فصل 1
ويژگيهاي جغرافيايي و اقليمي منطقه

محل مورد نظر براي طراحي، در منطقه 15، شهرداري تهران واقع مي‌باشد. مطالعه ويژگيهاي اقليمي پروژه حاضر، بر اساس آمار 15 ساله (1344-1359 هـ .ش) ثبت شده در ايستگاه كليماتيك مستقر در نمايشگاه بين‌المللي تهران انجام مي‌يابد. ايستگاه نمايشگاه بين‌المللي در ارتفاع 1541 متري با عرض جغرافيايي 57 35 شمالي و طول جغرافيايي 25 51 قرار گرفته است.
در ابتدا توضيحاتي كلي در مورد موقعيت جغرافيايي شهر تهران آورده شده و سپس به تفصيل ويژگيهاي اقليمي منطقه مورد نظر بررسي شده است.
هدف از اين مطالعات دستيابي به اطلاعاتي است كه از طريق آن، مي‌توان معماري بناهاي مورد نظر را تا حد امكان با شرايط و مقتضيات اقليمي انطباق داد و شرايط زندگي و يا بهره‌گيري از فضاهاي مجموعه را با وضعيت آب و هوايي محيط تنظيم نمود.

مطالعات طراحی سرای دوستی - مرکز کودکان خیابانی 286 صفحه,رساله طراحی سرای دوستی - مرکز کودکان خیابانی 286 صفحه,پایان نامه سرای دوستی - مرکز کودکان خیابانی ,برنامه فیزیکی سرای دوستی - مرکز کودکان خیابانی,مطالعات تطبیقی سرای دوستی - مرکز کودکان خیابانی,نمونه موردی مرکز کودکان خیابانی,نمونه موردی داخلی سرای دوستی - مرکز کودکان خیابانی,نمونه موردی خارجی سرای دوستی - مرکز کودکان خیابانی,طراحی مرکز کودکان خیابانی,طراحی مجموعه سرای دوستی

1-2-2- تعريف كودكان خياباني
در ساده‌ترين تعريف مي‌توان گفت: كودكان خياباني، كودكاني هستند كه از طبيعي‌ترين حقوق خود بي بهره‌اند. راب بلسيلي (1999) مي نويسد: كودكان خياباني بخشي از جمعيت عظيم كودكان هستند كه در فقر شديدي بسر مي‌برند، آنها در تمام دنيا در معرض آسيب قرار دارند و حقوقشان تضييع مي‌گردد دپارتمان رفاه و توسعة اجتماعي دولت فيليپين، تعريف زير را براي كودك خياباني استفاده مي‌كنند.
آنها كساني هستند كه در خيابان زندگي مي‌كنند، يا بخش عمده‌اي از وقت خود را در خيابانها سپري مي‌نمايند تا خود و خانواده‌شان زنده بمانند

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و خرید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

فصل 2
تعريف و تبيين موضوع پروژه و نتيجه‌گيري براي انتخاب موضوع

1-2- تعريف و تبيين موضوع
در انتخاب موضوع طراحي براي سايت موردنظر مطالعات كاملي صورت گرفته است كه نشاندهندة تناسب موضع با سايت است.
با مطالعات اجتماعي و مصاحبه‌هائي كه از اساتيد و افراد فعال در اين زمينه در سازمان بهزيستي و غيره توسط اينجانب و مطالعه مفصل در مورد خود سايت و فصل 6 رساله انجام گرديد. اين نكتة مهم كاملاً اشاره شده است.
لذا در اين فصل به مطالعات مربوط به موضوع پروژه پرداخته خواهد شد تا با الهام از اين مطالعات در مورد وضعيت كلي كودكان خياباني) به نتيجه‌گيري اصلي در مورد علت انتخاب پروژه دست يابيم.
2-2- تعريف كودك
بر اساس مادة 1 پيمان جهاني كودك (فصل 3 رساله) هر انسان زير 18 سال كودك تلقي مي‌شود.
هدف از اين ماده: حمايت حداقل تا سن 18 سالگي و در عين حال امكان برخورداري آنان از استقلال به عنوان اشخاص تابع قانون شود خويش است. در تعيين حداقل حدود سني هيچگونه تبعيض نبايد صورت گيرد.
مصالح كودك به عنوان اصلي‌ترين نكته منظور شده و حداكثر بقاء و رشد كودك تضمين گردد.
در ايران براساس قانون مدني،‌ پسربچة 14 ساله و 7 ماهه و دختر بچة 8 ساله و 9 ماهه بالغ و در نتيجه كبير است، در نتيجه با رسيدن به اين سنين افراد فوق با همان مجازاتهاي قانون بزرگسالان مواجه هستند، هر چند تاكنون چيزي در عمل اجرا نشده است.
از دلائل اهميت و رسيدگي كودك مي‌توان به :
1- بهره‌وري افزودة‌ اقتصادي
2- صرفه‌جوئي در مخارج
3- نابرابريهاي اجتماعي و اقتصادي
4- تقويت ارزشها
اشاره كرد.
1-2-2- تعريف كودكان خياباني
در ساده‌ترين تعريف مي‌توان گفت: كودكان خياباني، كودكاني هستند كه از طبيعي‌ترين حقوق خود بي بهره‌اند. راب بلسيلي (1999) مي نويسد: كودكان خياباني بخشي از جمعيت عظيم كودكان هستند كه در فقر شديدي بسر مي‌برند، آنها در تمام دنيا در معرض آسيب قرار دارند و حقوقشان تضييع مي‌گردد دپارتمان رفاه و توسعة اجتماعي دولت فيليپين، تعريف زير را براي كودك خياباني استفاده مي‌كنند.
آنها كساني هستند كه در خيابان زندگي مي‌كنند، يا بخش عمده‌اي از وقت خود را در خيابانها سپري مي‌نمايند تا خود و خانواده‌شان زنده بمانند،‌ آنها توسط فرد بزرگسالي مراقبت و سرپرستي نمي‌شوند. (همينويي 1996)
يا در تعريف ديگري آمده است: مجموع كودكاني كه به دليل كمبود يا فقدان نظارت والدين علاقمندي به تحصيل و گذراندن اوقات در منزل ندارند ولاجرم در خيابانها كار و يا زندگي مي‌كنند. (اسفنجاري 1381)
يونيسف (1381) بر اساس تعريف ديگري اين كودكان را به دو گروه اصلي زير تقسيم مي‌كند:
1- كودكان خياباني (Children “on” the street)
اين كودكان در واقع كودكان شاغل در خيابان هستند كه براي كسب درآمد براي خانواده در خيابان كار مي‌كنند. ميزان ارتباط اين كودكان با خانواده متفاوت است و ممكن است اين ارتباط روزانه يا در حد چند بار در سال باشد. اما به هر حال احساس تعلق به خانواده در اين كودكان وجود دارد.
2- كودكان خياباني (children “of” the street)
اين كودكان گروه كوچكتري از كودكان خياباني را تشكيل مي‌دهند اما مشكلات پيچيده‌تري دارند. براي اين كودكان خيابان به منزله خانه است و آنها در پي سرپناه و غذا هستند و ديگر افراد خياباني براي آنها حكم خانواده را پيدا كرده‌اند. اين كودكان يا سرپرستي ندارند و يا در صورت داشتن خانواده به دليل مسائل مختلف زندگي در خيابان برايشان امن‌تر از زندگي در خانه است. كودكان رها يا طرد شده و كودكان فراري نيز گاه به عنوان گروهي مجزا مطرح مي‌شوند اما نظر به اينكه در خيلي از موارد راه بازگشتي ندارند و در مدت كوتاهي به كودكان خيابان مبدل مي‌شوند،‌ در بعضي تقسيم‌بندي‌ها جزو گروه كودكان خيابان محسوب و منظور مي‌شوند.
لاسك (1992) معتقد است چهار گروه كودك خياباني وجود دارد:
1- كودكاني كه در خيابان كار مي‌كنند ولي از سوي خانواده حمايت مي‌شوند. احتمالاً آنها مدرسه مي‌روند،‌ رفتارهاي مجرمانه محدودي دارند و برخي از آنها نيز مواد مخدر مصرف مي‌كنند.
2- كودكاني كه ارتباط كمتري با خانواده‌شان دارند و در خيابانها كار مي‌كنند.
3- كودكان خياباني كه هيچگونه ارتباطي با خانواده‌شان ندارند (آنها اغلب فرار كرده‌اند، يتيم هستند و يا طرد شده‌اند) اين كودكان با مؤسسات اجتماعي نظير مدرسه بيگانه‌اند و ممكن است به صورت غيرقانوني زندگي كنند. به طوري كه حتي قرباني خيابان و آزار جنسي شوند.
4- كودكان خانواده‌هاي خياباني كه خانواده آنها نيز در خيابان كار و يا زندگي مي‌كنند.» (به نقل از همينوي، 1996)
بلنك مدل« آشكار- پنهان» را در مورد كودكان خياباني مطرح مي‌كند: كودكان خياباني آشكار به كودكاني اشاره دارد كه به سادگي قابل مشاهده هستند. آنها در خيابانها در قالب اقتصاد غير رسمي كار مي‌كنند در حالي كه گروه پنهان كودكاني هستند كه مورد استثمار قرار مي‌گيرند. براي مثال به عنوان كارگر خانگي،‌ كارگران كارخانه و ساير كارهاي كودكان مشغول هستند يا به فحشا و يا ديگر تجارتهاي غيرقانوني مجبور مي‌شوند. هر چند كودكان خياباني بيشتر پسر هستند،‌ نوع دوم كودكان خياباني پنهان را دختران تشكيل مي‌دهند. (همينوي،‌ 1996)
3-2- تاريخچة كودكان خياباني
جنگ جهاني دوم علاوه بر ويراني‌ها و صدمات رواني بسيار، اثرات مخربي نيز بر وضعيت كودكان گذاشت. به همين دليل در سال 1949در كنفرانس بين‌المللي كارشناسان و مديران جوامع اطفال در بلژيك به موضوع در تعليم و تربيت و بازگشت دادن اطفال به راه راست در اجتماع پرداخته شد. در اين كنفرانس دكتر «ژان شازان» قاضي دادگاه اطفال فرانسه در سخنراني خود تحت عنوان دسته‌هاي ضد اجمالي اطفال و بازگشت دادن آنها به محيط و جامعه، از اصطلاح «كودك كوچه» استفاده كرد. وي بر اين باور بود كه كودك، كوچه را به جهت مشكلات خانوادگي و وضعيت نامطلوب اقتصادي انتخاب مي‌كند. همچنين دكتر «ماريا و نتوريني» ايتاليايي- در اين كنفرانس سخنراني خود را با عنوان «اطفال كوچه» ارائه نمود و در آن به ذكر عواملي كه موجب رها شدن كودكان در خيابان و ولگردي آنان مي‌شود، پرداخت. در سال 1950 يونسكو مباحث ارائه شده در اين كنفرانس را در نشريه‌اي تحت عنوان «كودك ولگرد» به چاپ رساند. (اسفنجاري ص 50 و 51)
بيسلي (1999) مي‌نويسد: «كودكان خياباني ابتدا در شهرهاي امريكاي لاتين و هند ظاهر شدند. عليرغم تلاشهاي بسيار دولتها و سازمانهاي غيردولتي تعداد كودكان خياباني در اين مناطق هنوز رو به افزايش است. جنگ و اپيدمي بيماري ايدز نيز بر تعداد اين كودكان مي‌افزايد. فروپاشي اقتصادي و مالي در كشورهايي مانند اندونزي فقرا را به خيابانها مي‌راند و سببب رها شدن كودكان در خيابانها مي‌شود. پايان كمونيزم نيز شرايطي را بوجود آورد كه هيچ شبكه امنيتي براي افراد بيكار يا ساير كساني كه در وضعيت نامساعد اجتماعي قرار داشتند، باقي نگذاشت. از اين رو شهرهايي نظير مسكو، پترزبورگ، كيف،‌ صوفيه و بخارست نيز با پديده كودكان خياباني به طور بي‌سابقه‌اي روبرو شدند».
كودكان خياباني اصطلاحي است كه اولين بار روزنامه نگاران غربي در دهه 1980 آن را به كار بردند. آنها اين اصطلاح را براي گروههاي كودكاني كه همه با قسمت عمده‌اي از وقت خود را در خيابان مي‌گذراندند، بكار بردند نه براي افرادي با چنين ويژگيهايي. (ظهوري)
در حقيقت قشر بسيار فقير هميشه، مستعدترين طبقة جامع براي انتخاب شدن توسط آسيبهايي اجتماعي بوده او درصد بالاي اين طبقه در كشور ما بصورتي طبيعي و بديهي آسيبهاي اجتماعي را افزايش داده است و پديده‌هاي ناموزون و آشكاري همچون كودك خياباني- اعتياد – تكدي‌گري- فحشاء و … را مكرر و به تناوب در چشم شهروندان مي‌نماياند. (جعفريان 1382)
ردپاي ايحاد اين كودكان را در ادبيات رئاليست اروپا مي‌توان يافت،‌ اليورتوئيست يكي از قهرمانان چارلز ديكنز انگليسي و كاروشن يكي از شخصيتهاي رمان بينوايان ويكتور هوگوي فرانسوي، زندگي شبيه كودكان خياباني امروزي داشتند.
دوران قاجار را به جهت فقر و هلاكت و جهل عمومي مي‌توان دوران اوج تكدي و ولگري در ايران دانست.
فردريچارد زن در وصف گرايان دوران ناصرالدين شاه مي‌نويسد: انسان متعجب مي‌شود كه جامه‌هائي بدان زنندگي چگونه بر پيكرگدايان مي‌چسبد، بعضي از كودكان متكدي به كلي از پوشيدن لباس خودداري مي‌كنند.
4-2- وضعيت كودكان خياباني در جهان
حدود 75% كودكان خياباني تا حدودي پيوندهاي خانوادگي خود را حفظ نموده‌اند، اما قسمت اعظم زندگي خود را در خيابانها به تكدي،‌‏ فروش و زيورالات ارزان قيمت، واكس زدن،‌ شستن اتومبيلها و … مي‌گذرانند.
اكثر اين كودكان از جهت تحصيلي هرگز از پاية چهارم ابتدائي بيشتر نمي‌‌روند و 25% بقيه كه كاملاً در خيابانها زندگي‌مي‌كنند،‌ غالباً در دستة ديگر جداي از بچه‌هاي گروه اول قرار دارند. آنها بعنوان بچه‌هاي خيابان شناخته مي‌شوند،‌ بدين ترتيب كه در ساختمانهاي متروك، زيرپلها و … مي خوابند، آنها غالباً به سرقتهاي كم اهميت ، دله دزدي و خودفروشي متوسل مي‌شوند،‌ اكثراً به مواد استثنايي مثل چسب كفش كه به آنها فرار از واقعيت را عرضه مي‌دارد اعتياد دارند، كه اين باعث مشكلات جسمي از قبيل ورم ريوي، نارسائي كليه و آسيب مغزي جبران ناپذير و مشكلات روانشناختي مثل توهم زدگي براي آنان مي‌شود.
يونيسف گرازش مي‌دهد، بين سالهاي 1960 تا 1989 كشورهائي با 20% ثرومندترين جمعيت جهان، سهمشان از توليد ناخالص ملي از 2/76% تا 7/82% افزايش يافته است و كشورهايي با ضعيف‌ترين توليد ناخالص ملي سهم خود را با سقوطي از 3/2% به 4/1% داشته‌‌اند. اين در حالي است كه كازا اليلرنزاد «سازمان حمايت از كودكان خياباني تشخيص مي‌دهد كه فقر و نابرابري اقتصادي جهاني رنج اين كودكان را ايجاد نموده است و سازمان در نظر دارد ، امكانات مالي خود را بر تداوم حق انتخاب بچه‌ها براي اصلاح زندگيشان كه بصورت ارائة‌ پناهگاه آزاد خدمات بازپروري، حرفه‌آموزي و كمك حقوقي است، تمركز دهد.
1-4-2- وضعيت كودكان خياباني در ايران
-جانقلي (1378) آورده است: بطور كلي اين كودكان بدو دسته عمدة‌ساكن و مهاجر تقسيم مي‌شوند كه گروه مهاجر بيش از 65% از آمار كودكان خياباني تهران را تشكيل مي‌دهد دسته بندي آنها از لحاظ گذراندن امور شامل موارد زير است:‌
1- كارگران خياباني داراي مشاغل راحتي
2- كارگران خياباني داراي مشاغل كاذب
3- ولگردان تلكه گير و باج گير
4- متكديان
5- گروه عمده بر همكاران كه عموم اين كودكان در يك نگاه كلي در آستانة آسيب‌پذيري و اعمال ضد اجتماعي قرار دارند.
وي آنها را از لحاظ وضعيت اجتماعي و خانوادگي به گروههاي زير تقسيم مي‌كنند:
1- كودكان تك سرپرست با مادر
2- كودكان تك سرپرست با پدر
3- كودكان بدون سرپرست
5-2- كودك در خيابان» و «كودك خيابان
كاشفي (1380) كودكان خياباني را به دو دستة مزبور تقسيم مي‌كند و متعقد است، گروه «كودك خيابان» در مفهوم مذكور قرار مي‌گيرند.
الف- كودك در خيابان:
كودك در خيابان معمولاً در طول روز در خيابان است و شبها به خانه برمي‌گردد، يعني هنوز داراي تماس منظم با خانواده است.
در ايران در رابطه با گروه «كودك در خيابان» اصطلاحاتي مانند «بچه‌هاي پارك» «بچه معروف » و «بچه‌هاي كلوپ» باب شده است.
ب- كودك خيابان:
به اعتقاد بعضي از محققان هنگامي كه از كودكان خياباني در معناي دقيق و صريح كلمه سخن‌ مي‌‌گوئيم،‌ منظور « كودكان خيابان» هستند.
كودكان خياباني در خيابان زندگي مي‌كنند، مي‌خوابند و معيشت خويش را از خيابان فراهم مي‌سازد. روابط بسيار كمي با خانوادة خود دارد، يا روابط خود را با آن قطع كرده و يا اصلاً خانواده‌اي ندارند.
كودكان رها شده، فراري و بعضي از كودكان يتيم بدليل فوت والدين، جنگ يا ايدز در اين گروه قرار دارند.
در رابطه با اين گروه اصطلاحات «كارتن خواب» «خيابان گرد» ، «اتوبوس خواب» و «قطار خواب» و «سينما خواب» (البته بقول كاشفي) رايج است.
نكته در اينجاست كه اكثريت كودكان خياباني بي خانمان هستند و نه مجرم و بيشتر آنها بكار اشتغال دارند،‌ بدون اينكه از حمايت لازم برخوردر باشند و در معرض خطرات و انواع مختلف بهره‌كشي‌ها قرا ردارند، ‌از كودكان خياباني براي فحشاء قاچاق مواد مخدر و بزهكاري عليه افراد و اموال بهره‌برداري مي شوند آنها با خطرات زيادي روبرو هستند مانند آزاد و اذيت، امراض مقاربتي،‌ اعتياد،‌ آسيب در اثر خشونت و مرگ،‌ از طرفي آنها داراي موقعتيهاي بسيار كمتري براي رشد و تكامل عاطفي، اجتماعي، آموزشي و اقتصادي هستند.
6-2- عوامل مؤثر بر خياباني شدن كودكان
اين عوامل را بدو دستة بيروني و دروني تقسيم مي‌كنند:
1-6-2- عوامل بيروني (اجتماعي)
كاشفي (1380) در توضيح عوامل اجتماعي مؤثر بر خياباني شدن كودكان به موارد زير اشاره مي‌كند:
1- فقر وعدم توزيع عادلانه ثروت در جامعه و وجود اختلاف شديد طبقاتي
2- عدم سياست‌گذاري دولتها در زمينة كنترل جميعت :
مي‌توان گفت با رشد بيش از حد جمعيت هر 10 سال 200 ميليون كودك به جمعيت كودكان خياباني اضافه مي‌شود.
3- سياست‌گذاري نادرست دولتها بويژه در رسيدن به تكنولوژي اتمي يا نظامي:
هدايت سرمايه‌هاي جامعه بسوي طرحهاي نظامي و اتمي مخصوص در كشورهاي در حال توسعه بي ترديد با كاهش خدمات رفاهي در جامعه همراه خواهد بود.
4- بي‌تفاوتي نسبت به اشتغال كودكان و عادي شدن كار كودكان در جامعه.
5- فاجعه اينجاست كه اين خيانت را به عنوان واقعيت زندگي بپذيريم.
6- بحرانهاي اقتصادي اجتماعي مثل فروپاشي بلوك شرق
7- جنگ يا اغتشاشات داخلي
8- مهاجرتهاي ملي (درون مرزي)
9- مهاجرتهاي بين المللي
2-6-2- عوامل دروني (خانوادگي)
يافته‌هاي پژوهش اسفنجاري 1380 بيش از هر چيز بر تأثير عوامل اقتصادي و فقر خانوادة بر بروز پديدة‌ كودكان خياباني تأكيد مي‌كند.

 

و………………………….

****************************************************

فهرست مطالب:
عناوين صفحه
مقدمه
فصل اول :
مطالعات اقليمي و جغرافيائي منطقه:
1-1- خلاصه روند دويست ساله توسعه و گسترش شهر تهران:
1-1-1- تاريخچه هسته تاريخي شهر تهران و مراحل توسعه فيزيكي شهر تهران
2-1-1- ساختار جمعيتي شهر تهران
2-1- موقعيت جغرافيائي
3-1- موقعيت طبيعي
4-1- پهنه بندي خطر زمين‌لرزه در تهران
5-1- ويژگيهاي اقليمي:
1-5-1- دما
2-5-1- ميزان بارش
3-5-1- رطوبت نسبي
4-5-1- روزهاي يخبندان
5-5-1- روزهاي باراني
6-5-1- باد
7-5-1- تأثير جهات وزش باد در ساختمان
8-5-1- تأثير جهات تابش خورشيد در استقرار ساختمان
9-5-1- ارتفاع بناها
10-6-1- بررسي و نتيجه‌گيري از آمارهاي موجود جغرافيائي و اقليمي منطقه
7-1- احكام و ضوابط طراحي معماري
منابع و ماخذ فصل اول
فصل دوم:
تعريف و تبيين موضوع پروژه و نتيجه‌گيري براي انتخاب موضوع:
1-2- تعريف و تبيين موضوع
2-2- تعريف كودك
1-2-2- تعريف كودكان خياباني
3-2- تاريخچه كودكان خياباني
4-2- وضعيت كودكان خياباني در جهان
1-4-2- وضعيت كودكان خياباني در ايران
5-2- «كودك در خيابان» و «كودك خيابان»
6-2- عوامل موثر بر خياباني شدن كودكان
7-2- بزهكاري و بزهديدگي كودكان خياباني
8-2- وضعيت بهداشتي كودكان خياباني
9-2- وضعيت رواني- اجتماعي كودكان خياباني
1-9-2- مدرسه (اجتماع)
2-9-2- وضعيت رواني
3-9-2- مشكلات رفتاري
10-2- اقدامات ملي انجام شده در مورد اين كودكان
1-10-2- سازمان بهزيستي
2-10-2- شهرداري
3-10-2- سازمان بين‌المللي
11-2- آمار كودكان خياباني
12-2- نتايج بدست آمده از تحقيق دكتر رسول روشن در رابطه با وضعيت زيستي، رواني و اجتماعي كودكان خياباني ايران
13-2- مقالات برخي از جرائد در مورد وضعيت نابسامان كودكان خياباني
14-2- نتيجه‌گيري براي انتخاب موضوع فوق
15-2- پيوست مقالات جرائد در مورد وضعيت نابسامان كودكان خياباني
منابع و ماخذ فصل دوم
فصل سوم:
مباحث عمومي مرتبط با پروژه:
1-3- مصاحبه با آقاي دكتر اقليما (عضو هيئت علمي دانشكده بهزيستي و توانبخشي كشور)
2-3- مصاحبه با خانم كاووسي (كارشناس قسمت آسيبهاي اجتماعي سازمان بهزيستي استان تهران)
3-3- مصاحبه با خانم قلي‌زاده و آقاي نريماني (افراد فعال در رابطه با كمك به اين كودكان
4-3- مفاد پيمان‌نامه جهاني حقوق كودك
5-3- راهكارهائي براي جلوگيري از بوجود آمدن يا كاهش كودكان
خياباني
6-3- روانشناسي دوران نوجواني
1-6-3- حالات رواني و عاطفي در نوجوانان
2-6-3- شناخت خصوصيات فيزيكي كودكان و نوجوانان
7-3- كودك، معماري و فضا
1-7-3- دريافت حسي و هوشي فضاي معماري
8-3- معماري براي كودكان
9-3- طراحي فضا با توجه به مشكلات رفتاري و رواني كودكان و
نوجوانان
منابع و ماخذ فصل سوم
فصل چهارم:
بررسي مراكز كودكان خياباني متناظر با طرح مجموعه مورد نظر خارجي و نقد و بررسي بازديدهاي انجام شده از مراكز داخلي:
1-4- مراكز خارجي:
1-1-4- مراكز كودكان خياباني تركيه
2-1-4- مراكز كودكان خياباني كنيا
3-1-4- مراكز كودكان خياباني برزيل (شهر مارينگا)
4-1-4- پروژه ملي كودكان خياباني فيليپين (از سال 1986 تا كنون)
5-1-4- مراكز كودكان خياباني هندوستان
6-1-4- مراكز كودكان خياباني آفريقاي جنوبي
7-1-4- مراكز كودكان خياباني كانادا
2-4- مراكز داخلي:
1-2-4- مجتمع خدمات رفاهي- بهزيستي سبزوار
1-1-2-4- موقعيت
2-1-2-4- اجزاء طرح
3-1-2-4- معرفي كم و كيف معماري طرح
2-2-4- بازديد و تحليل مركز كودكان خياباني قرنطينه ياسر
3-2-4- بازديد از مراكز بعثت و شبانه‌روزي عاصف
4-2-4- بازديد از مراكز كودكان خياباني اسماعيل محمدي
منابع و ماخذ فصل چهارم
فصل پنجم:
معرفي سايت پروژه:
1-5- موقعيت شهري منطقه 15 تهران
1-1-5- تراكم جمعيت و كمبود امكانات رفاهي
2-1-5- بررسي وضعيت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خانواده‌هاي ساكن منطقه 15 تهران
2-5- كاربري پيشنهادي در طرح تفضيلي
3-5- زمين پروژه و قابليتهاي آن
1-3-5- جنسيت خاك سايت
2-3-5- آب در منطقه طرح
3-3-5- كوههاي متصرف در منطقه طرح
4-3-5- موقعيت گسل زلزله نسبت به منطقه طرح
5-3-5- بررسي معيارهاي مربوط به محيط طبيعي و جغرافيا
6-3-5- دسترسيهاي سايت
10-5- چكيده
منابع و ماخذ فصل پنجم
فصل ششم:
بررسي ابعاد، استانداردها و چگونگي تعيين برنامه‌ريزي فيزيكي:
1-6- تعيين برنامه‌ريزي كالبدي سايت
1-1-6- ساختمان اداري
2-1-6- ساختمان خوابگاه
1-2-1-6- قسمت خوابگاه‌ها
2-2-1-6- آشپزخانه
3-2-1-6- محل ذخيره مواد و سردخانه
4-2-1-6- محل تهيه غذا
5-2-1-6- محل طبخ
6-2-1-6- محل غذاخوري
1-6-2-1-6- سرو غذا
2-6-2-1-6- سرويسها
7-2-1-6- رختكن و سرويسها
8-2-1-6- محل پارك ماشين و بار انداز
9-2-1-6- رختشويخانه
1-9-2-1-6- منطقه يا آماده‌سازي
2-9-2-1-6- قسمت شستشو
3-9-2-1-6- قسمت خشك كن
4-9-2-1-6- محل اتوكشي
3-1-6- ساختمان اجتماعات
1-3-1-6- سالن اجتماعات چند منظوره (آمفي تئاتر سر پوشيده)
2-3-1-6- نمازخانه
3-3-1-6- كتابخانه
1-3-3-1-6- جا براي گذاشتن وسائل
2-3-3-1-6- مخزن كتاب
3-3-3-1-6- سالن مطالعه
4-1-6- ساختمان آموزشي
1-4-1-6- گالري
2-4-1-6- كلاسهاي آموزشي
3-4-1-6- آتليه‌ها (كلاسهاي هنري)
4-4-1-6- سمعي و بصري
5-1-6- كارگاههاي تخصصي
1-5-1-6- نكاتي در زمينه طراحي و برنامه‌ريزي كارگاهها
1-1-5-1-6- محوطه انبار و نگهداري
2-1-5-1-6- محوطه تدريس
3-1-5-1-6- ماشين‌آلات
6-1-6- غرفه‌هاي فروش و تريا
7-1-6- فضاهاي سبز و ورزشي
8-1-6- نگهباني
2-6- سازه
3-6- تاسيسات
1-3-6- گرمايش
2-3-6- حرارت مركزي
3-3-6- تهويه
4-3-6- خنك‌سازي مكانيكي
5-3-6- تهويه مطبوع
4-6- نتيجه‌گيري جهت ريختن برنامه فيزيكي طرح
منابع و ماخذ فصل ششم
فصل هفتم:
توضيح روند طراحي و شكل‌گيري احجام در سايت
فصل هشتم:
نقشه‌هاي طراحي شده در مورد سايت سازمان بهزيستي كشور براي استفاده كودكان خياباني (براي دوستي)

 

 

توجه: بعد از خرید رساله اول، رساله دوم هم برای شما ارسال می شود. از رساله دوم برای تکمیل کردن دو فصل نمونه های موردی و برنامه فیزیکی و ریزفضاها استفاده نمایید.

رساله اول: رساله سرای دوستی – مرکز کودکان خیابانی ۲۸۶ صفحه 

رساله دوم: رساله مجموعه کودکان بی سرپرست و سرراهی 160 صفحه

رساله سوم: رساله طراحی مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست ( با رویکرد تاثیر فضا در تربیت کودک) 145 صفحه

 

 

توجه: تصاویر نمونه موردی ندارد.

 

تصاویر فایل:

11-23-2015 8-20-31 PM11-23-2015 8-20-44 PM

 

خرید رساله اول:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل
  • فرمت رساله: word
  • حجم فایل ها: 4 مگابایت

 

  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : 09037758555 – 10 صبح تا 4 عصر
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.