مطالعات مسجد ۱۱۲ صفحه

 چکیده فارسی:

بنا های مذهبی در هر شهر یکی از مهمترین لکه های شهری می باشند ، به خصوص مسجد که به عنوان سنگر شریعت در اذهان عموم جای دارد .
در بحث طراحی این نوع از بنا ها عناوین گوناگونی ایفای نقش می نمایند ، که مهمترین آنان را می توان شناخت جامعه در زمان حال نام برد . چرا که در دست نداشتن شناخت کافی از انسان هایی که در جامعه میزیند، طراح را در امر خطیر طراحی به بحران نزدیک می سازد . گاهاً این بحران موجب فاصله گرفتن جامعه از این بنا ها می گردد .

مطالعات مسجد,رساله مسجد,طرح نهائی مسجد,پایان نامه مسجد,مطالعات تطبیقی مسجد,مطالعات زمینه و پایه مسجد,طراحی مسجد,برنامه فیزیکی مسجد,استانداردها و ظوابط طراحی مسجد,دانلود مطالعات کامل مسجد,خرید مطالعات مسجد,خرید پایان نامه مسجد,نقشه اتوکدی مسجد,رندر و پوستر مسجد,دانلود طرح نهائی مسجد,پایان نامه معماری مسجد,پروپوزال معماری مسجد,دانلود پایان نامه معماری مسجد

در مطالعات پیش از طرح مسجد نور سعی بر آن شده ، طراح با شناخت قابلیت های محیط ، ویژگی های انسانی ونیاز ها به فضاهایی دست یابد تا بتواند از یک سو به ایدآل های مد نظر در این نوع از بنا های مذهبی دست یابد و هم به گونه ای بنای مسجد را با ساختار ومکان ساختگاه همسو نماید .
سلسله مراتب دستیابی به ایدآل های مناسب با جامعه امروزی ما ، و انتظارات انسانی از این بنای مذهبی در غالب مقالاتی در این رساله گرد آمده اند . با نمود یافتن چنین انتظاراتی می توان امید داشت که معماری بنا از سوی جامعه پذیرفته گردد و بنا ماندگار ماند ولی در غیر این صورت معماری مرده ای حاصل می آید که ریشه حضور در آن خشک خواهد شد .

 برای توضیحات بیشتر و خرید آنلاین به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

بخش اول :

 مطالعات وضع موجود

فصل اول : شناخت زمین طرح 

مقدمه :
معرفی زمین طرح وارائه نقشه های محلی اولین قدم مطالعات پیش از طرح می باشد ، که در نهایت انعکاس فرآیند طراحی در آن متجلی می گردد . آنچه این مهم را نمودار می گرداند عبارتند از :
 معرفی زمین طرح
 نقشه های شهری
 موقعیت زمین طرح در بین پلاک های همجوار
 طرح های بالا دست

۱- ۱-۱- معرفی زمین طرح
سایت پروژه مسجد نور در استان تهران واقع گردیده است . این زمین به مساحت تقریبی ۵/۱ هکتار می باشد ، که در منطقه ۱۴ تهران و به آدرس ۴۵ متری خیابان آهنگ ، ۱۵متری خیابان استاد مطهری ، میدان کوثر قرار دارد
زمین سایت کاملاٌ مسطح و بدون پستی و بلندی قابل توجه می باشد. به دلیل اینکه مدت ها این زمین به صورت بایر و بدون کاربرد مانده ، خاک آن سنگلاخی گشته و تبدیل به محل تجمع نخاله ها ، زباله ها و مصالح انباری شده است .
۱ – ۱ -۲ – نقشه های شهری
در این بخش سعی بر آن داریم تا با موقعیت زمین طرح در شهر از دید دانه های مهم شهری آشنا شویم و شبکه دسترسی به سایت را معرفی نماییم . شکل ۱-۲-۱ نقشه شهری حومه زمین طرح را نشان می دهد .

شکل ۱-۱-۱ : جانمایی سایت در نقشه کلان شهری
مقیاس :۵۰۰۰/۱

مطالعات مسجد,رساله مسجد,طرح نهائی مسجد,پایان نامه مسجد,مطالعات تطبیقی مسجد,مطالعات زمینه و پایه مسجد,طراحی مسجد,برنامه فیزیکی مسجد,استانداردها و ظوابط طراحی مسجد,دانلود مطالعات کامل مسجد,خرید مطالعات مسجد,خرید پایان نامه مسجد,نقشه اتوکدی مسجد,رندر و پوستر مسجد,دانلود طرح نهائی مسجد

شکل ۱-۱-۴ : نقشه سایت

مقیاس : ۵۰۰/۱

مطالعات زمینه و پایه مسجد,طراحی مسجد,برنامه فیزیکی مسجد,استانداردها و ظوابط طراحی مسجد,دانلود مطالعات کامل مسجد,خرید مطالعات مسجد,خرید پایان نامه مسجد,نقشه اتوکدی مسجد,رندر و پوستر مسجد,دانلود طرح نهائی مسجد

۱ – ۱ – ۳- طرح های بالا دست
طرح تفصیلی که در این قسمت ارائه می گردد در سال ۱۳۷۵ به شهرداری منطقه ۱۴ ارائه گشته که همینک نیز بسیاری از قسمت های آن اجرا شده است و تعدادی از کاربری های در نظر گرفته شده در آن به صورت لکه ای در نقشه باقی مانده است . در نقشه زیر اطلاعاتی چون کاربری فضاها در طرح شهری ، که به عنوان ملاک برای طراحی در نظر گرفته شده است و توپوگرافی و خطوط شیب زمین ملاحظه می گردد .

 

شکل ۱-۱-۵ : نقشه طرح تفصیلی سایت
مقیاس : ۳۰۰/۱

سایت برای طراحی مسجد - سایت برای رساله مسجد - سایت برای پایان نامه مسجد

۱ – ۱ – ۴- نتیجه
ویژگی ها و قابلیت های سایت معرفی گشت ، نقشه ها و طرح های تفصیلی با کاربری های اطراف سایت شناخته شد . از این نکات می توان نتایجی مبنی بر شناخت نیاز های محلی و هماهنگی بنای مسجد با کاربری های شهری به دست آورد که در هماهنگ کردن هر چه بیشتر مسجد با بستر طرح ما را یاری می نماید .

۱ – ۱ – ۵- منابع

۱٫ آرشیو نقشه های شهرداری منطقه ۱۴ تهران
۲٫ مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران ، راهیاب تهران ، تهران ، شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری ، اول ، زمستان ۱۳۷۷

 

فصل پنجم :سیری بر مبانی نظری

مقدمه
بی شک طراحی مسجد از جمله طرح های سهل و ممتنع معماری محسوب می شود.سهل از آن سو که فاقد ارتباطات فضایی پیچیده است و ممتنع به دلیل آن که می بایست زیبایی معنوی و سیر در حوزه های مختلف معارف دینی را بر آورده سازد. در این نوشتار قصد بر آن داریم تا پاسخی مناسب برای دست یافتن به این دو مهم را بیابیم.
شناخت و بررسی تاریخی مساجد و تحلیل مساجد موجود ، شناخت آداب و رفتار حضور در مسجد و اعمال و احکام نماز در مسجد ، هندسه ، ارتباط اقلیم و مسجد و شناخت از کالبد مسجد و و جایگاه آن در محیط مصنوع ، از اهم ذخایر ذهنی و آموزشی مورد نیاز مهندس معمار جهت طراحی مسجد است.ناگفته نماند ارتباط تمامی این شناخت ها و ذخایر ذهنی به کاربرد آنها در مسیر دستیابی به روح حاکم بر فضای معنوی مسجد است و حصول این امر پیش از هر چیز مدیون تکاپوی معنوی ، تجربه دینی و روحانیت درونی خود معمار است.
معمار طراح در حیات معنوی و فردی خویش در جمیع ابعاد آن به روحانیتی می رسد که همانا ظرف معنوی وجود او ومحل امتزاج همه این شناخت هاست . در این ظرف است که همه عوامل فوق الذکر در هم ذوب شده و به یک یکپارچگی و انسجام معناداری می رسد .
هدف :
از خلال پاسخ های دریافت شده از معماران طراح مسجد به خوبی بر می آید که هویت و روحانیت طرح ، موضوعاتی هستند که از ابتدا تا انتها طراح را به خود مشغول داشته و او را لحظه ای وا نمی گذارد . این دغدغه اصلی و محوری معمار واساسی ترین هدف طرح است ، خواه معمار آن قائل به اصالت سنتی و یا اصالت معنایی و مفهومی باشد ، خواه نوگرا و نمادگرا ، یا التقاطی باشد .
مهم آن است بدانیم که پیش از مواجهه طراح با پروژه تا زمان مواجهه و طی مراحل طراحی ، این دغدغه چگونه و طی چه عناوینی بروز و ظهور یافته و در نهایت تلقی معمار از هویت و روحانیت مسجد چیست و به چه نحوی ابراز گشته است .
چیزی که به خوبی از پاسخ های معماران طراح مسجد مستفاد می گردد آن است که کهن الکوی مسجد که بر اذعان همه معماران _ با هر گرایشی _ حاکمیت دارد همان مساجد حیاط دار شبستانی با گنبد و مناره است و این که هر یک از آنها با این کهن الگو چگونه کنار آمده بستگی به نگرش و برداشت معمارانه او و ارزش و جایگاهی دارد که او برای هر یک از عناصر این کهن الگو قائل است .
طرح سؤال :
پاسخ به سه سوال اساسی بیان کننده خط مشی طراح در ارائه پروژه مسجد نور می باشد که این سه سوال در قالب نکات زیر مطرح می گردند :
 فضاهای عملکردی
 فرم ساختاری
 القای حس معنویت

۲-۵-۱-فضاهای عملکردی
در این باب به بررسی این سوال می پردازیم که مسجد نور دارای چه فضاهایی و با چه عملکرد هایی است ؟
هر بنایی دارای رسالتی است که شناخت و دستیابی به آن هدف اصلی پروژه است ، چه بسا راه رسیدن به یک معماری پایدار دستیابی به همین هدف می باشد .
آیا مسجد فقط مکانی برای ادای نماز های یومیه است یا مکانی برای اجرای مراسم دینی و مذهبی و یا . . .
به راستی مسجد در جامعه ای که مردم آن در آماجی از روزمرگی گرفتارند دارای چه وظیفه ای است ، در عصری که تهاجم ادیان پوچ همچون ویروسی حیات جوامع بشری و به خصوص جامعه ما را تهدید می کند وظیفه مسجد به عنوان قلب تپنده جامعه دینی چیست .
برای دستیابی به یک معماری مردم وار و انسانی اولین نکته شناخت مخاطبی است که قصد استفاده از این بنا را دارد سپس کنکاش برای در یافت خواسته هایی که مخاطب از طراح بنا دارد.
برای سازنده وکارکردی بودن یک بنا در جامعه ، نیاز است تا تمامی ارکان آن بنا در راستای رشد آن جامعه عمل نمایند برای یافت چنین معماری باید در درجه اول عملکرد اصلی بنا ،که در اینجا مسجد مطرح است ، در جامعه شناخته شود و سپس تمهیداتی معمارانه برای جذب مخاطب به بنا صورت پذیرد. بدین صورت مسجد در جامعه جلوه می نماید و در نهایت می توان گفت مسجد برای مردم و معماری برای انسان به کار گرفته شده است .

 

 

فهرست مطالب:
بخش اول : مطالعات وضع موجود ۱ 

فصل اول : شناخت زمین طرح ۲
مقدمه ۲
۱-۱-۱-معرفی زمین طرح ۲
۱-۱-۲-نقشه های شهری ۳
۱-۱-۳-طرح های بالا دست ۵
۱-۱-۴-نتیجه ۶
۱-۱-۵-منابع ۶

فصل دوم : تقسیمات اقلیمی ایران ۸
مقدمه ۸
۱-۲-۱-عوامل مؤثر در اقلیم استان ۹
۱-۲-۲-حوزه های اقلیمی در شهرستان تهران ۱۱
۱-۲-۳-ایستگاه هواشناسی (حوزه اقلیمی نارمک ) ۱۲
۱-۲-۴-دما ۱۳
۱-۲-۵-میزان رطوبت نسبی ۱۴
۱-۲-۶-باد ۱۴
۱-۲-۷- تابش خورشید ۱۴
۱-۲-۸-پوشش گیاهی ۱۵ ۱-۲-۹- نتیجه گیری ۱۵ ۱-۲-۱۰-منابع ۲۲

فصل سوم : مطالعات فرهنگی و اجتماعی ۲۳
مقدمه ۲۳ ۱-۳-۱- جغرافیای طبیعی و تقسیمات سیاسی استان ۲۴
۱-۳-۲- سابقه تازیخی تهران ۲۶
۱-۳-۳- جمعیت ۲۸ ۱-۳-۴- مهاجرت ۲۹ ۱-۳-۵-زبان ومذهب ۲۹
۱-۳-۶-نوع کار ومعیشت ۲۹
۱-۳-۷-جشن ها سوگواری ها رقص و پوشاک و۰۰۰ ۳۲ ۱-۳-۸- نتیجه گیری ۳۲
۱-۳-۸-منابع ۳۲

بخش دوم : تهیه شناخت و تحلیل اطلاعات (وضع موجود ) ۳۳
فصل اول : تحلیل نمونه مشابه ۳۴
مقدمه ۳۴
۲-۱-۱-مسجد الجواد ۳۵
۲-۱-۱-۱-معرفی بنا ۳۵
۲-۱-۱-۲-مکان مسجد در شهر ۳۵
۲-۱-۱-۳-مخاطبین مسجد ۳۵
۲-۱-۱-۴-نقشه های معماری ۳۶
۲-۱-۱-۵-سلسله مراتب دسترسی ۳۹
۲-۱-۱-۶-موقعیت و قبله با محور های اصلی بنا ۴۰
۲-۱-۱-۷-هندسه تزئینات و خط آسمان بنا ۴۱
۲-۱-۱-۸-بررسی نور در بنا ۴۲
۲-۱-۱-۹-مصالح ۴۳
۲-۱-۲-مسجد جامع قم ۴۴
۲-۱-۲-۱-تاریخچه ۴۴ ۲-۱-۲-۲-موقعیت بنا در شهر ۴۴
۲-۱-۲-۳-معرفی مخاطبین بنا ۴۵ ۲-۱-۲-۴-سلسله مراتب دسترسی ۴۵
۲-۱-۲-۵-هندسه تزئینات وخط آسمان بنا ۴۹
۲-۱-۲-۶-بررسی نور در بنا ۵۱
۲-۱-۲-۷-مصالح ۵۴
نتیجه گیری ۵۵
منابع ۵۶

فصل دوم : ضوابط اجرایی و استانداردها ۵۷
مقدمه ۵۷
۲-۲-۱-بررسی ابعاد پایه ۵۸
۲-۲-۲-سرانه فضاها ۶۰ ۲-۲-۳- استاندارد ها ۶۴ ۲-۲-۴- ضوابط اجرایی و احکام شرعی ۶۷
۲-۲-۵-نتیجه گیری ۷۱
منابع ۷۲

فصل سوم : مطالعه الگو های بومی و جهانی ۷۳
مقدمه ۷۳
۲-۳-۱-الگوی ساختاری ۷۴
۲-۳-۲-الگوی نور ۷۶
۲-۳-۳-الگوی رنگ و طراحی داخلی ۸۰
نتیجه گیری ۸۳
منابع ۸۳

فصل چهارم : کاربری ها و فظاهای عملکردی ۸۴
مقدمه ۸۴
۲-۴-۱-ورودی ۸۴
۲-۴-۲-حیاط ۸۵

۲-۴-۳-شبستان ۸۵
۲-۴-۴-سرویس بهداشتی ۸۵
۲-۴-۵-وضو خانه ۸۶
۲-۴-۶-سالن چند منظوره ۸۶ ۲-۴-۷- اتاق استراحت کوتاه ۸۶
۲-۴-۸-محل بازی کودکان ۸۶
۲-۴-۹-کتابخانه دیجیتالی ۸۶
۲-۴-۱۰-خانه خادم ۸۷
۲-۴-۱۱-آشپزخانه ۸۷
۲-۴-۱۲-کفش کن ۸۷
فصل پنجم : سیری بر مبانی نظری ۸۹

هدف ۹۰ ۲-۵-۱
-فضاهای عملکردی ۹۰ ۲-۵-۲-
فرم ساختاری ۹۱ ۲-۵-۳-
القای حس معنویت ۹۲ ۲-۵-۳-۱-
عوامل روانی تأثیر گذار بر تقرب به لحظات ملکوتی ۹۲ ۲-۵-۳-۲-
عوامل مخل تقرب ۹۴ ۲-۵-۴-
نتیجه گیری ۹۶
خلاصه ۹۶
منابع ۹۷

بخش سوم : آنالیز و نتیجه گیری ۹۸
فصل اول : تحلیل ساختگاه ۹۹ مقدمه ۹۹
۳-۱-۱-بررسی فشار جمعیت در ساختگاه ۱۰۰
۳-۱-۲-کارکرد های اطراف ساختگاه ۱۰۱
۳-۱-۳-بررسی دسترسی های ساختگاه ۱۰۲
۳-۱-۴-بررسی صداهای مزاحم در ساختگاه ۱۰۳
۳-۱-۵- بررسی وزش باد در ساختگاه ۱۰۴
منابع ۱۰۵

فصل دوم : نمودار حبابی ۱۰۶
مقدمه ۱۰۶
فصل سوم : نمودار عملکردی ۱۰۸
مقدمه ۱۰۸
فصل چهارم : ماتریس سازگاری اجزا ۱۱۰
مقدمه ۱۱۰
نتیجه گیری ۱۱۲
فهرست منابع جدول ها :

۱-۲-۱- مهندسین مشاور نقش و نگار محیط
۱-۲-۲- مهندسین مشاور نقش و نگار محیط
۱-۲-۳- مهندسین مشاور نقش و نگار محیط
۱-۳-۱- هدایت، موتابی ، نویفرت ،تهران ، انتشارات آزاده ، چاپ چهارم ، بهار۱۳۸۰
۲-۲-۱-۱- هدایت، موتابی ، نویفرت ،تهران ، انتشارات آزاده ، چاپ چهارم ، بهار۱۳۸۰
۲-۲-۱-۲- هدایت، موتابی ، نویفرت ،تهران ، انتشارات آزاده ، چاپ چهارم ، بهار۱۳۸۰
۲-۲-۲-۳- هدایت، موتابی ، نویفرت ،تهران ، انتشارات آزاده ، چاپ چهارم ، بهار۱۳۸۰
۲-۲-۲-۴- هدایت، موتابی ، نویفرت ،تهران ، انتشارات آزاده ، چاپ چهارم ، بهار۱۳۸۰
۲-۲-۲-۵- هدایت، موتابی ، نویفرت ،تهران ، انتشارات آزاده ، چاپ چهارم ، بهار۱۳۸۰
۲-۲-۳-۹- هدایت، موتابی ، نویفرت ،تهران ، انتشارات آزاده ، چاپ چهارم ، بهار۱۳۸۰
۲-۲-۳-۱۰- هدایت، موتابی ، نویفرت ،تهران ، انتشارات آزاده ، چاپ چهارم ، بهار۱۳۸۰
فهرست منابع شکل ها :

شکل ۱-۲- کسمائی-اقلیم و معماری-ص ۱۵۸
شکل۱-۲-۲- قبادیان-اقلیم و معماری-ص ۳۵۱
شکل۱-۲-۲- قبادیان-اقلیم و معماری-ص ۲۷۲
شکل ۱-۲-۳- قبادیان-اقلیم و معماری-ص ۳۱۲
شکل ۱-۲-۴- قبادیان-اقلیم و معماری-ص ۳۱۱
شکل ۱-۲-۵- قبادیان-اقلیم و معماری-ص ۳۱۰
شکل ۱-۲-۶- قبادیان-اقلیم و معماری-ص ۳۰۹
شکل ۱-۲-۷- قبادیان-اقلیم و معماری-ص ۲۴۱

فهرست منابع تصاویر :

۱-۲-۱-کسمائی،مرتضی ، اقلیم و معماری ، تهران ، انتشارات بازتاب ، اول – ۱۳۷۸
۱-۳-۱ – تهران – نصرالله کسراییان ¬¬¬- حمیده ذوالفقاری – ۱۳۷۳ – چاپخانه سکه
۱-۳-۲- کسرائیان-ذوالفقاری-تهران-ص ۴۴
۱-۳-۲- کسرائیان-ذوالفقاری-تهران-ص ۷۲
۱-۳-۲- کسرائیان-ذوالفقاری-تهران-ص ۷۴
۲-۳-۱-۱- دیبا- داراب – معماری و شهرسازی – نشر اپتوفرم – شماره ۸۱-۸۰ – بهار و تابستان ۱۳۸۴
۲-۳-۱-۲- همان
۲-۳-۲-۳- همان
۲-۳-۲-۴- همان
۲-۳-۲-۵- همان
۲-۳-۲-۶- زمرشیدی- حسین – معماری مساجد ایران – نشر آستانه – زمستان ۷۹
۲-۳-۲-۷- همان
۲-۳-۲-۸- همان
۲-۳-۲-۸- همان
۲-۳-۳-۷- همان
۲-۳-۳-۸- همان
فهرست منابع نقشه ها :

۱-۱-۱- مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران ، راهیاب تهران ، تهران ، شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری ، اول ، زمستان ۱۳۷۷
۱-۱-۴- مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران ، راهیاب تهران ، تهران ، شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری ، اول ، زمستان ۱۳۷۷
۱-۱-۵ – آرشیو نقشه های شهرداری منطقه ۱۴ تهران
۲-۱-۱- ۱- پایگاه اطلاعاتی نمایه
۲-۱-۱- ۲- همان
۲-۱-۲- ۱- همان
۲-۱-۲-۲- همان
۲-۱-۲-۳ -همان
۲-۱-۲-۵ – همان

 

 

نقشه های طرح ارائه نخواهد شدو تنها رساله را می توانید از پایین دریافت نمایید.

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما نیز آنی ارسال خواهد شد. آموزش خرید و دریافت فایل
  • فرمت رساله: powerpoint – word – حجم : ۳۸ مگابایت

 

  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.

 

تصاویر فایل رساله و پاورپوینت:

11-23-2015 4-49-13 PM11-23-2015 4-50-33 PM