بخشی از پروپزال:

پیشگفتار(بيان مسأله)
در فرهنگ عامه مردم ايران سفر جايگاه ويژه‌اي از جهت گسترش اطلاعات‌، آگاهيها و شناخت انسان داردو انسان با تجربه در اين فرهنگ به انسان جهان‌ديده‌اي تبديل مي‌گردد كه به سير و سفر در اطراف و اكناف جهان پرداخته و از هر قوم و ملتي شناخت و نشانه‌اي در ذهن خود دارد.
با توجه به اين موضوع، در چند سال اخير هتل و هتل‌داري به صنعتي واقعي تبديل گرديده و از گسترش سريع و فوق‌العاده‌اي برخوردار بوده است، به طريقي كه مانند هر محصول صنعتي ديگر توليد مي‌شود، به طوري كه اين محصول صنعتي از قوانين و ضوابط بازار و محاسبات سودآوري تبعيت مي‌كند. بدون شك تأثير اين تحول از يك سو بهبود سطح نسبي خدماتي است كه در هتل‌ها از هر نوع عرضه خواهد شد و از سوي ديگر به تنزل چشم‌گير كيفيت معماري چه در سيما و چه در درون آن خواهد انجاميد.

هتل چهار ستاره 222 صفحه,رساله هتل 4 ستاره,پایان نامه هتل 4 ستاره,طرح نهایی هتل چهار ستاره,نقشه هتل,دانلود پایان نامه هتل 3 و 4 ستاره,برنامه فیزیکی هتل چهار ستاره,مطالعات تکمیلی هتل چهار ستاره,مطالعات زمینه و پایه هتل 4 ستاره,مطالعات تطبیقی هتل 4 ستاره,برنامه فیزیکی هتل 4 ستاره,نمونه موردی هتل 4 ستاره,نمونه های موردی خارجی هتل 4 ستاره,نمونه موردی داخلی هتل 4 ستاره,دانلود مطالعات هتل 4 ستاره,دانلود رساله هتل 4 ستاره,طرح نهائی هتل 4 ستاره
بر همين اساس اهميت اين موضوع فراتر از آن است كه از روشهاي به اصطلاح«سريع و عقلاني» كه معمولا مي‌توانند خواسته‌ها را برآورده سازند، استفاده شود، يعني نمي‌توان و نبايدبه نوعي « كمال ارزان‌قيمت» دست يافت بلكه بيشتر بايد به كمك معماري‌ائي هماهنگ و منطبق با نيازها و با سازماندهي در خور، به طيفي از فضاها دست يافت كه قابل زنجيره شدن و تكرار مشابه از يك مكان به مكان ديگر با تشابهات اغراق‌آميز در جزئيات آن يعني فضايي بدون هويت نباشد، بلكه فضايي باشد مأنوس، كه به آن مي‌توان احساس تعلق نمود.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و خرید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

 

تعریف گردشگری
جهانگردى واژهاى است فارسى به مفهوم “جهانگردنده و آنکه در اقطار عالم بسيار سفر کند”. جهانگردى ظاهراً معادل) سياحت (عربي) و توريسم (فرانسه است. “سياحت” در عربى به معناى زياد سفر کردن است و سياح يا معادل فارسى آن ، جهانگرد ، کسى است که زياد سفر مىکند. اما در زبان رايج فارسي، از نظر کمّي، تفاوتى ميان جهانگردى و مسافرت يا سفر وجود دارد. يعنى اغلب فارسىزبانان جهانگردى را مترادف با زياد سفر کردن مىدانند، در حالى که واژههاى “سفر و مسافرت” به سفرهاى کوتاهمدت دور يا نزديک نيز مربوط مىشود.
ـ به معني عام: مي توان جهانگردي را به عنوان آن پديده جمعي و متنوع شدن صنعتي كه از سفر و اقامت همزمان غيربوميان منشاء مي گيرد تعريف نمود (پروفسور آبرتو سط سا ـ Alberto-Sessa به نقل از كتاب عوامل جهانگردي و روانشناسي جهانگردي).
ـ به معني خاص: جهانگردي عبارت است از مجموعه فعاليت‌هائي كه در ايام فراغت انجام مي‌شود. البته نه در جهت انجام كار و امور وابسته به آن، بلكه به منظور استراحت، بازيابي نيروي از دست رفته، افزايش شناخت و آگاهي، روابط انساني و غيره اين مجموعه فعاليت‌ها مي‌بايست به سفر و اقامت در مناطقي به غير از مسكن و مأواي هميشگي منتج شود.

تعاریف و مفاهیم مرتبط با جهانگرد
تسهیلات جهانگردی
مجموعه فعاليت ها و اقداماتي است كه از هنگام ورود يك گردشگر تا هنگام خروج وي از كشور يا محلي بوسيله كليه موسسات عمومي و خصوصي و طبقات مختلف مردم به منظور ايجاد سهولت در مسافرت اجام مي گيرد و نيز آن قسمت از فعاليت ها و اقداماتي كه جهت حمايت از جهانگردان در شهر ها ، مسير ها ،و مراكز جهانگردي انجام مي شود.
وهمچنين شامل كليه وسايل ممكنه و خدمات و امكانات پذيرايي ، ورزشي ، تفريحي ، صنايع دستي ، خريد وسائط نقليه مناسبي است كه جهان گردان را جلب ميكند.
تاسیسات جهانگردی
به مجموعه تاسيسات و تجهيزات جهانگردي كه مورد استفاده جهانگردان است اطلاق مي شود و شامل مجموعه امكانات اقامتي و پذيرايي و تفريحي است.

مختصری بر تاریخ هتل
صنعت هتلداري نوين آغاز خود را به كشورهاي اروپايي بويژه سوييس مديون است. اين صنعت در ساختمانهاي كوچك و محق كه براي گشودن آنها ازكليدهاي چوبين استفاده ميشد، شكل گرفت و در همين هتلهاي كوچك انواع خدمات و سرويسها به مشتريان عرضه ميگرديد. دارندگان هتلها بيشتر طبقه ثروتمند و اشراف بودند.
اين مراكز هتل خوانده نميشدند و كلمه Hotel از حدود سالهاي 1760 ميلادي براي ناميدن اين مراكز بكار گرفته شد. اين واژه خود از كلمه هاستل (Hostel) مشتق شده است كه در همان سالها و در انگلستان براي ناميدن اين مراكز به كار ميرفت. در آمريكا مكانهاييكه به اين منظور اختصاص مييافت را با واژه Inn مشخص ميكردند (واژه Inn در زبان انگليسي به مفهوم كاروانسرا، مسافرخانه، ميهمانخانه و گاه به معني منزل به كار برده ميشود) و همراه با اين كلمه در مواردي مشابه از عبارت COFFEE HOUSE استفاده ميشد.
رشد واقعي و تكامل اين صنعت در آمريكا با گشايش سيتي هتل در نيويورك در سال 1794 آغاز شد و اين نخستين ساختماني بود كه به ارائه خدمات مربوط به هتلداري اختصاص مييافت. فعاليتهاي اين مركز به ايجاد انگيزش و رقابت در ميان شهرهاي ديگر انجاميد بطوريكه سرمايهداران متعدد به اين صنعت روي آوردند و هتلهاي چندي تأسيس كردند در اين هنگام بود كه بر تعداد هتلها افزوده شد. اما گسترش افسانهاي و شگفتآور اين صنعت به سالهاي قرن بيستم برميگردد.
سال 1930 با رويدادي غمانگيز براي اين حرفه همراه شد به طوري كه چنان ركور سرد و سنگيني بر آن تحميل شد كه سرمايهداران اميد اندكي به بهبود آن داشتند ولي آغاز جنگ جهاني دوم باعث شد كه رونقي سريع و شگفتآور در اين صنعت بوجود آيد. اين هماي سعادت در تمامي دوران جنگ و تا آغاز دهه 1950 بر بام همه مراكزي كه هتل ناميده ميشدند در پرواز بود و رشد و شكوفايي آنها ادامه داشت، اما بحث مراكزي به نام «متلها» كه فقط به آمريكاي شمالي محدود ميشد با مقوله مذكور جدا بود.
كارهاي جمعي و گسترش سرمايهها به منظور تأسيس هتلهاي زنجيرهاي در همان سالها شروع شد و اين پديده با عارضهاي نيز همراه شد. بدين ترتيب كه دارندگان هتلهاي كوچكتر خود را در مبارزه براي بقا با سرمايهداران بزرگ، از بين رفته ميديدند. اين صنعت در ابعاد و مليتهاي مختلف توسعه مييافت و هتلهاي زنجيزهاي بينالمللي ميتوانستند تخصص، تكنولوژي و بازاريابي را به خود اختصاص دهند كه دارندگان هتلهاي كوچك و منفرد از اين امتياز بيبهره بودند و راهي نداشتند غير از آنكه به هتلهاي زنجيرهاي مانند شرايتوان، هيلتون، هايت، هاليدي اين، رامادار اين و غيره بپيوندند.
رونق و گسترش هتلهاي بزرگ روزافزون است به طوري كه نميتوان بر آن پاياني متصور شد در اين گونه هتلها ارائه خدمات و برآوردن نياز مشتريان و ميهمانان به بهترين وجه صورت ميگيرد و همواره سعي در اين است كه سرويس و خدمات بهتر و كاملتري در اختيار ميهمانان قرار گيرد و رضايت آنها بيش از پيش فراهم شود.

گراند هتل
همزان با پيشرفت صنعت در اروپا و بوجود آمدن راهآهن و ارتباطات وسيع همچنين توسعه وسايل ارتباطي و بسط و تجارت و بالاخره ظاهر شدن طبقه جديد اجتماعي (بورژوا)، همه و همه علل اصلي بوجود آمدن اين فرم جديد هتل گرديدند.
گراند هتلها را ميتوان جلوهگاه عظمت همه اين ارزشهاي اجتماعي جديد دانست. اين زمان نه تنها بقاي خانوادههاي بزرگ، نجبا، شاهزادگان و حكمرانان هنوز مورد احترام بودند. بلكه هدف اصلي جلب طبقه جديد شهري در فضاي معماري جديدي بود كه از امكانات مالي وسيعي برخوردار بودند. كميت و كيفيت احترام در گراند هتلها در رابطه با مقدار سرمايه و اعتبار بانكي اشخاص قرار گرفت.

هتلهاي امروزي
آشنائي با مطالب قبلي و فلسفه مهمانداري آن در گذشته و تحولات اين فلسفه در دوره هاي مختلف و همچنين تأثير اين دگرگونيهاي فكري روي اين مجموعة معماري، به ما امكان ميدهد با ديد وسيعتري هتلهاي جديد را مطالعه نمائيم.
آنچه امروز به عنوان يك هدف اصلي در هتلهاي جديد مورد توجه طراحان ميباشد، موضوع راحتي مهمانان است، يعني محيطي خلق نمائيم كه هرچه بيشتر گرم و شاد و فاميلي باشد و از همان امتيازات و تسهيلات زندگي فاميلي برخوردار باشد. فضاهاي فردي يا دستهجمعي آن بتواند نيازهاي فيزيكي و ادراكي تازه واردين را جوابگو باشد، نه مانند سالنهاي مجلل گراند هتلها مربوط به پنجاه سال پيش كه فقط جلوهگاه يك زندگي پرزرق و برق تشريفاتي بود و تنها ميتوانست در اختيار تعداد معدودي قرار گيرد. امروزه سعي گرديده كه اين وضع دگرگون شده وكليه افراد بتوانند بسادگي از اين مجموعه استفاده نمايند.
در هتلهاي جديد رابطه و تماس بين كاركنان هتل و ميهمانان به حداقل خود رسيده است. اين موضوع به علت پيشرفت تكنيك، تجهيزات و تأسيسات آن ميباشد. از طرف ديگر نحوه اين برخورد هم با شكل قبلي خود بكلي متفاوت است. آن تشريفات و احترامات و تعارفات ساختگي به تعداد زيادي از ميان رفته و روابط صحيحتر و انسانيتر جانشين آن گرديده است.
از طرف ديگر بايستي توجه داشت كه عظمت و ابهت گراند هتلها با آن همه ظرافت كاريها و زيبائيهاي دروني آن امروزه همگي از بين رفته و فضاهاي سالمتر و كوچكتر جانشين آن گرديده است.
حتي ميتوان گفت از نظر معماري بسيار سردتر و بيروحتر از وضع قبلي آن گرديده است، مخصوصاً در حدود سالهاي 1940 ـ 1930 مجموعههايي كه بعنوان هتل توسط نهضت راسيوماليسم بنا گرديده خشكي و ماشيني بودن آن كاملاً بچشم ميخورد.
در هر صورت فلسفه هتلداري، امروزه در جهت از بين بردن روابط خاص و تشريفاتي گراند هتلها ميباشد.
امروزه براي جوابگويي به احتياجات و امكانات مالي مختلف، مجموعه عظيم و حجيم گراند هتلها را به فضاهاي كوچكتر ساختماني مبدل نموده و در بافت شهري پخش نمايند، تا براي صدور گوناگون زندگي امروزي متناسب باشد.
نحوه پخش اين مجتمعها در بافت شهري و اطراف آن و يا در امتداد اتوبانها درست شبيه موقعيت اقامتگاههاي اوليه (كاروانسراها، قهوه خانهها، مسافرخانهها) ميباشد كه در بافتهاي قديمي و يا در كنار جادهها قرار داشتهاند و در اشكال مختلف هتلهاي امروزي مثلاً از نوع (خانه جوانان) يا پانسيون ارزانترين اقامت ميباشد و در آن هركس كارهاي مربوط به خودش را شخصاً انجام ميدهد و يا در زيدانس كه بصورت آپارتمانهاي كوچك و مجهزي در اختياز مهمانان قرار ميگيرند.
همچنين در هتلها يا پناهگاههاي كوهستاني، در همه آنها سعي در بوجود آمدن رابطهاي انسانيتر بين افراد و همچنين با فضاي معماري باشد.
بطوري كه گرمي زندگي فاميلي با برخورداري از حداكثر آزادي وجود داشته باشد. ارزش اين خصوصيت فضاي معماري وقتي مشخص ميشود كه امروزه به مدت اقامت متوسط افراد در اين نوع اقامتگاهها توجه نمائيم.
بسياري از مردم به علت اشتغالات خاص و يا به علت راحتي سرويسهاي هتل ترجيح ميدهند در يكي از انواع آن زندگي كنند. بنابراين هيچكس مايل نيست در جايي زندگي نمايد كه عاري از روح و شادي ميباشد.
نياز به يك زندگي خصوصي با گرمي و حرارت فاميلي و برخورداري از يك رابطه انساني از خواستگاههاي كساني است كه در اين محلها زندگي مينمايند.
بصورت ايدهآل در طرح يك هتل بايد در نظر گرفت كه اين فضا بايستي ميهمان را از شلوغي و ناراحتيهاي زندگي ماشيني شهري نجات دهد و از هر جهت آرامبخش باشد.

تاريخچه هتل در ايران معاصر
در سال 1306 خورشيدي توسط يك مهاجر روسي به نام خاچيك ماديكيانس كافهاي بنام نادري در خيابان نادري تهران داير شد و اين شخص براي اولين بار در تهران بكار شيرينپزي پرداخت و چندي بعد در جوار كافه نادري، هتلي به همان نـام تأسيس كرد.
براي نخستينبار در تهران در رستوران اين هتل بود كه غذاهاي فرهنگي نظير بيفتك و بيف استروگانف و غيره به ايرانيان معرفي شد.
همچنين كافه گلاسه، بستني فرنگي، انواع قهوههاي ترك و فرانسه و انواع نانهاي قالبي براي اولين بار به وسيلة مؤسس اين هتل در اختيار علاقهمندان گذاشته شد.
در جوار تأسيس هتل، رستورانهاي متعددي نيز در تهران، رشت، بندر انزلي، بابلسر و ديگر شهرهاي ايران به وسيله ايرانيان و خارجيان دائر گرديد و تعداد آنها در هنگام جنگ جهاني دوم و ورود افسران و سربازان متفقين افزايش قابل توجهي يافت. با خاتمه جنگ و خروج افسران و سربازان خارجي بسياري از اين رستورانها تعطيل شد. از كافههاي مشهور تهران آن زمان كافههاي كانتينانتال و لقانطه بود. كافه كانتينانتال در خيابان اسلامبول قرار داشت و كافه لقانطه در ميدان بهارستان در عمارت نظاميه داير شده بود. اين عمارت از بناهاي باشكوه دوره ناصرالدين شاه قاجار بود. عمارت نظاميه داراي تالار بزرگ و بسيار زيبايي بود كه در هر چهار طرف آن پردههاي نقاشي به چشم ميخورد. در اين تابلوها مناظر جالبي از سلام محمدشاه قاجار ديده ميشد و چهره رجال سرشناس آن زمان در اين تابلو تصوير شده بود.
در قديميترين واحدهاي اقامتي و پذيرائي تهران كه امروز فقط نامي از آن باقي مانده است ميتوان مهمانخانه مدرن گراند هتل را نام برد. گراند هتل از مجللترين و معروفترين هتلهاي نيم قرن پيش تهران بود. اين هتل در خيابان لالهزار كمي بالاتر از كوچه ملي قرار داشت و در سالهاي پيش هر وقت ميهمان سرشناسي از خارج به تهران ميرسيد تنها محلي كه براي اقامت او در نظر گرفته ميشد گراند هتل بود. گراند هتل سالن بزرگي نيز داشت كه هنرمندان آن روز ايران در آن به اجراي برنامه ميپرداختند و به تدريج كه هتلهاي ديگر در تهران ساخته شد اين هتل از رونق افتاد. كافه و رستورانهاي آن روز در حقيقت محل تجمع اعيان و اشراف آن زمان بود و رفتن به كافه و رستوران خود يك نوع تشخص محسوب ميگرديد.

مهمانسرا
مهمانسراها شامل خانه های جانبی ( کلبه‌ و کومه)، آپارتمان های مبله، مراکز اردویی (اردوگاه)، دهکده های رفاهی و… هستند. درواقع مهمانسراها در ایران مکانهایی هستند که از نظر امکانات بین هتل ها و متل ها قرار گرفته‌اند و این اصطلاح در سال 1342 هـ . ش با راه‌اندازی و احداث مجموعه های زنجیره‌ای تحت پوشش سازمان ایرانگردی (امروز) تحت عنوان مهمانسرای جهانگردی در اغلب شهرهای ایران، رایج گشت. مهمانسراها تقریباً در بهترین نقطه شهرها ساخته شدند و درجه‌بندی آنها مانند هتل ها صورت می‌گیرد.

متل
در خارج شهر قرار گرفته و در خدمت مسافرانی است که از وسایل نقلیه جاده‌ای برای سفر استفاده می‌کنند و علاوه بر کلیه وسایل موجود یک هتل، دارای پمپ بنزین، فضای سبز وسیع، ساندویچ‌فروشی و سوپر مارکت نیز می‌باشد. ساختمان آن بیشتر یک طبقه ویلایی است، به گونه‌ای که مهمانان می‌توانند وسیله نقلیه خود را در نزدیکی واحد اقامتی پارک کنند. در اتاق ها حمام و آشپزخانه کوچکی وجود دارد. وسایل تفریح از قبیل زمین بازی و وسایل ورزشی و … نیز باید در متل وجود داشته باشد. در محوطه باز متل فضائی برای استفاده چادر اختصاص داده می‌شود.

هتل
درشهرها احداث می‌شود و از جمله تاسیسات اقامتی عمومی است که وسائل اقامت و سایر خدمات مورد نیاز مسافران را به‌طور موقت فراهم می‌سازد. هتل از کاملترین واحدهای اقامتی رایج درجهان است و هتل های سطح متوسط دارای اتاق های متعدد برای پذیرش مسافران و سالن هایی مختلف و رستوران، تریا، استخر و فروشگاه ها و نمایندگی فروش بلیط و … می‌باشد. هتل های مدرن و پیشرفته امروزی دنیا در داخل خود، کلیه خدمات مورد نیاز مسافران، اعم از اقامت، پذیرایی، وسایل مذاکرات بازرگانی، سیاسی، بین‌الملی، نمایش آثار هنری و فرهنگ ملی و میهنی، وسایل سرگرمی و گذران اوقات فراغت، نشست ها و همایش های علمی و آموزشی و برگزاری جشن ها، فعالیت های ورزشی نظیر شنا، چوگان، اسکی، قایقرانی و همچنین آرایشگاه، خدمات پستی و مخابراتی، فروشگاه های خرید و … را فراهم می‌کند.

هتل آپارتمان
تاسيساتي است كه فعاليت اصلي آن عبارت است از اجاره دادن اطاق به مدت چند روز تا چند هفته كه تجهيز به اثاثه مختصري است از قبيل ملحفه ، ظروف غذاخوري و آشپزخانه و نيز خدمات بهداشتي مورد نياز.

رستوران
تاسيساتي است كم و بيش پاكيزه و زيبا كه در آنجا مشتريان مي توانند غذا صرف كنند و يكي از خدمات عرضه شده هتلها نيز محسوب مي شود. امروزه كلمه رستوران به انواع آن مانند سلف سرويس و ماشينهاي خودكار مخصوص توزيع غذا نيز اطلاق مي شود.

و………………………..

 

فهرست مطالب:

پيشگفتار 1
مقدمه 2
فصل اول: اقلیم
اقلیم مورد نظر خود را قرار دهید!
فصل دوم : مطالعات پايه
1- تعريف گردشگري 38
1- تعاريف و مفاهيم مرتبط با جهانگردي 38
2- تاسيسات جهانگردي 39
3- مختصري بر تاريخ هتل 39
4- هتل هاي امروزي 41
5- تاريخچه هتل در ايران معاصر 43
6- مهمانسرا 44
7- متل 44
9- هتل 44
10- هتل آپارتمان 45
11- رستوران 45
12- انواع جهانگردي با توجه به انگيزه 45
13- همايش ها 46
14- اقتصاد و بازرگاني 46
15- ورزشي 46
16- تاريخي و هنري و فرهنگي 47
17- مذهبي 47
18- درماني و بهداشتي 48
19- اقتصاد جهانگردي 48
20- ارزشهاي جهانگردي 51
21- اهداف كلي براي صنعت جهانگردي 52
22- اهميت اقتصاد وصنعت جهانگردي در جهان و جايگاه آن در ايران 55
23- استرات‍‍ژي دولت در مقابل صنعت جهانگردي 58
24- چشم انداز آتي گردشگري در ايران 58
25- روند گردشگري در ايران 59
26- ويژگيهاي گردشگري در ايران 61
27- سفر و گردشگري و اثرات آن در روابط فرهنگي و اجتماعي 62
28- بررسي مشكلات و مسائل جهانگردي در ايران 63
29- مشكلات و موانع فرهنگي جهانگردي در ايران 63
30- مشكلات اجتماعي توسعه جهانگردي در ايران 64
31- مشكلات اقتصادي جهانگردي در ايران 65
32- مشكلات خدماتي و اجرايي جهانگردي در ايران 65

فصل سوم : انواع واحد هاي اقامتي
1- هتل هاي يك ستاره 67
2- هتل هاي دو ستاره 67
3- هتل هاي سه ستاره 68
4- هتل هاي چهار ستاره 69
5- هتل هاي پنج ستاره 71
6- مهمان پذير ها 73
7- مهمانسراهاي دولتي 73
8- منازل شخصي 73
9- درجه بندي ونرخ گذاري در هتل ها 74
10- اقتصاد هتل 75

فصل چهارم : تعريف و فضاهاي موجود درهتل
1- اتاق خواب 80
2- اهميت طراحي اتاق خواب 81
3- سوئيت 82
4- فضاهاي عمومي 82
5- درب هاي ورودي 82
6- لابي 83
7- اهداف برنامه ريزي در طراحي لابي 83
8- رستوران 90
9- فضاهاي لازم براي هر يك از طبقه ها 92
10- فضاهاي برگزاري مراسم و فعاليت ها 92
11- سالن كنفرانس 93
12- فضاهاي ورزشي 93
13- پاركينگ 94
14- بخش اداري 96
15- بخش پذيرش و دفاتر اداري 96
16- بخش حسابداري وامور مالي 96
17- بخش اجرايي 96
18- دفاتر و كادر اداري 97
19- فرانت آفيس 97
20- اتاق كنترل مركزي 97
21- آشپز خانه 97
22- قسمت‌هاي مختلف يك آشپزخانه 98
23- تاسيسات آشپز خانه 100
24- روم سرويس 100
25- فضاهاي بارانداز 100
26- فضاهاي لازم براي كاركنان 102
27- رخت شوي خانه و خانه داري 103
28-بخش مهندسي و تاسيسات 105
فصل پنجم : مطالعات تكميلي
1- ضوابط سازمان جهانگردي 107
2- ضوابط ومقررات معماري براي معلولين 128
3- موارد مهم در طراحي ساختمان هتل 130
4- تجزيه و تحليل انواع پلان هاي هتل 139
5- بررسي فرم هاي مناسب براي پلان طبقات 142
6- اصول طراحي سايت پروژه 144
7- مسائل امنيتي در هتل 147

فصل ششم : مطالعات تطبيقي

1- بررسي و تحليل نمونه هتل هاي ايراني 152
بررسی و تحلیل هتل آزادی
بررسی و تحلیل هتل قصر مشهد
2- بررسي و تحليل نمونه هتل هاي خارجي 162
بررسی و نقدHotel Klinglhuber استرالیا
تحلیل وبررسی Park Hyatt Sydney Hotel Australia

فصل هفتم: سيستم‌هاي سازه‌اي براي ساختمان هتل‌ها و تاسيسات هتل‌ها
1- بررسي و مطالعه سازه هاي فلزي 169
2- قابهاي فلزي فضاهاي خمشي با اتصالات صلب 169
3- سيستم مختلط قابهاي فضايي و باد بندي 170
4- بررسي ومطالعه سازه هاي بتوني 170
5- تاسيسات هتل 174
6- تاسيسات مكانيكي 174
7- آشنايي با منابع فني و تكنولوژي سيستم هاي ساختماني 175
فصل هشتم : برنامه فيزيكي
1- اتاقها، لابي، آشپزخانه،رستوران 180
2- انبارها، بارانداز، خدماتي كاركنان،پاركينگ،كافي شاپ، ورزشي 181
3- سالن ها، خانه داري و لاندري،خدماتي، تفريحي 182
4- تاسيسات و مهندسي، تجاري 183

فصل نهم : مباني نظري طرح
1- مربع و مثلث 185
2- دايره 186
فصل دهم : تحليل سايت 188

فصل يازدهم : نقشه‌ها 195
منابع و مآخذ 222

 

توجه: فصل دهم و یازدهم از رساله حذف شده است و باید تحلیل سایت و نقشه های خود را در این دو فصل قرار دهید و رساله 170 صفحه می باشد.

تصاویر فایل:

پروپوزال هتل 4 ستاره,پروپوزال معماری هتل 4 ستاره,رساله هتل 4 ستارهدانلود رساله هتل 4 ستاره,دانلود رساله معماری هتل 4 ستاره11-23-2015 9-14-09 PM

 

خرید رساله:

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل
  • فرمت رساله: word
  • حجم فایل ها: 8 مگابایت

 

  • برای مشاهده لیست رساله و مطالعات های معماری اینجا را کلیک نمائید.
  • سفارش انجام رساله و طرح پذیرفته می شود.
  • شماره پشتیبانی و سفارشات معماری : 09037758555 – 10 صبح تا 4 عصر
  • ایمیل های پشتیبانی : parsacad.com@gmail.com – info@parsacad.com
  • رساله معماری با رساله معماری هم تبادل می شود و نیاز به خرید نیست.