مطالعات خانه سالمندان 140صفحه,دانلود رساله خانه سالمندان,رساله معماری خانه سالمندان,مطالعات معماری خانه سالمندان

مطالعات خانه سالمندان 140صفحه - رساله خانه سالمندان 140 ص,طرح نهایی خانه سالمندان,خانه سالمندان,دانلود پایان نامه خانه سالمندان,ظوابط طراحی خانه سالمندان,طراحی خانه سالمندان,پایان نامه طراحی خانه سالمندان,دانلود مطالعات خانه سالمندان,دانلود رساله خانه سالمندان,دانلود پایان نامه خانه سالمندان,طرح نهائی خانه سالمندان,پایان نامه معماری خانه سالمندان,پروپوزال معماری خانه سالمندان,مطالعات معماری خانه سالمندان,رساله معماری خانه سالمندان

 

بخشی از مطالب:

هدف از اين پروژه احداث مجتمع مسکوني براي سالمندان با اجاره اي مناسب و گاهي براي افراد تحت پوشش سازمان ها بدون اجاره به همراه خدماتي به سالمندان در مجموعه مي باشد. تفکر حاکم بر طراحي اين پروژه به هيچ عنوان بر اساس خصوصيات آسايشگاهي و سپارشي سالمندان به اين سراها نبوده و بيشتر به جنبه ي سراهاي اجتماعي و عملکرد مجموعه اي آن خاص سکونت ( با تکيه بر خصوصيات فردي مؤثر بر نحوه طراحي ) توجه شده و همانند مجموعه هاي مسکوني موجود در شهر به عنوان يک عنصر شهري عمل مي نمايد تنها با اين تفاوت که با انديشه به ديدگاهها و نيازهاي سالمندان فضاهاي مجموعه خاص آنان طراحي شده و خدمات مورد نياز آنان را در خود جاي داده است.اين مجموعه با تکيه بر عناصر و فعاليت هاي شهري جهت تکميل نيازهاي سالمندان در منطقه طراحي مي گردد.
با توجه به بررسي هاي انجام شده بر پايه مطالعات تحقيقي و اصول حاکم ، و همچنين بررسي هاي کالبدي و عملکردي و سرانه هاي قيد شده درفصول ، خدمات توان بخشي حدود 180 نفر در مقياس منطقه اي تعيين شده است.
فصل اول

برای توضیحات بیشتر و دریافت رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

معرفی

 

فصل اول : معرفی
1-1. شناخت مسأله
بر اساس بر آوردهاي انجام شده،سالانه حدود5/2 درصد به طورمتوسط بر تعداد 65ساله و بيشتر افزوده مي شود. افزايش سريع تعداد سالمندان متضمن پيامدهاي متعددي است .اکثر اين سالخوردگان ازنظر اقتصادي افرادي غيرسازنده و مصرف کننده ازنظر اجتماعي تنها و منزوي، ازنظر سلامت و بهداشت ، در معرض خطر ابتلا به بيماري هاي مزمن ،معلوليت ها و ناتواني هاي ناشي از آن هستند.
از عمده ترين آثار تغييرات قرن حاضر در ابعاد فرهنگي ، اقتصادي و سياسي جوامع مختلف، تغيير در ساخت خانواده به عنوان مهم ترين و اصلي ترين رکن اجتماعات بشري است. خاتواده ها ازيک نظام خويشاوندي گسترده به يک خانواده ي هسته اي تبديل شده اند و يکي از مهم ترين کارکردهاي خانواده که مراقبت از سالمندان خانواده بوده ، دستخوش تحول گرديده است. خانواده به دليل کوچک تر شدن ، افزايش تعداد طلاق ها و افزايش تعداد زنان شاغل ، اين وظيفه را در مواردي به نهادها و موسسات خاص واگذار کرده است.
اگر چه ايده آل ان است که سالمندان در محيط گرم خانواده زندگي کنند اما از طرف ديگر،مطالعات انجام شده درباره ي علل سپردن سالمندان به آسايشگاه هاي سالمندي در ايران نشانگرآانند که عواملي چون سطح سواد و طلاق،تجرد، اسيب پذيري خانواده-در مقابل بحران هان اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي– برخوردار نبودن از مسکن ملکي و نياز به استفاده از تجهيزات ويژه تاثير گذار مي باشند.
به نظر مي رسد که باب پژوهش در چنين زمينه هاي مهمي ،هم چنان باز مانده است . نکته ي مهم لزوم توجه و مطالعه ي چگونگي ارتباط دگرگوني هاي جسمي ، روحي و عاطفي با هم و پي امدهاي تاثيرات تشديدي انها بر يکديگر در گروهاي متنوع سالمندان است.[1]
شمار سالمندان هشيار و فعال در کشور رو به افزايش است.در واقع بخش بزرگتر از اهداف تلاش ها و برنامه ريزي هاي اجتماعي ، بالاتر بودن سطح رفاه وبهداشت فردي و اجتماعي شهروندان است که خود ، منجر به بالاتر رفتن ميانگين عمر افراد و ازدياد شمار سالمندان مي شود . آگاه تر ساختن افراد در سنين متوسط عمر،به ويژه مسُولان نگهداري از سالمندان و جوانان با تجربه ي کم تر ،از شرايط،حساسيت ها و ضربه پذيري سالمندان و ياري رساندن به آنان در درک عميق تر شرايط و موقعيت اين گروه سني مي تواند به ايجاد پيوندهاي عميق تر انسانيياري رساند و محيطي دلپذير تر براي زندگي در جوامع پر شتاب و پر هياهوي امروزي فراهم کند.
طراحي ، برنامه ريزي و مناسب سازي محيط، بايد نقش و مسـؤليت خود را در پهنه هاي عميق تر و گسترده تري ازآن چه مربوط به زندگي ، انسان ها و روابط پيچيده ي آن ها است، جستجو کند.[1]

1-2. اهميت و ضرورت مسأله
اصولا ” خانه سالمندان ” مفهومي است که در ساليان اخير در فرهنگ ما مطرح است ، قبلا در نگرش هاي ارزشي و اجتماعي مردم ايران ، لزوم توجه به چنين مبحثي نبوده است . ظاهرا به دليل ظهور شرايط جديد در تماميزمينه هاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي در چند دهه ي اخير ، اجبارا بايد برايحداقل بخشي از جمعيت سالمند ايران، به فکر برنامه ريزي هاي مناسب به منظور ساخت اين گونه فضاهاي سکونتي ويژه در ايران بود .
با توجه به دلايلي که در زير خواهيم اورد انتظار مي رود که به زودي در شهرهايمان با يک نياز آشکار براي ورود سالمندان به خانه هاي سالمندي رو به رو شويم ، نيازي که هم اکنون به صورت پنهان وجود دارد .

– افزايش طول عمر و بالا رفتن نسبت سالمندان در جمعيت .
– کوچک شدن خانواده و تغيير آن از حالت سنتي به مدرن و در نتيجه کاهش ميزان جذب و پذيرش سالمندان در خانواده هاي جديد .
– گسترش آپارتمان نشيني و تغيير فضاي زيستي براي خانداده ها .
– کوچک شدن آپارتمان ها به سطوح زير 70 متر مربع و محدوديت جا براي خانواده هاي داراي سالمند .
– اشتغال زماني در خارج از خانه و احتمالا کار نوبتي در شب و تنها ماندن سالمندان در آپارتمان .
– اشتغال مردان در شغل دوم يا سوم و کاهش حضور آنها در کنار سالمندان و بي سرپرست ماندن سالمندان .
– افزايش اشتغال زنان و کاهش حضور ان ها در خانه و در کنار سالمندان .
-علاقه زوج هاي جوان به کسب اشتغال بيشتر و دوري از دخالت سالمندان در امور زندگي آن ها.
-کاهش باروري و به وجور آمدن سامندان تنها و بي فرزند.
-کاهش درآمد، افزايش اوقات فراغت،از دست دادن توانايي ها ، از دست دادن همسر، از دست دادناستقلال، بروز برخي معلوليت ها و عزلت روزافزون با کهولت همراه هستند لذا سالمند يا راهي آسايشگاه مي شود و يا اگر بنواند حرکت کند روزها را به خارج از خانه رفته در پارکها و با هم سن وسالان خود به گذران بقيه عمر مي پردازد.
– افزايش بيماري ها و معلوليت ها در کهنسالي و نيازآنها به پرستاري ويژه که ارائه آن درخانواده مشکل است.نياز رو به افزايش سالمندان براي کمک گرفتن از ديگران در امور شخصي و مشکلات ناشي از آن مثلحمام کردن ، بهداشت و تغذيه به ويژه در مورد سالمندان معلول و بيمار که فاقد همسر هستند و در خانه فرزندان و بستگان زندگي مي کنند.
اگرچه ما موظف هستيم که در حال حاضر فرهنگ حفظ احترام و علاقه به سالمندان و نيز نگهداري از آنان را در خانواده، ترويج و توصيه کنيم ، اما واقعيت اين است که شرايط فعلي زندگي اجازه نمي دهد اين کار، بدون ايجاد مشکل انجام پذيرد.
شکل ماشيني زندگي کنوني ،آپارتمان نشيني و فضاي کوچک منازل ،کاهش تعداد فرزندان، مهاجرت فرزندان به ساير کشورها ، و دور شدن انان به هر شکل از والدين ، باعث مي وشود که سالمندان دچار معضلات و مشکلات تنهايي، افسردگي ، اضطراب و در نهايت بيماري هاي جسمي و رواني مي شود.
از سوي ديگر ، برخي از افراد ، در نگاه اول به خاطر تغيير توضيع سني مضطرب شده و افزايش تعداد سالمندان را مصيبتي بزرگ مي دانند. آن ها نگران اين مسُله هستند که جامعه براي افراد سالمند زودرنج، داراي وضعيت نامساعد، و نيازمند مراقبت ويژه ، چه خواهد کرد. در صورتي که با اطمينان مي توان گفت که اجراييک برنامه ي صحيح، نه تنها موجب به تاخير افتادن سالمندي و حذف برخي از مشکلات انان ميگردد، بلکه معنايي تازه به زندگي سالمندان ميخشد.[1]

1-3. اهداف و انتظارات
درباره ي انچه در حال حاضر ، به دليل عدم توجه به نيازهاي سالمندان، در ايران اتفاق افتاده مي توان گفت که ايجاد مراکز نگهداري از سالمندان و به ويژه سالمندان عليل ، قبل از ان که مشکل سالمندان را حل کند، مسايل ساير اعضاي خانواده را کاهش ميدهد.
به طور کلي در برنانه ريزي هاي دراز مدت، موضوع طراحي و ساخت خانه ي سالمندان نياز يه توجه بيش تر دارد و مسلما بايد در اين گونه برنامه ريزي ها در نظر گرفته شود. اما متاسفانه علي رغم وجود اين نياز تا کنون هيچ ضابطه اي اصولي و راهنماي کاملي در مورد استفاده از طراحي مناسب در ساخت اين فضاها در کشور ما ، تدوين شده است . در عين حال ، توجه زود هنگام کشورهاي غربي به اين موضوع ( حدودا از دهه ي 1950 ميلادي به بعد ) و مطالعات وسيعي که در اين ارتباط انجام شده است ، به دليل زير بناي ارزشي و فرهنگي خاص هر کشور ، نمي تواند مورد استفاده ي مستقيم در کشور ما قرار گيرد ، اما به هر حال بررسي و تجزي و تحليل تجربيات اين کشورها نيز اجتناب ناپذير مي باشد .
ان چه مسلم است تغيير ذهنيت بد بينانه ي سالمندان و ساير افراد جامعه ، نسبت به مراکز سالمندي و قضاوت صحيح و منطقي در اين مورد ، مي تواند آغازي براي حل اين مشکل باشد . فراهم کردن شرايطي که افراد سالمند داوطلبانه عضو مؤسساتي مانند خانه سالمندان شوند ، باعث مي گردد نگرش انها نسبت به اين مراکز تغيير کند . هنگامي که مردان و زنان سالخورده با اراده ي خود به مؤسسه ي سالمندان بروند ( نه به اجبار شرايط ) خوشحال تر خواهند شد و انگيزه قوي خواهند داشت که با تغييرات شديد ناشي از الگوي زندگي سازماني سازش کنند .
مردان و زناني که عادت دارند با اشخاص ديگر باشند و در فعاليت هاي گروهي شرکت کنند ، از تماس هاي اجتماعي و فرصت هاي تفريحي ، که زندگي سازمانيبراي آنها فراهم مي کند ، لذت مي برند . افراد سالخورده ، در صورتي که بتوانند تماس با افراد خانواده و دوستان راحفظ کنند ،با زندگي سازماني سازش خواهند کرد . مهم تر از همه اين است که احساس کنند هنوز هم عضوي از خانواده هستند و تماس و رابطه ي آنها با فرزندان و خويشان قطع نشده است .
در عين حال ، امروز اين واقعيت مهم بيشتر مورد توجه است که شکل زندگي سالخوردگان بايد با نيازهاي بدني و روان شناختي شخص سالخورده متناسب باشد. تاکيد بر اين است که سلامت فرد سالخورده ، تامين گردد، فرصت هايي براي معاشرت با اشخاص هم فرهنگ هم سن براي او فراهم شود . هم چنين استفاده از برنامه هاي تفريحي و ساير فعاليت ها ، از قبيل اراوهاي مناسب، استفاده از کتابخانه ،گل کاري، انجام دادن کارهاي دستي،برگزاري جشن هاي ويژه، فيلم ، نمايش، کنسرت،برنامه هاي ديني و … براي شخص سالخورده پيش بيني گردد.[1]

1-4. روش انجام تحقيق
در هر صورت ، با توجه به نظر سنجي که از اين گروه سني به عمل آمده ، به نظر مي رسد بهترين راه براي حل مشکلات آنان ، يک برنامه ريزي صحيح به منظور ارايه ي خدمات مورد نياز يه اين اشخاص است. لذا در طرحي که در اينجا ارايه مي شود سعي شده تمام نيازها و مشکلات اين افراد مد نظر قرار گيرد و راه حل هاي عملي براي آن ها ارايه شود.
در فصول بعد ابتدا به توضيح سالمندي مي پردازيم و اينکه احداث خانه هاي سالمندان از چه زماني و به چه دلايلي شروع شده است. پس از آن در مورد ويژگي هاي شهر مشهد که سايت مورد نظر در آن قرار دارد مطالبي بيان مي شود . در فصل بعدي چندين نمونه از خانه هاي سالمندان در داخل و خارج از کشور معرفي مي گردد و در پايان نيز ظرفيت سنجي پروژه به طور مختصر و برنامه فيزيکي بيان مي شود.

 

فصل دوم
مبانی نظری

 

فصل دوم:مباني نظري

 

2-1. سالمند و سالمندي
2-1-1.مقدمه
در سالهاي نهايي عمر ،تفاوت اساسي در آزادي انتخاب نهفته است و اين آزادي در دو بخش اولي عمر انسان به صورتي که ما امروز مي دانيم غير ممکن است . آزادي انتخاب در طول دوران نوزادي ، بچگي و در طول تعليم اموزش جوانان يا اصلا وجود ندارد، يا به مقدار بسيار کم و يا توهمي از ان وجود دارد. ورايت ،راهنماييهاي مضطربانه خانواده تعليمات آزمندانه اجتماع و مدرسه،مذهب و سياست،مليت و انسانيت، همه و همه ،جمع مين شوند تا از پيش مقدر کردن سرنوشت را تا حدودي به يک واقعيت تبديل کنند.در دومين مرحله عمر نيز به علت شرکت کم و بيش کامل در يک يا دو حوزه از فعاليتهاي چندگانه اي که بنا به ضرورت با عقل سليم مدتها سرکوب شده بود، احساس آزادي مي کند.شايد به علت نفرت انباشته اي که از زنگ ساعت در سپيده دم و برنامه هاي خسته کننده کار در دل سالخوردگان وجود دارد ، اولين انتخاب مي تواند اين باشد که دم را غنيمت شمارند. انتخابي که احتمالا به سرعت کنار گذاشته مي شود.انتخابهاي بعدي ممکن است مسافرت، فعاليتهايگروهي،فعاليتعاي آموزشي و… باشد. دراين قسمت ما به بررسي و شناخت افرادي مي پردازيم که در اين دوره از زندگي بسر مي برند، گروهي که روز به روز د رحال افزايش مي باشند. [2]
2-1-2. پيري
2-1-2-1.مفهوم پيري
پنداشته مي شود که فرايند پيري از بدو تولد آغاز مي شود.با آن حال از دوران کودکي تا لحظه اي که رشد فرد متوقف مي شود،پديده هاي سازنده غالب است و کارکردهاي ارگانيسم تغيير نمي کند .اما با فرا رسيدن ميانسالي و پيري ، بع علت از دست دادن سالهاي فعال ، افت کار کردي بع تدريج شروع مي شود. خلاصه کلام فرآيند پيري از شصت سالگي شروع مي شود کاملا قرار دادي است.پيري همانند بسيار از مفاهيم ديگر به گونه ها مختلف تعريف شده است. عده اي آن را دوران شمال و پختگي،دوره فايق آمدن بر سختي ها، برخي آن را دوره انحطاط و فرسودگي بدن ، دوره بازنشستگي از کار و فعاليت بدني دوره خداحافظي با حيات دانسته اند .[1]
آنچه مسلم است اين است که نمي توان گفت که پيري از چه سني آغاز و در چه سني ختم مي شود،چون اين حالت به عوامل متعددي مثل شرايط و عوامل جسمي ،عاطفي،اجتماعي و حتي اقتصادي و سياسي و حوادث و وقايعي که در زندگي افراد پديد مي آيد بستگي دارد. تجارب نشان داده است که آنها که در دوران زندگي با عوارضي مواجه بوده اند بيشتر و زودتر شکسته مي شوند و اين نشان دهنده آن است که پيري بطور صد در صد به سن و سال نيست .«بعضي ها قبل از رسيدن به پيري ميميرند و اصلا فرصتي که آنها را پير خطاب کنند نمييابند»
اصطلاحاتي مانند سالمند،سالخورده ،مسن،پير،کهنسال و نظاير ان در مورد کساني بکاربرده مي شود که 60سال بيشتر از سن آنها گذشته باشد .ولي بطور گلي پيري مري نسبي است.به عبارت ديگر پيري واقعي وجود ندارد. احساس چيزييک مسُله دروني و رواني است و در افراد متفاوت است .بدوراز همه اين تعابير پيري پديده اي است که در ساده ترين تعريف خود مي توان آن را مرحله اي از سير طبيعي عمر انسان دانست،همانند مراحل ديگر زندگي چون کودکي و بلوغ و بعنوان مکمل آن.در گذسته پيري تقريبا از حدود40سالگي آغاز مي شد.ولي امروزه به علت اقدامات گسترده اي که در زمينه پيشرفت بهداشت و در مان،بهبود وضع تغذيه و راحتي زندگي صورت گرفته ،معمولا تا55 حتي 60 سالگي فرد با عوارض پيري به صورت حاد روبرو نمي شود و هنوز هم قدرت و نيروي لازمه را دارا است. اما آنگونه که در کتب مختلف آمده در مکتب بقراطي 56 سال حدود سنين پيري ذکر شده ،امام صادق سنين 100-900 سالگي را مورد نظر داشته و البته رواياتي هم هستند که سن70 به بعد را سن انحطاط و پيري مي داند .از نظر هويه سنين80به بعد پيري اطلاق شده و سنين قبل از آن را پيش پيري و سنين بعد را “کهولت” ناميده و اين همه خاطر متفاوت بودن بروز عوارض جسمي پيري در افراد است.و اما در کل مي توان گفت که سنين 60 به بعد براي اکثريت افراد سنين پيري به حسات مي آيد. [1]

2-1-2-2.مراحل پيري
بررسي ها انجام شده حاکي از آن است که پيري سه مرحله دارد:
الف- مرحله اول، از حدود 45 سال شروع مي شود و معمولا تا 20 سال بعد از آن ادامه مييابد. اين مرحله دوران آزادي، کاهش فعاليتها و خاتمه تدريجي تربيت و تغذيه اطفال خوانده مي شود.
ب-مرحله دوم پيري،بازنشستگي و تغيير وضع مالي سالخوردگان است.
ج-مرحله سوم (مرحله زوال )است و در آن بحث کار و فعاليت سالخوردگان کمتر مطرح مي شود.معمولا اين گروه دچار ياس و نااميدي از زندگي هستند،فضاي زندگي اين افراد بايد به گونه اي باشد که باعث تقويت روحيه آنها شود. [1]

2-1-2-3.نشانه هاي پيري
تفاوت اساسي دوران پيري با ساير مراحل زندگي مانند کودکي،نوجواني،جواني،… د راين است که پايان هر کدام از اين مراحل آغازي است بر مرحله بعدي زندگي ولي سالمندي آخرين مرحله اي است که شخص ميگذراند و پس از آن مرگ است.د رحاليکه قبلا اگر يک جوان د ردوران جواني نتواند به برخي از هدفهاي زندگي خود برسد تلاشهاي تا ورود به مرحله بعد زندگي تداوم دارد ولي سالمند در اين مرحله متوجه ميشود که بايد بسياري از هدفهاي طولاني مدت زندگي را رها کند وآماده رفتن شود.لذا بسياري از تلاشهايش را بسوي جهان آخرت تغيير جهت مي دهد.به دليل خاص بودن اين دوره، افراد داراي برخي ويژگيهاي خاص نيز مي باشند که برخي از آنها ناشي از تصوراتي است که شخص سالمند نسبت به محيط اطرافش دارد.به طور کلي سالخوردگي داراي برخي ويژگيهاي جسمي ، اجتماعي و رواني است که در زير به طور مشروح به اين ويژگيها مي پردازيم. [3]
الف-نشانه هاي فيزيکي پيري
بارزترين علايم فيزيکي پيري به شرح زير است:
– پوست لطافت خود را از دست داده خشک و چروکيده مي شود لکه هاي قهوه اي روي آن ظاهر مي شود.
– مو ماده رنگي خود را از دست داده خاکستري رنگ مي شود همچنين با از دست دادن چربي طبيعي خود نازک و خشک ميشود.
– ماهيچه ها جمع شده از بين ميرود،اين امر باعث مي شود شخص قدرت و چابکي خود را از رست داده زود خسته شود.
-استخوانها پوک ميشوند.به نظر ميرسد چون مقدار کلسيم استخوانها کاهش مييابد شکننده تر مي شوند.زنان بدليل تغييرات هورموني گوناگون بيش از مردان دچار مشکل مي شوند.
– خراب شدن استخوانها و ماهيچه ها باعث مي شود شخص سالمند کمانييا تا شده قد او تا5 سانتيمتر کوتاهتر شود.
– هماهنگي و توازن ماهيچه ها بهم ميخورد.
– در تنظيم ميزان گرما وسرماي بدن اشکال فزاينده بوجود مي آيد.
– حواس دچار اختلال ميشوند. حس لامسه ضعيف ميشود،بنابرلين سالمند ممکن است نسبت به درد غير حساس شود مشکلات بينايي و شنوايي افزايش مييابد.کارآيي قلب به عنوان يک ماهيچه کاهش يافته با هر ضربان خون کمتري را دربدن به گردش در مي آورد و باعث بروز مشکلات ديگري مي شود.
– کشش و انعطاف شش ها کمتر مي شود.بنابراين مقدار هوا کمتري را به درون مي کشد و باعث کاهش تنفس ميشود.کمتر شدن کارآيي شش ها د رانتقال اکسيژن هوا براي ادامه عملکرد بدن باعث کاهش توليد انرژي و ايجاد فشار روي قلب ميشود.
– کارآيي دستگاه گوارش که از رشته هاي ماهيچه ها تشکيل شده است کم مي شود غذا در معده هضم شده باقي ميماند که ممکن است باعث کاهش وزن شود. ماهيچه هاي ديواره روده جهندگي ، حرکت دودي و انعطاف پذيري خود را از دست داده در نتيجه براي رانده شدن موادغذايي در لوله گوارش زمان بيشتر صرف مي شود.
– با کاهش کارايي قلب در پمپاژخون ،ميزان جريان خون کليه ها بقدري کم مي شود. که باعث ايجاد مواد زايد درجريان خون مي شود و بر سلامت سلولهاي بدن اثر مي گذارد.
– يائسگي به اين معني است که زن ديگرنمي تواند بارور شود.تغييرات هورموني در طول دوران يايسگي باعث کاهش انعطاف پذيري و کاهش لغزندگي مهبل، جمع شدن پستانها و ريختن موي عانه مي شود.مرد سالمند با آنکه اسپرم سالم کمتري دارد مي تواند پدر شود.
توجه به اين نکته مهم است که علايم پيريياد شده ممکن است باعث اختلالات مزمن در سلامتي بشوند، يعني ضعف استخوانها و مفاصل مي تواند منجر به التهاب مفاصل(آرتروز)و از بين رفتن حس لمس باعث کاهش حرارت طبيعي بدن بشود. کساني که از سالمندان مراقبت ميکنند و خود افراد سالمند، بايد از تفاوت بين آنچه جزء پذيرفتني پيري است و آنچه يک بيماري مضر يا ناتواني بالقوه است آگاه باشند.[3]

ب- نشانه هاي روانشناختي پيري
در مورد پيري علاوه بر علايم جسمي جنبه هاي روانشناختي هم وجود دارد،زوال فعاليت فکر معمولا بخشي از روند پيري است هرچند اغلب ناشي از اضطراب ، افسردگي نبود انگيزه يا انتظارهاي نابجا است.
– درباره اثرات پيري روي شخصيت مباحثات زيادي وجود دارد يک عقيده کلي قالبي به اين صورت وجود دارد که افراد پير،کله شق، عبوس،زمخت،و بي لطافت اند و نظريه هايي مبني بر اين ديدگاه وجود دارد که افراد سالمند براي سازگاري با مرگ خويشتن گراي و بريده از اجتماعند.به نظر مي رسد که همه نظريه ها درست باشند.
– سالمندان افرادي عادي هستند که سالخورده شدهاند و بنابراين همان ميزان شخصيت را از خود بروز ميدهند که در ميانگين جمعيت ديده مي شود به نظر نمي رسد شخصيت سالمندان واقعا تغيير کند گر چه ممکن است در بعضي موارد بيشتر موضع گيري کنند .کساني که در جواني به ديگران وابستگي شديد دارند.در سالخوردگي وابسته خواهند بود.تنها تعميمي که به نظر ميرسد براساس واقعيت باشد اين است که سالمندان بخاطر آنکه تجربه ،نتيجه اعمال آنها را به ايشان آموخته است کمتر مخاطره ميکنند.
– شخصيت آنان ممکن است بسته تر شود و به تغيير رغبت نشان ندهند اما عدم نرمش آنان معمولا به اين دليل است که در محدوده خودشان بهتر از عهده کارها برآمده ،اشتباهات کمتري مرتکب مي شوند.
– در جوامعي که خشک انديشي نسبت به پيران به طور مرتب به نمايش گذاشته مي شود اين باور و جود دارد که هوش و توانايي هاي هوشي با پير شدن کاهش يابد.هر چند که بررسي قابل اعتمادي براي تاييد چنين ادعايي وجود ندارد.در اکثر تحقيقات براي آزمون سطح هوش در طي سالهاي مختلف از نمونه يا ميانگين استفاده مي شود .مشکل اين روش اين است که آزمونها نمي تواند کاملا مقايسه سطح بالاي هوش متوسط افراد جوان با سطح هوش ميانگين افراد پير و غيره باشد.تنها آزمون اعتماد آزمون يک شخص به طور مرتب طي زندگي از جواني تا پيري و اندازه گيري هر گونه تغيير در ميزان هوش است.کاهش قدرت فکري اغلب به علت بيماري جسمييا رواني است که آشکارا بر نتايج هر نوع آزموني اثر مي گذارد. همچنين تحقيقات نشان داده است که اگر به سالمندان کمک زيادي ارايه شود استقلال آنان کاهش مييابد،بيشتر درمانده و وابسته ميشوند و کمتر از عهده انجام امور فکري برمي آيند.اگر چه همراه با افزايش سن،بعضي از تواناييهاي ذهني کاهش مييابد،در صورت از دست دادن قدرت فکري به طور چشمگير بايد در پي علت آن بود.[3]

سرعت واکنش با پير شدن کاهش مييابد.دو دليل عمده اين امر ناتندرستي و تصميم گيري آهسته تر است. گرچه ورزش نکردن نيز ميتواند در اين کندي تصویر العمل نقش داشته باشد.پير مي تواند درست مثل جوان خلاق باشد . همانطوريکه مي توان در مورد اشخاص پير مشهوري در هنر،براي مثال “سالوارد دالي”،”پابلو پيکاسو”و غيره مشاهده کرد.
در سالمندان جنبه هاي معيني از حافظه تغيير ميکند فراموشي کوتاه مدت (فراموش کردن انچه در گذشته نزديک اتفاق افتاده)در پيري امر عادي است .[3]

 

 

 

 فهرست مطالب:

چکيده.   . 1
    فصل اول : معرفي . 2
شناخت مسأله3
اهميت و ضرورت مسأله4
اهداف و انتظارات 5
روش انجام تحقيق 6
    فصل دوم : مباني نظري 7
2-1. سالمند و سالمندي. .8
2-1-1. مقدمه.8
2-1-2. پيري.9
2-1-2-1. مفهوم پيري. 9
2-1-2-2. مراحل پيري 9
2-1-2-3. نشانه هاي پيري 1
2-1-3. سالمندي فصل کمال شخصيت. 12
2-1-4. ديدگاه و نظراسلام راجع به سالمندان 13
2-1-4-1. سالمندان در قرآن.   13
2-1-4-2. سالمندان در احاديث و روايات 13
2-1-5. ديدگاههاي مختلف در مورد سالمندان.   14
2-1-5-1. سالمندي در فرهنگ و ادبيات ايراني 14
2-1-5-2. سالمندي در قانون جمهوري اسلامي ايران.   14
2-1-5-3. نظريه هاي مربوط به سالمند و خانواده.   15
2-2. خانه هاي سالمندان.   16
2-2-1. جايگاه سالمندان در اجتماع. 16
2-2-1-1. جايگاه اجتماعي سالمندان در گذشته 16
2-2-1-2. جايگاه اجتماعي سالمندان در جوامع امروز. 17
2-2-2. معضلات زندگي خانوادگي براي سالمندان و خانواده ها 18
2-2-2-1. اختلاف پير و جوان   19
2-2-2-2. دخالت ها19
2-2-2-3. سلب قدرت و استقلال از سالمندان 19
2-2-2-4. سوء رفتار با سالمندان 2
2-2-2-5. تغيير نقش ها در خانواده2
2-2-3. دلايل سپردن سالمندان به خانه هاي سالمندان 2
2-2-3-1. دلايل خانوادگي. 2
2-2-3-2. دلايل اقتصادي. 21
2-2-3-3. دلايل اجتماعي فرهنگي 21
2-2-4. مزايا و معايب خانه هاي سالمندان 22
2-2-5. ويژگي هاي جمعيتي 23
2-2-5-1. بررسي جمعيت سالمندان در جهان 23
2-2-5-2. بررسي جمعيت سالمندان در ايران. 24
    فصل سوم : شناخت منطقه و اقليم شهر مشهد.25
3-1. خصوصيات شاخص شهر مشهد.27
3-1-1. اهميت مشهد از نظر تاريخي. 27
3-1-2. اهميت مشهد از نظر ملي و مذهبي 27
3-1-3. اهميت بين المللي مشهد. 27
3-1-4. کمبود فضاهاي وابسته به سالمندان در مشهد. 27
3-2. مطالعات جمعيتي شهر مشهد. 27
3-2-1. جمعيت کنوني شهر مشهد. 27
3-2-2. جمعيت آينده شهر مشهد 28
3-2-3. بررسي ساخت جمعيتي سالمندان شهر مشهد به تفکيک سن . 29
3-2-4. اهميت توسعه فضاهاي وابسته به سالمندان در شهر مشهد 29
3-3. مطالعات کالبدي 31
3-3-1. موقعيت جغرافيايي 31
3-3-2. وضعيت توپوگرافي. 31
3-3-3. وضعيت زلزله خيزي. 31
3-3-4. نقش وضعيت جغرافيايي در تعيين جهت گسترش شهر مشهد. 32
3-3-5. نقش وضعيت اقليمي در جهات توسعه آينده 32
3-4. مطالعات اقليمي 32
3-4-1. عوامل اقليمي شهر مشهد. 33
3-4-2. تأثير عوامل اقليمي بر بنا. 38
3-4-2-1. جهت استقرار ساختمان. 38
3-4-2-2. تعيين فرم بنا با توجه به اقليم منطقه. 4
3-4-2-3. تهويه.4
3-4-2-4. کيفيت رنگ و سطح مورد تابش 4
3-4-2-5. تأثير نوع و شکل پنجره 41
3-4-2-6. تأثير آلودگي صوتي 42
3-4-2-7. تأثير آلودگي هوا. 42
3-4-2-8. ملاحظات مربوط به استفاده از نوع مصالح 42
    فصل چهارم : بررسي نمونه هاي مشابه.44
4-1. نمونه هاي داخلي 45
4-1-1. آسايشگاه کهريزک 45
4-1-2. سراي سلامتي مشهد . 52
4-2. نمونه هاي خارجي. 54
4-2-1. Guild house. 54
4-2-2. مجتمع مسکوني hough. 56
    فصل پنجم : برنامه فيزيکي.   58
5-1. ظرفيت سنجي مجموعه. 59
5-1-1. ظرفيت سنجي بخش نگهداري روزانه.6
5-1-2. ظرفيت سنجي بخش نگهداري هفتگي. 6
5-1-3. ظرفيت سنجي ساير فضاها 6
5-2. استانداردها. 62
5-2-1. فضاي نگهداري . 62
5-2-1-1. فضاي نگهداري روزانه62
5-2-1-2. فضاهاي نگهداري هفتگي79
5-2-2. فضاهاي اجتماعي.72
5-2-2-1. فضاهاي آموزشي 72
5-2-2-2. فضاهاي فرهنگي – مذهبي.73
5-2-2-3. فضاهاي ورزشي81
5-2-2-4. فضاهاي فراغتي.82
5-2-3. فضاهاي رفاهي.85
5-2-3-1. تريا85
5-2-3-2. رستوران86
5-2-4. فضاهاي اداري87
5-2-4-1.فضاهاي اداري – مديريتي   87
5-2-4-2. فضاهاي اداري – دفتري.88
5-2-4-3. فضاهاي اداري – عمومي   89
5-2-5. فضاهاي خدماتي.   9
5-2-5-1. رخشويخانه.   9
5-2-5-2. انبارها.   9
5-2-5-3. تأسيسات. 9
5-2-6. فضاهاي ارتباطي   9
5-2-6-1. ارتباطات افقي ( راهروها )   9
5-2-6-2. ارتباطات عمودي.91
5-2-7. فضاهاي باز.92
5-2-7-1. فضاهاي باز عمومي93
5-2-7-2. فضاهاي باز باغباني.   95
5-2-7-3. فضاهاي باز ورزشي. 96
5-2-7-4. فضاهاي باز فرهنگي   96
5-2-7-5. فضاهاي باز خدماتي   96
5-3. توصيه هاي کلي در طراحي   96
5-3-1. نورپردازي مناسب جهت ارتقاء عملکرد بينايي در سالمندان   96
5-3-2. رنگ آميزي مناسب جهت ارتقاء عملکرد بينايي در سالمندان. 99
5-3-3. شرايط آسايش 11
5-3-4.کفپوش هاي مناسب. 11
5-3-5- مبلمان و اثاثيه ثابت.12
5-3-6. ايمني.13
5-3-7. مسيرها در فضاي باز   13
5-3-8. سطوح پياده روي در فضاي باز   13
5-3-9. امنيت در فضاي باز   14
5-4. جدول ريز فضاها14
5-5. دياگرام هاي فضايي( روابط عملکردي )   112
    فصل ششم : نتايج مطالعات (مدخل طراحي).   118
6-1. نتايج فصل اول و دوم119
6-2. نتايج فصل چهارم. 12
6-2-1. عوامل اقليمي شهر مشهد 12
6-2-2. تأثير عوامل اقليمي بر بنا   12
6-3. آناليز سايت و تعيين قابليت اراضي   122
6-3-1. ابعاد زمين.   122
6-3-2. گذرهاي اطراف سايت   122
6-3-3. کاربري هاي مجاور سايت.   123
6-3-4. ديد و منظر   124
6-3-5. آلودگي صوتي 124
6-3-6. عوامل اقليمي مؤثر در سايت   125
6-4. ديدهاي اطراف سايت   126
6-5. جانمايي عناصر اصلي پروژه با توجه به زمينه 129
6-5-1 . حوزه مناسب قرارگيری نگهداری روزانه 129
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری نگهداری هفتگی.129
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری کاربری هاي آمفی تئاتر، ورزشی، و نمازخانه.129
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری کتابخانه.   13
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری اداری13
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری کاربری رفاهی، فراغتی وپزشکی   13
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری خدماتی.   13
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری فضاهای بازی فکری کودکان131
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری مسيرهای پياده روی.131
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری فضاهای گلکاری و باغبانی132
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری فضای باز.   132
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری فضاهای ورزشی132
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری پارکينگ132
6-6. لکه گذاري .133
     منابع   155

تصاویر فایل:

11-23-2015 3-37-36 PMرساله خانه سالمندان,مطالعات خانه سالمندان,دانلود رساله خانه سالمندانرساله خانه سالمندان,مطالعات خانه سالمندان,دانلود رساله خانه سالمندان

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل
  •  فرمت رساله: word
  • حجم فایل ها: 4 مگابایت

 

  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : 09037758555 – 10 صبح تا 4 عصر
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.