رساله معماری مجتمع آموزشی ورزشی ( دانشگاه تربیت بدنی ),مطالعات معماری مجتمع آموزشی ورزشی ( دانشگاه تربیت بدنی ),نمونه موردی مجتمع آموزشی ورزشی ( دانشگاه تربیت بدنی ),برنامه فیزیکی مجتمع آموزشی ورزشی ( دانشگاه تربیت بدنی ),طرح نهایی معماری مجتمع آموزشی ورزشی ( دانشگاه تربیت بدنی ),پروپوزال معماری مجتمع آموزشی ورزشی ( دانشگاه تربیت بدنی ),دانلود رساله مجموعه آموزشی ورزشی,رساله معماری مجموعه آموزشی ورزشی,

برای دانلود و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

 

فهرست مطالب:

عنو ان صفحه
فصل اول
آشنای بااستان کردستان-شهرستان سنندج ومنطقه نایسر
استان کردستان ۱۳
تاریخ کردستان ۱۴
نام کردستان ۱۵
آب وهوا ۱۶
جاذبه های کردستان ۱۶
جمعیت ۱۷
آشنای باشهرسنندج (اطلاعات کلی) ۱۹
۲۱ بعدازاسلام
وضعیت طبیعی جغرافیا ۲۳
مردم ۲۸
فرهنگ وهنر ۳۰
نگارخانه ۳۳
آشنای بامنطقه نایسر ۳۴
فصل دوم
تحلیل سایت منطقه نایسر
تحلیل سایت منطقه نایسر ۳۶
محل قرارگیری سایت ۳۷
نمای جنوبی وشمالی مجموعه ۳۸
نمای غربی وشرقی مجموعه ۳۹
فصل سوم
تعاریف-تاریخچه آموزش وپرورش واستانداردهای مجموعه های آموزشی
تعاریف آموزش وپرورش ۴۰
تاریخ آموش وپرورش ۴۱
اموزش وپرورش نوین ۴۳
فعالیت فوق برنامه ومکمل چیست ۴۹
استانداردهای طراحی اموزشگاهها ۵۰
بخش های مختلف آموزشی ۵۰
استانداردهای کتابخانه ۵۱
استانداردهای آمفی تئاتر ۵۴
ضوابط فضاهای آموزشی ۵۶
ایین کارجانمای و طراحی درتوالت ۵۷
ضوابط طراحی ایمنی پلکان ۵۷
ایین کارپنجرههای مدارس ۵۸
ایین کارایمنی درهای مدارس ۵۹
عوامل آسیب زادرساختمان مدارس ۶۰
عملکردها ۶۰
استانداردهای کلاس درس ۶۰
استانداردهای اموزش تصویری ۶۱
استانداردهای اتلیه طراحی معماری ۶۲
استانداردهای آتلیه نقاشی ۶۲
استانداردهای کتابخانه مرکزاموزشی ۶۳
استانداردهای نمازخانه ۶۴
استانداردهای اداری (اتاق رییس) ۶۴
استاناردهای مالی ۶۵
استانداردهای محل قرارگیری ۶۵
تجهیزات اتش نشانی ۶۶
شرایط محیطی ۶۶
جهت یابی وشعاع دسترسی ۶۶
نور ۶۷
صوت ۶۷
شرایط اقلیمی ۶۷
ایمنی ۶۸
رنگ فضاها ۶۹
انواع چیدمان کلاس ۶۹
مدارس فضای باز ۷۰
جدول استفاده رنگهادرمدارس ۷۱
مطالعات تکمیلی (معیارهای ظرفیت) ۷۲
فضاهای بسته یاسرپوشیده ۷۲
انواع کلاسها ۷۳
فصل چهارم
تعاریف اماکن ورزشی واستانداردهای مجموعههای ورزشی پیشگفتارمربوط به قسمت ورزشی ۷۵
تعاریف اماکن ورزشی ۷۶
فضای روبازورزشی ۷۶
فضاهای سرپوشیده ۷۷ استانداردهای فضاهای ورزشی ۷۸
ابعادواندازه های سالن های ورزشی چندمنظوره ۷۸
دسترسی ها ۷۸
ارتفاع سالن های ورزشی ۷۹
انبارسالن های ورزشی ۷۹
سرویسهای بهداشتی ورختکن ۷۹
فضاهای اداری و عمومی ۸۰
مقررات فنی وجزئیات ساختمانی ۸۰
خصوصیات اصلی کفهای ورزشی ۸۰
اصول سازه ۸۱
سیستم تاسیسات حرارتی وتهویه سالن های ورزشی ۸۳
تهویه ۸۴
سیستم روشنای ۸۵
استانداردها وایمنی های عمومی اماکن ورزشی ۸۶
متد اولترین سالنهای ورزشی ۸۶
انواع ساختمان ازنظرمصالح مصرفی (ساختمانهای بتنی ) ۸۷ ساختمانهای فلزی ۸۸ استانداردهای کلی ورزشگاهها ۸۹ فضاهای جنبی موردنیازکلیه مکانهای ورزشی ۹۰ عملکردسطوح ورزشی ۹۱ سطوح ورزشی خاص ۹۲ سقف سالنها ۹۴
انواع پارکینگ قابل ساخت درورزشگاهها ۹۶
نورسالن های ورزشی ۹۶
دمای اماکن ورزشی-دمای سالنهای ورزشی ۹۷
ایمنی اماکن ورزشی ۹۸
ضوابط اصلی راههای خروج ۹۹
ورزشهای توپی سالنی ۱۰۱
والیبال –تعریف ورزش ۱۰۱
ابعادزمین والیبال ۱۰۲
استانداردهادروالیبال ۱۰۲
مشخصات داخلی جداره ها ی داخل سالن والیبال ۱۰۹
ورزش بسکتبال (تعاریف) ۱۱۰
۱۱۱
ابعادزمین بسکتبال ۱۱۴
استانداردهادربسکتبال
شرایط محیطی مطلوب بسکتبال ۱۱۶ ورزش تنیس روی میز ۱۱۷
استانداردهای تنیس روی میز ۱۱۸
ابعادوفواصل بین المللی و… ۱۲۱
جانمای سالنهای ورزش تنیس روی میز ۱۲۲
ایمنی درتنیس روی میز ۱۲۳
(ورزشهای رزمی)ورزش کاراته ۱۲۴
استانداردهای کاراته ۱۲۵
ورزش جودو ۱۲۸ – ۱۲۷
استانداردهای جودو ۱۲۹
رشته ورزشی ووشو ۱۳۲
استانداردهای ووشو ۱۳۲
جانمای سالنهای رزمی ۱۳۴
فضاهای جنبی مورد نیازسالنهای ورزشهای رزمی ۱۳۴
سیستمهای حرارتی وخنک کننده ۱۳۵
ایمنی درسالنهای ورزش رزمی ۱۳۶
مشخصات سالن ورزش تشکی ۱۳۹
فصل پنجم
بررسی نمونه های موردی
بررسی آکادمی اولین گریس ۱۴۲
بررسی دانشکده مهندسی دانشگاه پیتزبورگ ۱۴۹
بررسی یک مدرسه درمنطقه سرد وخشک ۱۵۶
فصل ششم
نشان دادن روندطراحی ۱۶۰

 

 

این رساله منابع ندارد و ریزفضاها در فصل برنامه فیزیکی قرار ندارد.

 

 

تصاویر فایل:

رساله معماری مجتمع آموزشی ورزشی ( دانشگاه تربیت بدنی ),مطالعات معماری مجتمع آموزشی ورزشی ( دانشگاه تربیت بدنی ),نمونه موردی مجتمع آموزشی ورزشی ( دانشگاه تربیت بدنی ),برنامه فیزیکی مجتمع آموزشی ورزشی ( دانشگاه تربیت بدنی ),طرح نهایی معماری مجتمع آموزشی ورزشی ( دانشگاه تربیت بدنی ),پروپوزال معماری مجتمع آموزشی ورزشی ( دانشگاه تربیت بدنی ),دانلود رساله مجموعه آموزشی ورزشی,رساله معماری مجموعه آموزشی ورزشی,,نمونه موردی مجتمع آموزشی ورزشی ( دانشگاه تربیت بدنی ),برنامه فیزیکی مجتمع آموزشی ورزشی ( دانشگاه تربیت بدنی ),طرح نهایی معماری مجتمع آموزشی ورزشی ( دانشگاه تربیت بدنی ),پروپوزال معماری مجتمع آموزشی ورزشی ( دانشگاه تربیت بدنی ),دانلود رساله مجموعه آموزشی ورزشی,رساله معماری مجموعه آموزشی ورزشی,برنامه فیزیکی مجتمع آموزشی ورزشی ( دانشگاه تربیت بدنی ),طرح نهایی معماری مجتمع آموزشی ورزشی ( دانشگاه تربیت بدنی ),پروپوزال معماری مجتمع آموزشی ورزشی ( دانشگاه تربیت بدنی ),دانلود رساله مجموعه آموزشی ورزشی,رساله معماری مجموعه آموزشی ورزشی,

 

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. آموزش خرید و دانلود فایل
  • فرمت رساله: word
  • حجم فایل ها: ۱۵ مگابایت
  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : ۰۹۰۳۷۷۵۸۵۵۵ – ۱۰ صبح تا ۴ عصر
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.