مطالعات هتل 3 ستاره 140صفحه – فرمت فایل: word

 

 مطالعات هتل 3 ستاره 140ص,رساله هتل 3 ستاره,پایان نامه هتل 3 ستاره,طرح نهایی هتل 3 ستاره,برنامه فیزیکی هتل 3 ستاره,مطالعات تکمیلی هتل 3 ستاره,مطالعات پایه و زمینه هتل 3 ستاره,مطالعات تطبیقی هتل 3 ستاره,مطالعات معماری هتل 3 ستاره,پایان نامه معماری هتل 3 ستاره,پروپوزال هتل 3 ستاره

 

 

بخشی از مطالب:

  ٢ـ مطالعات پایه

  ٢-١- شناخت موضوع

  2-1-1- جهانگردی

  2-1-1-1- برخی تعاریف اولیه

– سفــر: فرهنگ نامه ها از (سفر) تعاريف مشابه اي ارائه داده اند.  در فرهنگ معين آمده است:« سفر در لغت به معناي بيرون آمدن از شهر خود و به محل ديگر رفتن است. نيز به معناي قطع مسافت و راهي كه از مكاني به مكان دور  طي مي كند آمده است».

– (Trip) سفر كردن: هر دفعه كه شخصي حداقل 100 مايل از خانه خود دور شود و برگردد.

-Tourist )  ( جهانگرد: «كسي كه در جستجوي تجربيات روح، فيزيكي و رضايت مندي هاي مختلف است و ماهيت اين تجربيات، مقصدهاي انتخابي و نوع   فعاليت هاي مورد لذت وي را تعيين مي نمايد.

– جهانگردي: «جهانگردي عبارت است از صنعت جهاني مسافرت، اعم از هتل ها، حمل و نقل، تسهيلات رستوران ها، مغازه ها، مكان هاي تفريحي، بيمارستان ها و …. و همه عناصر ديگر كه خواسته ها و نيازهاي مسافرين را برآورده مي سازد.

– جهانگرد خارجي (Foreign Tourist): «به هر شخص كه از كشوري غير از كشور محل سكونت  حداقل به مدت 24 ساعت ديدن كند، جهانگرد خارجي گويند.

– جهانگرد داخلي (Domestic Tourist): به مسافري كه براي تجارت، گذراندن اوقافت فراغ كارهاي شخصي و يا هر منظور ديگر از خانه خود حداقل 50 مايل به يك طرف دور شود، گفته مي شود.  اين تعريف شامل كليه كساني كه براي انجام امور شغلي خود از خانه خارج مي شوند، عليرغم اين كه همان روز برگردند و يا شب را در همان محل سپري كنند نمي شود.

– سياح: «افرادي هستند كه جهت گردش و تفريح و به مدت كمتر از 24 ساعت سفركنند و هم مسافرين هواپيما در فرودگاه بين راه به صورت ترانزيت و مسافرين كشتي را گويند.

– جامعه ميزبان:‌«به مردم بومي منطقه اي گفته مي شود كه جهانگردان از آن ديدن مي كنند و به  وارد شده اند »

برای توضیحات بیشتر و دریافت رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

2-1-1-2- جهانگرد را بهتر بشناسیم 

جهانگرد يا توريست رابط بين كشورهاي دور و نزديك و كاشف سرزمين هاي ناشناخته يا بيننده آثار كهن و باستاني و پيوند دهنده فرهنگ و سياست ها و ناقل هنرها و تكنيك ها و افزاينده دانش و آگاهي ها و توسعه دهنده اقتصاد و صنعت و پديد آورنده درآمدهاي جديد و مشاغل مختلف و بالاخره مبشر محبت و مهرباني و پيام آور صلح و دوستي است.

2-1-1-3- حرکت های جهانگردی  

«جهانگردي پديده اي است كه در آن دو عامل انسان و مكان نقش اساسي دارد. عامل مكان با توجه به شرايط محيط طبيعي و جغرافيايي خود، موجبات حركت و جابه جايي انسان را فراهم مي سازد.  عوامل و شرايط موثر در پيدايش حركت هاي توريستي را مي توان به دو دسته تقسيم نمود:

   !) عوامل فرستنده  ٢) عوامل جذب كننده

عوامل فرستنده مجموعه شرايطي است كه موجبات پيدايش يك حركت و جريان جهانگردي را در نقطه مبداء فراهم مي سازد.  اين عوامل از امكانات و رفاه مادي از يك سو و مشكلات زندگي شهري از سوي   ديگر ناشي مي شود. عوامل جذب كننده نيز مجموعه شرايط و پديده هايي هستند كه هر يك مي توانند   به عنوان جاذبه هاي توريستي مدنظر باشند. اين عوامل شامل جاذبه هاي طبيعي و چشم اندازهاي جغرافيايي، جاذبه هاي فرهنگي، مذهبي، تاريخي و نظاير آن است.

 2-1-1-4- نگاه کشور میزبان یا منطقه به جهانگرد

«سياستمداران به جهانگردي به عنوان عامل ثروت در اقتصاد قلمروشان و نيز در آمدي كه شهروندان از اين طريق كسب كرده اند و نيز ارز خارجي به دست آمده از جهانگردي بين المللي و مالياتي كه از مخارج آن ها به دست مي آيد، ‌( به طور مستقيم و يا غير مستقيم ) توجه دارند.

 

2-1-1-5 – نگاه جامعه میزبان به جهانگرد

«اين مردم به جهانگردي به عنوان يك عامل اشتغال زا و فرهنگي مي نگرند و آنچه براي آنان مهم است اثرات برخورد بين جهانگردان و مردم ساكن منطقه است كه اين اثرات مي تواند مفيد و يا مضر و يا هر دو باشد »

2-1-1-6- نگاه تجار به جهانگرد

«تجار به جهانگردي به عنوان موقعيتي سودآور مي نگرند كه از طريق عرضه كالا و خدمات در مقابل تقاضاي بازار جهانگردي براي آن ها به وجود مي آيد.

 2-1-1-7- ارزش ها و اثرات جهانگردی

جهانگردي يك عامل مهم براي پيشرفت و تكامل اجتماعي فرهنگي و اقتصادي كشورها محسوب مي شود. انگيزه مسافرت هر چه باشد موجب برخورد فرهنگها شده، عقايد و نظرات جديدي را به وجودمي آورد و در اثر برخوردها تغييرات مطلوبي در آداب و رسوم و كردار و رفتار اجتماعي حاصل مي شود.

در ادامه به برخي اثرات و فوايد مهم ناشي از جهانگردي مي پردازيم:

2-1-1-8- جهانگردی به عنوان یک صنعت 

حمل و نقل در صدر رابطه تكنولوژي و جهانگردي قرار دارد گسترش خطوط راه آهن كشتي هاي مسافرت و هواپيما، نقش حساس و بزرگي در توسعه جهانگردي در دنياي امروز دارد. رابطه بين جهانگردي و تكنولوژي و صنعت تنها در زمينه وسايل حمل و نقل محدود نگرديده و شامل تمام تاسيسات و تسهيلاتي مي گردد كه لازمه آسايش مسافران است.  مسايل هتلداري و هتل سازي روش هاي خدمات جديد مسافرتي و به كارگيري تكنولوژي جديد و كامپيوتر و بخش اطلاعات و اخبار و نظاير آن همه و همه در ارتباط با تكنولوژي قرار دارند.

«نكته اي كه امروزه براي خيلي ها مطرح است اين است كه چرا گفته مي شود:«صنعت جهانگردي؟ »  مگر نه اين كه در هر صنعتي بايد توليدي باشد. در اين صنعت چه چيزي توليد مي شود ؟‌بايد گفت توليد اين صنعت ارائه خدمات و سرويس دهي است.  با اين تفاوت كه براي تامين ماشين آلات، دستگاه هاي سازنده و مواد اوليه آن نياز به صدور ارز و وارد نمودن كالا از خارج نخواهد بود. اين صنعت نيروي كار فعال و ماهر مي خواهد بنابراين اشتغال زا بوده و همين امر موجب رونق اقتصادي افراد جامعه خواهد شد.  منابع اصلي اين صنعت تمام شدني نيست بلكه موجب رونق و افزايش ساخت و ساز خواهد بود.  در اين صنعت هر چند تكنولوژي به كار گرفته مي شود، اما از تعداد نيروي انساني كم نكرده بلكه روز به روز با درصد رشد و توسعه اي كه دارد نيروي بيشتري را به خود جلب نموده است.  از سوي ديگر برآورد واقعي از آينده احتمالي نشان مي دهد كه جهانگردي به رشد و توسعه خود با سرعت بيشتري ادامه خواهد داد و نسبت به بخش هاي ديگر پويايي زيادتري دارد.  گرچه گاهي در اثر ركود اقتصادي ميزان گسترش آن كاهش مي يابد. اما به نظر مي رسد كه اين يك مسئله موقتي باشد.

2-1-1-9 – اهداف جهانگردی

«هدف جهانگردي امروز صرفاً كشف و تحقيق و شناخت هاي جديد و آگاهي هاي تازه نيست و جهانگردان، طبقه خاص و استثنايي با انگيزه هاي واحد و هدف هاي مشابه نيستند بلكه داراي انگيزه هاي مختلف و اهداف متفاوتند كه مهمترين اهداف عبارتند از:

1- هدف هاي تاريخي: براي ديدار بناهاي تاريخي و آثار باستاني و موزه ها و شناخت تاريخ كشورها.

2- هدف هاي فرهنگي: براي شناخت فرهنگ ها و سنت ها و آگاهي از زبان، هنر و مذهب ملت ها.

3-  هدف هاي تفريحي: هدف هاي تفريحي و ورزش براي تامين سلامت جسم و روان و استراحت و تفريح و فعاليت هاي ورزشي.

4-  هدف هاي زيارتي: براي زيارت اماكن مقدسه و عبادتگاه ها و زيارتگاه ها.

5-  هدف هاي علمي و تجاري: براي مشاركت در كنگره هاي علمي و المپيادهاي تخصصي و نمايشگاه هاي صنعتي و بازرگاني.

6-  هدف هاي سياسي: مسافرت به منظور شركت در اجلاس و مجامع بين المللي، كنگره ها و سمينارهاي سياسي، جشن هاي ملي و مذهبي، مراسم ويژه سياسي و نظاير آن.

7-  هدف هاي درماني: اين نوع شامل افراد و گروه هايي است كه جهت استفاده از تغيير آب و هوا (با هدف پزشكي و درماني )، ‌استفاده از آب هاي معدني، گذراندن اوقات فراغت، معالجه و… اقدام به مسافرت مي نمايند.

2-1-1-10 – اجزاء ترکیب کننده جهانگردی

«جهانگردي تركيبي از فعاليتها، خدمات و منابع است و كيفيت و كميت اين امكانات درجه موفقيت جهانگردي را نشان مي دهد كه به ٥ دسته تقسيم مي شوند:

١ – منابع طبيعي: كه عامل و عناصر اصلي آن آب و هوا، شرايط جوي و اقليمي مي باشد.

٢- زيربنائي: شامل همه امكانات و تاسيسات زيرزميني و روزميني مي شود مانند سيستم آبرساني، فاضلاب، خطوط گاز، بزرگراه ها، راه آهن، فرودگاه ها، بيمارستان، دانشگاه ها و ….

٣ – روبنائي: عمده ترين امكانات خدماتي كه از طريق تاسيسات زير بنائي ايجاد مي شود مانند استراحت گاه ها، هتل، متل، ‌رستوران، و مراكز تفريحي، مراكز خريد، موزه ها و مغازه ها و ….

٤ – حمل و نقل: مانند كشتي، ‌هواپيما، قطار، اتوبوس، تاكسي و …

٥ – مهمان نوازي و منابع فرهنگي: شامل همه دارائي هاي فرهنگي و اخلاقي است كه مهمان نوازي جهانگردان را در حد امكان موفق مي سازد. مانند روحيه خوشامد گويي، روحيه و ديدگاه افراد مقيم نسبت به جهانگردان، صنايع دستي، ادبيات، ‌تاريخ، موسيقي و…

2-1-1-11- برنامه ریزی جهانگردی.  

نگاه اجمالي به امتيازات و مضرات توسعه جهانگردي نشان مي دهد كه چرا برنامه ريزي جهانگردي ضروري است:

 

 

 

 

 

فهرست مطالب مطالعات هتل 3  ستاره:

paper
۱ـ بــیان موضــوع پـــروژه
۱-1- عنوان پروژه
۲-۱- ضرورتهای پروژه(بیان مساله)
١-٣- اهداف پروژه
١-٤- منابع و مآخذ

2ـ مطــالعات پــايه

2-١- شناخت موضوع
2-1-1- جهانگردی
2-1-1-1- برخی تعاریف اولیه
2-1-1-2- جهانگردرا بهتر بشناسیم
2-1-1-3-حرکت های جهانگردی
2-1-1-4-نگاه کشور میزبان یا منطقه به جهانگرد
2-1-1-5-نگاه جامعه میزبان به جهانگرد
2-1-1-6- نگاه تجار به جهانگرد
2-1-1-7-ارزش هاواثرات جهانگردی
2-1-1-8-جهانگردی به عنوان یک صنعت
2-1-1-9- اهداف جهانگردی
2-1-1-10- اجزاء ترکیب کننده جهانگردی
2-1-1-11- برنامه ریزی جهانگردی
2-1-1-12- مشکلات اجتماعی توسعه جهانگردی در ایران
2-1-1-13- مشکلات اقتصادی جهانگردی در ایران
2-1-1-14- بررسی مسائل و مشکلات خدماتی و اجرایی جهانگردی در ایران
2-1-2-  اسکان واقامت
2-1-2-1- معاني و ريشه واژه هتل
2-1-2-1- 1-هتل داري
2-1-2-2- تاريخچه هتل
2-1-2-2-1- سير تحول هتل در اروپا
2-1-2-2-2- تاريخچه پذيرايي وهتل داري در ايران
2-1-2-2-3- تاريخچه هتل در ايران معاصر
2-1-2-3- انواع مکان های اقامت
2-1-2-4- تئوری های پایه در طراحی هتل
2 -1-2-5- اقتصاد هتل
2-1-2-6- درجه بندی و نرخ گذاری در هتل ها
2 -1-2-7- دسته بندي هتل از نظر كيفيت و طرح
2-1-2-8- هتل آپارتمان
2-1-2-9- دسته بندي هتل آپارتمان از نظر كيفيت و طرح
2-1-2-10- ضوابط معماری، ساختمانی و درجه بندی هتل آپارتمانهای کشور
2-1-2-11- اجزا و عناصر هتل به طور عام
2-1-2-11-1- طبقات اتاق‌هاي خواب
2-1-2-11-1-1- ضوابط عام در طراحي و طبقه‌بندي اتاق‌هاي خواب
2-1-2-11-1-2- اشكال مختلف سازماندهي پلان اتاق‌هاي خواب
2-1-2-11-1-3- شكل وفرم معماري اتاق‌هاي خواب
2-1-2-11-1-4- مبلمان
2-1-2-11-1-5- ابعاد و اندازه‌ها
2-1-2-11-1-6- پلان‌هاي مختلف اتاق خواب
2-1-2-11-1-7- سوئيت‌‌ها
2-1-2-11-2- فضاهاي عمومي
2-1-2-11-2-1- چيدمان فضاهاي عمومي
2-1-2-11-2-2- درب‌هاي ورودي و دسترسي از خارج به هتل
2-1-2-11-2-3- لابي
2-1-2-11-2-4- فضاهاي عرضه غذا و نوشيدني
2-1-2-11-3- فضاهاي ورزشي
2-1-2-11-3-1- استخر شنا
2-1-2-11-3-2- كلوپ بدنسازي ـ ورزشي
2-1-2-11-4- پاركينگ
2-1-2-11-5- دفاتر اداري
2-1-2-11-5-1- پيشخوان و دفتر لابي
2-1-2-11-5-2- دفتر حسابداري
2-1-2-11-5-3- دفتر مدير اجرائي
2-1-2-11-5-4- دفاتر فروش و تداركات
2-1-2-11-6- فضاهاي خدماتي پشتيباني (دور از ديد)
2-1-2-11-6-1- فضاهاي آماده سازي غذا و انبار آذوقه
2-1-2-11-6-2- نواحي و فضاهاي مربوط به كاركنان
2-1-2-11-6-3- رختشويخانه و خانه‌داري
2-1-2-11-6-4- بخش مهندسي و تاسيسات مكانيكي

2-2- مطالعات زمینه

2-2-1- خراسان
2-2-1-1- موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان خراسان
2-2-1- 2- جغرافیای طبیعی واقلیم استان
2-2-1-3-  جغرافیای تاریخی استان خراسان
2-2-1-4-  وضعیت اجتماعی واقتصادی استان خراسان
2-2-2- بررسی وضعیت وامکانات گردشگری خراسان
2-2-2-1- هتل های استان
2-2-2-2-هتل آپارتمانهای استان
2-2-2-3- مهمان پذیرهای استان
2-2-3- مشهد
2-2-3-1- نحوه شكل گيري شهر مشهد
2-2-3-1-1- چگونگي پيدايش شهر مشهد
2-2-3-1-2- سلسله مراتب تاريخي رشد شهر مشهد
2-2-3-2- خصوصيات شاخص شهر مشهد
2-2-3-2-1- اهميت مشهد به لحاظ ملي و مذهبي
2-2-3-2-2- اهميت بين المللي مشهد
2-2-3-3- مطالعات و بررسي جمعيتي و اقتصادي
2-2-3-3-1- تعداد جمعيت وميزان رشد آن
2-2-3-3-2- توسعه  كالبدي  شهر و آثار جمعيتي آن
2-2-3-3-3- مطالعات اقتصادي جمعيت ساكن
2-2-3-4- مطالعات و بررسي جمعيتي زائران
2-2-3-4-1- تعداد زائرین و مسافران
2-2-3-4-2- ترکیب شغلی زائران و مسافران
2-2-3-4-3- وسيله مسافرت زائران و مسافران
2-2-3-4-4- هدف از مسافرت زائران و مسافران
2-2-3-4-5- شرایط،امکانات مورد نیاز و توانایی های مسافر در شهر مشهد
2-2-3- 4-5-1- خصوصیات مسافر
2-2-3-4-5-1- علت سفر
2-2-3-4-5-3- بودجه سفر
2-2-3-4-5-4- طریقه آشنایی با هتل
2-2-3-4-5-5- موقعیت و محل قرارگیری هتل
2-2-3-4-5-6- امکانات مورد نیاز در اتاق
2-2-3-4-5-7- امکانات و فضا های عمومی مورد توجه و استفاده مسافر
2-2-3-4-5-8- امکانات و خدمات جنبی مورد استفاده مسافر
2-2-3-4-5-9- تمایل مسافر و نحوه پاسخگویی به نیاز های خوراکی و غذایی خود
2-2-3-4-5-10- متوسط اقامت مسافر
2-2-3- 5- مطالعه و بررسي فضاهاي اقامتي شهر مشهد
2-2-3-5-1- واحدهاي اقامتي مجاز (داراي پروانه)
2-2-3-5-2- واحدهاي اقامتي غير مجاز  (فاقد پروانه)
2-2-3-6- بررسی شرایط اقلیمی شهر مشهد
2-2-3-6-1- تابش خورشید و تاثیرات آن بر درجه حرارت
2-2-3-6-2- دما، رطوبت و هوا

3- مطالعات تطبیقی

3-1- بررسی دو نمونه هتل در ایران
3-1-1- هتل هما 1
3-1-2- هتل بین المللی خرم آباد
3-2- بررسی دو نمونه هتل در جهان
3-2-1- هتل متروپولیتن لندن
3-2-2- هتل مارتینسپارک
4- اهمیت تاسیسات در ساختمان های بلند
4-1- سیستم های حرارتی و برودتی
4-2- گرمایش متمرکز
5- سازه
5-1- بارگذاری
5-2- محدودیت سختی و جابجایی
5-3- سازه های متداول برای ساختمان های بلند

4- مطالعات تکمیلی

7- تجزیه و تحلیل در طراحی و ارائه اصول و روند طراحی و آلبوم مدارک
7-1- معرفی سایت پروژه
7-2- آنالیز سایت 

  

 

 

لطفا توجه بفرمایید:

با خرید رساله هتل 3 ستاره، رساله هتل 5 ستاره رایگان برای شما ارسال می شود:

رساله هتل 5 ستاره 150 صفحه

 

 

تصاویر فایل رساله هتل 3 ستاره :

 

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل
  •  فرمت رساله: word
  • فرمت نقشه: dwg
  • حجم فایل ها: 48 مگابایت ( رساله هتل 3 و 5 ستاره )

 

  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : 09037758555 – 10 صبح تا 4 عصر
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.