شناسایی کلی
این خانه صد ساله متعلق به یکی از تجار بزرگ شهر قزوین ، به نام ” حاج علی اصغر اسدی” است . خانه اسدی از دو حیاط مجزا با تناسبات مستطیل و نگینی تشکیل شده و ۵۰۲ متر مربع عرصه و۶۵۰ متر مربع اعیانی دارد . هشتی ورودی آن مزین به رسمی بندی است وهر دو حیاط ملزمات خانه را به صورت کامل در خود گرد آورده است . فضاهای خانه دارای تناسبات معماری خانه های سنگی قزوین است . از تزیینات بنا می توان به سردر ورودی ، گچبری در نمای داخلی و گچبری رنگی دور قاب آیینه اتاق ها ، اورسی های چوبی، رسمی بندی و آجرکاری های تزیینی در نما اشاره کرد. این خانه در خیابان مولوی محله دیمج قرار دارد.

پروژه مرمت,دانلود پروژه مرمت خانه اسدی قزوین,مرمت خانه اسدی,مرمت خانه اسدی قزوین,پروژه مرمت ابنیه خانه اسدی قزوین,نقشه های خانه اسدی قزوین,پلان های خانه اسدی قزوین,دانلود پروژه مرمت ابنیه,تحلیل خانه اسدی قزوین,تصویر خانه اسدی قزوین,شهر قزوین,بناهای تاریخی استان قزوین,بناهای تاریخی قزوین,خانه های قدیمی قزوین

وضع موجود بنا
سردر ورودی خانه اسدی دارای نمای آجری و تزئینات آجرکاری است که آنرا از خانه های مجاور متمایز می سازد. قوس های هلالی در میان نیم ستون های مدور- طرح مرسوم سردر خانه های قاجار- پیش از هر چیز یادآور این نکته است که با بنایی متعلق به عصر قاجار روبرو هستیم.سه ردیف قوس هلالی در بالا و پائین نما دیده می شود که ورودی اصلی در میان قوس مرکزی واقع است و در دو سوی ورودی پیر نشین ها قرار دارند. در قاب های قوسی شکل ردیف بالای نما ، کتبه ای آجری با نوشتار :”بسم ا…الرحمن الرحیم” در میانه ی به چشم میخورد و در میانه ی دو قاب مجاور آن قاب های دایره ای شکل مرسوم قاجار(پنجره های کور) قرار گرفته است.

برای دانلود به ادامه مطلب بروید…

فصل ۱-شناسایی کلی

۱-۱-استان قزوین:
استان قزوین با مساحتی معادل ۱۵۶۲۷ کیلومتر مربع در حوزه مرکزی ایران قرار دارد. این استان از سمت شمال به استانهای مازندران و گیلان ، از سمت غرب به استان های زنجان و همدان ، از سمت شرق به استان تهران محدود می باشد.
قلمرو استان قزوین متشکل از ۳فضای متمایز کوهستانی-کوهپایه ای و دشتی است. فضاهای کوهستانی به صورت کمربند ناپیوسته ای عموما دارای روندی شرقی-غربی است و نواحی شمالی ، غربی و جنوبی قزوین را دربرگرفته اند. ارتفاعات غربی با راستایی شمال غربی-جنوب شرقی از طارم سفلی و تا غرب شهرستان های تاکستان و بویین زهرا را در برگرفته اند و به تدریج از ارتفاع کوه های مزبور در تاکستان کاسته شده و منجر به گسیختگی و چون دیواره ای دشت قزوین را از استانهای همدان و مرکزی جدا می سازند. فضاهای کوهستانی استان قزوین که حدود نیمی از استان است،سر منشا رودخانه های مهم و پر آبی هستند که اراضی دشتی را مشروب میکنند. آب و هوای استان قزوین متاثر از عوامل طبیعی و ویژگی های توپوگرافی متفاوت و متنوع است.

۱-۱-۱-ویژگیهای عمده ی کالبدی

استان قزوین قلمرویی عمدتا کوهستانی است و حدود نیمی از وسعت این گستره را فضاهای ناهموار تشکیل می هد و فضاهای هموار مشتمل بر دشت قزوین_تاکستان و بویین زهرا است.از این رو در فضاهای کوهستانی و کوهپایه ای سکونتگاه ها عموما در پای ارتفاعات و یا دره ها استقرار یافته اند.این مراکز زیستی اغلب پراکنده و کم جمعیت می باشند و به دلیل عرصه های مرتعی ییلاقی مناسب ، دامداری به اشکال سنتی و رمه گردانی رونق دارد. همچنین به پشتوانه قابلیت های محیطی ، باغداری در زمره مهمترین فعالیت ها محسوب می شود. وجود باغ های انار ، زیتون و همچنین عرصه های بالنسبه قابل توجه جنگلی به این گستره چهره خاصی بخشیده است.
۱-۱-۱-ویژگیهای عمده ی کالبدی

استان قزوین قلمرویی عمدتا کوهستانی است و حدود نیمی از وسعت این گستره را فضاهای ناهموار تشکیل می هد و فضاهای هموار مشتمل بر دشت قزوین_تاکستان و بویین زهرا است.از این رو در فضاهای کوهستانی و کوهپایه ای سکونتگاه ها عموما در پای ارتفاعات و یا دره ها استقرار یافته اند.این مراکز زیستی اغلب پراکنده و کم جمعیت می باشند و به دلیل عرصه های مرتعی ییلاقی مناسب ، دامداری به اشکال سنتی و رمه گردانی رونق دارد. همچنین به پشتوانه قابلیت های محیطی ، باغداری در زمره مهمترین فعالیت ها محسوب می شود. وجود باغ های انار ، زیتون و همچنین عرصه های بالنسبه قابل توجه جنگلی به این گستره چهره خاصی بخشیده است.

۱-۱-۲-آب و هوا
استان قزوین تحت تاثیر توده های آب و هوایی متنوع مهاجر تابستانه و زمستانه قرار دارد و عمده بارندگی های منطقه ناشی از هوای مرطوبی است که همراه با جریان کم فشار مهاجر از غرب کشور از طریق سوریه و ترکیه وارد منطقه می شود.
اقلیم و ویژگی های مطلوب آب و هوایی از جمله دمای آسایش و میزان بارندگی ها و نوع آن از مزیت های عمده آن به شمار میرود.
۱-۱-۲-۱-جریان وزش بادها
جهت وزش بادهای غالب در شهرستان قزوین در دی ماه شرقی و سرعت آن ۶/۲ متر بر ثانیه است که در ماه های بهمن و اسفند جهت آن به جنوب شرقی چرخش یافته و سرعت آن در بهمن ماه به ۹/۲ و در اسفند ماه به ۶/۴ متر بر ثانیه میرسد که بیانگر افزایش سرعت باد غالب از اول زمستان تا آخر آن است.با فرا رسیدن بهار در ماه فروردین جهت باد غالب همانند بهمن و اسفند جنوب شرقی است و سرعت آن در این ماه به ۲/۴ متر بر ثانیه می رسد. در دو ماه دیگر فصل بهار باد غالب غربی است و سرعت آن در اردیبهشت و خرداد به ترتیب برابر ۹/۳ و ۸/۳ متر بر ثانیه است که کاهش بسیار آرام سرعت باد غالب را از ائل بهار تا آخر این فصل نشان میدهد.در شش ماه دیگر سال یعنی فصل تابستان و پائیز جهت باد غالب در قزوین جنوب شرقی است و سرعت آن در تیر و مرداد و شهریور به ترتیب برابر ۴/۴ و ۲/۴ و ۹/۳ متر بر ثانیه است.سرعت باد غالب در قزوین۴ متر بر ثانیه است.

۱-۱-۲-۲-نقش ارتفاعات در اقلیم استان

در ناحیه الموت، رودبار، کوهپایه اقبال و پشگلدره ، بخشی از رشته کوه البرز از طرف استان گیلان به داخل استان قزوین کشیده شده و قله های سیالان و الموت از کوهستان های بخش غربی البرز که از شرایط اقلیمی سرد زمستانه برخوردارند.بر اقلیم استان، بویژه در بخش های شمالی آن به صورتی شاخص تاثیر میگذارند.ارتفاعات طالقان،سیالان،الموت وتخت سلیمان در غرب الموت به قله دلفج متصل اند که همراه با ارتفاعات زیاران،خزران و سبزپوش که در جنوب رودخانه و منطقه شاهرود واقعند و نیز ارتفاعات چرگر در ناحیه دشت قزوین و ارتفاعات جنوبی استان که به رامند مشهورند جملگی شرایط اقلیمی مناطق کوهستانی را بر چهره استان منقش می سازند و استان قزوین را در شمار یکی از استان های سردسیر کشور قرار میدهند.در واقع استان قزوین با استقرار در ارتفاع بیش از ۱۵۰۰ متر از سطح دریا و با مجاورت به کوهستان های متعدد در بخش شمالی ،به صورتی گسترده تحت تاثیر عامل ارتفاع قرار گرفته است و این فاکتور طبیعی مهمترین عامل شکل گیری اقلیم های استان قزوین محسوب میگردد

۱-۱-۳-رابطه اقلیم و معماری

تاثیر اقلیم قزوین و بر معماری آنرا را میتوان از دو جهت بررسی کرد.یکی از لحاظ تاثیر اقلیم بر بافت منطقه و دیگری تاثیر آن بر معماری خود خانه ، فضاها و بخشهای تشکیل دهنده ی آن و محل قرار گیری آنها.
خانه های مناطق سردسیر و گرمسیر برخلاف خانه های مناطق مرطوب، به یکدیگر چسبیده ه اند و فقط از یک طرف به کوچه و گذر اصلی راه دارند مانند خانه های شیراز ، کاشان، کردستان،تهران و قزوین.این خانه ها برای جلوگیری از مبادله سریع گرما و سرما به داخل آنها ، ضرورتا باید به هم چسبیده باشند زیرا دیوارهای حائل مانع ورود سرما و گرما خواهند شد. به این نوع بافت”بافت پیوسته” میگویند.
آز آنجا که شهر قزوین دارای زمستانهای سرد است، پس وجود فضاهایی خاص این اقلیم در معماری خانه های آن الزامیست. اتاق هایی مانند زمستان نشین و کرسی خانه از جمله این فضاها هستند.زمستان نشین اتاقی است که باید در ضلعی قرار گیرد که ارسی های آن برای جذب نور آفتاب در زمستان رو به جنوب قرار گیرند.کرسی خانه نیز اتاقیست فاقد درب و پنجره و متصل به اتاق زمستانی که اختصاص به جای کرسی دارد. همچنین وجود فضاهایی مانند شومینه خاص معماری مناطق سردسیر می باشد.
در عین حال حوضخانه ها در زیرزمین منازل فضایی مطلوب و خنک جهت گریز اهالی خانه از گرمای تابستانی ایجاد میکند.

۱-۲-تاریخ
۱-۲-۱-نام قزوین
جغرافی نویسان و شهرنامه نگاران برای نامگذاری شهر قزوین ، به نکات فراوارن و متفاوتی اشاره کرده اند ، اما به نظر میرسد وجه تسمیه ای که استاد دکتر دبیرسیاقی از علامه علی اکبر دهخدا نقل میکنند علمی تر و به حقیقت نزدیک تر باشد: قزوین مرکب از “کزو” به معنای پسته کوهی و “ین نسبت” است ،یعنی سرزمین پسته.با این حال قزوین در دوره های تاریخی مختلف با نامهای مختلفی شناخته میشده است:
قزوین را در نوشته های قدیم اروپاییان شهر باستانی “آرساس” یا “آرساسیا” و در تاریخ یونان شهر قدیم “راژیا” نامیده اند. قرار گرفتن آن بر سر راه جاده ابریشم سرنوشت قزوین را با فراز و فرودهای بسیار روبرو ساخته است.منطقه کاسپین که از روزگاران پیشین سرزمینی آباد و پرجمعیت بود ، در زمان ساسانی رونقی دوباره یافت و با بنای شهرستان شاپوری- که آنرا شادپور می خواندند- چهره ای متفاوت پیدا کرد.
روند شهر سازی و گسترش مناطق مسکونی در قزوین ، پس از ورود اسلام به این سرزمین در سال ۲۴ ه.ق شتابی دو چندان گرفت و در مدتی کوتاه به عنوان “باب الجنه” یا “دروازه بهشت” نامیده شد.
برخی از مورخین اعتقاد دارند نام قزوین از واژه کشوین به معنی مرزداری آمده است که پس از تغییر, به قزوین بدل شده، برخی از مستشرقین نیز اعتقاد دارند واژه قزوین از نام طوایفی به نام کاسپین، گروه ساکن در غرب دریای خزر گرفته شده است..

 

تصویر فهرست مطالب و چند مورد از صفحات پروژه:

پروژه مرمت,دانلود پروژه مرمت خانه اسدی قزوین,مرمت خانه اسدی,مرمت خانه اسدی قزوین,پروژه مرمت ابنیه خانه اسدی قزوین,نقشه های خانه اسدی قزوین,پلان های خانه اسدی قزوین,دانلود پروژه مرمت ابنیه,تحلیل خانه اسدی قزوین,تصویر خانه اسدی قزوین,شهر قزوین,بناهای تاریخی استان قزوین,بناهای تاریخی قزوین,خانه های قدیمی قزوین

پروژه مرمت,دانلود پروژه مرمت خانه اسدی قزوین,مرمت خانه اسدی,مرمت خانه اسدی قزوین,پروژه مرمت ابنیه خانه اسدی قزوین,نقشه های خانه اسدی قزوین,پلان های خانه اسدی قزوین,دانلود پروژه مرمت ابنیه,تحلیل خانه اسدی قزوین,تصویر خانه اسدی قزوین,شهر قزوین,بناهای تاریخی استان قزوین,بناهای تاریخی قزوین,خانه های قدیمی قزوین

پروژه مرمت,دانلود پروژه مرمت خانه اسدی قزوین,مرمت خانه اسدی,مرمت خانه اسدی قزوین,پروژه مرمت ابنیه خانه اسدی قزوین,نقشه های خانه اسدی قزوین,پلان های خانه اسدی قزوین,دانلود پروژه مرمت ابنیه,تحلیل خانه اسدی قزوین,تصویر خانه اسدی قزوین,شهر قزوین,بناهای تاریخی استان قزوین,بناهای تاریخی قزوین,خانه های قدیمی قزوین

پروژه مرمت,دانلود پروژه مرمت خانه اسدی قزوین,مرمت خانه اسدی,مرمت خانه اسدی قزوین,پروژه مرمت ابنیه خانه اسدی قزوین,نقشه های خانه اسدی قزوین,پلان های خانه اسدی قزوین,دانلود پروژه مرمت ابنیه,تحلیل خانه اسدی قزوین,تصویر خانه اسدی قزوین,شهر قزوین,بناهای تاریخی استان قزوین,بناهای تاریخی قزوین,خانه های قدیمی قزوین

پروژه مرمت,دانلود پروژه مرمت خانه اسدی قزوین,مرمت خانه اسدی,مرمت خانه اسدی قزوین,پروژه مرمت ابنیه خانه اسدی قزوین,نقشه های خانه اسدی قزوین,پلان های خانه اسدی قزوین,دانلود پروژه مرمت ابنیه,تحلیل خانه اسدی قزوین,تصویر خانه اسدی قزوین,شهر قزوین,بناهای تاریخی استان قزوین,بناهای تاریخی قزوین,خانه های قدیمی قزوین

پروژه مرمت,دانلود پروژه مرمت خانه اسدی قزوین,مرمت خانه اسدی,مرمت خانه اسدی قزوین,پروژه مرمت ابنیه خانه اسدی قزوین,نقشه های خانه اسدی قزوین,پلان های خانه اسدی قزوین,دانلود پروژه مرمت ابنیه,تحلیل خانه اسدی قزوین,تصویر خانه اسدی قزوین,شهر قزوین,بناهای تاریخی استان قزوین,بناهای تاریخی قزوین,خانه های قدیمی قزوین

پروژه مرمت,دانلود پروژه مرمت خانه اسدی قزوین,مرمت خانه اسدی,مرمت خانه اسدی قزوین,پروژه مرمت ابنیه خانه اسدی قزوین,نقشه های خانه اسدی قزوین,پلان های خانه اسدی قزوین,دانلود پروژه مرمت ابنیه,تحلیل خانه اسدی قزوین,تصویر خانه اسدی قزوین,شهر قزوین,بناهای تاریخی استان قزوین,بناهای تاریخی قزوین,خانه های قدیمی قزوین

برای مشاهده کامل پروژه از پائین اقدام به خرید نمائید. { پروژه مرمت خانه اسدی قزوین کامل بوده و شامل متن گزارش مرمت ، تصویر فضاهای داخلی ونقشه های پلان ، نما ، برش و سایت پلان می باشد. }

نام فایل : مرمت و حفاظت بناهای تاریخی – پروژه مرمت خانه اسدی قزوین ۶۷ اسلاید – { متن ، تصویر و نقشه ها }

 

 

خرید آنلاین:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما نیز آنی ارسال خواهد شد. آموزش خرید و دریافت فایل

فرمت فایل:  PPT – پاورپوینت

حجم : ۱۰ مگابایت

 

دو نمونه از بناهای تاریخی قزوین. { چهل ستون و خانه اسدی }:

پروژه مرمت,دانلود پروژه مرمت خانه اسدی قزوین,مرمت خانه اسدی,مرمت خانه اسدی قزوین,پروژه مرمت ابنیه خانه اسدی قزوین,نقشه های خانه اسدی قزوین,پلان های خانه اسدی قزوین,دانلود پروژه مرمت ابنیه,تحلیل خانه اسدی قزوین,تصویر خانه اسدی قزوین,شهر قزوین,بناهای تاریخی استان قزوین,بناهای تاریخی قزوین,خانه های قدیمی قزوین پروژه مرمت,دانلود پروژه مرمت خانه اسدی قزوین,مرمت خانه اسدی,مرمت خانه اسدی قزوین,پروژه مرمت ابنیه خانه اسدی قزوین,نقشه های خانه اسدی قزوین,پلان های خانه اسدی قزوین,دانلود پروژه مرمت ابنیه,تحلیل خانه اسدی قزوین,تصویر خانه اسدی قزوین,شهر قزوین,بناهای تاریخی استان قزوین,بناهای تاریخی قزوین,خانه های قدیمی قزوین

پروژه مرمت,دانلود پروژه مرمت خانه اسدی قزوین,مرمت خانه اسدی,مرمت خانه اسدی قزوین,پروژه مرمت ابنیه خانه اسدی قزوین,نقشه های خانه اسدی قزوین,پلان های خانه اسدی قزوین,دانلود پروژه مرمت ابنیه,تحلیل خانه اسدی قزوین,تصویر خانه اسدی قزوین,شهر قزوین,بناهای تاریخی استان قزوین,بناهای تاریخی قزوین,خانه های قدیمی قزوینپروژه مرمت,دانلود پروژه مرمت خانه اسدی قزوین,مرمت خانه اسدی,مرمت خانه اسدی قزوین,پروژه مرمت ابنیه خانه اسدی قزوین,نقشه های خانه اسدی قزوین,پلان های خانه اسدی قزوین,دانلود پروژه مرمت ابنیه,تحلیل خانه اسدی قزوین,تصویر خانه اسدی قزوین,شهر قزوین,بناهای تاریخی استان قزوین,بناهای تاریخی قزوین,خانه های قدیمی قزوینپروژه مرمت,دانلود پروژه مرمت خانه اسدی قزوین,مرمت خانه اسدی,مرمت خانه اسدی قزوین,پروژه مرمت ابنیه خانه اسدی قزوین,نقشه های خانه اسدی قزوین,پلان های خانه اسدی قزوین,دانلود پروژه مرمت ابنیه,تحلیل خانه اسدی قزوین,تصویر خانه اسدی قزوین,شهر قزوین,بناهای تاریخی استان قزوین,بناهای تاریخی قزوین,خانه های قدیمی قزوین

پروژه مرمت,دانلود پروژه مرمت خانه اسدی قزوین,مرمت خانه اسدی,مرمت خانه اسدی قزوین,پروژه مرمت ابنیه خانه اسدی قزوین,نقشه های خانه اسدی قزوین,پلان های خانه اسدی قزوین,دانلود پروژه مرمت ابنیه,تحلیل خانه اسدی قزوین,تصویر خانه اسدی قزوین,شهر قزوین,بناهای تاریخی استان قزوین,بناهای تاریخی قزوین,خانه های قدیمی قزوینپروژه مرمت,دانلود پروژه مرمت خانه اسدی قزوین,مرمت خانه اسدی,مرمت خانه اسدی قزوین,پروژه مرمت ابنیه خانه اسدی قزوین,نقشه های خانه اسدی قزوین,پلان های خانه اسدی قزوین,دانلود پروژه مرمت ابنیه,تحلیل خانه اسدی قزوین,تصویر خانه اسدی قزوین,شهر قزوین,بناهای تاریخی استان قزوین,بناهای تاریخی قزوین,خانه های قدیمی قزوین

پروژه مرمت,دانلود پروژه مرمت خانه اسدی قزوین,مرمت خانه اسدی,مرمت خانه اسدی قزوین,پروژه مرمت ابنیه خانه اسدی قزوین,نقشه های خانه اسدی قزوین,پلان های خانه اسدی قزوین,دانلود پروژه مرمت ابنیه,تحلیل خانه اسدی قزوین,تصویر خانه اسدی قزوین,شهر قزوین,بناهای تاریخی استان قزوین,بناهای تاریخی قزوین,خانه های قدیمی قزوینپروژه مرمت,دانلود پروژه مرمت خانه اسدی قزوین,مرمت خانه اسدی,مرمت خانه اسدی قزوین,پروژه مرمت ابنیه خانه اسدی قزوین,نقشه های خانه اسدی قزوین,پلان های خانه اسدی قزوین,دانلود پروژه مرمت ابنیه,تحلیل خانه اسدی قزوین,تصویر خانه اسدی قزوین,شهر قزوین,بناهای تاریخی استان قزوین,بناهای تاریخی قزوین,خانه های قدیمی قزوین

پروژه مرمت,دانلود پروژه مرمت خانه اسدی قزوین,مرمت خانه اسدی,مرمت خانه اسدی قزوین,پروژه مرمت ابنیه خانه اسدی قزوین,نقشه های خانه اسدی قزوین,پلان های خانه اسدی قزوین,دانلود پروژه مرمت ابنیه,تحلیل خانه اسدی قزوین,تصویر خانه اسدی قزوین,شهر قزوین,بناهای تاریخی استان قزوین,بناهای تاریخی قزوین,خانه های قدیمی قزوینپروژه مرمت,دانلود پروژه مرمت خانه اسدی قزوین,مرمت خانه اسدی,مرمت خانه اسدی قزوین,پروژه مرمت ابنیه خانه اسدی قزوین,نقشه های خانه اسدی قزوین,پلان های خانه اسدی قزوین,دانلود پروژه مرمت ابنیه,تحلیل خانه اسدی قزوین,تصویر خانه اسدی قزوین,شهر قزوین,بناهای تاریخی استان قزوین,بناهای تاریخی قزوین,خانه های قدیمی قزوین

پروژه مرمت,دانلود پروژه مرمت خانه اسدی قزوین,مرمت خانه اسدی,مرمت خانه اسدی قزوین,پروژه مرمت ابنیه خانه اسدی قزوین,نقشه های خانه اسدی قزوین,پلان های خانه اسدی قزوین,دانلود پروژه مرمت ابنیه,تحلیل خانه اسدی قزوین,تصویر خانه اسدی قزوین,شهر قزوین,بناهای تاریخی استان قزوین,بناهای تاریخی قزوین,خانه های قدیمی قزوینپروژه مرمت,دانلود پروژه مرمت خانه اسدی قزوین,مرمت خانه اسدی,مرمت خانه اسدی قزوین,پروژه مرمت ابنیه خانه اسدی قزوین,نقشه های خانه اسدی قزوین,پلان های خانه اسدی قزوین,دانلود پروژه مرمت ابنیه,تحلیل خانه اسدی قزوین,تصویر خانه اسدی قزوین,شهر قزوین,بناهای تاریخی استان قزوین,بناهای تاریخی قزوین,خانه های قدیمی قزوین