مطالعات طراحی شیرخوارگاه 116 صفحه + نقشه ها + پوستر و رندرها + 29 اسلاید

من هم در شهر خانه ای دارم
(مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست اردبیل)
‹‹ شیرخوار تا 12 ساله ››

پيشگفتار

در عصر دهكدهء جهاني، همان اندازه كه جوامع گوناگون خود را در دستاوردهاي بشري سهيم مي دانند، معضلات مشابهي نيز پديد مي آورند. از ناعادلانه ترين پيامدهاي جوامع امروزي، اعم از جوامع مدرن يا در حال توسعه، پديدهء كودكان بي سرپرست است. با افزايش مهاجرت
هاي قومي و فردي در سراسر جهان و فزوني درصد فقر، بيكاري، و فساد، عملكرد خانواده به عنوان يك نهاد مستقل به مخاطره مي افتد. اما اين معضل پيش از همه كودكان بي گناهي را قرباني مي گيرد كه روز به روز بيشتر به حاشيهء اجتماع رانده مي شوند و چه بسا ناخواسته، مهره هاي آتي ترويج همان بي عدالتي و فسادي مي گردند كه گريبان آن ها را گرفته بود.
تنها راه مبارزه با اين معضل اجتماعي، و يكي از مؤثّرترين شيوه هاي حفظ سلامت جامعه و پيشگيري از افزايش جرم در شهرهاي بزرگي همچون اردبیل، اسكان، آموزش، و مراقبت صحيح از كودكان بي سرپرست است.

مطالعات شیرخوارگاه,رساله شیرخوارگاه,پایان نامه شیرخوارگاه,طرح نهائی شیرخوارگاه,برنامه فیزیکی شیرخوارگاه,مطالعات تطبیقی شیرخوارگاه,نمونه موردی داخلی و خارجی شیرخوارگاه,دانلود مطالعات شیرخوارگاه,دانلود رساله شیرخوارگاه,دانلود پابان نامه شیرخوارگاه,دانلود طرح نهائی شیرخوارگاه,مطالعات کامل طراحی شیرخوارگاه,پایان نامه معماری شیرخوارگاه,پروپوزال معماری شیرخوارگاه,رساله معماری شیرخوارگاه

بايد در نظر داشت كه كودكان بي سرپرست به دليل دورماندن از كانون عاطفي و آموزشي خانواده اغلب دچار ناهنجاري هاي رفتاري و نابساماني هاي شخصيتي اند. علاوه بر اسكان، آموزش، تغذيه، و مراقبت هاي بهداشتي، ارائهء مشاورهء منظم و ايجاد حس تعلّق و مالكيت متقابل در آن ها امري ضروري است. از اين رو، در طراحي مراكز نگهداري كودكان بي سرپرست، نمي توان تنها به ساخت مكاني براي خواب و خوراك آن ها بسنده كرد. بلكه آنچه بايد به همان نسبت در اولويت باشد، تلاش براي برآوردن نيازهاي روحي و ايجاد محيطي است كه كودكان را علاقمند و پايبند نگه دارد، آن ها را به آينده شان مشتاق و اميدوار سازد، و حس مسئوليت پذيري را در آنان تقويت كند. اين امر تنها در فضايي تحقّق مي يابد كه از محيط طبيعي خانواده و نظام آموزشي روز الگوبرداري شده باشد.

برای توضیحات بیشتر و خرید آنلاین به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

هدف از طراحي اين پروژه، مركزي براي نگهداري پسران بي سرپرست 3 ماهه تا12 سال است. همچنان كه سعي بر آن است تا هر كودك از فضاي شخصي و خصوصي مورد نياز و امنيت آن بهره مند شود، ساخت اين مركز در يكي از مناطق مسكوني اردبیل به كودكان تحت پوشش اين امكان را مي دهد كه در كنار ديگر ساكنين محل زندگي اجتماعي روزمره اي داشته باشند و تجربيات لازم براي حيات اجتماعي آينده را كسب كنند. اين رساله با درنظر گرفتن نيازها ي ويژهء كودكان بي سرپرست، به تعريف فضاهاي مورد نياز، شرح چگونگي تأثيرگذاري اين فضاها در كل پروژه، بررسي مراكز كنوني، و خصوصيات سايت مورد نظر مي پردازد. نقشه هاي معماري مربوط در انتها قابل مشاهده است.

منظور از كودكان بي سرپرست، كودكاني است كه فاقد خانواده و محلّ سكونت اند، يا از هيچ گونه حمايتي از جانب خانواده يا نهادهاي اجتماعي و آموزشي برخوردار نيستند. وظيفهء سازمان هاي دولتي و بين المللي، پشتيباني مالي و حمايت قانوني از حقوق اين كودكان است.

چکيده
هميشه نسبتی تعاملی بين ظرف و مظروف وجود دارد، به بيان دیگر هر ظرف می بایست امکان زندگی مطلوب را برای مظروف مورد نظر به وجود آورد. اگر بخواهيم ميزان توانایی خود را در کنترل فضا بيازمائيم عملاً بهترین امتحانات را وقتی می توان کرد که مظروف را با خصوصيات ویژه داشته باشيم؛در این راستا اولاً برای مشخص کردن ميزان توانایی و ثانياً به دلایل زیر، موضوع این طرح((مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست)) قرار گرفت:
طراحی خانه به عنوان مهم ترین مکانی که زندگی انسان در آن اتفاق می افتد از اهميت فوق العاده ای برخودار است. برای کودکی که در محيط گرم خانواده از محبت پدر و مادر سرشار می شود و حمایت همه جانبه آن ها را در مسائل مختلف دارد، حتی اگر محيط زندگی اش کاملاً منطبق نيازهای او نباشد، به دليل حضور در خانواده و خاطراتش، به آن محيط وابسته بوده و خانه را محلی امن برای خود می داند اما طراحی خانه برای کودک بی سرپرست می بایست به گونه ای صورت گيرد که علاوه بر نيازهای جسمی، پاسخگوی نيازها و کمبودهای روحی آنان (در حيطه معماری) باشد و امکان خاطره آفرینی را برایشان به وجود آورد. بنابراین طراحی خانه برای کودکان بی سرپرست از ظرافت و اهميت بيشتری برخوردار است .
این ظرافت(مظروف و ظرف با خصوصيات ویژه ) و علاقه شخصی به کودکان بی سرپرست دلایل دیگر انتخاب
موضوع طرح نهایی بوده است.
این طرح در هشت فصل پی گيری خواهد شد:
– در فصل اول به دلایل و اهداف انتخاب پروژه پرداخته می شود.
– در فصل دوم به شناخت کودکان بی سرپرست از طریق شناخت کودکان با سرپرست (با خانواده )پرداخته خواهد شد. به این ترتيب که جایگاه خانواده و نقش آن در تأمين نيازهای کودک بررسی می شود و بعد به این نکته پرداخته خواهد شد که کودک بی سرپرست کودکی است بی خانواده با فقدان های ناشی از عدم تأمين نيازها. در حقيقت اگر کودک با خانواده شناخته شود، کودک بی سرپرست هم شناخته خواهد شد.
– در فصل سوم نمونه های موردی رابررسی می کنیم که به نمونه های موجود در ایران و جهان پرداخته می شود.
– در فصل چهارم به مفهوم دوران كودكي ،عوامل پيدايش مفهوم دوران كودكي ، مراحل رشد در دوران كودكي ، مراحل تحول رواني كودك ، مرحله تفكر پيش علمي (مرحله ادراك مستقيم 2-7 سالگي) ، شناخت مراحل رشد و خصوصيات جسمي ـ رفتاري كودكان 1 تا 6 سال ، مرحله عمليات عيني از 7 تا 11 سالگي، شکل گیری شخصیت در کودکان ، اجتماع كودكان و مراحل رشد در هنر و موسیقی را مورد نقد قرار می دهیم.
– در فصل پنجم به مسئله آموزش کودکان ، تعلیم و تربیت ، نقش هنر در خودشناسي و بهداشت رواني كودكان ، فعاليت هاي هنري كودكان و ويژگي هاي آن ها می پردازیم.
– در فصل ششم به این که کودکان چگونه فضایی را دوست دارند؟ کیفیت فضاها، ،قواعد و معیارها، اصول ایمنی طراحی فضاهای کودکان و استاندارد ابزارهای بازی اشاره خواهد شد.
– در فصل هفتم به شناخت بستر طرح از طریق ساختار فرهنگی منطقه ، اقلیم و هواشناسی ، اصول طراحی اقلیمی و تحلیل سایت می پردازیم.
– در فصل هشتم برنامه فیزیکی ، دیاگرام های ارتباطی و در انتها نقشه های پروژه قرار دارد.

There Can Be Only One
بودن را تنها یکی شایسته است

 

Life can be sow simple
When you reduce it to essentials
بزرگ شدن جبر طبیعت است و بزرگ بودن هنر عالمی…
فهرست مطالب صفحه
فصل اول: دلایل و اهداف پروژه
1-1 : دلایل و اهمیت انتخاب موضوع……………………………………………………………………………………………………………………….2
2-1 : بررسی آمار و وضعیت مراکز استانی………………………………………………………………………………………………………………3
3-1 : اهداف پروژه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4
1-3-1 : موسسه زدایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………5
2-3-1 : رویکرد به معماری بومی و اقلیمی…………………………………………………………………………………………………………..5
3-3-1 : توجه و به کارگیری پتانسیل های محلی………………………………………………………………………………………………….5
4-3-1 : خلق محیطی کودکانه………………………………………………………………………………………………………………………………5
4-1 : روشهای رسیدن به هدف………………………………………………………………………………………………………………………………….5
5-1 : شناخت و بررسی سایت……………………………………………………………………………………………………………………………………6
1-5-1 : عوامل شکل دهنده طراحی کالبد طرح…………………………………………………………………………………………………………6
2-5-1 : عوامل موثر در انتخاب سایت………………………………………………………………………………………………………………………….6
1-2-5-1 : بافت اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………………..6
2-2-5-1 : بافت کالبدی………………………………………………………………………………………………………………………………………….7
6-1 : معرفی رو شهای موجود جهانی……………………………………………………………………………………………………………………….7
1-6-1 : دهکده های SOS……………………………………………………………………………………………………………………………………7
2-6-1 :Residential care unite……………………………………………………………………………………………………………………..8
3-6-1 : شبه خانواده های بزرگ……………………………………………………………………………………………………………………………..8
4-6-1 : House parent……………………………………………………………………………………………………………………………………..8

فصل دوم: ادبیات تحقیق
1-2 : تعریف واژه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10
2-2 : تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست……………………………………………………………………………………………….. 11
1-2-2 : پيشينه تاریخی حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان…………………………………………………………………………11
2-2-2 : پيشينه تاریخی حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران………………………………………………………………………….11
3-2 : حکومت ها و پدیده بی سرپرستی………………………………………………………………………………………………………………12
1-3-2 : دوره صفویه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12
2-3-2 : قاجاریه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….12
3-3-2 : عصر مشروطیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………….13
4-2 : حمایت از کودکان بی سرپرست در اسلام…………………………………………………………………………………………………13
5-2 : چگونگی سرپرستی ایتام……………………………………………………………………………………………………………………………..13
6-2 : پدیده بی سرپرستی و عوامل آن ………………………………………………………………………………………………………………14
1-6-2 : عوامل طبيعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..14
2-6-2 : عوامل غير طبيعی……………………………………………………………………………………………………………………………………….14
7-2 : مشکلات کودکان بی سرپرست…………………………………………………………………………………………………………………..15
1-7-2 : مشکلات هویتی- شخصیتی………………………………………………………………………………………………………………………..15
2-7-2 : مشکلات اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………………….16
8- 2 : مراحل پذیرش در مراکز شبانه روزی……………………………………………………………………………………………………….16
1-8-2 : سازمانهای ذیربط در رابطه با ساماندهی کودکان خیابانی…………………………………………………………………………..16
9-2 : روشهای نگهداری و سرپرستی کودکان در ایران…………………………………………………………………………………….17
1-9-2 : فرزند خواندگی…………………………………………………………………………………………………………………………………..17
2-9-2 : امین موقت………………………………………………………………………………………………………………………………………………….17
3-9-2 : شبه خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………17
4-9-2 : مراکز اقامتی، مراقبتی………………………………………………………………………………………………………………………………….17
10-2 : مقایسه عملکرد خانه و پرورشگاه………………………………………………………………………………………………………………18
1-10-2 : عملکرد خانه و پرورشگاه……………………………………………………………………………………………………………………….18
2-10-2 : ارتباط اجتماعی خانواده و فقدان آن در پرورشگاه…………………………………………………………………………………18
11-2 : واحدهای نگهداری کودکان بی سرپرست:……………………………………………………………………………………………….19
1-11-2 : شیرخوارگاه………………………………………………………………………………………………………………………………………………19
2-11-2 : شبانه روزی مجتمع خدماتی- حمایتی…………………………………………………………………………………………………….19
3-11-2 : شبانه روزی زیر نظر مستقیم سازمان بهزیستی…………………………………………………………………………………………19
12-2 : خانواده و نقش های مختلف آن………………………………………………………………………………………………………………….19
13-2 : انواع خانواده:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………20
1-13-2 : خانواده هسته ای:……………………………………………………………………………………………………………………………………..20
2-13-2 : خانواده گسترده:………………………………………………………………………………………………………………………………………..20
3-13-2: خانواده روستایی و عشایری:……………………………………………………………………………………………………………………..20
14-2 : کارکردهای خانواده: :……………………………………………………………………………………………………………………………………20
15-2 : مقایسه آمادگی جوامع روستایی و شهری در پذیرش کودکان بی سرپرست:…………………………………..22
فصل سوم:نمونه های موردی
1-3 : انواع روشهای مراقبتی:
1-1-3 : روشهای مراقبتی رایج در دنیا:……………………………………………………………………………………………………………….24
1-1-1-3 : خانواده های فاستر………………………………………………………………………………………………………………………………….24
2-1-1-3 : شبه خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….24
3-1-1-3 : فرزند خواندگی………………………………………………………………………………………………………………………………………24
2-3 : روش های رایج و مراکز نگهداری در ایران: ……………………………………………………………………………………………..24
1-2-3 : پرورشگاه های وابسته به شهرداری…………………………………………………………………………………………………………….24
2-2-3: جمعیت خیریه فرح پهلوی…………………………………………………………………………………………………………………………..24
3-2-3: انجمن های حمایت از کودکان…………………………………………………………………………………………………………………….25
3-3 : تغییرات حاصل در مراکز و شیوه نگهداری بعد از انقلاب:……………………………………………………………………..25
4-3 : سازمان هایی که تحت نظارت بهزیستی در این زمینه فعالیت می کنند عبارتند از:……………………… 25
5-3 : بررسی نمونه های موجود در جهان :………………………………………………………………………………………………………… 25
1-5-3 : دهکده SOS آکابا در اردن………………………………………………………………………………………………………………………….26
2-5-3 : پرورشگاه باتملی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..27
3-5-3 : امید دختران و پسران…………………………………………………………………………………………………………………27
4-5-3 : خانه کودکان استون……………………………………………………………………………………………………………………27
1-4-5-3 : اقامتگاه ها……………………………………………………………………………………………………………………….27
2-4-5-3 : خانه گروهی……………………………………………………………………………………………………………………..27
3-4-5-3 : بخش خدمات درمانی…………………………………………………………………………………………………………28
5-5-3 : شیرخوارگاه ANGELE…………………………………………………………………………………………………………28
6-3 : نمونه های فعالی در ایران……………………………………………………………………………………………………………28
1-6-3 : شیرخوارگاه آمنه……………………………………………………………………………………………………………………….28
2-1-6-3 : اداری……………………………………………………………………………………………………………………………..28
3-1-6-3 : قرنطینه…………………………………………………………………………………………………………………………..29
4-1-6-3 : بخش زرد……………………………………………………………………………………………………………………….29
5-1-6-3 : زرد پایین…………………………………………………………………………………………………………………………29
6-1-6-3 : زرد بالا……………………………………………………………………………………………………………………………30
7-1-6-3 : آبی…………………………………………………………………………………………………………………………………..30
8-1-6-3 : بخش قهوه ای…………………………………………………………………………………………………………………30
7-3 : شبانه روزی شهید قدوسی…………………………………………………………………………………………………………30
1-7-3 : بخش خوابگاهی……………………………………………………………………………………………………………………30
8-3 : شبانه روزی بوشهر…………………………………………………………………………………………………………………….31

فصل چهارم: شنـــاخت كــودك
1-4 :مفهوم دوران كودكي…………………………………………………………………………………………………………………….33
1-1-4 : عوامل پيدايش مفهوم دوران كودكي ………………………………………………………………………………………….33
2-4 : مراحل رشد در دوران كودكي ……………………………………………………………………………………………………….33
1-2-4: رشد جسماني كودك………………………………………………………………………………………………………………..34
2-2-4 : رشد رواني كودك…………………………………………………………………………………………………………………..34
3-2-4 : ساخت فكر كودك………………………………………………………………………………………………………………….34
4-2-4 : مراحل تحول رواني كودك……………………………………………………………………………………………………….35
5-2-4 : همگون سازي يا جذب و تحليل……………………………………………………………………………………………….36
3-4 : مرحله تفكر پيش علمي (مرحله ادراك مستقيم 2-7 سالگي) ……………………………………………………………..36
4-4 : شناخت مراحل رشد و خصوصيات جسمي ـ رفتاري كودكان 1 تا 6 سال ( پيش‏دبستاني )…………………….38
1-4-4 : خصوصيات جسمي ـ رفتاري كودكان 1 تا 2 ساله……………………………………………………………………….38
2-4-4 : خصوصيات جسمي ـ رفتاري كودكان 2 تا 3 ساله……………………………………………………………………….39
3-4-4 : خصوصيات جسمي ـ رفتاري كودكان 3 تا 4 ساله ……………………………………………………………………..39
4-4-4 : خصوصيات جسمي ـ رفتاري كودكان 4 تا 5 ساله ……………………………………………………………………..40
5-4-4 : خصوصيات جسمي ـ رفتاري كودكان 5 تا 6 ساله……………………………………………………………………….40
6-4-4 :مرحله عمليات عيني از 7 تا 11 سالگي………………………………………………………………………………………..41
5-4 : شکل گیری شخصیت در کودکان…………………………………………………………………………………………………….42
1-5-4 : اجتماع كودكان………………………………………………………………………………………………………………………..42
2-5-4 :مراحل رشد در هنر و موسیقی …………………………………………………………………………………………………..43
فصل پنجم: آموزش کودکان
1-5 :تعلیم و تربیت………………………………………………………………………………………………………………………………46
1-1-5 : مفهوم تعليم و تربيت………………………………………………………………………………………………………………..46
2-1-5 : نگاهي به سير تحولي تعليم و تربيت………………………………………………………………………………………….46
3-1-5 : تعليم و تربيت در اسلام…………………………………………………………………………………………………………….47
4-1-5 : تعليم و تربيت جديد…………………………………………………………………………………………………………………47
5-1-5 : آموزش و تربيت كودك…………………………………………………………………………………………………………….48
6-1-5 : نقش هنر در خودشناسي و بهداشت رواني كودكان ………………………………………………………………………49
7-1-5 : هنر و نيازهاي رواني كودك……………………………………………………………………………………………………….50
2-5 : فعاليت هاي هنري كودكان و ويژگي هاي آن ها…………………………………………………………………………..51
1-2-5 : ادبيات كودكان…………………………………………………………………………………………………………………………51
1-1-2-5 : تعريف ادبيات كودكان …………………………………………………………………………………………………….51
2-1-2-5 : هدف ادبيات كودك………………………………………………………………………………………………………….51
3-1-2-5 : تأثير قصه در كودكان………………………………………………………………………………………………………..52
4-1-2-5 : نقش آواز خوانی و ترانه محلی …………………………………………………………………………………………52
5-1-2-5 : نقاشي كودكان…………………………………………………………………………………………………………………53
6-1-2-5 : چرا كودكان نقاشي مي كشند؟…………………………………………………………………………………………..53
7-1-2-5 : تفسير نقاشی چيست؟……………………………………………………………………………………………………..53
8-1-2-5 : نقاشي كودك و هنر…………………………………………………………………………………………………………54
9-1-2-5 : زيبايي شناسي و تأثيرات روانی رنگ در نقاشي…………………………………………………………………..54

فصل ششم: کودک و معماری
1-6 :کودکان چگونه فضایی را دوست دارند؟………………………………………………………………………………………..56
1-1-6 : فضاهای مطلوب و مناسب کودکان……………………………………………………………………………………………..57
2-1-6 : فضاهای جذاب کودکان…………………………………………………………………………………………………………….58
2-6 : کیفیت فضاها………………………………………………………………………………………………………………………………59
3-6 : قواعد و معیارها…………………………………………………………………………………………………………………………..61
1-3-6 : ابعاد جسمانی کودکان………………………………………………………………………………………………………………61
2-3-6 : اصول مکان یابی و شرایط محیطی……………………………………………………………………………………………..61
4-6 : فضاها، ویژگی ها، نیازها، تجهیزات فضایی………………………………………………………………………………….63
1-4-6 : ورودی………………………………………………………………………………………………………………………………….63
2-4-6 : فضای انتظار…………………………………………………………………………………………………………………………..63
3-4-6 : فضای اداری………………………………………………………………………………………………………………………….63
4-4-6 : فضای پذیرش…………………………………………………………………………………………………………………………64
5-6 : بخش های کودکان…………………………………………………………………………………………………………………….64
1-5-6 : بخش شیرخوار……………………………………………………………………………………………………………………….64
2-5-6 : بخش نوپا………………………………………………………………………………………………………………………………64
3-5-6 : بخش نوباوه……………………………………………………………………………………………………………………………65
6-6 : فضاهای بهداشتی………………………………………………………………………………………………………………………66
7-6 : فضاهای ارتباطی………………………………………………………………………………………………………………………..66
8-6 : فضاهای خدماتی و تأسیساتی……………………………………………………………………………………………………66
9-6 : آشپزخانه………………………………………………………………………………………………………………………………….66
10-6 : انبار………………………………………………………………………………………………………………………………………….66
11-6 :موتورخانه…………………………………………………………………………………………………………………………………67
1-11-6 : شوفاژ دیواری…………………………………………………………………………………………………………………….67
12-6 : فضای بازی………………………………………………………………………………………………………………………………67
13-6 : رنگ در فضای زندگی کودک…………………………………………………………………………………………………..67
1-13-6 : تأثیر رنگ در روحیه و رفتار کودکان…………………………………………………………………………………….68
14-6 : روش های کنترل صدا……………………………………………………………………………………………………………..68
1-14-6 : کنترل سر و صدای داخل ساختمان………………………………………………………………………………………69
15-6 : اصول ایمنی طراحی فضاهای کودکان……………………………………………………………………………………..70
16-6 : استاندارد ابزارهای بازی……………………………………………………………………………………………………………75
17-6 : نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..80

 

فصل هفتم : شناخت بستر طرح
1-7 : شناخت بستر طرح……………………………………………………………………………………………………………………..82
1-1-7 : ساختار فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………………….82
2-1-7 : ویژگی های فرهنگی و هنری…………………………………………………………………………………………………….82
3-1-7 : زبان……………………………………………………………………………………………………………………………………….82
4-1-7 : فولکلور یا ادبیات شفاهی………………………………………………………………………………………………………….83
5-1-7 : آداب و رسوم روزمره اجتماعی………………………………………………………………………………………………….83
6-1-7 : آداب پذیرایی…………………………………………………………………………………………………………………………..84
7-1-7 : ویژگی های فردی……………………………………………………………………………………………………………………85
2-7 : اقلیم و هواشناسی………………………………………………………………………………………………………………………85
1-2-7 : شناخت موقعیت طرح………………………………………………………………………………………………………………85
2-2-7 : وسعت شهرستان وتعداد بخشها وآبادی های شهرستان ………………………………………………………………..86
3-2-7 : موقعیت جغرافیائی، سیاسی و ارتباطی شهر اردبیل……………………………………………………………………….87
3-7 : ویژگی های زمین شناسی اردبیل ………………………………………………………………………………………………88
1-3-7 : پوشش گیاهی…………………………………………………………………………………………………………………………88
2-3-7 : منابع آبی و هيدرولوژي …………………………………………………………………………………………………………..88
4-7 : جمعیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………..88
1-4-7 : شمار جمعیت و خانوار …………………………………………………………………………………………………………..88
2-4-7 : نرخ رشد جمعیت در شهر و روستا و مقایسه آن با کل استان………………………………………………………..89
3-4-7 : سهم شهرستان اردبیل از جمعیت کل استان…………………………………………………………………………………89
4-4-7 : تراکم جمعیت در کیلومترمربع…………………………………………………………………………………………………..90
5-7 : ویژگی های اقلیمی شهراردبیل …………………………………………………………………………………………………90
1-5-7 : عوامل اقلیمی …………………………………………………………………………………………………………………………90
2-5-7 : عرض جغرافیایی…………………………………………………………………………………………………………………….91
3-5-7 : ارتفاع از سطح دریا…………………………………………………………………………………………………………………91
4-5-7 : دوری ونزدیکی به دریا……………………………………………………………………………………………………………91
5-5-7 : جریان های هوایی که برمنطقه اثر می گذارند …………………………………………………………………………..91
6-7 : عناصر اقلیمی……………………………………………………………………………………………………………………………..91
1-6-7 : دما……………………………………………………………………………………………………………………………………….91
2-6-7 : ميانگين حداقل دماي هوا………………………………………………………………………………………………………….91
3-6-7 : ميانگين حداكثرهاي دما……………………………………………………………………………………………………………92
4-6-7 : ميانگين روزانه دما ………………………………………………………………………………………………………………….93
5-6-7 : حداقل مطلق دماي هوا …………………………………………………………………………………………………………..93
5-6-7 : حداكثر مطلق دماي هوا…………………………………………………………………………………………………………..94
6-6-7 : تغييرات فصلي دماي هوا…………………………………………………………………………………………………………94
7-6-7 : بارندگي………………………………………………………………………………………………………………………………..95
8-6-7 : حداكثر بارندگي روزانه…………………………………………………………………………………………………………..97
9-6-7 : رطوبت نسبی………………………………………………………………………………………………………………………..98
10-6-7 : روزهاي يخبندان…………………………………………………………………………………………………………………..98
11-6-7 : باد………………………………………………………………………………………………………………………………………99
12-6-7 : وزش بادهاي شديد……………………………………………………………………………………………………………..99
7-7 : طراحی اقلیمی ……………………………………………………………………………………………………………………….101
1-7-7 : دیوار جنوبی: (نقاله مربوط به دیوار جنوبی) (جدول انرژی دما) ……………………………………………….103
2-7-7 : دیوارهای جنوب شرقی و جنوب غربی………………………………………………………………………………….103
3-7-7 : دیوارهای شمالی ……………………………………………………………………………………………………………….103
4-7-7 : دیوار شرقی و غربی ……………………………………………………………………………………………………………104
8-7 : جدول بيوكليماتيك(زيست اقليمي) ساختماني اردبيل …………………………………………………………..104
1-8-7 : روش گيوني ……………………………………………………………………………………………………………………..104
2-8-7 : روش اصلاح شده(تجدید نظر شده ) گیونی و مایلن……………………………………………………………..105
9-7 : اصول طراحی اقلیمی………………………………………………………………………………………………………………..106
1-9-7 : جهت گیری استقرار ساختمان…………………………………………………………………………………………….106
2-9-7 : فرم ساختمان در رابطه با اقلیم …………………………………………………………………………………………..107
3-9-7 : تهویه طبیعی در رابطه با اقلیم …………………………………………………………………………………………..108
10-7 : تحلیل سایت …………………………………………………………………………………………………………………………..108

فصل هشتم : برنامه فیزیکی
1-8 : فضاها………………………………………………………………………………………………………………………………………..114
1-1-8 : فضاهای خصوصی……………………………………………………………………………………………………………….114
فهرست مطالب صفحه
2-1-8 : فضاهای عمومی…………………………………………………………………………………………………………….114
3-1-8 : فضاهای روباز………………………………………………………………………………………………………………..114
4-1-8 : فضاهای جنبی و خدماتی…………………………………………………………………………………………………114

جدول (1) : وضعیت و تعداد مراکز و درصد کودکان بی سرپرست و بد سرپرست سرویس گرفته در سالهای 86 و 87…………………3
جدول(2) : وضعیت و تعداد و درصد و علل و عوامل بی سرپرستی کودکان ارجاء شده به بهریستی استان در سالهای 86 – 87……….4
جدول(3) : نحوه ظهور توانایی خط خطی نوشتن و نقاشی کرد………………………………………………………………………………..44
جدول(4) : قد کودکان 0 تا 6 سال – سانتیمتر…………………………………………………………………………………………………….61
جدول(5) : ضریب نسبت به قد ایستاده…………………………………………………………………………………………………………….61
جدول(6) : دمای موثر مواقع راحت در مناطق مختلف…………………………………………………………………………………………….69
جدول(7) : خلاصه ضوابط فضاهای داخلی – متر مربع…………………………………………………………………………………………..70
جدول(8) : کاربرد گونه های مختلف گیاهان در زمین بازی……………………………………………………………………………………..79
جدول(9): تقسیمات سیاسی – اداری شهرستان اردبیل به تفکیک دهستان……………………………………………………………………..87
جدول(10): خانوار جمعیت بخش های شهرستان اردبیل در سال 1385……………………………………………………………………….89
جدول(11) : جمعیت کل استان و شهرستان اردبیل به تفکیک شهری و روستائی در سال 1385……………………………………………90
جدول( 12): تراکم جمعیت در استان و بخش های شهرستان اردبیل (1385) ………………………………………………………………..90
جدول(13) : رژيم دمائي ایستگاه هواشناسی اردبیل……………………………………………………………………………………………….95
جدول (14) : مجموع ميانگين بارندگي ايستگاه اردبیل……………………………………………………………………………………………96
جدول (15) : توزيع فصلي بارندگي ايستگاه هواشناسي اردبیل…………………………………………………………………………………..96
جدول( 16 ): در صد توزيع فصلي بارندگي ايستگاه هواشناسي اردبیل…………………………………………………………………………96
جدول( 17 ) : پارامتر رطوبت نسبي ایستگاه اردبیل………………………………………………………………………………………………..98
جدول(18) : آمار مربوط به گلباد ايستگاه اردبیل…………………………………………………………………………………………………..99
جدول(19) : سمت و سرعت شدیدترین باد ایستگاه هواشناسی اردبیل………………………………………………………………………100
جدول (20): پارمترهاي ميانگين متوسط دما و رطوبت شهر اردبيل……………………………………………………………………………104

فهرست شکل ها 
شکل(1): اندازه های استاندارد بدن کودک 3تا 5 ساله و 5 تا 7 ساله……………………………………………………………………………41
شکل( 2) : موقعیت استان و شهرستان اردبیل در کشور…………………………………………………………………………………………..86
شکل( 3): نقشه پهنه بندی شهر ستان اردبیل به روش دمارتن…………………………………………………………………………………100
شکل(4): انطباق نقاله و موقعیت خورشید – دیوار شمالی……………………………………………………………………………………..101
شکل (5): انطباق نقاله و موقعیت خورشید – غربی …………………………………………………………………………………………….101
شکل(6) :انطباق نقاله و موقعیت خورشید – شرقی……………………………………………………………………………………………..102
شکل (7): انطباق نقاله و موقعیت خورشید – جنوبی……………………………………………………………………………………………102
شکل(8): نمودار مقدار انرژی خورشیدی تابیده بر سطوح قائم………………………………………………………………………………..103
شکل (9) : جدول بیو کلیماتیک ساختمانی شهر اردبیل………………………………………………………………………………………..106
شکل(10) : جدول بیو کلیماتیک ساختمانی اصلاح شده شهر اردبیل………………………………………………………………………….106
شکل( 11): جهت استقرار ساختمان………………………………………………………………………………………………………………..107
شکل( 12)نقشه کلی محله والی…………………………………………………………………………………………………………………….108
شکل( 13)نقشه کاربریهای اطراف سایت………………………………………………………………………………………………………….109
شکل(14)دید به بیمارستان امام خمینی…………………………………………………………………………………………………………….109
شکل (15)دید به حوزه مقاومت بسیج……………………………………………………………………………………………………………..109
شکل(16)دید به از سایت به مدرسه پشتی………………………………………………………………………………………………………..109
شکل (17)دید به مدرسه ابتدایی- غرب سایت…………………………………………………………………………………………………..109
شکل(18)دید به خیابان 18 متری آزادگان…………………………………………………………………………………………………………110
شکل(19)دید به خیابان 24 متری غربی…………………………………………………………………………………………………………..110
شکل(20)دسترسی سایت به خیابان شهید یسری……………………………………………………………………………………………………110
شکل(21) دید به کوچه پشتی سایت……………………………………………………………………………………………………………….110
شکل (22)نقشه ترافیک اطراف سایت……………………………………………………………………………………………………………..111
شکل(23)خیابان غربی سایت بیشتر آموزشگاه رانندگی استفاده می کنند……………………………………………………………………..111
شکل( 24)ترافیک روان جلوی سایت………………………………………………………………………………………………………………111
شکل( 25)تحلیل سایت………………………………………………………………………………………………………………………………112
شکل (26)فضا ها و مساحت ها…………………………………………………………………………………………………………………….115
شکل (27)فضا ها و مساحت ها…………………………………………………………………………………………………………………….116
فهرست نمودارها 
نمودار (1): میانگین حداقل دمای ایستگاه سینوپتیک اردبیل………………………………………………………………………………………92
نمودار (2): میانگین حداکثر دمای ……………………………………………………………………………………………………………………92
نمودار(3 ): میانگین روزانه دمای ایستگاه سینوپتیک اردبیل………………………………………………………………………………………93
نمودار (4): حداقل مطلق دمای ایستگاه سینوپتیک اردبیل…………………………………………………………………………………………93
نمودار (5): حداکثر مطلق دمای ایستگاه سینوپتیک اردبیل………………………………………………………………………………………..94
نمودار (6): پنج گانه دمائی ایستگاه سینوپتیک …………………………………………………………………………………………………….95
نمودار(7) :مجموع بارندگی ماهانه ایستگاه ………………………………………………………………………………………………………..96
نمودار (8): درصد توزیع فصلی بارندگی …………………………………………………………………………………………………………97
نمودار(9): حداکثر بارندگی 24 ساعته …………………………………………………………………………………………………………….97
نمودار(10) : تعداد روزهای یخبندان ایستگاه سینوپتیک اردبیل…………………………………………………………………………………..99

 

فهرست دیاگرام ها
دیاگرام(1 ): دیاگرام ارتباط فضایی بخش اداری………………………………………………………………………………………………….115
د یاگرام (2 ): دیاگرام ارتباط فضایی رختشویخانه……………………………………………………………………………………………….116
دیاگرام(3 ): دیاگرام ارتباط فضایی واحد های مسکونی…………………………………………………………………………………………117
د یاگرام (4 ): دیاگرام ارتباط فضایی شیر خوارگاه……………………………………………………………………………………………….118
د یاگرام (5 ): دیاگرام ارتباط فضایی بخش درمانی………………………………………………………………………………………………119

 

مقدمه:
ذهن انسان همواره درگیر سؤالات گوناگون از یک طرف و تلاش برای پاسخ گویی به این سؤالات از طرف دیگر، بوده است. در پی یکی از مراحل زندگی ذهن من درگیر سؤالاتی بود که مقدمات ورود به مراحل بعدی را فراهم می کرد اینکه:
من به عنوان یک معمار چه جایگاهی در جامعه دارم؟
ارزش و اعتبار این جایگاه را چه عواملی تضمین خواهند کرد؟
من در جهت رفع این نیاز به یافتن توجیه و دلیلی محکم برای دفاع از علاقه و میل درونی و کششی که به معماری داشتم پرداختم. در مسیر یافتن پاسخی برای این سؤالات درگیر مسائلی شدم که مرا رو در رو با نیازها و مشکلات دیگران و سایر افراد جامعه قرار داد و گاهی این نیازها آنچنان در هم گره خورده بودند که حل آنها مستلزم حل و چاره جویی همزمان با یکدیگر بود. پاسخ جامعه در مورد جایگاه من در آن مستلزم پاسخ همزمان من به صورت حل مشکلات و مسائلی از جامعه بود که می توانستم در حوزه توانایی هایم انجام دهم.
بنابراین در این مرحله به دسته بندی مسائل و مشکلات و آسیب های اجتماعی پرداختم. حوزه هایی که می توانستم در آنها فعالیت کنم شناسایی کردم و در نهایت به بررسی جزیی تر آنها پرداختم. مقایسه این حوزه ها در نهایت مرا به مسیری راهنمایی کرد که در این مرحله دیگر تنها رفع نیاز شخصی و پاسخ گویی به سؤالات ذهنم مطرح نبود. اکنون با مسائل و حقایقی روبرو شده بودم که قبلاً هیچ درک و آگاهی از عمق آنها نداشتم.
حقایق و آمارهای تکان دهنده از زنان و کودکان بی سرپناه، اعتیاد، فقر، جرم، طلاق، بی بند و باری های اخلاقی و … و مطالعه تحقیقاتی که برای ریشه یابی این نابسامانی ها انجام شده بود بازگو کننده این مطلب بود که ریشه عمده این مشکلات در تجربیات دوران کودکی افراد نهفته است.
کودکانی که قربانی این نابسامانی های اجتماعی بوده اند در آینده از عوامل اصلی نابسامانی ها و آسیب های اجتماعی خواهند بود.
رو در رویی و درگیری با این آمارها و مطالب ذهن مرا بیشتر از همه متوجه کودکان و مسائل آنها کرد و تصمیم گرفتم موضوع پروژه خود را در مورد کودکان انتخاب کنم تا بتوانم به صورتی مفصل تر به بررسی موضوع پرداخته نقش مباحث معماری را در رفع مشکلات آنها بررسی کرده و متناسب با توانایی های خود ارائه گر راه حلی برای مشکلات آنها باشم.

 

 

 

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل

خرید نقشه های اتوکدی و رندرها:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل
  • فرمت رساله: word – حجم : 17 مگابایت
  • فرمت نقشه: dwg – حجم: 45 مگابایت
  • فرمت رندر و پوستر: jpg – حجم فایل: 41 مگابایت
  • حجم فایل ها: 100 مگابایت

 

  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : 09037758555 – 10 صبح تا 4 عصر
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.

 

تصاویر رساله:

رساله شیرخوارگاه,دانلود رساله شیرخوارگاه,دانلود رساله معماری شیرخوارگاهرساله پرورشگاه,رساله معماری پرورشگاه,دانلود رساله پرورشگاه,پروپوزال معماری پرورشگاه11-23-2015 4-56-04 PM

11-23-2015 4-56-20 PM

تصویر پوستر، نقشه و رندرها:

مطالعات شیرخوارگاه,رساله شیرخوارگاه,پایان نامه شیرخوارگاه,طرح نهائی شیرخوارگاه,برنامه فیزیکی شیرخوارگاه,مطالعات تطبیقی شیرخوارگاه,نمونه موردی داخلی و خارجی شیرخوارگاه,دانلود مطالعات شیرخوارگاه,دانلود رساله شیرخوارگاه,دانلود پابان نامه شیرخوارگاه,دانلود طرح نهائی شیرخوارگاه,مطالعات کامل طراحی شیرخوارگاهطرح نهائی شیرخوارگاه,برنامه فیزیکی شیرخوارگاه,مطالعات تطبیقی شیرخوارگاه,نمونه موردی داخلی و خارجی شیرخوارگاه,دانلود مطالعات شیرخوارگاه,دانلود رساله شیرخوارگاه,دانلود پابان نامه شیرخوارگاه,دانلود طرح نهائی شیرخوارگاه,مطالعات کامل طراحی شیرخوارگاهمطالعات تطبیقی شیرخوارگاه,نمونه موردی داخلی و خارجی شیرخوارگاه,دانلود مطالعات شیرخوارگاه,دانلود رساله شیرخوارگاه,دانلود پابان نامه شیرخوارگاه,دانلود طرح نهائی شیرخوارگاه,مطالعات کامل طراحی شیرخوارگاه

دانلود مطالعات شیرخوارگاه,دانلود رساله شیرخوارگاه,دانلود پابان نامه شیرخوارگاه,دانلود طرح نهائی شیرخوارگاه,مطالعات کامل طراحی شیرخوارگاهدانلود پابان نامه شیرخوارگاه,دانلود طرح نهائی شیرخوارگاه,مطالعات کامل طراحی شیرخوارگاهمطالعات شیرخوارگاه - مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست - رساله مجموعه شیرخوارگاه

مطالعات معماری - رساله معماری - طرح نهائی معماری - پایان نامه معماریپایان نامه کارشناسی معماری - پایان نامه کارشناسی ارشد معماریمطالعات شیرخوارگاه برای پایان نامه معماری - رساله های معماری

مطالعات های معماری برای ارشد معماری - مطالعات های کارشناسی معماریرندر از شیرخوارگاه - پوستر از شیرخوارگاه - طرح شیرخوارگاه - نقشه شیرخوارگاهپرسپکتیو شیرخوارگاه - سه بعدی شیرخوارگاه - طراحی شیرخوارگاه - پلان های معماری شیرخوارگاه

پرسپکتیو شیرخوارگاه - سه بعدی شیرخوارگاه - طراحی شیرخوارگاه - پلان های معماری شیرخوارگاهپرسپکتیو شیرخوارگاه - سه بعدی شیرخوارگاه - طراحی شیرخوارگاه - پلان های معماری شیرخوارگاهپرسپکتیو شیرخوارگاه - سه بعدی شیرخوارگاه - طراحی شیرخوارگاه - پلان های معماری شیرخوارگاه

پلان اتوکدی شیرخوارگاه - نقشه شیرخوارگاه - دانلود نقشه شیرخوارگاه - دانلود پلان شیرخوارگاهپلان اتوکدی شیرخوارگاه - نقشه شیرخوارگاه - دانلود نقشه شیرخوارگاه - دانلود پلان شیرخوارگاهپلان اتوکدی شیرخوارگاه - نقشه شیرخوارگاه - دانلود نقشه شیرخوارگاه - دانلود پلان شیرخوارگاه

پلان اتوکدی شیرخوارگاه - نقشه شیرخوارگاه - دانلود نقشه شیرخوارگاه - دانلود پلان شیرخوارگاهطرح اتوکدی شیرخوارگاه - نقشه شیرخوارگاه - دانلود نقشه شیرخوارگاه - دانلود پلان شیرخوارگاهبرش اتوکدی شیرخوارگاه - مقطع نقشه شیرخوارگاه - دانلود نقشه شیرخوارگاه - دانلود پلان شیرخوارگاه

برش اتوکدی شیرخوارگاه - مقطع نقشه شیرخوارگاه - دانلود نقشه شیرخوارگاه - دانلود پلان شیرخوارگاهسایت برای طراحی شیرخوارگاه - زمین برای طراحی شیرخوارگاه