رساله معماری مرکز درمانی بیماران خاص و تالاسمی

بخشی از مطالب و پروپوزال رساله مرکز درمانی بیماران خاص

چکیده
طراحی این مرکز درمانی در استان مازندران شهرستان ساری صورت گرفته است.
در طی روند طراحی این پروژه سعی بر این شده است تا بتوان مجموعه ای کامل و جدید طراحی شود که توانایی تامین تمام نیازهای روحی و روانی مراجعین را داشته باشد. در ادامه این رساله فضاهای در نظر گرفته شده به تفکیک مورد برسی قرار گرفته و بر اساس استانداردها و قوانین ارتباطی طراحی شده است که در نهایت به طراحی این مجموعه منجر شد.
این مجموعه در 6 طبقه طراحی شده است ودارای بخش های اداری،آزمایشگاه،آموزشی و بخش مخصوص بیماران تالاسمی می باشد.
کلید واژه درمانی، افراد جامعه، ساری، سیرکلاسیون، تحقیقاتی
رساله معماری مرکز درمانی بیماران خاص و تالاسمی,مطالعات معماری مرکز درمانی بیماران خاص,پروپوزال معماری مرکز درمانی بیماران خاص,پایان نامه معماری مرکز درمانی بیماران خاص,طرح نهایی معماری مرکز درمانی بیماران خاص,برنامه فیزیکی مرکز درمانی بیماران خاص,نمونه موردی داخلی و خارجی مرکز درمانی بیماران خاص و تالاسمی,طراحی مرکز درمانی بیماران خاص,رساله معماری,پروپوزال معماری,رساله کامل مرکز درمانی بیماران خاص,رساله آماده مرکز درمانی بیماران خاص

پیشگفتار
پاسخگویی به نیازهای کشور در زمینه فضاهای درمانی و چگونگی استقرار آنها مستلزم شناسایی و تشخیص نیازها و کمبود ها و همچنین ارائه خط مش و راه حل ها و تدوین برنامه ای دقیق می باشد.برای رسیدن به حل این نیاز ها باید دو هدف را مورد برسی قرار داد:
1. توزیع مناسب بناها و تجهیزات درمانی در سطح کشور
2. ارتقا سطح کمی وکیفی بناها و تجهیزات درمانی و بهداشتی
به منظور دستیابی به اهداف فوق و بررسی های انجام شده در زمینه جمعیت و همچنین توزیع فضاهای بهداشتی و زیبایی با توجه به سطح تقاضا و در پی برسی های انجام شده و گزارشهای آماری به این نتیجه رسیدیم که آمار بیماران تالاسمی در استان مازندران بیش از هر استان دیگری است پس بهتر دیدیم که این مرکز در منطقه شمالی کشور،استان مازندران و شهرستان ساری که مرکز این استان هم است تاسیس شود.
تا با استفاده از آن و قرارگیری مناسب فضاها در کنار هم بتوان به یک طرح جامع برسیم.
در نهایت منجر به طراحی مرکزی شد که هدف اصلی آن احساس آرامش و امنیت برای مراجعه کنندگان و محیط مناسب کاری برای کارکنان و کارشناسان باشد.
باشد که زمینه ای فراهم شود برای طراحی و اجرای واقعی چنین پروژه ای در داخل کشور.

برای دانلود رساله و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

 

فهرست مطالب:

چکیده 1
پیش گفتار 2
فصل اول : مختصری در باب مراکز درمانی 3
1-1در باب مرکز درمانی 4
1-1-1 تاریخچه مرکز درمانی 4
1-1-2 محل استقرار 8
1-1-3 قابلیت دسترسی 8
1-1-4 مسیر ماشین رو 8
1-1-5 مسیر پیاده رو 9
1-1-6 مشخصات اسکلت ساختمان 9
1-2 پیشینه سازمان انتقال خون 10
1-2-1فعالیت ها 11
1-2-2وظایف 13
فصل دوم : مطالعات کالبدی بستر 14
2-1 موقعیت جغرافیایی 15
2-1-1 جغرافیایی استان مازندران 15
2-1-2 شهرستان ساری 16
2-1-3 ناهمواری ها 17
2-1-4 زلزله خیزی 18
2-1-5 منابع آب 18
2-2 ویژگی های اقلیمی 19
2-2-1 اقلیم استان مازندران 19
2-2-2 اقلیم شهر ساری 19
2-3 عناصر اقلیمی 20
2-3-1 دما 20
2-3-2 رطوبت 20
2-3-3 بارندگی 21
2-3-4 باد 22
2-3-5 پوشش گیاهی 23
2-3-6 تابش خورشید
23
2-4 موقعیت سایت 24
2-4-1 موقعیت ساختمان 24
2-4-2 دسترسی ها 25
2-4-3 عوامل موثر بر طرح 25
فصل سوم : مطالعات معماری 28
3-1 نگاهی به نمونه ها – نمونه های داخلی 29
3-1-1 سازمان انتقال خون مرکزی تهران 29
3-2 چند نمونه خارجی 36
3-2-1 مرکز درمانی سینت مری 36
3-2-2 مرکز درمانی یوتا ولی 39
3-2-3مرکز درمانی در-ونت 42
3-2-4 مرکز درمانی استرمنت 43
3-3 برنامه ریزی معماری 44
3-3-1 تاریخچه تالاسمی 44
3-3-2 کم خونی چیست ؟ 45
3-3-3 تالاسمی ماژور چیست ؟ 46
3-4 معیار ها و مشخصات کیفی 49
3-4-1 ملاحظات معماری فضاهای اداری 49
3-4-1-1 سرویس ها 51
3-4-1-2 راهروها 51
3-4-1-3 درها 51
3-4-1-4 پله ها 52
3-4-1-5 آسانسورها 52
3-4-1-6 رامپ و سکوی شیب دار 52
3-4-2 ورودی ها 52
3-4-2-1 ورودی های اصلی مرکز درمانی 53
3-4-2-2 ورودی کارمندان 53
3-4-2-3 ورودی سرویس رسانی 53
3-4-2-4 ورودی سالن ها 53
3-4-2-5 ورودی رستوران و سالن غذاخوری 53
3-4-3 تعیین حدود 53
3-4-3-1 بخش آموزشی 53
3-4-3-2 بخش تشخیصی (آزمایشگاه ) 54
3-4-3-3 بخش تحقیقاتی 57
3-4-3-4 بخش بستری (بخش مخصوص بیماران تالاسمی ) 57
3-4-3-5 بخش کنترل عفونت 59
3-4-3-6 بخش اداری 60
3-4-3-7 بخش خدماتی. 61
3-4-3-7-1 رخشویخانه 61
3-4-3-7-2 اشپزخانه 62
3-4-3-7-3 انبار ها 63
3-4-3-7-4 پارکینگ 64
3-4-4 ملاحظات تاسیساتی ، مکانیکی ،حرارتی و برودتی 64
3-4-4-1 فضاهای تاسیساتی بیمارستانی شامل 64
3-4-4-2 تاسیسات مکانیکی 64
3-4-4-2-1 تاسیسات سرمایش و گرمایش 65
3-4-4-2-2 لوله کشی بخار 65
3-4-4-2-3 مرکز سانترال گازهای طبی 65
3-4-4-2-4 تصفیه فا ضلاب 66
3-3-5 ملاحظات تاسیسات الکتریکی و برقی 66
3-3-5-1 مرکز ژنراتور 66
3-3-5-2 تابلوهای برق 66
3-3-5-3 اعلام و اطفاء حریق 67
3-3-5-4 سیستم روشنایی 67
3-3-5-5 پریزهای برق 68
3-3-5-6 تلفن 68
3-3-6-7 احضار و اینترکام 68
3-3-5-8 سیستم صوتی 68
3-3-5-9 صدای نامطلوب 68
فصل جهارم : طرح پیشنهادی (مرکز درمانی ) 70
4-1 استقرار طرح 71
4-2 برنامه فیزیکی طرح 71
4-2-1 ضریب گردش 72
4-2-2 ساختمان ها و عناصر داخل سایت 72
4-2-2-1 معرفی ورودی های مختلف ساختمان 72
4-3 معرفی طبقات 72
4-3-1 معرفی طبقات 1- 72
4-3-1-1 بخش خدماتی 73
4-3-1-1-1 رخشویخانه 73
4-3-1-1-2 آشپزخانه 74
4-3-1-1-3 انبار 74
4-3-2 معرفی طبقات همکف 74
4-3-2-1 حوزه اداری 75
4-3-2-2 بانک خون 75
4-3-2-3 حوزه مخصوص بیماران تالاسمی 76
4-3-3 معرفی طبقه اول 76
4-3-3-1 اتاق مشاوره تالاسمی 77
4-3-3-2 اداری 77
4-3-3-3 آزمایشگاه 77
4-3-4 معرفی طبقه دوم 78
4-3-4-1 بخش بستری تالاسمی 79
4-3-4-2 اداری 79
4-3-4-3 آزمایشگاه 80
4-3-5 معرفی طبقه سوم 80
4-3-5-1 بخش آموزشی 80
4-3-5-2 آزمایشگاه 80
4-3-5 معرفی طبقه سوم 80
4-3-5-1 بخش آموزشی 81
4-3-5-2 آزمایشگاه 81
4-3-6 معرفی طبقه چهارم 81
4-3-6-1 بخش تحقیقاتی 83
4-3-6-2 آزمایشگاه 83
4-3-7 معرفی طبقه پنجم. 83
4-3-7-1 حوزه مدیریت 83
4-3-7-2 سالن همایش 83
4-3-7-3 آزمایشگاه 84
4-3-8 معرفی طبقه ششم. 84
منابع

فهرست تصاویر

تصویر 1 –1 بانک خون 10
تصویر2 –1 موقعیت جغرافیایی استان مازندران 15
تصویر 2 – 2موقعیت جغرافیایی شهرستان ساری 16
تصویر2 –3 ناهمواریها 17
تصویر 2 –4 منابع آب 18
تصویر 2-5- نمودار دما 20
تصویر 2-6 – بارندگی 21
تصویر 2-7 – باد 22
تصویر 2- 8 – پوشش گیاهی 23
تصویر 2- 9 – تابش خورشید 23
تصویر 2-10 – موقعیت سایت مرکز درمانی 25
تصویر 2- 11 – دیاگرام وزش باد 26
تصویر 2- 12 – دسترسی های اصلی و فرعی 26
تصویر 2-13- دیاگرام آلودگی صوتی 27
تصویر 2- 14 – دیاگرام تابش خورشید 27
تصویر 3- 1 – انتقال خون تهران 29
تصویر 3- 2 – انتقال خون تهران 29
تصویر 3-3 – انتقال خون تهران 30
تصویر 3-4 – انتقال خون تهران 30
تصویر 3-5 – انتقال خون تهران 30
تصویر 3-6 – انتقال خون تهران 31
تصویر 3-7 – انتقال خون تهران 31
تصویر 3-8 – انتقال خون تهران 32
تصویر 3-9 –انتقال خون تهران 32
تصویر 3-10 – انتقال خون تهران 33
تصویر 3-11 – انتقال خون تهران 33
تصویر 3-12 – انتقال خون تهران 33
تصویر 3-13 – انتقال خون تهران 34
تصویر 3-14 – انتقال خون تهران 34
تصویر 3-15 – انتقال خون تهران 35
تصویر 3-16 – مسیر ارتباطی انتقال خون تهران 35
تصویر 3-17 – مسیر ارتباطی انتقال خون تهران 35
تصویر 3-18 – انتقال خون تهران 36
تصویر 3-19 – دید خارجی انتقال خون تهران 36
تصویر3-20 – مرکز درمانی سینت مری 37
تصویر3-21 – مرکز درمانی سینت مری 37
تصویر 3-22 –مرکز درمانی سینت مری 37
تصویر 3-23 – پلان مرکز درمانی سینت مری 38
تصویر 3-24 – پلان مرکز درمانی سینت مری
38
تصویر3-25 – مرکز درمانی یوتا ولی S.T UTAH VALLY MEDICAL CENTER . 39
تصویر3-26 – مرکز درمانی یوتا ولی 39
تصویر3-27 – مرکز درمانی یوتا ولی 40
تصویر3-28– مرکز درمانی یوتا ولی 40
تصویر3–29 پلان مرکز درمانی یوتا ولی 41
تصویر3-30– پلان مرکز درمانی یوتا ولی 41
تصویر3 -31 – مرکز مرکز درمانی DERWENT MEDICAL CENTER , LONDON 42
تصویر 3-32 – مرکز مرکز درمانی 42
تصویر 3-33 – مرکز مرکز درمانی 42
تصویر 3-34 – مرکز مرکز درمانی 43
تصویر 3-35 – مرکز مرکز درمانی ST. STORMONT MEDICAL CENTER 43
تصویر 3-36 – پلان مرکز درمانی 44
تصویر 3-37 – مرکز درمانی 44
تصویر 4-1 – دیاگرام طبقه 1- 73
تصویر 4-2 – دیاگرام طبقه همکف 75
تصویر 4-3 – دیاگرام طبقه همکف 76
تصویر 4-4 – دیاگرام طبقه اول 76
تصویر 4-5– دیاگرام طبقه دوم 79
تصویر 4-6– دیاگرام طبقه سوم 80
تصویر 4-7 – دیاگرام طبقه چهارم 82
تصویر 4-8 – دیاگرام طبقه پنجم 83
تصویر 4-9 – دیاگرام طبقه ششم 84

فهرست جداول

73 جدول 4-1- برنامه فیزیکی طبقه 1-
74 جدول -4-2- برنامه فیریکی طبقه همکف
77 جدول-4 3- برنامه فیزیکی طبقه اول
78 جدول 4-4 برنامه فیزیکی طبقه دوم
81 جدول 4-5- برنامه فیزیکی طبقه سوم
82 جدول 4-6- برنامه فیزیکی طبقه چهارم
84 جدول 4-7- برنامه فیزیکی طبقه پنجم
84 جدول 4-7- برنامه فیزیکی طبقه ششم

 

 

رساله از نظر نگارش ، منابع ، نمونه های موردی ، برنامه فیزیکی و جداول ریزفضاها و… کامل می باشد.

 

 

تصاویر فایل:

رساله مرکز درمانی بیماران خاص,مطالعات معماری مرکز در مانی بیماران خاص,پروپوزال معماری مرکز در مانی بیماران خاص,پایان نامه معماری مرکز درمانی بیماران خاص,طرح نهایی معماری مرکز درمانی بیماران خاص,برنامه فیزیکی مرکز درمانی بیماران خاص,طراحی مرکز درمانی بیماران خاص,رساله معماری,پروپوزال معماری,رساله کامل مرکز درمانی بیماران خاص,رساله آماده مرکز درمانی بیماران خاصرساله مرکز درمانی بیماران خاص,مطالعات معماری مرکز در مانی بیماران خاص,پروپوزال معماری مرکز در مانی بیماران خاص,پایان نامه معماری مرکز درمانی بیماران خاص,طرح نهایی معماری مرکز درمانی بیماران خاص,برنامه فیزیکی مرکز درمانی بیماران خاص,طراحی مرکز درمانی بیماران خاص,رساله معماری,پروپوزال معماری,رساله کامل مرکز درمانی بیماران خاص,رساله آماده مرکز درمانی بیماران خاصپایان نامه معماری مرکز درمانی بیماران خاص,طرح نهایی معماری مرکز درمانی بیماران خاص,برنامه فیزیکی مرکز درمانی بیماران خاص,طراحی مرکز درمانی بیماران خاص,رساله معماری,پروپوزال معماری,رساله کامل مرکز درمانی بیماران خاص,رساله آماده مرکز درمانی بیماران خاص

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل