آپارتمان بلوک شهری با ۵ طبقه مسکونی بر روی پیلوت و ۲ طبقه زیرزمین با اسکلتی موجود موضوع طراحی قرار گرفت. در این مرحله از پروژه لازم بود در مورد پلان داخلی و ارتباط فضای درون با فضای بیرون به وسیله جداره خارجی تصمیم گیری شود. نوع نگاه ویژه کارفرما در مسئله امتداد دید بصری در عین محرمیت فضا موضوعی اساسی در انتخاب نوع برخورد با این پروژه بوده است.در تراز پیاده رو دیوارهای خارجی محوطه کاملا برداشته شد تا واحد تجاری بی هیچ واسطه‌ای در ارتباط با فضای عمومی قرارگیرد.

معماری ساختمان مسکونی سعادت آباد,معماری,معماری داخلی,آپارتمان مسکونی,نقشه معماری,پلان معماری,طراحی داخلی,دکوراسیون داخلی,نمای آجری,نمای ساختمان,پارساکد

مرز گسترش یافته، باز‌تولید فضای مرز
چگونگی تعریف مرز میان درون و بیرون در این تیپ از پروژه‌ها موضوعی است که نه تنها ظاهر بیرونی بنا را شکل می دهد بلکه تعریف کننده رابطه میان فضای درون و بیرون ساختمان نیز هست. در سده اخیر و با توجه به تحولات شهرسازی این ارتباط به تنها جداره‌ای نیمه مجوف تبدیل شد که مرزها را از یک نرم فضای متوجه به دو جهت داخل و خارج به جداکننده ای میان این دو‌فضا تبدیل می‌کند و این فرصت فضایی را به حداقل می‌رساند. در‌ این پروژه به واسطه چرخش پوسته های آجری به سمت چهارراه مجاور، فضایی میان پوسته آجری و جداره شیشه ای شکل یافته است که می توان از آن به‌عنوان مرز «گسترش‌یافته» نام برد.

معماری ساختمان مسکونی سعادت آباد,معماری,معماری داخلی,آپارتمان مسکونی,نقشه معماری,پلان معماری,طراحی داخلی,دکوراسیون داخلی,نمای آجری,نمای ساختمان,پارساکد

فضایی میان درون و بیرون که درعین حال هم از درون و هم از بیرون قابل لمس است. به دیده جهت می‌دهد و بخشی از بیرون را از آن ِدرون می‌کند. به دلیل فاصله زیاد تا ساختمان های آن سوی چهارراه و عدم اشراف، در قسمت‌هایی از فضا در عین دیدن فضای بیرون، مکانی امن با دید باز تجربه می‌شود. با توجه به آنچه گفته شد ساختمان مرز خود را با فضای بیرون به فضایی میان درون و بیرون گسترش داده است. فضایی که در گفتگویی دو سویه با شهر شکل گرفته است. ایده تغییر جداره نمای شهری ساختمان از مرزی مطلق و معین به فضایی نرم ، قابل امتداد و سیال موضوع اصلی در طراحی بدنه شهری این پروژه بوده است.

معماری ساختمان مسکونی سعادت آباد,معماری,معماری داخلی,آپارتمان مسکونی,نقشه معماری,پلان معماری,طراحی داخلی,دکوراسیون داخلی,نمای آجری,نمای ساختمان,پارساکد

کارکرد لفاف آجری در فصول مختلف
پوسته مجوف آجری در فصل زمستان آفتاب را از میان خود عبور می دهد تا نه تنها فضای داخلی با شکل های متغیر نور و سایه تزیین گردد بلکه به گرم تر شدن داخل فضا نیز کمک شود. در فصل تابستان به دلیل ضخامت پوسته آجری، آفتاب از آن عبور نخواهد کرد و فقط روشناییش به درون می رسد تا برای خنک کردن داخل واحد انرژی کمتری صرف شود.

معماری ساختمان مسکونی سعادت آباد,معماری,معماری داخلی,آپارتمان مسکونی,نقشه معماری,پلان معماری,طراحی داخلی,دکوراسیون داخلی,نمای آجری,نمای ساختمان,پارساکد

معماری ساختمان مسکونی سعادت آباد,معماری,معماری داخلی,آپارتمان مسکونی,نقشه معماری,پلان معماری,طراحی داخلی,دکوراسیون داخلی,نمای آجری,نمای ساختمان,پارساکد

معماری ساختمان مسکونی سعادت آباد,معماری,معماری داخلی,آپارتمان مسکونی,نقشه معماری,پلان معماری,طراحی داخلی,دکوراسیون داخلی,نمای آجری,نمای ساختمان,پارساکد

معماری ساختمان مسکونی سعادت آباد,معماری,معماری داخلی,آپارتمان مسکونی,نقشه معماری,پلان معماری,طراحی داخلی,دکوراسیون داخلی,نمای آجری,نمای ساختمان,پارساکد

معماری ساختمان مسکونی سعادت آباد,معماری,معماری داخلی,آپارتمان مسکونی,نقشه معماری,پلان معماری,طراحی داخلی,دکوراسیون داخلی,نمای آجری,نمای ساختمان,پارساکد

معماری ساختمان مسکونی سعادت آباد,معماری,معماری داخلی,آپارتمان مسکونی,نقشه معماری,پلان معماری,طراحی داخلی,دکوراسیون داخلی,نمای آجری,نمای ساختمان,پارساکد

معماری ساختمان مسکونی سعادت آباد,معماری,معماری داخلی,آپارتمان مسکونی,نقشه معماری,پلان معماری,طراحی داخلی,دکوراسیون داخلی,نمای آجری,نمای ساختمان,پارساکد

نام: ساختمان مسکونی سعادت آباد/
آدرس: تهران، سعادت آباد، کوچه سی و یکم، پلاک ۴۷/
شرکت مشاور: دفتر طراحی معماری نگرش بنیادین/
معمار: محسن کاظمیان فرد/
تیم طراحی: پریما جهانگرد
تاریخ: ۱۳۹۵- ۱۳۹۷/
مساحت زمین: ۲۵۰ مترمربع/
مساحت ساخته شده: ۱۳۰۰ مترمربع/
نوع: مسکونی/
سازه: مهندس سعدایی/
تاسیسات مکانیکی/ الکتریکی: مهندس حیدرخانی/
مدیر اجرایی: محمد رضا بسطامی /
تیم اجرایی: عباس عطایی، امیرحسین مالکی/
نظارت: امیرحسین مالکی، پرهام تیموری/
کارفرما: مهندس بسطامی/
عکاس: پرهام تقی اف/

منابع : archdaily.com – caoi.ir