبیین می گردد.
موزه های پویا که تعدادشان رو به افزایش است، همه امکانات خود را وقف آموزش و فرهنگ کرده اند و همانند یک دانشگاه عرصه ایجاد آشتی و نزدیکی بین خواسته های علمی که بیشتر بر تحقیق بودن موزه تکیه دارد – و خواسته های فرهنگی – که بیشتر متوجه عموم مردم ما است – برآمده و در این راستا گامهای موثری برداشته اند.
2-2) تاریخچه موزه در ایران:
در ایران غارت اموال فرهنگی سابقه طولانی و مستمر داشته است. بصورتی که اکثر موزه ها و نمایشگاههای معروف دنیا مملو از دست آفریده های ایرانی است. عدم وجود سازمان فرهنگی مستقل و مسئولی که وظیفه جمع آوری و حفظ آثار و اموال فرهنگی و ثبت و ضبط آنها را بعهده داشته باشد. استمرار این غارتهای فرهنگی را تا سالهای نه چندان دور تداوم بخشیده است. در دوره قاجاریه سازمانی بنام ادارات عتیقات به ریاست ایر جمیزرا و موزه ای بنام موزه ایران تأسیس شد ولی این سازمان صرفاً به جنبه های ظاهری حفظ آثار توجه داشت و چون بخاطر سرگرمی و تفنن افرادی خاص ایجاد شده بود، رعایت هیچ گونه جنبه های علمی و تخصصی در مورد آن مشاهده نمی شد.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب:

چکیده:

فصل اول: شناخت
1-1) شناخت موضوع
1-1-1) مقدمه:
2-1-1) شرح موضوع:
3-1-1)ضرورت انجام موضوع:
4-1-1) اهداف طرح:
5-1-1) فضاهاي پيشنهادي طرح:

فصل دوم: تعاريف و مفاهيم پايه (مبانی نظری)
2 موزه
1-2) تعريف موزه:
2-2) تاریخچه موزه در ایران:
3-2) شناخت موزه و عناصر تشكيل دهنده آن:
4-2)نورگيري طبيعي
1-4-2)روشنايي از بالا:
2-4-2) روشنايي از جوانب:
5-2) نورطبيعي
6-2) فراهم كردن آسايش و محيط مطلوب
7-2) سرويس هاي موزه
8-2) انواع موزه ها:
1-8-2) موزه هنر و آثار باستاني
2-8-2) موزه تاريخي
3-8-2) موزه ملل
4-8-2) موزه علوم طبيعي و تكنولوژي
5-8-2) موزه هاي فرهنگي
9-2) راهكارهاي پيشنهادي در راستاي اهداف طرح:
10-2) ارائه ديدگاههاي نظري:
11-2) ارائه ديدگاههاي عملي:

۳)فصل سوم: ضوابط و استانداردها
1-3) دیاگرام ها
2-3) جدول برنامه فیزیکی طرح:

4) فصل چهارم: بررسی نمونه ها
1-4) نمونه های داخلی
1-1-4)موزه جانورشناسی دکتر جلال افشار کرج در محوطه دانشكده كشاورزی

2-1-4) موزه تاریخ طبیعی اصفهان (بنای تاﻻر تیموری)

2-4)نمونه های خارجی
1-2-4) ساختمان موزه‌ی تاریخ طبیعی شانگهای
2-2-4) موزه تاریخ طبیعی آمریکا

۵) فصل پنجم:شناخت بستر طرح

1-5)اقلیم
1-1-5) مازندران:
2-1-4) وضعیت آب و هوای استان
3-1-4) شناخت عناصر اقلیمی
4-1-4) طراحی اقلیمی:
5-1-4) ويژگي هاي جغرافيايي بابلسر
6-1-4) جريانهاي آب و هوايي مؤثر بر شهر بابلسر

2-5)تحلیل سایت
3 -5) تاسيسات
1-3-5) سیستم های گرمایش و سرمایش مرکزی:
2-3-5)مشخصات سیستم های گرمایش و سرمایش مرکزی:
3-3-5) مزایای سیستم های گرمایش و سرمایش مرکزی:
4-3-5) معایب سیستم های گرمایش و سرمایش مرکزی:
5-3-5)بازیابی انرژی و ذخیره انرژی گرمائی:
4-5) سازه :
1-4-5) سقف های پس کشیده( ccl )
معرفي سيستم پيش تنيده:
2-4-5)مزايا وامتيازات سقف هاي پس كشيده:
3-4-5) روشهاي اجراي سيستم پس كشيده:
4-4-5) امتيازات سيستم هاي پس كشيده:

5-5) فرآیند طراحی:

منابع

 

 

 

تصاویر فایل:

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل
  • فرمت رساله: word
  • حجم فایل ها: 41 مگابایت
  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : 09037758555 – ۱۰ صبح تا ۴ عصر
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.