رساله کارشناسی معماری 

مطالعات معماری طراحی پایانه مسافربری دریایی 307 صفحه

بخشی از مطالب و پروپوزال رساله پایانه دریایی

انگيزه انتخاب موضوع
پس از طي دوره مختلف متنوع تحصيلي در رشته معماري وآشنايي با جلوه هاي گوناگون مرتبط با آن که الزاما” همراه با برخورد مستقيم با زندگي و واقعيت هاي ملموس و زشت و زيباي شهر و مردمان ساکن در شهرها بوده است ، به عنوان يکي از دانشجويان اين رشته مناسب ديدم که با کار و طراحي بر روي يک معقوله عيني معماري مورد نياز به دو هدف با ارزش نائل آيم. يکي جمع آوري و ارائه تمامي تجاربي که در حين تحصيل در رشته معماري بدست آورده ام . و ديگري تلاش در جهت پاسخگويي به يک معضل اجتماعي ـ شهري که همان در برگيرنده مفاهيم با ارزش چون تلاش و فروپاشي نظام فرهنگي و بومي اين سرزمين در زمينه هاي معماري و شهر نشيني است.

رساله معماری طراحی پایانه دریایی,مطالعات معماری طراحی پایانه دریایی,برنامه فیزیکی پایانه دریایی,پروپوزال معماری پایانه دریایی,پایان نامه معماری پایانه دریایی,نمونه موردی داخلی و خارجی پایانه دریایی,طرح نهایی معماری پایانه دریایی,طراحی پایانه دریایی,رساله پایانه دریایی,مطالعات طراحی پایانه دریایی,مطالعات پایانه دریایی,رساله کارشناسی با موضوع پایانه دریایی,دانلود رساله معماری پایانه دریایی,دانلود مطالعات پایانه دریایی

پايانه مسافربري دريايي بندر انزلي در بطن خود علاوه بر مسائل معماري يک پايانه به لحاظ فضاهاي عملکردي و ايستايي مصالح و فرم ساختماني و تاثير اقليم بر آن ها و…
ضرورت پرداختن به روابط اجتماعي و ارزش هاي محيطي را ايجاب مي کند . در مورد انتخاب محل پروژه يعني بندر انزلي با نگاهي به تاريخچه کشتيراني در انزلي درخواهيم يافت که انزلي از گذشته هاي دور بندري جهت عبور بازرگانان ديپلمات ها و طبقات مختلف مردم بوده است زيرا اين شهر کوتاه ترين و امن ترين راه بين المللي،بين ايران و اروپا محسوب مي شده بطوريکه تا قبل از سال (1380 ه.ش) ساليانه بيست هزار نفر از طريق اين شهر به روسيه و اروپا سفر کرده اند و اين رقم کوچکي در آن زمان نمي توانسته باشد.همچنين ساليانه هزاران نفر جهت زيارت از طريق انزلي به سوي مشهد مي رفتند.از اين بندر در دوره قاجار تحت عنوان (دروازه اروپا) نام برده شده است، طبق گزارش به زمان ايرانگردي و جهان گردي در سال 79 انتشار يافته بيش از 50% جهانگردي از مرزهاي شمالي کشور از طريق استان مازندران، گلستان، گيلان و آذربايجان شرقي و غربي وارد کشور شده اند.در اين راستا شهرستان بندر انزلي (انزل معنايي چون لنگرگاه و دروازه ياد شده) در جوار درياچه بزرگ خزر و داشتن مرز آبي با کشور هاي تازه استقلال يافته شوروي سابق با دنياي نقش حساس خود مي تواند پلي ارتباطي براي تبادل فرهنگي و احياي صنعت گردشگري در اين نقطه خاص از منطقه باشد. . همان گونه که درياي زيباي خزر و هواي معتدل شمال بر من منت دارد ، شايسته است من نيز در جهت آباداني و رفع کمبود هايش گام بردارم.در راستاي انتخاب موضوع پروژه دو فاکتور اساسي همواره مد نظر بوده است.

برای دانلود رساله و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

1-آشنائي کما بيش با کمبود ها مشکالات و رفت و آمدهاي بنده به اين شهر موضوع مورد تحقيق در اين شهر واقع شده است .
2-انتخاب کاربري که نياز آن در شهر به وضوح ديده مي شود.
با توجه به مورد ذکر شده در بالا و مطالعات و تحقيقات انجام شده يکي از کاربري هايي که در شهر نياز مبرم به آن ديده مي شود ولي در جهت تحقق آن گامي برداشته نشده وجود پايانه مسافر بري دريايي است.
سرزمين ها : ايران با داشتن مرز آبي بسيار وسيع در شمال و جنوب کشور به رسيدگي و ايجاد امکانات و فضاهاي مرتبط با سفرهاي دريايي نيازمند است. ولي در هيچ کدام از شهرها و سواحل چه در شمال کشور و چه در جنوب فضاهايي کاملا” تعريف شده و مناسب براي سفرهاي بين شهري و بين کشوري يا قاره اي موجود نمي باشد ، در حاليکه در ساير کشورهاي روي اين موضوع بسيار کار شده و داراي تعريف کاملا” مناسب و منطقي مي باشد.
در حال حاضر در شهر بندري انزلي امکانات براي سفرهاي داخلي و خارجي به حدي ناچيز است که مي توان فرض را بر نبود آن گذاشت . از طرفي به دليل همجواري ها با کشورها به ايجاد فضاهاي مناسب و زيبا از لحاظ بصري و عملکردي اين حوزه مهم را مورد توجه خاص قرار دهيم.
يکي از بهترين راه ها براي سفر ، راههاي دريايي است در نتيجه اين مهم در پي پرداختن به پايانه اي جامع و کامل قابل دسترس خواهد بود.

چکيده
همانگونه که مي دانيم تحول، خلق و نوآوري از کارهاي بشر است. انسان خلاق با ايجاد شرايط نوين و بهينه همواره مي کوشد تا بستر را در راه سعادت و نيل به آرزوهايش هموار سازد و رشد و تکامل خود را در اين راستا موجب شود.
انسان امروزي با استفاده از تکنولوژي و صنعت که محصول خود اوست و پيشرفتهاي لحظه اي آن در اين وادي ، مي کوشد تا بر دنياي محيط خود فائق آيد و نقش خود را بر اين کره خاکي بيش از پيش نمايان سازد. بدين جهت در پي راه حل مطمئن و صريحي در رفع نيازهاي روحاني و جسماني خود،همواره در تلاش است.
وظيفه متعهدانه معمار نيز هموار ساختن مسير حرکت و سوق دادن انسانها بر حسب گرايشاتشان به سکون و آرامش در ضمن پويائي و تحرک ميباشد.
مسافرت و جهانگردي به عنوان بزرگترين و متنوع ترين صنعت در دنياي امروز به عنوان منبع در آمد و اشتغال و توسعه زير بنايي کشورها به خصوص کشورهاي درحال توسعه به شمار مي رود و مسيرهاي آبي به عنوان يکي از امن ترين و مفرح ترين گزينه هاي حمل و نقل و مسافرت همواره مطرح بوده است.
پايانه ها به عنوان ورود و خروج شهر در زمره بناهاي چند منظوره اي قرار دارند که نقش کارکردي قابل توجهي در خدمات رساني به مسافران ، همراهان آنها و ساير شهروندان خواهند داشت.
به لحاظ متفاوت بودن نوع سفر دريايي و تنوع کمتر ساعات حرکت کشتي ها ، حرکت آرام آن ها بر روي آب و … نسبت به سفرهاي جاده اي يا هوايي ، ما با جوي آرامتر در پايانه دريايي مواجه هستيم . فضايي مناسب براي ايجاد يک ارتباط و تعامل فرهنگي بين شهروندان و مسافران . بين شهر و اسکله دريايي ، فضايي که در ارتقاء جامعه نقش بسزايي ايجاد مي کند.
پايانه دريايي در واقع مفصلي است بين خشکي و دريا ، مکاني موقتي که با اولين و آخرين تصور مسافر دريايي تجربه اي متفاوت را در بر خواهد داشت. اين فضا ، نهادي است از دنياي پيرامون در مقياس کوچکتر و در امتداد ديگر اجزاء شهر . بدين ترتيب مرز بين پايانه و شهر از ميان رفته در عين حال مي توانيم ساختاري ممتد و دامنه دار را در ساحل شاهد باشيم.

 

 

 

 

فهرست مطالب:

پايانه دريايي 2
تقديم به : 3
سپاسگزاري : 3
هيئت داوران 4
پيشگفتار 5
انگيزه انتخاب موضوع 7
چکيده 10
سفر و توريسم 12
1– 1– سفر: 12
1– 1– 1–تاريخ سفر: 12
1– 1– 2– سفر در قرآن: 13
آيه 46 سوره حج: 13
1– 2–توريسم: 14
1– 2– 1–معاني واژه: 14
ب ) جايگاهي در تعريف توريست براي گروههاي زير نمي توان قلمداد کرد: 15
1–2–2–توريسم و دو نگرش غالب: 17
1–2–2–1–رويکرد اقتصادي و سياسي : 17
1–2–2–2–ديدگاه کارکردي: 17
1–2–3–اهميت برنامه ريزي توريسم و توسعه پايدار: 18
1–2–4– سفروعوامل انگيزشي: 19
1– 2– 4– 1– انگيزه هاي قومي: 20
1–2–4–2–انگيزه هاي هنري: 21
1–2–4–3–انگيزه هاي تاريخي: 21
1-2-4-4-انگيزه هاي طبيعت گرا: 21
1-2–4–6–انگيزه هاي کاري: 22
1–2-5–تجزيه و تحليل آثار تبعي جريان گردشگري بر مقاصد توريستي: 22
1–2–5–1–آثاراقتصادي توريسم: 22
1–2–5–2–آثار منفي اقتصادي توريسم: 24
1–2–5–3–تاثيرات محيطي توريسم: 25
1–2–5–4–اثرات منفي زيست محيطي توريسم: 26
1–2–5–5–اثار فرهنگي–اجتماعي توريسم: 27
1–2–5–6– آثار منفي فرهنگي–اجتماعي توريسم: 29
1–2–6–تورسم در استان گيلان: 30
گردشگري (Tourism ) 33
2-1-اشكال گردشگري: 34
2-2-ديدار كنندگان بين المللي: 34
2-2-1-بازديد كننده بومي (Domestic visitor): 35
2-2-2-ديدار كننده براساس اشكال گردشگري: 35
2-3-گردشگري در ايران: 36
2-3-1-تنوع عوامل ومناظر طبيعي ايران: 37
2-3-2-حوزه هاي تاريخي–فرهنگي گردشگري درايران: 39
2-3-3-جاذبه ها وزمينه هاي هنري: 39
آب 41
3-1-آب و اديان: 41
3-2-آب از ديدگاه قرآن: 43
4-1-آب منشأ حيات: 45
4-2-درياي خزر: 47
4-2-1-مشخصات فيزيکي و جغرافيايي آن: 47
4-2-2-مرداب انزلي: 48
4-2-3- موقعيت تاريخي و جغرافيايي درياي خزر و تاثيرات حمل و نقل دريايي در اقتصاد و بافت اجتماعي شمال ايران: 48
4-2-4- وضعيت اقتصادي درياي خزر: 49
4-2-4-1- وضعيت و اهميت اقتصادي: 49
4-2-4-2- درياي خزر و منابع ثروت: 50
4-2-4-3-درياي خزر و امکانات بالقوه آن: 51
حمل ونقل دريايي 54
5-1-گذري بر تعريف و مفهوم پايانه: 54
5-1-1-تعريفي که سازمان پايانه ها و حمل ونقل کشور در مورد پايانه ها ارائه ميدهد: 55
5-2-پايانه هاي دريايي: 56
5-3-تاريخچه حمل و نقل دريايي: 57
5-4-اهميت حمل و نقل دريايي: 58
5-5-اهميت حمل و نقل آبي: 59
5-6-چشم انداز آينده حمل و نقل کالا در درياي خزر: 59
5-7-شبکه ارتباطي حمل و نقل دريايي موجود: 60
5-8-حمل و نقل دريايي و مشکلات پيراموني: 61
5-9-گشودن معابر درياي طلسم شده در بستر تاريخ: 62
شناخت پايانه دريايي و وسايل حمل و نقل دريايي 65
6-1-شناخت پايانه مسافربري دريايي: 66
6-2-اهداف پايانه مسافربري دريايي: 66
6-2-1-شناخت فعاليت هاي دريايي: 67
6-2-3-مزاياي حمل و نقل دريايي: 68
مشخصات حمل و نقل دريايي: 72
6-3-قدرت حمل شناورها: 73
6-3-1-منظم بودن سرويس: 73
6-3-2-ايمني: 74
6-3-3-حمل و نقل بار دريايي: 75
6-3-4-اجناس : 75
6-4-وسايل ترابري دريايي: 76
چند نمونه از کشتي ها 77
6-5-شناخت وسايل ترابري دريايي و کشتي راني: 78
6-5-1-مشخصات فيزيکي شناورها (قسمتهاي متشکله): 78
6-6-تيپ شناسي: 79
3-نسل سوم : تيپ اقماري satellite 80
4-نسل چهارم : سيستم خطي 81
6-6-1-اصل سادگي الزامي: 82
6-7-مسئله فرم فضاي معماري و عملکردي بهره برداري: 82
6-8-ضرورت توسعه حمل و نقل: 83
6-9-دسته بندي عوامل در طراحي پايانه: 84
6-9-1-مراحل و روش طراحي سيستم پايانه اي: 84
6-9-2-تعيين اهداف و احکام طراحي: 85
6-9-3-معيار و ضوابط طراحي (ضوابط کلي براي ارزشيابي برنامه ريزي طراحي هاي اوليه): 86
6-10-مراحل طراحي پايانه: 86
6-11-خصوصيات بين المللي بودن کشتي راني: 88
6-12-اتحاديه کشتي راني کشورهاي اسلامي :(isa) 89
6-12-1-اتحاديه بين المللي بنادر و لنگرگاهها (iaph): 89
6-12-2-اتحاديه بين المللي چراغ هاي دريايي (Iala): 90
گيلان و هويت تاريخي 92
7-1-اقوام ايران: 92
7-2-نژاد گيل: 92
7-3- نام گيلان: 93
7-4- گيلان و قدمت خط: 94
7-5-معماري گيلان: 94
7-5-1 آشنايي با معماري گيلان: 94
7-5-2-عوامل موثر در معماري بومي گيلان: 95
7-5-3-عوامل طبيعي و جغرافيايي: 96
7-5-4-عوامل اقتصادي ومعيشتي 97
7-5-4-1عوامل فرهنگي و اجتماعي: 97
7-5-5-مصالح و فنون ساختماني: 98
7-5-6-الگوهاي معماري بومي گيلان: 99
7-5-7-ويژگي هاي اصلي معماري بومي گيلان: 102
8-1-مختصات استان گيلان: 108
جغرافياي طبيعي گيلان: 8-1-2- 111
8-2-رودها و منابع آبي مهم: 113
8-3-انسان در سواحل درياي خزر(تاريخ استقرار گيلان) 113
پراكندگي جغرافيايي جمعيت در نقاط روستايي و شهري 114
8-3-1-نژاد مردمان ساكن گيلان: 115
8-3-2-صنعت: 116
8-3-3-صنايع دستي: 117
8-3-4-دستبافي (نساجي سنتي): 117
طراحي سنتي و حصير بافي: 8-3-5-نگارگري 117
8-3-6-گليم بافي: 118
8-3-7-جاجيم بافي: 118
8-4-آيين‌هاي گيلاني: 119
كشوري: گيلان در تقسيمات 120
8-5-شهرستان رشت: 121
8-5-1- شهرستان لاهيجان: 121
8-5-2-شهرستان لنگرود: 122
8-5-3-شهرستان رودسر: 122
8-5-4-شهرستان تالش: 123
9-1- جغرافياي طبيعي و اقليمي گيلان: 130
9-1-1- مساحت و موقعيت استان گيلان: 130
9-1-3-ارتفاعات گيلان: 131
9-1-4-آب و هواي استان گيلان: 131
9-2- گونه هاي آب وهوايي استان گيلان: 131
9-2-1- در استان گيلان حضور سه نوع آب و هوا قابل تشخيص است: 131
9-2-2- سه جريان هوايي منطقه اي که موجب بارش در گيلان مي شوند: 132
9-2-3- خاک هاي گيلان : 133
9-3- جغرافياي انساني استان گيلان: 135
9-3-1- جمعيت استان گيلان: 135
9-3-2- فعاليتهاي اقتصادي در استان گيلان: 135
تاريخ انزلي 136
10-1- پيدايش انزلي: 136
10-2-سطح انزلي به تفکيک نوع خاکي: 137
10-2-1- بندر انزلي و توسعه: 138
10-2-2- وجه تسميه انزلي: 140
10-3- نقش انزلي در تاريخ نوين گيلان: 141
10-3-1-جاذبه هاي گردشگري در بندر انزلي: 144
10-3-2- جاذبه هاي طبيعي: 145
10-3-3- جاذبه تاريخي و يادماني: 145
10-3-4- جاذبه هاي زيارتي: 146
10-3-5- جاذبه هاي اقتصادي: 146
10-4-بررسي ظرفيهاي پذيرش توريست در بندر انزلي: 146
1 – ساماندهي توريسم پيش از انقلاب اسلامي: 146
ساماندهي توريسم بندر انزلي بعد از انقلاب اسلامي : 147
جغرافياي طبيعي و اقليمي بندر انزلي 149
11-1-موقعيت استاني بندر انزلي: 150
11-1-1-خصوصيات اقليمي شهرستان بندر انزلي: 150
11-1-2-بارندگي : 151
11-1-3-رطوبت 151
11-1-5- باد . 151
11-1-6- باد در باورداشت مردم 152
11-1-7خصوصيات تابش: 153
11-2- طبقه بندي اقليمي: 153
11-2-1-ويژگي اقليمي احساس آسايش: 154
11-3-زمين شناسي و ساختار بندر انزلي: 155
بندر انزلي 156
12-1-1-جمعيت در بندر انزلي: 160
12-1-2-ترکيب سني و نسبت جنسي: 161
12-1-2-نيروي انساني و اشتغال و جمعيت فعال اقتصادي: 161
12-2-ساختارهاي اقتصادي بندرانزلي: 162
12-2-1-توليدات گياهي و جانوري: 162
12-2-2-معادن و صنايع: 163
12-2-3-صنايع دستي: 163
12-2-4-بندرگاه و گمرک: 164
12-2-5-گردشگري: 164
12-3-اقتصادي بندر انزلي: 165
12-3-1-ويژگي هاي عمومي شهرستان بندر انزلي: 165
12-4-ويژگي اقتصادي و نقش بندر انزلي در عملكرد بنادر كشور: 171
12-5-صادرات: 177
12-6-عملكرد مالي و بيلان سالانه بندر انزلي: 182
12-7-بررسي اقتصادي كشورهاي همسايه و همجوار درياي خزر: 185
12-7-1-فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي: 185
12-8-كشورهاي مستقل مشترك المنافع (cis): 187
12-8-1-جمهوري آذربايجان: 189
12-8-2-روسيه: 199
12-8-3-جمهوري تركمنستان: 205
12-8-4-جمهوري قزاقستان: 211
12-9تحولات اقتصادي ايران و بازرگاني خارجي در سالهاي اخير: 213
12-9-1-مبادلات بازرگاني ايران و سهم كشورهاي همسايه در درياي خزر: 213
12-10-شناخت مبادي و مقاصد: 215
12-11-شبكه هاي ارتباطي دريائي: 218
12-11-1 -پيش بيني آينده: 220
12-12-تاريخچه راههاي ارتباط: 222
12-12-1-انسان و راه: 222
12-12-2-ايران باستان و حرکت: 223
12-12-3-اروپا و ابتداي تکاپو: 224
12-13-انسان و راه آبي: 224
12-14-ايران و توسعه مسيرهاي دريايي: 225
12-14-1-تاريخ کشتيراني و حمل و نقل دريايي ايرانيان: 225
بررسي نمونه هاي موجود در ايران 230
13-1-کارخانه کشتي سازي: 233
13-2-بندر نوشهر 240
13-2-1-تاريخچه بندر نوشهر: 241
13-2-2-ويژگي هاي بندر نوشهر: 241
13-2-3-محوطه هاي بندري: 243
13-3-بندر شهيد رجايي: 243
13-4-بندر شهيد باهنر: 244
13-5-بندر خرمشهر: 246
13-6-بررسي نمونه هاي خارجي: 246
ترمينال مسافربري يوکوهاما: 246
Poio –zaera alejandro +farshid moussavi 248
جايزه اول 248
13-7-1-ميدان نبرد: 250
13-7-2-پيچيدگي: 251
13-7-3-بي بازگشت : 251
13-7-4-ارتباط: 252
ترمينال دريايي hamburg / اثر William alsop & stormer 254
13-8-ترمينال مسافر بري harumi وtokyo / اثر ua &minoru takeyama 257
13-9-پايانه ساکاي ميناتوشي: 258
13-10-شبيه سازي دريايي روتردام ، هلند 1995 259
الگوهاي طراحي 260
14-1-مقدمه: 260
14-1-1-بنادر و نظريه انتقال به خارج شهر: 260
14-2-ترمينالها و ملزومات طراحي: 261
14-3-عنصر عمده در ترمينال مسافربري دريايي: 263
14-3-1-نقش يکسري از ترمينال: 263
14-3-2-سطوح عملکرد و فعاليتهاي وابسته در ترمينال: 264
14-3-3-الگوي نموداري ترمينال مسافربري: 267
الگوي طراحي پايانه مسافري دريايي 267
دسته بندي فضاهاي تشکيل دهنده پايانه دريايي 267
14-3-4-ورودي ها وخروجي ها: 267
14-3-5-پارکينگ ها: 268
14-3-6- محوطه سازي سايت: 268
14-3-7-فضاهاي مورد نياز براي طي مسير مسافران: 268
14-3-8- فضاهاي خدماتي رفاهي مسافران: 270
14-3-9-فضاهاي مکمل فضاهاي رفاهي: 270
14-3-10-بخش تسهيلات شهروندان: 271
14-3-11- بخش اداري: 271
14-3-12-عرشه مسافري و بار: 272
14-3-13- فضاهاي انتظامي: 272
14-3-14-تاًسيسات: 273
14-4-محوطه اسکله: 273
14-5-اساس طراحي پايانه: 273
14-6- حوره بندي فضاهاي پايانه دريايي مسافر : 274
14-6-1- حوزه خدمات اداري: 274
14-6-2- حوزه خدمات مسافري: 274
14-6-3-حوزه خدمات رفاهي: 274
14-6-4-حوزه خدمات باري: 276
14-6-5-حوزه خدمات فني و مهندسي: 276
14-6-6-حوزه خدمات ايمني و اضطراري: 276
توجيه طرح 277
15-1-روند طراحي: 278
15-2-تنديس گري با نور: 279
15-3-بيان طراحي: 280
15-3-1-کانسپت طرح: 280
15-3-2-نماددايره و کره: 282
15-3-3-نماد مربع: 283
15-4-سازه ومصالح: 283
15-5-تأسيسات: 284
15-5-1-تأسيسات الكتريكي: 286
15-5-2-سيستم برق مركزي: 286
15-5-3-سيستم هاي ارتباطي: 286
15-5-4-جمع آوري آبهاي سطحي: 287
15-5-5-شبكة آب و فاضلاب: 287
15-6- تحليل سايت: 288
15-6-1-وضع موجود: 288
15-6-2-اسكله ها: 288
15-6-3-تجهيزات: 289
15-6-4-معابر و انبارهاي باز: 289
15-7-ساختمان ها: 291
15-8-موقعيت طرح: 292
15-9-دسترسي به سايت: 293
15-9-1-مجاورتها: 295
15-9-2-وزش باد: 296
15-9-3-شيب و توپوگرافي: 297
15-9-4-ديد و منظر: 297
جدول متراژ فضایی 305
فهرست منابع و مأخذ 306

 

 

 

رساله از نظر نگارش ، منابع ، نمونه های موردی ، برنامه فیزیکی و جداول ریزفضاها و… کامل می باشد.

 

 

 

تصاویر فایل:

رساله معماری طراحی پایانه دریایی,مطالعات معماری طراحی پایانه دریایی,برنامه فیزیکی پایانه دریایی,پروپوزال معماری پایانه دریایی,پایان نامه معماری پایانه دریایی,نمونه موردی داخلی و خارجی پایانه دریایی,طرح نهایی معماری پایانه دریایی,طراحی پایانه دریایی,رساله پایانه دریایی,مطالعات طراحی پایانه دریایی,مطالعات پایانه دریایی,رساله کارشناسی با موضوع پایانه دریایی,دانلود رساله معماری پایانه دریایی,دانلود مطالعات پایانه دریاییپروپوزال معماری پایانه دریایی,پایان نامه معماری پایانه دریایی,نمونه موردی داخلی و خارجی پایانه دریایی,طرح نهایی معماری پایانه دریایی,طراحی پایانه دریایی,رساله پایانه دریایی,مطالعات طراحی پایانه دریایی,مطالعات پایانه دریایی,رساله کارشناسی با موضوع پایانه دریایی,دانلود رساله معماری پایانه دریایی,دانلود مطالعات پایانه دریاییطرح نهایی معماری پایانه دریایی,طراحی پایانه دریایی,رساله پایانه دریایی,مطالعات طراحی پایانه دریایی,مطالعات پایانه دریایی,رساله کارشناسی با موضوع پایانه دریایی,دانلود رساله معماری پایانه دریایی,دانلود مطالعات پایانه دریایی

رساله پایانه دریایی,مطالعات طراحی پایانه دریایی,مطالعات پایانه دریایی,رساله کارشناسی با موضوع پایانه دریایی,دانلود رساله معماری پایانه دریایی,دانلود مطالعات پایانه دریایی

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل