مقدمه

هیچ مهندس معماری نمی تواند بدون شناخت و درک کامل موضوع پروژه و نیازهای کارفرما ساختمانی بدون نقص و موفق طراحی کند. از طرف دیگر، هیچ دو معماری نیز به یک پروژه به طور یکسان نگاه نمی کند و لذا طرح های مشابه ارائه نخواهند کرد.
برخی از پروژه های بزرگ مانند ساختمانهای اداری، آموزشی، درمانی، استادیومهای ورزشی، فرودگاهها و غیره دارای کاربردهای مشخص در چهارچوب فعالیت های معین می باشند و لذا ممکن است طراحی اینگونه بناها، بخصوص اگر دولتی باشند، بطور مستقیم به یک معمار شناخته شده واگذار شود. اما در مورد موزه ها، که می توانند دارای اهداف و فعالیت های تعریف شده متفاوت باشند، معمولاً اینگونه عمل نمی شود. بررسی چگونگی احداث موزه های بزرگ در جهان بخصوص موزه های ساخته شده در اواخر قرن بیستم، نشان می دهد که برای انتخاب معمار اکثراً مسابقه ای بین معماران برجسته تراز اول در سطح بین الملل ترتیب داده شده است. این معماری، با در اختیار داشتن نیازها، شرایط و چهارچوبهای کلی که توسط کارفرما تعیین می شوند، طراحی اولیه خود را تهیه و جهت شرکت در مسابقه، به کارفرما تحویل می دهند تا یکی از آنان توسط کمیته ای مرکب از متخصصین تراز اول موزه ها، به عنوان برنده مسابقه انتخاب گردد. در برخی موارد مسابقه حتی قبل از تعیین سایت برگزار می شود، که در این صورت، انتخاب سایت مناسب طرح نیز بعهده برنده مسابقه خواهد بود.

مطالعات موزه هنر معاصر 110ص,رساله موزه معاصر,پایان نامه موزه معاصر,طرح نهایی موزه معاصر,نقشه موزه معاصر,برنامه فیزیکی موزه معاصر,مطالعات تکمیلی موزه معاصر,مطالعات زمینه و پایه موزه معاصر,مطالعات تطبیقی موزه معاصر,پایان نامه معماری موزه هنرهای معاصر,پروپوزال موزه هنرهای معاصر
امروزه بناهای موزه های جدید، چه توسط مشهورترین معماران بین المللی و چه توسط سایر معماران کشورهای مختلف طراحی شده باشند، از شاخص ترین و بحث انگیزترین ساختمانهای جهان محسوب می شوند. بطورکلی طراحی موزه برای معماران فرصتی استثنایی و متفاوت با طراحی سایر انواع ساختمانهای بزرگ، محسوب می شود زیرا طبیعت طراحی موزه به نحوی است که میدان برای نوآوری، ابتکار و خلق اثری جدید و منحصربه فرد را فراهم می آورد.

 برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و خرید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…


فصل اول
موزه
(۱-۱) تعریف و تاریخچه پیدایش موزه

(۱-۱-۱) تعریف موزه
ریشه واژه از لعنت یونانی « موزین » (Mousein ) به معنای مقر زندگی موز ( Mouse ) الهه هنر و صنایع در اساطیر یونان باستان اقتباس شده است و در زبان انگلیسی تلفط میوزیم ( Museum ) و در زبان فرانسه موزه (MUSEUM ) را به خود گرفته است .در حوالی دهه ۱۲۹۰ ه . ق . تلفظ فرانسه « موزه » به زبان فارسی نیز راه یافت .پیشینه آن باز می گردد به سفرهای ناصر الدین شاه قاجار به اروپا و دیدن موزه هایی آن دیار و تصمیم او به ایجاد مشابه آن در ارگ سلطنتی تهران و انتخاب نام « موزه » برای آن .
اکنون هزاران موسسه با نام موزه در سراسر جهان و متجاوز از صد موزه در ایران عهده دار اشاعه فرهنگ جوامع مختلف می باشند .
ایکوم شورای بین الملی موزه وابسته به سازمان فرهنگی ، علمی و تر بیتی سازمان ملل متحد یونسکو در بند ۳ و۴ اساسنامه خود که جامعترین تعریف موزه است ، چنین می گوید « موزه موسسه ای است دائمی و بدون هدف مادی که در های آن به روی همگان گشوده است ودر خدمت جامعه و پیشرفت ان فعالیت می کند . هدف موزه ها تحقیق در آثار و شواهد بر جای مانده انسان و محیط زیست او ، گردآور ی حفظ و بهره وری معنوی و ایجاد ار تباط بین این آثار بویژه به نمایش گذاردن آنها به منظور بررسی و بهره برداری معنوی است » علاوه بر این ایکموم موارد مشروحه زیر را نیز مشمول
تعریف یاد شده تشخیص می دهد :
۱- موسسات حفظ و نگهداری و تالارهای نمایشی که پیوسته به وسیله کتابخانه ها و مراکز بایگانی نگاهداری و تامین می شوند .
۲- اماکن و آثار باستانی ، طبیعی ، مردم شناسی و تاریخی ای که به علت فعالیت و زمینه های گرداوری ، حفظ و نگهداری و نمایش آثار باستانی دارای اهمیت می باشند .
۳- موسساتی ازقبیل باغهای حیوان شناسی و گیاه شناسی و نمایشگاه جانوران زمینی و موجودات آبزی و … که نمایشگر نمونه های موجودات زنده می باشند
۴- مراکز علمی و نمایشگاههای فضایی
(۲-۱-۱) تاریخچه موزه در جهان
مجموعه سازی برای انسان امری فطری است و ذوق و سلیقه در گرد اوری آن بی شک همواره همران او بوده است . دردوران نوسنگی ، انسان مجموعه هایی از صدف گوش ماهی ، سنگریزه و استخوان جانوران را گرد آوری و از آن برای تزیینات استفاده می نمود در مراحل بعدی تمدن ، این مجموعه ها بیانگر شیو ه های اعتقادی و آیینی اقوام مختلف گردید .مجموعه هایی تزیینی و تجملی ای که خصوصا ً در قبر ستانهای تمدنهای باستان بین النهرین و فلات ایران یافت شد اعتقاد به زندگی پس از مرگ را نشان داد . در عهد باستان اشیاء گرانبها و نفیس که کلاً جنبه نذری داشت برای بر آوردن نیازها در درون زیارتگاهها و معابد گرد آوری می شد . این امر در تمام جوامع تمدنهای باستانی فراوان یافت می شود . در جامعه امروزی ما موزه نمایانگر نهادی شدن این گرایش همگانی به گرد آوری است .در پایان سده چهارم و اغاز سده سوم پیش از میلاد مسیح ، که مصر پایگاه فرهنگ هنر یونان گردید ، بطلمیوس اول از سرداران اسکند ر مقدونی ( ۳۲۱- ۲۸۳ ق . م ) به اعتلای فرهنگ و هنر یونان همت گماشت و توجه بر جسته ترین دانشمندان یونان ، آسیای صغیر و پاره ای از کشورهای دور و نزدیک به مصر جلب شد . بطلیموس در کنار بزرگ ، کتابخانه ، آزمایشگا ه ، رصد خانه و باغ گیاهان وجانوران تاسیس کرد ، ولی پس از بطلیموس این فکر دنبال نشد واز این « موزه » فقط اشاره هایی در کتابها باقی مانده است . افراد عادی یونان هرچند که خود اشیاء هنری گرانقیمت را جمع آوری نمی کردند ، موقعیت دید ن آنها را داشتند ؛ زیرا در پرستشگاههای یونان اشیاء نفیسی به جهت ارزش معنوی آنها گرد آوری می شد و مردمی که برای نیایش به این اماکن می رفتند از دیدن آنها بهره مند می شدند .گر چه بنابر روایت ایلیاد ، حماسه معروف یونان ، در یونان باستان نجبا و اشراف مجموعه های خصوصی گرد آوری می کردند .
استفاده از آثار هنری در روم باستان به نحو دیگری بود . سرداران رومی نخبه غنایمی را که طی جنگها به دست می آورند، در شهر روم در پارکها و حمامها و سایر اماکن عمومی به نمایش می گذارند و عامه مردم می توانستند از آنها دیدن کنند .
در قرون وسطی ( ۵۰۰ تا ۱۴۵۲ م . ) در غرب و در شرق به علت فقدان نظام مالی و بانکی صحیح ، ثروتمند بودن با مالکیت اشیا ء گرانقیمت و ممتاز مترادف بود ؛ زیرا ثروتمندان و صاحبان سرمایه های با خرید و گردآوری آثار هنری و نایاب نقدینه های خودرااز خطرهای متعدد نجات می دادند .علاوه بر آن ، اماکن مذهبی نیز در مشرق زمین و بخصوص کلیساهای مسیحی در مغرب زمین دارای انواع مختلف اشیاء نادر از قبیل جواهرات و زیورهای ، سلاحهای جنگی مزین به سنگهای گرانبها و پارچه های نفیس بودند . ثروت کلیساها از نظر اشیائ قیمتی بی حساب بود و کلیساها از اندوخته های خود مراقبت کامل می کردند و مجمو عه های فقط درموقعیتهای استثنایی به تماشا گذاشته می شد .
در دوره رنسانس ( از قرن ۱۴ تا ۱۶ م .) به سبب دگرگونیهای اساسی و تحولات فکری که در جوامع اروپایی پدید آمد ،صاحبان مجموعه های دیگر به مجموعه خود فقط به چشم سرمایه مالی نگاه نمی کردند ، بلکه به ارزش هنری و فرهنگی آنها نیز پی بدند و بدین جهت مجموعه ها از مخفیگا هها در آمده ، به درون تالار نمایش منتقل شدند. دراین هنگام داشتن مجموعه ای از اشیاء هنری نه تنها علامت ثروت بلکه نمایش دهنده علاقه صاحبان آنها به هنر و فرهنگ نیز بود .حتی دانشمندان و علاقه مندان به آثار هنری عد ه ای را برای گرد آوری آثار نخبه به نقاط مختلف جهان نیز می فرستادند .آنان با فزونی یافتن تعداد اشیاء مجموعه های ، از کارشناسان و افرادی که اطلاعاتی د رزمینه های مختلف فرهنگی داشتند دعوت می کردند تا اشیاء را مطالعه کنند و مقالاتی درباره آنها بنویسند . برای نمایش اثارهنری حجیم خود مانند مجسمه و تابلوهای بزرگ نقاشی ،اتاقهایی نور گیر با طول زیاد و عرض کم ساختند وآن را گالریهای نامیدند .برخی از مجموعه داران نیز از الهام از « موزه » گالریهای خود را « موزه » نامیدند . از آن پس واژه موزه در دوره رنسانس درباره مجمو عه های هنری متداول گشت . از ویژگیهای این موزه های اشرافی یکی این بود که محل گردآوری اشیا ء بودند و دیگر اینکه بازدید کنندگان آنها تعدادی معدود و منحصر به گروههای خاص بودند .

(۳-۱-۱) نهادینه شدن موزه ها
گشودن شدن مجموعه های خصوصی به رومی مردم ( سده ۱۷ و ۱۸ م .) رنسانس و سپس انقلاب صنعتی در انگلستان و اروپای غربی (۱۷۵۰ – ۱۸۵۰ میلادی ) و تاثیرات اساسی ای در زمینه های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی در غرب پدید آورد که در پی ان لزوم بهره مندی کلیه افراد جامعه از تمامی امتیازات و مزایای اجتماعی احساس شد لذا در این ایام مجموعه های خصوصی بانام « موزه » د راختیار عموم افراد جامعه قرار گرفت . در سال ۱۶۸۳ م . موزه آشمولین نخستین موزه ملی بر مبنای یک مجموعه خصوصی در شهر آکسفورد انگلستان گشایش یافت . د رسال ۱۷۵۰ م . در کاخ لوکزامبورگ در شهر پاریس از مجموعه سلطنتی در معرض بازدید مردم قرار گرفت و در نخستین سال انقلاب کبیر فرانسه موزه هنری لوور افتتاح گردید.
سده های نوزدهم و بیستم میلادی شاهد تحولات اساسی و بنیادی و استقبال شدید مردم از موزه هاست . از ابتدای سد ه نوزدهم به موزه و نقش سازنده آن در جوامع مختلف پی برده شد و موزه های گوناگون در نقاط مختلف جهان فعالیت خودرا آغاز نمودند . با گسترش موزه ها لزوم به کار گرفتن کارکنانن بیشتر و آموزش آنان بیش از پیش احساس گردید نظر به استقبال مردم و به جهت بهر ه مند کردن هر چه بیشتر آنان از مزایای مختلف موزه مساعدت و همکاری کارکنان موزه جنبه علمی به خود گرفت و آموزش به عنوان یکی از عملکردهای موزه ها شناخته شد و فعالیت موزه ها در زمینه های مختلف هنری ، فرهنگی و آموزشی بیشتر و پر بارتر گردید .استقبال از موزه ها به حدی رسید که آنها فعالیتهای خود را در مسیر خواستهای مردم برنامه ریزی کردند و موزه های تخصصی مانند شیشه ، منسوجات و قالی ، ابزار موسیقی ، زندگی نویسندگان و هنرمندان و … نیز وارد میدان فعالیت شدند .
پس از جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹- ۱۹۴۵م .) تحولات سیاسی ، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در اروپای چهره موزه ها را بکلی دگرگون کرد . موزه ها با اشراف کامل به نقش آموزشی خود در عصر ارتباطات در صدد ارائه خدمات آموزشس بیشتر و اشاعه فرهنگ در محدوده گسترده تر بر آمدند وبرنامه های جدیدی را طراحی کردند . این برنامه ها « کاربردی نمودن موزه ها » نام گرفته است و موزه داران خود به سوی مخاطبان موزه ها پیش می روند .
وسایل ارتباط جمعی از قبیل روزنامه ، رادیو ، تلویزیون ، سینما و ویدیو از ابزارهای مهم این کارند . نمایشگاهای موقت و سیار ، موزه اتوبوس ،بازدیدهای دسته جمعی و سخنرانیهای با استفاده ازامکانات سمعی و بصری همراه بود ه ، در حد عالی علوم رایانه ای و اطلاع رسانی ابزارهایی لازم را در اختیار موزه داران قرار می دهد

 

(۲-۱) تاریخچه موزه در ایران
(۱-۲-۱) نهادینه شدن موزه در ایران
۱- موزه همایونی . نهادینه شدن موزه با آغاز کار و تاسیس کاخ موزه ناصرالدین شاه قاجار در کاخ گلستان آغاز می گردد ( ۱۲۹۱- ۱۲۹۳ ه .ش .) ناصرالدین شاه دستور داد تا قسمتی از ساختمانهای سمت شمال کاخ را ، از جمله محل موزه ها قدیمی شاهان قاجار که دران هدایای خارجی را نگهدار ی می کردند تخریب کنند و اتاق موزه ، کتابخانه ، سراسر ، حوضخانه و سایر ملحقات رابسازند .
اعتماد السلطنه در توصیف موزه چنین می نویسد .«موزه به اصطلاح اهالی فرنگ ، عبارت است از مکان و محلی که محزن آثار قدیم و اشیا ء بدیعه و نفایسو مستظرفات دنیاست و از هر تحفه و یادگاری که در آن محزون و موضوع است اهل علم و اطلاع کسب فایدتی وکشف سری می نمایند و از احوال و اوضاع هر زمان و صنایع و حرف آن و رسوم و آداب معمول آن در ایام و عادات و طوایف آن باخبر می گردند و می توان گفت که موزه مقیاس شعور و میزان عقول و درجه افهام اصنافو مرات ادراک سلاسل است . مشکلات لاینحل در اینجا حل می شود و بر معلومات تاریخی شهود اقام می نماید » سپس می گوید « این است که موزه همایونی نیز به پهن تبره خزینه ای است مشحون به زواهر وجواهر گرانبها و ظرایف و نفایس اشیاء و آثار جلیله علمیه و مهمات حربیه قدیم وآلات و ادوات متنوعه و مصنوعات ازمنه سالفه و نتایج خیالات حکمای بزرگوار و تماثیل و تصاویر نگارنده های بی مثل و مانند روزگار ،پرده های نقاشی کار نقاشهای مشهور و حاصل صنایع کار خانه های معر وف و ظروف چینی بسیار ممتاز کار چین و سور و انگلیس و ژاپن وبلور الات کارخانه ساکس و ونیز و سایر کارخا نه های معتبر و مسکوکات قدیم با صور سلاطین معظم ایران و غیره ……. به علاوه تزینات لایقه بسیار و محصولات رایقه بی شمار که هریک د رعالم هم و درایت وحوزه اطلاع و بصیرت گوهری است بی بدل و درنفاست امتیاز ضرب الامثل ……»
اعتماد السلطنه درباره کتابخانه نیز می نویسد: (( کتابخانه در جنب موزه مبارکه همایونی است.که چندین هزار جلد کتاب خطی وچاپی ازکتب معتبره قدیم وجدید در آن هست….)) چنانکه ملاحظه شد در موزه مذکور اشیاء گوناگون جمع آوری شده بود.
بنابراین ، امروزه نمی توانیم آن را در طبقه بندی رایج موزه ها قرار دهیم ، تنها می توان گفت که اشیاء به عنوان هنرهای تزیینی گردآوری وتنظیم شده بودند.به هرتقدیر، موزه کاخ گلستان با غنا وتنوع آثار ، کتابخانه واسناد ومدارک کاخ ، یکی از مهمترین موزه های کشورمان ویکی از معتبرترین موزه های جهان است. درطی سالیان بعد بخشی از مجموعه موزه از آن جدا شد در زمان ناصرالدین شاه به علت سرقتی که در آنجا انجام گرفت، جواهرات سلطنتی که ابتدا در ویترینها بود به مخزنهایی در زیر زمین وسپس به موزه جواهرات در بانک مرکزی منتقل گردید.

۲- موزه ملی : 
در سال ۱۲۹۵ ه. ش. وزارت معارف وصنایع مستظرفه موزه ملی ایران را تاسیس کرد این موزه گویا در آغاز دریکی از اتاقهای مدرسه دارالفنون قرار داشته وبانی آن مرتضی قلیخان ممتاز الملک بوده است.پس از مدتی این مجموعه از دارالفنون به ساختمان مسعودیه منتقل گردیدوسپس با تاسیس موزه ایران باستان مجموعه آن شامل ۲۸۰ قلم شی ء به موزه تازه تاسیس شده انتقال یافت .

۳- موزه دانشکده افسری :
در سال ۱۳۰۲ ه.ش. به منظور آموزش اسلحه شناسی وتاریخچه سلاح به دانشجویان دانشکده افسری تهران ، موزه ای در این دانشکده تشکیل شدهسته مرکزی موزه را مجموعه سلاحهای ناصرالدین شاه قاجار در موزه همایونی تشکیل می داد وپاره ای از سلاحهای اهدایی سران کشورهای مختلف به شاهان قاجار نیز دراین موزه در معرض نمایش قرار داشت پس ازشکوفایی انقلاب اسلامی ، این موزه به مجموعه سعدآباد منتقل گردیدومجموعه آن غنی سازی شده ، بخصوص یادبودهایی از دفاع مقدس در آن منظور شد ونام آن به موزه نظامی تغییر یافت.
۴- موزه هنر وصنایع :
درسال ۱۳۰۹ ه.ش. شادروان حسین طاهر زاده بهزاد هنرستان صنایع قدیم را تاسیس نمودآثار هنرمندان زمان واستادان ودانشجویان هنرستان بخشی از آن موزه بود. این مجموعه در حال حاضر در عمارت نگارستان قرار دارد وبه نام موزه هنرهای ملی خوانده می شود وآثار هنرمندان معاصر در زمینه هنرهای سنتی در معرض نمایش قرار دارد پس از تاسیس موزه ملی ایران این موزه نیز زیر پوشش آن قرار گرفت.

۵- موزه مردم شناسی تهران :
موزه مردم شناسی تهران در سال ۱۳۱۲ ه.ش. تاسیس شد این موزه نیز از ابواب جمعی اداره عتیقات وزارت اوقاف وصنایع مستظرفه بود که در آغار دایره انسانشناسی نامیده می شد، سپس به بنگاه وسرانجام به موزه مردم شناسی تغییر نام دا ود رخیابان بوعلی در ساختمان مناسبی با مجموعه ای از اشیاء که از مساجد وتکایا گردآوری شده بود وبا هدایای مردم کار خود را آغاز کرد این موزه در سال ۱۳۴۷ به کاخ ابیض در محوطه کاخ گلستان انتقال یافت وزیر پوشش اداره کل موزه ها قرار گرفت.

(۲-۲-۱) موزه های بقاع متبرکه :
گروه معتبر وغنی موزه های بقاع متبرکه از سال ۱۳۱۴ ه.ش. با گشایش موزه آستان قدس رضوی در مشهد مقدس آغاز به کارکردکمی پس از آن موزه آستان حضرت معصومه (س) نیز در قم افتتاح گردید فضای فیزیکی هردو موزه خاص مجموعه آنها طراحی شده است.
ومجموعه هر موزه بر مبنای موقوفات ونذورات است ومهمترین آنها نسخه های دستنویس قرآن مجید است که تاریخ برخی از آنها به سده های سوم وچهارم هجری باز می گردد ، همچنین کتابهای خطی نادر ، قالی ،آثار هنری ظروف طلا ونقره ، شمعدان ، سکه و…. که به عنوان هنرهای تزیینی ارائه شده است موزه آستان قدس اکنون در طی گسترش خود به سه بخش مجرای موزه قرآن ، کتابخانه وموزه تقسیم شده است .
موزه های دیگر زیر پوشش آستان قدس رضوی عبارتند : از کاخ موزه ملک آباد در مشهد مقدس وموزه موقوفه حاج حسین آقا ملک در تهران .
موزه شاهچراغ ( آرامگاه حضرت احمد بن موسی –س) نیز در سال ۱۳۴۴ هجری شمسی برای بازدید عموم افتتاح گردید.
(۳-۲-۱) تاسیس موزه ایران باستان
تاسیس موزه ایران باستان نقطه عطفی در تاریخ موزه وموزه داری در ایران است .این موزه نخستین موزه علمی ایران است که خودمولود قانون جدید عتقیقات مصوب ۱۳۰۹ ه. ش. است ( تصویر۵). مظفرالدین شاه قاجار طی قانونی در سال ۱۹۰۰ م. برابر با ۱۲۷۸ ه. ش. اجازه کاوشهای علمی باستان شناختی را در نقاط باستانی کشور به مدت شصت سال به دولت فرانسه واگذار کرد.
ولی این قانون سی سال بعد لغو شد و مجلس شورای ملی وقت در سال ۱۳۰۹ ه.ش. قانون جدیدی را تصویب کرد که بر اساس آن آثار کشف شده در طی کاوشها بین دولت ایران و هیأت کاوش تقسیم می گردید.

و………………………………

 

فهرست مطالب:

مقدمه.
فصل اول .
• (۱-۱) تعریف و تاریخچه پیدایش موزه
تعریف موزه
(۲-۱-۱) تاریخچه موزه در جهان
(۳-۱-۱) نهادینه شدن موزه ها
• (۲-۱) تاریخچه موزه در ایران
(۱-۲-۱) نهادینه شدن موزه در ایران
(۲-۲-۱) موزه های بقاع متبرکه :
(۳-۲-۱) تاسیس موزه ایران باستان
(۴-۲-۱) دیگر موزه های باستانشناسی و هنر
(۵-۲-۱) موزه های تاریخ طبیعی و تاریخ علوم
نتیجه .

فصل دوم:
• (۱-۲) طبقه بندی موزه ها
موزه تاریخی و باستان شناسی:
(۲-۱-۲) موزه فضای باز:
(۳-۱-۲) موزه های مردم شناسی: .
(۴-۱-۲) کاخ موزه ها:
(۵-۱-۲) موزه های هنری : .
(۶-۱-۲) موزه علوم و تاریخ طبیعی:
(۷-۱-۲) موزه های محلی یا منطقه ای:
(۸-۱-۲) موزه های سیار : .
(۹-۱-۲) پارک موزه ها : .
(۱۰-۱-۲) موزه های نظامی : .
(۱۱-۱-۲) موزه های اندیشمندان ( خانه هنرمندان ) :
نتیجه.

فصل سوم:
(۱-۳)شناخت کارکرد و معماری فضای موزه .
عملکرد موزه.
(۲-۱-۳) ساختار علمی و مجموعه موزه
(۳-۱-۳) نقش و عملکرد اجتماعی موزه
برنامه ریزی مجموعه :
گردآوری و غنی سازی مجموعه :
(۴-۱-۳)گردش سیاست فرهنگی موزه ها
(۵-۱-۳)آموزش در موزه ها
(۶-۱-۳)معماری موزه
(۷-۱-۳)فضای فیزیکی موزه
(۸-۱-۳)محل و ساختمان موزه
(۳-۳-۳)نور درموزه .
(۱-۲-۳)معماری موزه .
(۲-۳-۳)زیبایی شناسی موزه
(۱-۳-۳)ویژگیهای ساختمانی موزه
(۳-۳) محل و ساختمان موزه
(۴-۳-۳)نور طبیعی .
(۴-۳)ایمنی وحفاظت .
(۵-۳)فضاهای مورد نیاز برای موزه
(۱-۵-۳)قسمت های مختلف موزه
(۲-۵-۳)فعالیت های واحد انفورماتیک موزه :
(۳-۵-۳)برنامه عملکردی و فیزیکی
نتیجه.

فصل چهارم:
(۱-۱-۴)جدول استانداردهای کلی طرح وبرنامه فیزیکی پروژه

فصل پنجم:
موزه هنرهای معاصر
(۲-۱-۵)هویت موزه هنرهای معاصر
(۳-۱-۵)سازمان موزه :
(۴-۱-۵)هدف از تشکیل موزه هنرهای معاصر
(۲-۵)معرفی مصادیق معماری
(۱-۲-۵)موزه هنرهای معاصر تهران
(۲-۲-۵)فرانک گری
(۳-۲-۵)موزه هنرمعاصر.
(۴-۲-۵) موزه های هنری کیمبل
(۵-۲-۵)Burnham Plan Centennial
(۶-۲-۵)مجموعه فرهنگی هنری لیوم.
نتیجه.
منابع

 

تصاویر فایل:

دانلود رساله موزه هنرهای معاصر,پروپوزال موزه هنرهای معاصر,مطالعات معماری موزه هنرهای معاصررساله معماری موزه هنرهای معاصر,رساله موزه هنرهای معاصر

 

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما نیز آنی ارسال خواهد شد. آموزش خرید و دریافت فایل
  •  فرمت رساله: word
  • حجم فایل ها: ۶ مگابایت

 

  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : ۰۹۰۳۷۷۵۸۵۵۵ – ۱۰ صبح تا ۴ عصر
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.