مقدمه
در ایجاد کافه کتاب ، فرض بر این نهاده می شود که یک انسان هر چه بیشتر بداند فرد مفیدتری به حال جامعه خود خواهد بود و از این رو برای همه افراد یک جامعه باید امکاناتی فراهم آورد تا مطابق نیازهای خویش، خواندن آنچه را به حال خود مفید می دانند، در دسترس داشته باشند. در هر صورت برای دانستن و خواندن نیاز به اشتیاق و جذب و فضایی صمیمی با دارا بودن تمام شاخصه های یک کتابخانه است که این مهم در طرح کافه کتاب بدست خواهد رسید
در قرن حاضر که همه فضاها به سمت مینیمال شدن و سادگی پیش میرود به طوری که انسان تبدیل به ماشینی متحرک شده طراحی فضاهای فرهنگی با رویکرد تفریحی می تواند مشکلات بسیاری از روش زندگی این دوره حل کند

رساله معماری طراحی کافه کتاب,پروپوزال معماری کافه کتاب,رساله کافه کتاب,مطالعات معماری کافه کتاب,رساله معماری کافه کتاب,برنامه فیزیکی کافه کتاب,پایان نامه معماری کافه کتاب,دانلود رساله کافه کتاب,ریزفضاهای طراحی کافه کتاب,ظوابط و استانداردهای طراحی کافه کتاب,نقشه کافه کتاب,پلان کافه کتاب

بیان موضوع طراحی کافه کتاب
کافه کتاب و کلا مجموعه های کتابخانه ایی گردآورنده تلاش های فرهنگی، هنری، علمی و فنی بشر و قلب نظام اطلاع رسانی یک جامعه است. و با توجه به جایگاه محوری ارتباطات و اطلاع رسانی در تمدن کنونی کافه کتاب نهادی است که در عین حفظ میراث دیروز نقشی فعال در شکل دادن به امروز و تغییر جامعه به سوی فردای متعالی دارد. و به این اعتبار کمتر نهادی را می توان یافت که چنین پیوند اساسی با وضع حال و سرنوشت آینده نسبتاً دور یک ملت داشته باشد.
از این رو کافه کتاب که نه همانند کافی شاپ یا کافی نت که کتابخانه ایی صمیمی بهمراه فضاهای علمی هنری و تفریحی با رویکردی فرهنگی می باشد تا جائی که برای انجام یک مطالعه جامع و مناسب برای یک موضوع، می توان به ان مراجعه و در فضایی خاطره انگیز به کسب علم پرداخت
از جنبه دیگر، وجود مراکز دانشگاهی و تعداد زیاد دانشجویانی که دسترسی به منابع اطلاعاتی جدید و دست اول، یکی از حقوق اولیه آنان است، ضرورت وجودی این مسئله را بارزتر می کند.
از سوی دیگر به منظور صرفه جویی در وقتی که در مسیر رفت و آمد چند کتابخانه اصلی شهر صرف می شود، پیشنهاد می شود کافه کتاب هایی در مناطق مختلف شهر ساخته شوند تا علاوه بر رفع نیاز علاقه مندان، مکانی برای ترغیب سایرین به این مهم باشند.

برای دانلود رساله و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

بخشی از مطالب و پروپوزال رساله:

ضرورتهای طراحی کافه کتاب
به طور قطع وجود کافه کتاب بزرگ و مجهز با مقیاس کارکردی شهری و حتی فراشهری، با توجه به موقعیت شهر تهران، برای تأمین نیازهای عملی، فرهنگی و … اقشار مختلف، الزامی است.
اما با توجه به نیاز جامعه امروز که تقویت فرهنگ مطالعه در میان توده مردم است، شاید بهتر باشد علاوه بر تجهیز هر چه بیشتر کتابخانه تخصصی، در فکر ایجاد کافه کتاب هایی با فضایی هماهنگ و آمیخته با فضاهای شهری و زندگی روزمره توده مردم به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی باشیم.

اهداف طراحی
در این پژوهش جهت خلق یک پروژه معماری سعی بر این است که با تأمل و تحقیق پیرامون مباحث نظری موضوع امکان نگاهی عمیق تر و صحیح تر را فراهم آوریم سعی بر این است که این جستجو زمینه ساز خلق فضایی با هویت گردد در یک ساختار کلی تلاش خواهد شد جهت:
• شناسایی جایگاه و وظایف کتابخانه ها و کافه های کتاب در جامعه ها امروز ما و این میسر نمی شود مگر با شناخنت و مقایسه گذشته، حال و افق های آینده ای فراروی ماست.
• شناسایی قابلیت هایی که ابزارهای زمانه امروز در اختیار کتابخانه ها و کافه های کتاب می گذارند.
• و در نهایت ضمن شناسایی قابلیت ها، محدودیت ها و خواسته هایی که موضوع پروژه در اختیار معماری می گذارد سعی در خلق فضایی داریم که به بهترین روش به این مطالبات پاسخ دهد.
به نظر می رسد چیزی که به عنوان وجه تمایز در این پروژه مدنظر قرار خواهد گرفت توجه خاص به بحث جایگاه فرهنگ و اصولاً فلسفه وجودی چنین فضاهایی است.
وجود کتابخانه ها و کافه های کتاب که جایگاه فرهنگی و اجتماعی خود را حفظ کرده اند، در کنار تکنولوژی جدید منطقی به نظر می رسد. در این مجموعه توازنی بین مواد کاغذی منتخب، ارزشمند و پرمخاطب، در کنار منابع الکترونیکی جامع و قابل دسترس، شدیداً مورد نیاز است.
توجه به این مسئله تقریباً تمام تعاریف و روابط را در معماری این پروژه تحت تأثیر قرار خواهد داد و با تمرینی جدید در واقع سعی خواهیم کرد جهت ماندگاری فضا لباس زمانه را بر تن موضوعی بپوشانیم که بی شک جایگاه عظیم و متعالی خویش را در جوامع انسانی حفظ خواهد کرد.

مطالعات پایه
بخش اول : ارتباط و کتابخانه

تعریف ارتباط
ارسطو فیلسوف بزرگ یونانی شاید اولین دانشمندی باشد که ۲۳۰۰ سال پیشنخستین بار در زمینه ارتباط سخن گفتن . او در کتاب مطالعه معانی بیان که معمولا آن را مترادف ارتباط می دانند، در تعریف ارتباط
می نویسد:
“ارتباط عبارت است از جستجو برای دست یافتن به کلیه وسایل و امکانات موجود برای ترغیب و اقناع دیگران”
در فرهنگ و بسترcommunication عمل ارتباط برقرار کردن تعریف شده ودر توضیح فارسی آن معادل هایی نظیر رساندن ،بخشیدن، انتقال دادن ، آگاه گردن ،مکالمه و مراوده استفاده شده است.در فرهنگ لغت در مورد لغت فوق اضافه شده که عمل برقرار کردن ارتباط می تواند از طریق کلمات، حروف ، پیام ها ، مکاتبه ها و دیگر راهها انجام گیرد.
به دلیل گسترده بودن دانش ارتباطات و از طرفی تغییر نگاه بشر به مقوله ارتباط در زمان های متفاوت ، تعریف مشخص و ثابتی از آن وجود ندارد و در هر رشته ، متناسب با مبانی شناختی مربوط به آن تعریف میشود.

ارتباط و هوشیار سازی اجتماعی
با وجود برداشت های تازه مطالعات ارتباطی، آثار متعلق به دیدگاه قدیمی این مطالعات که ارتباط را به عنوان وسیله انتقال اطلاعات ، مورد نظر قرار می دهد باقی مانده است. در مجموع گرایش عمومی ارتباط گران و کارگزاران اجتماعی ، متخصصان آموزش ، کارشناسان تبلیغات بازرگانی و سیاست گزاران، همچنین برای ارتباط جهشی و انگیزش فکری استوار است.
در کشورهای جهان سوم این برداشتها از نتایج طبیعی دیدگاه غربی توسعه اجتماعی لست که راه پیشرفت این کشورها را در نوسازی آنها معرفی می کند.
در دو دهه اخیر ، عده زیادی از دانشمندان و متخصصان ارتباطی کشورهای غربی و جهان سوم به باز نگری نظریه ها و الگوهای حاکم غربی در زمینه رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی و نیز نقش ارتباطات در نوسازی کشورهای عقب مانده پرداخته اند و جنبه های منفی آن را یادآوری کردند.
اصول پنج گانه پائولو فریره برای نظام جدید پیشنهادیش که وی آن را آموش عمومی معرفی می کند عبارتند از :
• اعتقاد به توانایی افراد برای یادگیری ، دگرگونی و رهایی از شرایط سرکوب کننده جهل و فقر واستثمار.
• تماس مستقیم فراگیرندگان با واقعیت های خاص زندگی و مسائل مربوط به آن، تجزیه و تحلیل فشارها و محدودیت های تحمیل شده به آنان از سوی ساختار اجتماعی و ایدئولوژی رسمی بر اساس کنش های اجتماعی .
• طرد تفاوت های موجود بین آموزش دهنده و آموزش گیرنده.
• گفت وشنود آزاد.
• مشارکت در کوشش های رهایی دهنده
تحت تاثیر پژوهش های پائولو فریره و همچنین ایلیچ : نویسنده معروف کتاب آموزش بدون مدرسه عده دیگری از اندیشمندان انتقاد گر معاصر، بسیاری از متخصصان ارتباط ، به این نتیجه رسیده اند که ارتباط را به عنوان فراگردی جدا نشدنی از سایر فراگردهای اجتماعی و سیاسی ضروری برای توسعه و استقلال ملی باید مورد نظر قرار دهد.
این امر به توسعه فضاهای فرهنگی و کتابخانه ها و همچنین ترغیب مردم به کتابخوانی همراه است و تنها بدین شکل آموزش بدون مدرسه ممکن می شود.
اندیشمندان انتقاد گر جهان سوم معتقدند که برای مقابله با عوارز تبعیض آمیز شیوه های نو سازی غربی که فقط به قشر های مرفه اجتماعی توجه دارند و و اکثریت افراد را در شرایط فقر و محرومیت نگاه می دارند ، باید سازماندهی وسیع اجتماعی را به ترتیبی که تمام قشرهای محروم جامعه را در بر گیرد ،گسترش داد و از این طریق برای تسهیل اقدامات دسته جمعی توسعه بخشی ، گروههای قدرتمند پدید آورد .
کافه کتاب چیست
کافه کتاب متشکل از محوطه ایی بزرگ از فضاهای سبز و مجموعه هایی ساختمانی از هم جد و نه به صورت بافت متراکم که در این ساختمانها استفاده کنندگان به طرق مختلف به کتاب دسترسی خواهند داشت در این مجموعه که دریاچه ، کافه کتاب ، کتابخانه باز شهری ، مسیرهای کتابخوانی که در آن تابلوهایی درست شده از صفحات کتاب هستند وجود خواهد داشت
مسئله تفرج در کافه کتاب با تفریح در پارک و محلهای بازی و سرگرمی کاملا متغییر است لذا در کافه کتاب ضوابط خاصی برای کتابخانها و آرامش محیط و استفاده کنندگان این فضاها وجود خواهد داشت

کتابخانه و فرایند ارتباط:
کتابخانه و فرایند ارتباط حاصل ضروریات واقعی تمدن امروزی بوده است که اینک خود به یک واحد ضروری بافت اجتماعی شده است.
فرایند ارتباط از سه بخش : منبع ( در این مرحله ، همه فعالیت های مرتبط با خلق اثر صورت می گیرد.) کنال ارتباطی ( در این مرحله ، فرایند انتقال پیام اتفاق می افتد.) و مقصد ( دریافت کننده) تشکیل می شود.اما جایگاه کتابخانه در فرایند ارتباط ، در کدام بخش معنا می یابد؟ به یک معنا می توانیم کتابخانه را منبع اطلاع بدانیم. بسیاری از کسانی که از کتابخانه ها استفاده می کنند کتابخانه را به همین معنا می گیرند و گفته های این افراد در موقع اشاره به کتابخانه ها گواه همین مطلب است.
یک کتاتبخانه باید انبوح عظیمی منبع و کارمند داشته باشد تا این منابع را سازمان بخشد و نباید از یاد برد که همواره به عوامل بیرون از سازمان خود نظیر صنعت نشر و وضعیت سیاسی ، اجتماعی حاکم بر جامعه (عناصر ایجاد کننده اصطکاک مسیر در فرایند ارتباط ) وابسته است .
کتابخانه مسئول ساختن ، اضافه کردن و نگهداری فهرست خویش است. فهرست کتابخانه اعم از اینکه به شکل برگه باشد یا به شکل پیوسته (کامپیوتری) معرف وجود کتابخانه است و نشان دهنده مایملک آن. امروزه اقدام های زیادی در زمینه بسط و گسترش کتابخانه ها بعنولن منبع اطلاعاتی انجام شده است که نقش این واحد ضروری اجتماعی را در جایگاه منبع اطلاعاتی در فرایند ارتباط افزایش می دهد.
اسفاده از ماهواره های اطلاعاتی به منظور اتصال منابع کتابخانه های جهان به یکدیگر و امکان استفاده دانشپژوهان از منابع کاملتر از جمله این تلاش ها است.

کتابخانه، نهادی اجتماعی
کتابخانه همیشه بعنوان نهادی پرورشی و گاه مذهبی و دینی در خدمت جوامع بشری بوده و سبب رشد و توسعه فرهنگ ها و ارزش ها گردیده است.بدین معنا که از ابتدای شکل گیری اجتماع و بوجود آمدن خط و استفاده از رسانه های مختلف برای مکتوب کردن دانش و حافظه بشری ، کتابخانه جزء لاینفک جوامع بشری محسوب می شود. با توجه به ویژگی های نهاد، نهاد کتابخانه دارای این ویژگی ها است:
• نهاد کتابخانه برای برآوردن و رفع نیازهای خاصی از جامعه بوجود آمده و این نیازها در طول تاریخ و در جوامع مختلف متفاوت بوده است. گاهی این نیاز حفظ دانش و میراث مکتوب بشری بوده است و در دوره ای دیگر دسترس پذیری و رفع نیازهای اطلاعاتی. در حال حاضر رفع نیازهای متفاوت اطلاعاتی اعم از آموزشی، پرورشی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و … به عهده نهاد کتابخانه است.
• نهاد کتابخانه در اجتماع چنان ارزش هایی دارد که به طور مثال استفاده از کتابخانه یا کار کردن در آن ارزش اجتماعی محسوب می شود. در حال حاضر در اکثر جوامع استفاده از کتابخانه نوعی ارزش اجتماعی است. همانطور که ممکن است در اکثر جوامع اعتقادات دینی نیز ارزش اجتماعی محسوب گردد.
• نهاد کتابخانه در طول تاریخ آنچنان پایدار بوده وهست که الگوهای رفتاری و استفاده از آن به صورت بخشی از سنت و فرهنگ هر جامعه محسوب می شود. نهاد کتابخانه در طول زمان آنچنان جایگاه و گستردگی اجتماعی پیدا کرده است که هر گونه تغییر چشمگیر کمی و کیفی در آن سبب تاثیر در دیگر نهادها خواهد شد. بدین معنا که اگر نهاد کتابخانه بتواند به خوبی نقش خود را ایفا کند، نهاد خوانواده و ارزش ها در جامعه اعتلا و ارتقا خواهد یافت. تصویر این مطلب نیز صادق است.
• آرمان اصلی نهاد کتابخانه خدمت به جامعه و رشد و اعتلای آن است. چنین آرمانی را بخش عظیم و گسترده ای از اجتماع پذیرفته اند. ممکن است اعضای جامعه خود در شکل گیری چنین اجتماعی نقشی نداشته باشند ولی به طور سنتی و نهادینه شده چنین آرمانی را پذیرفته اند.

کارکردها و مسئولیت های اجتماعی کتابخانه
هدف اصلی کتابداری و کتابخانه که خدمت به مردم و جامعه است، کارکردهای اصلی آن را بعنوان نهادی اجتماعی ترسیم می کند. در این چهارچوب کتابخانه مسئول غنا بخشیدن به زندگی اجتماعی از طریق فراهم کردن امکان دسترسی به دانش مضبوط در کتابخانه ها و سایر موارد است. ولی اگر بخواهیم به صورت عینی تر کارکردها و مسئولیت های اجتماعی کتابخانه را ترسیم کنیم، موارد زیر را می توان ذکر کرد:
• کمک به آموزش و پژوهش: این امر می تواند از طریق کتابخانه های آموزشگاهی و دانشگاهی و کتابخانه های تخصصی و پژوهشی صورت گیرد.
• کمک به توسعه اجتماعی ، فرهنگی و علمی، کتابخانه های عمومی در این مورد نقش اساسی تری ایفا می کنند.
• تغییر و توسعه ارزش ها
• گسترش آزادی و حق دانستن در سطح جامعه
• ایجاد سرگرمی های سالم اجتماعی
• گسترش اخلاق در سطح جامعه
• گسترش عادت مطالعه

نقش کتابخانه در سواد آموزی
هنگامی که فردی خارج از نظام آموزش رسمی، خواندن، نوشتن و کار کردن با اعداد را یاد گرفت، به وی سواد آموزی یا نو آموزی می گویند. بنابراین تمام کسانی که از طریق آموزش های رسمی به تحصیل می پردازند شامل این گروه نمی شوند. سواد آموز اگر به حال خود رها شود ومطالب جذاب و مناسبی برایش ارائه نشود ، ظرف مدت کوتاهی قدرت خواندن و نوشتن را از دست می دهد. پس باید از طرق مختلف مطالب خواندنی ارائه شود. از آنجا که بیشتر سواد آموزان از گروه های اجتماعی پایین و از روستاییان هستند لازم است تا کتابخانه ها در این زمینه بیشتر فعالیت کنند زیرا سواد آموزان معمولا از نظر زمانی و مالی دچار تنگناهایی هستند.
در واقع کتابخانه های روستایی، عمومی و مساجد می توانند با ارائه خدمات ویژه به این گروه آنها را به طور دائم و مستمر از نظر خواندن و توسعه مهارت های مورد نیاز یاری کنند. پس باید با همکاری کارشناسان و مؤسسات سواد آموزی و کتابخانه های عمومی ، روستایی و مساجد ، مواد و منابع مورد نیاز تهیه و به نحو مطلوبی در اختیار سواد آموزان کذاشته شود. هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور و معاونت ترویج و مشارکت های مردمی وزارت جهاد سازندگی ، نهضت سواد آموزی و آموزش پرورش از جمله نهادها و مؤسساتی هستند که می توانند با همکاری خود نقش مهمی در سواد آموزی و تداوم آن ایجاد کنند.

 

و…..

 

 

فهرست مطالب:

تقدیم به : ۲
سپاسگزاری : ۲
مقدمه ۱۱
بیان موضوع طراحی کافه کتاب ۱۲
ضرورتهای طراحی کافه کتاب ۱۳
اهداف طراحی ۱۳
مطالعات پایه ۱۴
کافه کتاب چیست ۱۷
فرهنگ در لغت ۲۳
تعریف فرهنگ ۲۳
فرهنگ عمومی ۲۵
اجزای فرهنگ یک جامعه و نقش کتابخانه ۲۶
رابطه فرهنگ و تمدن: ۲۹
فصل ۱ : آشنایی با کافه کتاب ۳۰
تعریف کافه کتاب ۳۲
انواع کتابخانه ها و وظایف آنها ۳۲
کتابخانه ملی ۳۲
کتابخانه های عمومی ۳۳
وظایف کتابخانه های عمومی ۳۴
کتابخانه های دانشگاهی ۳۴
کتابخانه های تخصصی ۳۶
کتابخانه های پژوهشِِی ۳۷
کتابخانه های آموزشگاهی ۳۷
وظایف کتابخانه عمومی به شرح زیر است : ۳۸
کتابخانه اختصاصی ۳۹
انواع دیگر کتابخانـه ها در ایران ۴۲
کافه کتاب ۴۲
کافه چیست؟ ۴۳
کافه: ۴۴
و اما کافه کتاب؛ ۴۶
فصل ۲ : ساختار کافه کتاب ۴۸
الگوهای مختلف در طراحی کافه کتاب ۴۹
معماری کتابخانه و کافه کتاب و سیر تحول آن ۵۰
شیوه عرضه محصولات ۶۶
۲ـ۱ـ۳ـ۱ فضاهای مورد نیاز در سیستم باز ۶۶
۲ـ۱ـ۳ـ۱ فضاهای مورد نیاز در سیستم بسته ۶۹
۲ـ۱ـ۳ـ۳ فضاهای حداقل یک کافه کتاب ۷۴
۲ـ۲ قسمتهای اساسی یک کافه کتاب و احتیاجات آن، ۷۶
۲ـ۲ـ۱ قسمتهای عمومی کتابخانه” فلو چارت برنامه فیزیکی” ۸۰
بخش مرجع ۸۰
حوزه کتابخوانی ۸۱
حوزه اطلاع رسانی ۸۱
حوزه تجاری نمایشگاهی ۸۲
۲ـ۲ـ۲ بخش های مربوط به کارکنان کافه کتاب ۸۲
۲ـ۳ فضاهای مورد نیاز در یک کافه کتاب ۸۵
دیاگرام فضاها ۸۶
فصل ۳ قواعد و معیارها ۸۶
۳ـ۱ اصول طراحی فضاهای داخلی کافه کتاب ۸۷
موارد حائز اهمیت درطراحی اقلیمی ساختمانهای آموزشی: ۸۸
جلوگیری از اتلاف حرارت: ۸۹
جلوگیری از گرم شدن فضا در فصل گرم: ۹۱
مصالح ساختمانی: ۹۲
۳ـ۲ استانداردهای وسایل و تجهیزات فضاهای مختلف ۹۴
۳ـ۳ استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران ۹۵
استانداردهای وسائل و تجهیزات فضاهای مختلف ۹۵
صندلی مطالعه : ابعاد صندلی استاندارد ۹۸
برگه دان: ۹۸
وسایل نمایش کتابهای تازه: ۹۹
۱ـ فضاهای در برگیرنده خدمات فنی ۱۰۱
۲ـ سالن خدمات عمومی : ۱۰۲
۳ـ محل استراحت کارمندان ۱۰۳
۴ـ دستشویی و توالت، آبدارخانه ، رختکن ویژه کارمندان ۱۰۴
وسائل مورد نیاز در قسمتهای اداری کتابخانه: ۱۰۶
کتاب بر (چرخ کتاب): ۱۰۶
وسایل فضاهای ذخیره و حفظ کتاب و سایر منابع ۱۰۷
آرایش فضاهای نگهداری مجموعه ۱۰۸
استانداردهای کافه کتاب ایران ۱۲۱
استاندارد یک : اهداف و وظایف ۱۲۱
استاندارد دو : سازمان و مدیریت ۱۲۱
استاندارد سه: نیروی انسانی ۱۲۱
استاندارد چهار: مجموعه ۱۲۲
۳ـ۳ـ۹ تعریف کافه کتاب در نظام های متمرکز و نیمه متمرکز ۱۳۰
برای گروه خاص خوانندگان نظیر: ، جوانان ، روزنامه نگاران ، منتقدان ، هنرمندنان ، طرفداران حفاظت محیط زیست ، دندان پزشکان ، بازنشستگان ، زنان ، نابینایان و ۱۳۰
فصل ۴ : مطالعات تطبیقی : ب ۱۳۱
نمونه های موردی خارجی ۱۴۳
تصاویر طرح ۱۴۴
سایر نمونه ها ۱۵۲
کافه کتاب تلاویو ۱۵۲
ریشه ها ۱۵۴
چرا یک کتابخانه؟ ۱۵۴
چرا Lewinsky پارک؟ ۱۵۴
طراحی ۱۵۴
کتاب ها ۱۵۵
فعالیت های کافه کتابخانه ۱۵۶
درباره ArTeam 156
کافه کتاب استقلال لوییزیانا ۱۵۷
سایت پلان ۱۵۸
پلانهای معماری مجموعه ۱۵۹
فضاهای شهری و پارک کتابخانه در Torre پاچکو توسط Martín Lejarraga معماری ۱۶۳
۴ـ۲ـ۳ کتابخانه ملی فرانسه (دومینیک پرو) ـ ۱۶۳
کتابخانه ملی اسپانیا ۱۷۶
بخش اول : کتابخانه عمومی یوسرا، مادرید ۱۸۳
بخش دوم : کتابخانه مرکزی سیاتل ۱۸۵
نتایج: ۱۹۲
اهمیت و کاربرد ۱۹۴
نگاهی به روابط عمومی و ارتباطات ۱۹۶
فصل ۵ : مطالعات تکمیلی ۱۹۷
۵ـ۱ ملاحظات نورگیری فضاها ۱۹۷
سالن قرائت ۱۹۸
سالن مطالعه ۱۹۹
۵ـ۲ ملاحظات توسعه پایدار و صرفه جویی در انرژی ۲۰۲
۵ـ۳ ملاحظات تاسیساتی ویژه ۲۰۴

فصل ۶ : مطالعات اقلیمی ۲۰۸
مطالعات محیطی ۲۰۸

اهمیت توسعه کتابخانه های عمومی در مشهد ۲۰۹
موقعیت جغرافیایی شهر ۲۰۹
شرایط اقلیمی ۲۱۰
• موقعیت جغرافیایی ۲۱۰
• رطوبت نسبی ۲۱۱
• میزان بارندگی ۲۱۱
• یخبندان ۲۱۱
• تابش خورشید ۲۱۲
• جهت وزش باد ۲۱۲
طول و عرض جغرافیایی شهر مشهد ۲۱۴
مشهد پیش از اسلام ۲۱۴
سابقه تاریخی شهر و بررسی روند توسعه فیزیکی ۲۱۶
شناخت شهر ۲۱۷
بررسی کالبدی شهر ۲۲۰
الگوی آپارتمانی: ۲۲۱
کاربری های فرهنگی شهر مشهد ۲۲۳
ضوابط و مقررات کاربری فرهنگی ۲۲۳
مقررات محدودیت ارتفاع ۲۲۴
فصل ۷ ضوابط و مقررات عمومی ساختمانی ۲۲۴

تجزیه و تحلیل ضوابط و پیشنهاد ضابطه ۲۲۴

بررسی چند نمونه ازخدمات عمومی کافه کتاب  ها ۲۲۴

ـ۳ـ۱ تعیین جمعیت هدف و نوع مخاطب کافه کتاب ۲۲۵
۷ـ۳ـ۴ محاسبه ظرفیت مجموعه ۲۲۷
ویژگی های فضا: ۲۳۵
میدانچه اطلاع رسانی ۲۳۵
اجزاء فضا: ۲۳۶
۷ـ۴ طرح جامع فیزیکی ۲۳۶
جمع بندی مطالعات زمینه: ۲۳۶
فصل ۸ : مدارک معماری هدف از مداخله ۲۳۹
نقشه سایت ۲۴۲
کانسبت کافه کتاب ۲۴۲
منابع و ماخذ ۲۴۴

 

 

رساله با این موضوع:

رساله معماری طراحی باغ کتاب ۱۵۰ صفحه

 

 

 

تصاویر فایل:

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما نیز آنی ارسال خواهد شد. آموزش خرید و دریافت فایل
  • فرمت رساله: word
  • حجم فایل ها: ۲۶ مگابایت
  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : ۰۹۰۳۷۷۵۸۵۵۵ – ۱۰ صبح تا ۴ عصر
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.