چکیده :
هنر مستقیما به جریانات روحی و فکری انسان در ارتباط است. که آن هم همواره دستخوش تغییر و تحول است. و البته تعریف هنر از دیدگاه فیلسوفان و صاحب نظران نیز متفاوت است. هنر از علل، معرفت، دانش، فضل و کمال است؛ البته هنر بیان استادانه از برداشت ها و امرپذیری های شخصی از پدیده ها و رویدادهای جهان خارج هستند. کاربرد هنر در زندگی بشر سودمند است. چرا که به رفع نیازهای شخصی و بیان احوال انسان می پردازد. و نیازهای اجتماعی انسان را نیز بر طرف میکند. البته در مورد هنر میتوانیم دو رویکرد کاملا متفاوت و متضاد را در نظر بگیریم اول دیدگاهی که هنرمند را به عنوان اعضای جامعه و با وظیفه خدمت به جامعه در نظر داشته باشیم و دوم دیدگاهی که هنرمند وظیفه و تعهدی در قبال جامعه ندارد.
رساله معماری مرکز هنر با روکیرد معماری اکوتک,رساله کارشناسی ارشد معماری,دانلود رساله مرکز هنر با رویکرد معماری اکوتک,مطالعات مرکز هنر,دانلود پایان نامه مرکز هنر با رویکرد معماری اکوتک,پایان نامه کارشناسی ارشد معماری,برنامه فیزیکی مرکز هنر,جداول برنامه فیزیکی مرکز هنر,مطالعات طراحی مرکز هنر,رساله درباره طراحی مرکز هنری,رساله درباره معماری اکوتک,پروپوزال معماری اکوتک,پروپوزال مرکز هنر با رویکرد معماری اکوتک

هویت جنس هر ملت یا فرهنگ را میسازد. هویت چیزی است که با آن به دنیا می آییم و زندگی میکنیم. شاید بتوان گفت سطحی ترین و ظاهری ترین لایه هویت در ضمیر ناخودآگاه و روان ما جای دارد و هنرمند با در نظر گرفتن جامعه و نیازهای امروزی می تواند به جایگاه مناسبی در این بستر با توجه به نیاز بشر امروز و ادغام آن با تکنولوژی روز که با سرعتی چشمگیر در حال افزایش و پیشرفت است ارتباط گیرد. نیاز انسان به تکنولوژی مسئله ای انکار ناپذیر است و استفاده از این تکنولوژی در ساختمان های امروزی و بناها با کاربری های مختلف و حال ادغام تکنولوژی با معماری اکوتک در موضوع با اشتراک می باشد. دستیابی به استاندارد بالا ، کیفیت، امنیت و آرامش از ادهداف معماری اکوتک می باشد. و استفاده از مصالح با قابلیت و ماندگاری بالا را در نظر دارد. بهره گیری از تجربیات گذشتگان در بهبود کیفیت های معماری و راهگشای معماری به طراحی پایدار خواهد بود. و معماری اکوتک دارای مفاهیم عمیق که پیوند دهنده انسان طبیعت و معماری همراه فناوری جدید را در بردارد.
واژه های کلیدی: هنر، معماری، تکنولوژی روز، اکوتک

برای دانلود و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…..

بخشی از پروپوزال و مطالب:

فصل اول کلیات پژوهش

1-1 مقدمه
هنر نشانگر اصالت یک ملت است . هر نسلی باید به شهر خود خلاقیتی بیافزاید و خاطره شهر را در بستر فکری مردم دوباره زنده نماید. آرمان¬گرایی و نگرش نسبت به آینده همیشه بخشی از مشغولیت¬های فکری‌ام را از زمانی که پا به وادی معماری نهادم به خود مشغول کرده‌است. در مقطع کارشناسی¬ارشد، ابتدا با نگرشی کالبدی و سپس با دل¬مشغولی هایی در حیطه جامعه¬شناسی و انسان¬شناسی، عوامل و رویکردهای متنوعی که در پیش رو داشتم، گام برداشتم. تا شاید بتوانم این مجموعه افکار و ایده¬های خرد و کلان را در قالب یک پیشنهاد برای پایان نامه کارشناسی ارشد معماری بگنجانم. پرداختن به یک موضوع همواره با پرسش از آن همراه است. پرسش به عنوان اولین و فطری¬ترین مکانیسم در انسان است. انسان به عنوان موجودی اجتماعی، مجتمعی است که دارای زوایا و امکانات بی¬نهایت است. وقتی با فضا و مکان در ارتباط قرار می گیرد. هر چه که در اطراف اوست، در خود، با خود و از خود می¬سازد و با توجه به ادراکات و ارزش¬های خود معنا و جهت می‌بخشد.
1-2 بیان مسأله
هدف از طراحی مرکز هنر با رویکرد تکنولوژی روز پیش از آنکه در پی خلق پروژه ای موفق در زمینه معماری باشد، سعی در جلب تـوجه ویژه صاحبـنظران اهل فن و سیاست¬گذاران به مـقوله فرهنگ و هنر به طور عام، وایجاد زمینه شکل¬گیری تشکیلاتی منسجم و پاسخگو برای جوانان و نوجوانان این مرز و بوم دارد. با مدنـظر قراردادن این افق از سویی و همچنین پرداختن به موضوع با رویکردی هنری، شاعرانه و بوطیقایی از سوی دیگر، سعی در انتخاب موضوع فراگیری است لذا در خصوص رویکرد اکوتک می¬توان گفت اصل طراحي در اين سبك بر اين اصل استوار است كه ساختمان، جزئي كوچك از طبيعت پـيراموني است و بايد به عنوان بـخشي از اكوسيستم عمل كند و درچرخه حيات قرار گيرد. مـعماري اكوتك، طراحي است مردمي و لذا كيفيت فضاهاي داخلي ساختمان اهميت ويژه¬اي مي¬يابند. بهبود كيفيت معماري در طراحي اكوتك در راستاي نيل به يك هدف صورت مي¬گيرد و آن هم آسايش است. نكته مهمي كه در اين نوع معماري مورد توجه قرار مي¬گيرد، آن است كه تمامي عوامل دخيل در آسايش، مرتبط با هم و به صورت يك سيستم واحد در نـظر گرفته مي¬شود .آنچه زير مجموعه آسايش در مـعناي عام آن قرار مي¬گيرد که عبارتند از آسايش، آرامش، امنيت، ايمني و سلامت .

فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع


1-6 هنر
1-6-1 فلسفه هنر – چیستی هنر
هنر مستقیماً با جریانات روحی و فکری انسان در ارتباط است که آن هم همواره دست¬خوش تغییر و تحول است و اختلاف نظر درباره تعاریف و تعابیر هنر ناشی از تنوع جنبه¬های ذوقی، روحی و فکری افراد است بندتو کروچه فیلسوف ایتالیایی، معتقد است که هنر و زیبایی چیزی نیست که در عالم خارج وجود داشته باشد و بتوان آن را با شرایط و موازین معین و مشخص تعریف کرد به تعبیر دیگر هنر کیفیت ذهن انسان در برابر محسوسات و پدیده است. فرانسیس بیکن معتقد است: هنر، انسان است که بر طبیعت افزوده شده است. امیل زولا نیز در تعبیری دیگر می¬گوید: هنر عبارت است از طبیعت که از خلال مزاج و روحیه شخص دیده می¬شود. هربرت ربه نیز می¬گوید ساده-ترین و معمولی¬ترین تعریف هنر این است که بگوییم هنر کوششی است برای آفرینش صور لذت-بخش.
1-6-2 تعریف هنر درموضوع
هنر در معماری تحت¬الحفظ و اصول ادبیات فارسی به یک تعبیر و بیان می¬باشد. دهخدا در تعریف هنر آورده است: هنر از علل و معرفت و دانش و فضل و فضیلت و کمال کیاست، فراست، زیرکی، یادداشت مؤلف این کلمه در واقع به معنی آن درجه از کمال آدمی است که هشیاری و فراست و فضل و دانش را در بر دارد و نمود آن صاحب هنر را برتر از دیگران می¬نامید . در کتاب فرهنگ معاصر فارسی امروز معنای هنر این چنین برداشت شده است:
1. هنرها، بیان یا نمایش استادانه برداشت¬ها و اثرپذیری¬های شخصی از پدیده¬ها و رویدادهای جهان خارج.
2. کاربرد آگاهانه تخیل خلاقانه به ویژه در پدید آوردن فرآورده دارای ارزش زیبایی شناختی
3. هر یک از هنرهای با مهارت عملی ناشی از تجربه، مشاهده یا مطالعه
1-6-3 کاربرد هنر
هنر کاربردهایی دارد و در زندگی بشر سودمند است. هنرهای امروزین همان کاربردهای را دارند که هنرهای گذشته داشته است. هنر همواره در برآورد این موارد پایدار مانده است:
1. نیازهای شخصی به بیان احوال
2. نیازهای اجتماعی به ارتباط جستن، برپا کردن مراسم نیایش و جشن و نمایش
3. نیازهای زندگانی جسمانی مان به سخت افزارها و ساختارها
1-6-4 هنر و اجتماع
جامعه¬شناسی هنر که به عنوان یک مبحث بین رشته¬ای مطرح می¬باشد، به بررسی ارتباط متقابل بین جامعه و هنر می¬پردازد. درراستای ارتباط متقابل میان هنر و جامعه دو رویکرد اصلی را می¬توان از یکدیگر تمایز کرد. این رویکردها عبارتند از رویکرد بازتابی و رویکرد شکل دهی.
در مورد خود هنرمند، می¬توان دو رویکرد کاملاً متضاد را رو به روی هم قرار داد اولی دیدگاهی است که هنرمند را به عنوان یکی از اعضای جامعه با وظیفه¬ی خدمت به جامعه در نظر آوریم که باید هنر خود را در راستای تعهدات اخلاقی و اجتماعی قرار دهد. این دیدگاه را می¬توان در طرفداران سن سیمون (جامعه شناس) که در مکتب کلاسی و رومانتیک فعالیت می¬کردند مشاهده نمود. آن¬ها می¬گفتند هنرمند باید در راستای ترقی و پیشرفت جامعه فعالیت نماید. نمونه¬ی بارز دیگر برای این رویکرد را می¬توان در رئالیسم سوسیالیستی مشاهده نمود که به مدت 60 سال هنر رسمی شوروی بود به موجب آن هنر و هنرمند می¬بایست در خدمت اهداف جامعه¬ی کمونیستی و سوسیالیستی در می¬آمدند.
در دیدگاه دیگر هنر و هنرمند در قبال جامعه هیچ گونه وظیفه و تعهدی ندارند و هنر می¬تواند هیچ موضوع اجتماعی را در بر نگیرد و حتی غیرمفید باشد. بارزترین مثال در زمینه این دیدگاه رویکرد هنر برای هنر می¬باشد که در فرانسه مطرح شد و در مکتب پارناس تجلی یافت مطابق با این دیدگاه هنر از قید و بند جاعه آزاد است و هنر به هیچ وجه وسیله نیست بلکه هدف است. هنر در ذات خود زیباست و این زیبایی برای آن کافی است.
این دو دیدگاه کلی را می¬توان در مقابل هم و به عنوان دو سویۀ متضاد نگرش به رابطه¬ی هنرمند و جامعه عنوان نمود، اما آنچه در اینجا اتخاذ می¬گردد یک رویکرد بینابینی می¬باشد، زیرا ملزم کردن هنرمند به خدمت به جامعه و حرکت در چهارچوبی عین اصولاً با ماهیت هنر مغایرت دارد، هنرمند خدمتکار جامعه نیست و وظیفه ندارد آنچه جامعه پذیرفته و مقدس می¬دارد تبلیغ کند او می¬تواند چنین رسالتی برای شخص خود قائل شود اما کسی قادر به تعمیم آن به تمامی هنرمدان نیست و فقط به طول کلی می¬توان گفت که هنرمند از شرایط اجتماعی زمان خود و ساختارهای اجتماعی اثر می¬پذیرد و به امر هنر می¬پردازد، هنری که می¬تواند علیه جریان حاکم در جامعه حرکت کند.
1-6-5 هنر همچون بخشی از فرهنگ
هنر و فرهنگ تا آنجا که به مخاطبان عموی مربوط می¬شود، تقریباً مترادف یکدیگرند. لیکن انسان شناسان، فرهنگ را با دیدی بسیار وسیع¬تر از هنر می¬نگرند. از این رو آنها فرهنگ را کلیتی می-انگارند که معانی نمادین یا ساختارهای اندیشه را در بر می¬گیرد، و به نوبه خود شکل دهنده¬ی عقاید و شیوه¬های تفکرند که از آن جمله باورهای دینی ارزش¬های اخلاقی نظام¬های نمادین شامل زبان زیباشناسی و هنرهای قابل ذکرند از آنجا که همه این جنبه¬های فرهنگ، هر آنجا که جوامع انسانی وجود داشته باشند به طرق مختلف به چشم می¬آیند، آنها را «کلی¬های فرهنگی» می¬دانند. حضور کلی و جهان شمول هنر نظرگیرتر از آن است که بتوانیم هنر را نوعی کالای تجملی بدانیم که در جامعه¬ی مدرن تکوین یافته است؛ چنین برداشتی از هنر، به منزله¬ی آن است که غذا پختن را با «طبق غذای ویژه مشکل پسندان» یکی بدانیم.
تنوع فرم¬ها و تیپ¬ها، زمینه¬ی لازم را برای پدیدار شدن تمایزهای هر چه دقیق¬تر و شفاف¬تر در میان هنر¬ها فراهم می¬آورند از آن جمله تمایزهای بین هنرها و صنایع دستی هنر زیبا و هنر عامه پسند و شماری از گونه¬ها [یا ژانرها]ی مختلف هنر. در برخی شرایط تمایز¬ها به قصد آنکه معیار و محکی به رأی ارزش گذاری باشند، ایجاد می¬شوند. ولی با وجود این تمایزها هنرها کاری به آن مرزبندی¬های مفهومی بر ساخته تحلیل¬گران و هنرمندان ندارند.
1-6-6 جامعه ¬های هنری
جامعه¬های هنری آثار هنری را تولید می¬کنند و به آن¬ها ارزش زیباشناختی می¬دهند جامعه¬شناسی هنر همان گونه که گفته شد، خود داوری های زیباشناختی نمی¬پردازد؛ بلکه با داوری¬های زیباشناختی همچون نمودهای ویژه فعالیت جمعی برخورد می¬کند از این دیدگاه تعامل همه¬ی طرف¬های دخیل احساس مشترکی را نسبت به ارزش تولد مشترکشان ایجاد می¬کند. درک متقابل آن¬ها از قراردادهای مشترکشان و حمایتی که به طور متقابل از یکدیگر به عمل می¬آورند آن¬ها را متقاعد می¬کنند که هر آنچه انجام می¬دهند به انجام دادنش می¬ارزد اگر آن¬ها با عنایت به تعریف «هنر» عمل کنند، تعاملشان این باور را در آن¬ها به وجود می¬آورد که آن چه تولید می¬کنند آثار ارزشمند هنری¬اند.
1-6-7 هنر و هنرمند
اثر هنری به شکلی راز آمیزی از هنرمند زاده می¬شود از او حیات و هستی می¬گیرد، حیاتش اتفاقی و نامعقول نیست بلکه دارای نیرویی هدفمند و معین و همسان از نظر زندگی مادی و معنوی است این اثر زندگی می¬کند و توان خلق فضای معنوی و از این دیدگاه درونی است که می¬توان درباره خوبی یا بدی اثر هنری قضاوت کند اگر «فرم» آن بد است به آن معناست که فرم در فراخوانی ارزش¬های همتای خود در روح ناتوان بوده است. هنرمند باید حرفی برای گفتن داشته باشد، زیرا هدف وی تسلط بر فرم نیست، بلکه تطبیق فرم با معنای درونی آن است. هنرمند برای یک زندگی شاد زاده نشده است. او نباید بی¬هدف زندگی کند: او کاری سخت در پیش رو دارد، کاری که رنج آن بیش از تحمل اوست. او باید درک کند که رفتار احساس و اندیشه¬اش خام، لیکن مصالحی قابل اعتماد که هنرش از آن¬ها جان می¬گیرد و این که او در هنر آزاد است ولی در زندگی نه هنرمند برخلاف دیگران مسئولیت سه گانه¬ای بر عهده دارد:
1- او باید تاوان استعدادی را که دارد بپردازد
2- رفتار، احساسات و افکار وی مانند هر نسان دیگری فضایی را خلق می¬کنند که پالوده یا سمی است.
3- این افکار و رفتار مصالح خلاقیت او هستند و خود بر فضای معنوی اثر می¬گذارد.
هنرمند و جامعه
تحولات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی قرن نوزدهم که در پی انقلاب فرانسه و پیدایش صنعت جدید پدید آمد به طرح تازه¬ای از رابطه هنرمند با جامعه¬اش و تکالیف احتمالاً متضاد او نسبت به صناعتش و نسبت به همنوعانش انجامید.
1-7 انواع هنر
برای طبقه¬بندی هنر شیوه¬های گوناگونی وجود دارد: اهداف، مقاصد و نیات و تأثیرات آن¬ها که در این بین معمولی¬ترین و بنیادی¬ترین شیوه طبقه¬بندی هنرها توسط رسانه¬های آن¬هاست.
1-7-1 هنرهای دیداری
این هنرها شامل هنرهای دیداری دو بعدی نظیر طراحی و نقاشی و هنرهای دیداری سه بعدی مثل پیکر تراشی و معاری است. بعضی از آن¬ها را می¬توان هنرهای دیداری – بساوایی نامید. برای مثال بناها هم لمسی و هم دیداری است و تندیس¬ها را می¬توان هم از راه لمس و هم از طریق دید ملاحظه کرد و حتی نقاشی هم گاهی به قدری سه بعدی به نظر می¬آید که می¬توان آن را لمس کرد. به هر حال همه این هنرها در درجه اول البته نه به صورت انحصاری، با حس بینایی سر و کار دارد اثر هنری در رسانه دیداری یک ابژه برشمرده می¬شود.
1-7-2 هنرهای شنیداری
این هنرها شامل موسیقی در اشکال گوناگون آن است ولی نه آواز، اپرا و آن هنرهایی که موسیقی را با ادبیات تلفیق و ترکیب می¬سازد اگر رسانه هنرهای دیداری، دید و چشم باشد، رسانه هنرهای شنیداری هم صدا و آهنگ است. در هنرهای شنیداری برخلاف هنرهای دیداری ابژه فیزکی وجود ندارد.

و….

 

 

 

فهرست مطالب:

فصل اول کلیات پژوهش 17
1-1 مقدمه 18
1-2 بیان مسأله 18
1-2-1 معرفی دقیق مسأله 19
1-3 اهداف تحقیق 20
1-4 فرضیه های تحقیق 21
فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع 22
1-6 هنر 23
1-6-1 فلسفه هنر – چیستی هنر 23
1-6-2 تعریف هنر درموضوع 23
1-6-3 کاربرد هنر 24
1-6-4 هنر و اجتماع 24
1-6-5 هنر همچون بخشی از فرهنگ 25
1-6-6 جامعه های هنری 26
1-6-7 هنر و هنرمند 27
1-7 انواع هنر 28
1-7-1 هنرهای دیداری 28
1-7-2 هنرهای شنیداری 28
1-7-3 هنرهای گفتاری 28
1-8 انواع مراکز ارائه آثار هنری 29
1-8-1 گالری های تجارتی 29
1-9 هنرهای زیبا 30
1-9-1 موسیقی 31
1-9-2 هنرهای دستی 31
1-9-3 هنرهای ترسیمی 33
1-9-4 ادبیات شامل شعر، داستان ، نمایشنامه و فیلمنامه 34
1-9-5 معماری 34
1-9-6 حرکات موزون 35
1-9-7 هنرهای نمایشی 36
1-10 نمونه های موردی 39
1-10-1 تكيه دولت ( اولين امفي تئاتر ايران ) 39
1-10-2 تئاتر شهر تهران 41
1-10-3 مجتمع فرهنگی فرشچیان 44
1-10-4 مرکز ملی هنر و فرهنگ ژرژپمپیدو 45
1-10-5 روند طراحی و مسائل فنی مرکز فرهنگی و هنری ژرژ پمپیدو 51
1-10-6 آکادمی هنرهای زیبا(چین) 56
1-11 ضوابط، معيارها و استانداردهای طراحی موزه 59
1-11-1 تجهیزات و وسایل پایه 59
1-11-2 بخش اداری 60
1-11-3 بخش فروش 60
1-11-4 آئودیوتریوم 62
1-11-5 کتابخانه 63
1-11-6 اداری 64
1-11-7 پژوهشی 64
1-11-8 آموزشی 64
1-11-9 انبار 65
1-11-10 پارکینگ 65
1-11-11 تاسیسات 66
1-11-12 نکاتی در باب معماری موزه 66
1-12 عرصه بندی کل مجموعه 68
1-12-1 عرصه معرفی 69
1-12-2 عرصه اداری 71
1-12-3 عرصه پژوهشی 71
1-12-4 عرصه آموزشی 72
1-12-5 عرصه خدمات رفاهی و عمومی 72
1-12-6 عرصه خدمات پشتیبانی 73
1-12-7 آئین نامه مربوط به گذربندی 77
1-13 بحث معماری اکوتک 79
فصل سوم روش تحقيق 85
1-1 روش كار 86
1-1-1 نوع روش تحقيق 86
1-1-2 روش گرد آوري اطلاعات 86
1-1-3 ابزار گردآوري اطلاعات 87
1-1-4 روش تجزيه وتحليل اطلاعات 87
فصل چهارم تجزيه و تحليل داده‌ها 88
1-2 موقعیت جغرافیایی 89
1-2-1 اقلیم و توپوگرافی 89
1-3 باد غالب 90
1-3-1 جهت گیری بنا 90
1-4 معرفی سایت پروژه 90
1-5 دسترسی های سایت 91
فصل پنجم بحث و نتيجه‌گيري 95
1-6 نتیجه گیری از بحث هنر 96
1-7 ایده و مبانی نظری طرح 96
1-8 رویکرد معماری اکوتک در طرح معماری 100
1-9 تکنولوژی های اکو تک استفاده شده در طراحی مجموعه مرکز هنر 102
1-9-1 سایه اندازهای هوشمند 102
1-9-2 تاسیسات 104
1-9-3 بام سبز 105
1-9-4 پله های معلق 106
1-9-5 باطری خورشیدی و تهویه مطبوع طبیعی 108
1-9-6 سازه های نمایان (اکسپوز) 109
1-9-7 طراحی سقف فضاکار منحصر به فرد آتریوم 109
1-9-8 مبلمان طراحی شده برای مجموعه مرکز هنر 110
1-9-9 طرح بنا به مثابه یک نقطه شاخص شهری 111
1-10 سایت پلان مجموعه 113
1-11 جدول برنامه فیزیکی طرح پیشنهادی 114
1-12 نقشه ها و مدارک فنی طرح 117
فصل ششم فهرست منابع 125

فهرست تصاویر
تصویر شماره 1- موسیقی 31
تصویر شماره 2- شیشه گری 32
تصویر شماره 3 – مجسمه سازی 32
تصویر شماره 4- نقاشی 33
تصویر شماره 5 – نمایی از معماری 35
تصویر شماره 6 – حرکات موزون 36
تصویر شماره 7 – سیرک در روم باستان 38
تصویر شماره 8 – تکیه دولت ( اولین آمفی تئاتر ایران ) 39
تصویر شماره 9 – طرحی از تکیه دولت 40
تصویر شماره 10 – طرحی دیگر از تکیه دولت 41
تصویر شماره 11 – تئاتر شهر تهران – طراح و معمار : امير علي سردار افخمي 42
تصویر شماره 12 – تئاتر شهر تهران 43
تصویر شماره 13- مجتمع فرهنگی فرشچیان – معمار : فرهاد احمدی 44
تصویر شماره 14- مرکز ملی هنر و فرهنگ ژرژ پمپیدو در پاریس 46
تصویر شماره 15- آکادمی هنرهای زیبا ( چین ) 57
تصویر شماره 16- آکادمی هنرهای زیبا چین 58
تصویر شماره 17- نمای داخل آکادمی هنرهای زیبا چین 58
تصویر شماره 18- پلان آکادمی هنرهای زیبا ( چین ) 58
تصویر شماره 19- نمای داخل آکادمی هنرهای زیبا چین 59
تصویر شماره 20 گنید رایشتاگ 80
تصویر شماره 21 گنبد رایشتاگ از شمای زیر گنبد 82
تصویر شماره 22 دیاگرام میزان بارندگی سالیانه در تهران 89
تصویر شماره 23 دیاگرام جهت و شدت وزش باد سالانه در تهران 90
تصویر شماره 24 سایت مورد نظر و ابعاد آن 91
تصویر شماره 25 تصویر دسترسی ها به سایت 92
تصویر شماره 26 تصویر دسترسی ها به سایت 92
تصویر شماره 27 تصاویر وضع موجود سایت 92
تصویر شماره 28 وضعیت پوشش گیاهی و مستحدثات سایت 93
تصویر شماره 29 کاربری های موجود اطراف سایت 94
تصویر شماره 30 خطوط اصلی حجم با توجه به خطوط اصلی سایت مجموعه 98
تصویر شماره 31 کارکرد شهری و محلی برای تجمع مردم و رهگذران 98
تصویر شماره 32 خطوط اصلی حجم به صورت پویا و مانند یه رشته نخ باز شده در بستر طرح 98
تصویر شماره 33 خطوط اصلی حجم به صورت پویا و مانند یه رشته نخ باز شده در بستر طرح 99
تصویر شماره 34 ایجاد فضایی نیمه باز به عنوان آتریوم یا حیاط مرکزی برای ورود نور مستقیم به فضاهای جانبی 99
تصویر شماره 35 تصاویر مربوط به سایه انداز های نمای اصلی 99
تصویر شماره 36 جزئیات سایه اندازه 102
تصویر شماره 37 نمونه مشابه سایه انداز در مجموعه فرهنگی و هنری سری هیلیز استرالیا 103
تصویر شماره 38 نمونه مشابه سایه انداز در مجموعه فرهنگی و هنری سری هیلیز استرالیا 103
تصویر شماره 39 لوله های تاسیساتی که بخشی از طراحی داخلی به حساب آمده اند 104
تصویر شماره 40 دیاگرام عملکرد و جزئیات بام سبز 105
تصویر شماره 41 جزئیات بام سبز 106
تصویر شماره 42 پله های معلق جهت گالری های موقت 107
تصویر شماره 43 دیاگرام عملکرد باطری خورشیدی و تهویه مطبوع طبیعی 108
تصویر شماره 44 سازه های نمایان در ساختمان (اکسپوز) در طراحی داخلی 109
تصویر شماره 45 طرح سازه فضاکار سقف 109
تصویر شماره 46 مبلمان بخش اداری مجموعه 111
تصویر شماره 47 مبلمان بخش اداری مجموعه 111
تصویر شماره 48 طرح مجموعه به مثابه یک نقطه شاخص شهری 112
تصویر شماره 49 طرح مجموعه به مثابه یک نقطه شاخص شهری 112
تصویر شماره 50 نمای شمالی 122
تصویر شماره 51 نمای شمالی 122
تصویر شماره 52 نمای شرقی 122
تصویر شماره 53 نمای غربی 122
تصویر شماره 54 تصاویر سه بعدی از طرح (رندر) 123
تصویر شماره 55 تصاویر سه بعدی از طرح (رندر) 124
فهرست جداول
جدول شماره 9جدول برنامه فیزیکی 114
جدول شماره 10جدول زیربنا و سطح اشغال 116
علاوه بر منابع کلی، منابع پاورقی هم قرار گرفته است.

پروپوزال ، نمونه های موردی ، جداول برنامه فیزیکی و ظوابط و… کامل و جامع می باشند.

تصاویر مدارک و نقشه ها در انتهای رساله قرار گرفته است و می توان به عنوان ایده برای طراحی استفاده کرد.

 

 

تصاویر رساله:

دانلود رساله مرکز هنر با رویکرد معماری اکوتک,مطالعات مرکز هنر,دانلود پایان نامه مرکز هنر با رویکرد معماری اکوتک,پایان نامه کارشناسی ارشد معماری,برنامه فیزیکی مرکز هنر,جداول برنامه فیزیکی مرکز هنر,مطالعات طراحی مرکز هنر,رساله درباره طراحی مرکز هنری,رساله درباره معماری اکوتک,پروپوزال معماری اکوتک,پروپوزال مرکز هنر با رویکرد معماری اکوتکپایان نامه کارشناسی ارشد معماری,برنامه فیزیکی مرکز هنر,جداول برنامه فیزیکی مرکز هنر,مطالعات طراحی مرکز هنر,رساله درباره طراحی مرکز هنری,رساله درباره معماری اکوتک,پروپوزال معماری اکوتک,پروپوزال مرکز هنر با رویکرد معماری اکوتک

 

خرید آنلاین:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل

فرمت رساله: word
حجم فایل ها: 16 مگابایت

 

  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : 09037758555 – ۱۰ صبح تا ۴ عصر
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.