اینکه بسیاری از روش های متداول در معماری مدرن، در بلند مدت پایدار نیستند، مساله جدیدی نیست. روش های نمونه ای در استفاده مؤثرتر از انرژی و مصالح مورد بررسی قرار گرفته.
اگر چه با درک واضحی از رویه های طبیعی و عملکرد متقابل آنها و چشم اندازی به نیازهای انسان طراحان می توانند ساختمانهایی با طرح مطبوع، کارا، مولد و باز تولید شونده توسط طرح را اجرا کنند.

معماری و سازه,دانلود پروژه انسان طبیعت معماری,پروژه های انسان طبیعت معماری,مقاله های کامل برای درس انسان طبیعت معماری,پروزه کامل برای درس انسان طبیعت معماری,دانلود رایگان پروژه انسان طبیعت معماری,تحقیق کامل برای درس انسان طبیعت معماری,پروژه کامل درس انسان طبیعت معماری,پارسا کد,سایت معماری,سایت های معماری,معماری,memari,سایت های بزرگ معماری

 

کپی برداری از طبیعت چکیده ای از طرحهای خوب طبیعت، علم چند جانبه قدرتمندی است که مشخصاً به یافتن خواصی از مصالح و ساختارها در نتیجه شکل سلسله مراتبی آنها علاقه دارد. علم کپی برداری از طبیعت، ایده های مربوط به: کارائی درجه بندی شده مصالح (مقیاس بزرگ)، پاسخهای هماهنگ (مقیاس بزرگ بسیار بزرگ و بسیار کوچک) مجموعه های کنترل هوشمند (حس و تحریک در همه مقیاسها)، معماری و کارائی اضافی را فراهم می کند.

برای دریافت و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…..

فهرست مطالب:

درسهایی از طبیعت
معماری با الهام از طبیعت
الهام از طبیعت درطراحی سازه های بلند
ساختار تنسگریتی در معماری طبیعت
سیستم های سازه ای
سازه های ماکارونی
منابع

 بخشی از مطالب:

درسهائی از طبیعت 

مثالهای زیادی از زیست شناسی وجود دارد،جایی که پاسخهای پیش بینی نشده حیوانات و گیاهان به دما، رطوبت و سایر تغییرات محیط فیزیکی بر پایه اصول زیستی نسبتاً ساده ای بنا شده است.
اگر چه به اجرا در آوردن راه حل های طراحی با استفاده از این اصول در مواردی است که اندیشه های نوئی برای سازه های دست بشر لازم است.

ما مثالهای خاصی از پایداری در طبیعت و منافع با ارزش این راه حل ها برای مخلو قات متفاوت را بررسی می کنیم.با انجام این کار،می فهمیم که جهان طبیعی چگونه با ساختمانهای پایدار سازگار می شود و ما به عنوان مهندسان ساختمان چگونه می توانیم کاربرد واقعی آنها را در اجرای ساختمانهای پایدار ارزش گذاری کنیم.

جذابیت تقلید ازطبیعت برای معماران این است که چشم اندازی از تکامل نزدیکتر فرم و عملکرد می دهد. (در این روشنائی، معماری تقلیدی از طبیعت به عنوان توسعه ای از مدرنیسم شناخته شده است.
این علم متعهد شده روشهای جدیدی را ارائه دهد که به وسیله آنها سازه بسیار دقیق تر مطلوب تر از سیستم مکانیکی حاضر به خواسته های مشتری پاسخ دهد و با آنها تقابل داشته باشد.

در سطح عمیق تر، به گفته جرج جرینیدیمیس از دانشگاه ردینگ، معماران به سمت این موضوع جذب می شوند، «زیرا ما همه قسمتی از محیط زیست یکسانی هستیم».
او عقیده دارد اصرار بر اینکه ساخت و سازهائی هماهنگ تر با طبیعت انجام دهیم یک اصرار زیستی واقعی است و تنها یک فوریت رمانتیک نیست.

اگر چه محدودیتهائی برای تفسیر و درک موضوع از دیدگاه ساختمان،سایر ساختارها و مکانیزم ها وجود دارد. این محدودیتها شامل : ارضاء پیچیدگی های الزامات آئین نامه ای طرح، خاصیت خطی مصالح ساختمانی ای که امروز متداول هستند.
روشی که صنعت ساختمان در توسعه اجزاء به تنهائی و سپس سر هم کردن آنها دارد، سازه های ایمن در مقابل شکست و طبیعت جزء به جزء آماده سازی و اجرای پروژه های پیچیده و کاهش ریسک مرتبط با همه گروه ها هستند.

از طرف دیگر علم تقلید از طبیعت ایده هائی را از طبیعت جستجو می کند و سپس آنها را در مسائل بکار می برد. به عنوان مثال، مبانی ولرو به طور مشروحی با این روش کشف و کاربرد ارتباط دارد. در جستجوی راه حل برای مسائل مشکل و غیر قابل حل است که فن شناسان به دنبال الهامات وسیع تری،شامل آنهائیکه از طبیعت گرفته می شوند، می گردند.
علم تقلید از طبیعت فصل مشترک سه روش متفاوت است و بنابر این به درکی از زیست شناسی، فیزیک زیستی و علم مواد نیاز دارد. واضح است که وسعت نظر و گفتگوی چندجانبه می تواند مسائل و موقعیت ها را روشن کند.

معماری طبیعی
معماری طبیعی نوعی معماری آمیخته با رنگ است که در اوایل قرن بیستم به عرصه ظهور رسید. معمارانی چون فرانک لوید رایت، آنتونی گادی و رادولف استینر که هر کدام با الهام از طبیعت شیوه ای از این معماری را بنیان گذاشتند.
این شیوه معماری به معنای تقلید صرف از طبیعت نیست بلکه در آن خواسته های بشر بعنوان موجودی خلاق و زنده در نظر گرفته می شود، به انسان فردیت می بخشد و به سازگاری انسان با طبیعت پیرامون و مشخصه های فرهنگی وی کمک می کند.

معماری طبیعی از توجه صرف به ابعاد فرهنگی و اجتماعی پا را فراتر گذاشته و جنبه های فیزیکی، روحی و روانی بشر و ارتباط وی با دنیای پیرامون را مد نظر قرار می دهد و در زمانی که معماری روز شدیداْ وابسته به اقتصاد، تکنیک و مقررات است معماری طبیعی این موارد را با ابعاد زیستی، فرهنگی و روحی بشر گره می زند.

الهام از طبیعت درطراحی سازه های بلند  
در مورد درختان نیز، وضعیت مشابه است. ساختار کلی درخت، همانند سیستم هسته مرکزی در ساختمان های بلند عمل می کند و این سازه، علاوه به نقش ایستایی، به گونه ای یک سیستم تاسیساتی است. میزان و تعداد کنسول ها در درختان بسیار زیاد است و عمل نیروی حاصل از فشار باد در این پدیده شگفت آور است.

ساختار تنسگریتی در معماری طبیعت
سازه باید تابع قوانین طبیعت و تامین کننده الزامات آن باشد و به آن احترام بگذارد هر نوع توسعه یا پیشرفت در مهندسی ساختمان در جهت رسیدن به یک معماری پایدار فقط به کمک قوانین طبیعت امکان پذیر است.
نوعی سادگی ذاتی در طبیعت وجود دارد که اگر بتوان آن را در طراحی سازه به کار بست میتوان مطمئن بود که به ساختمانی پایدار خواهد انجامید.

طبیعت به ما درس طراحی سازه می آموزد.طبیعت با قوانین جاری درون خود راه هایی را نشان می دهد که می توان با استفاده از آنها با کمترین اجزاء ترکیبات متنوع و بی انتها از فرمهای سازه ای را به وجود آورد.
برای ایده های جدید در طرح های سازه و معماری ساختمان ها خلاقیت و نوآوری را باید در طبیعت و سازه های تنسگریتی جستجو کرد

باید از آنچه که نوآوری فناوری در چند سال اخیر با استفاده از مصالح جدید به همراه داشته است آموخت و این که چگونه با استفاده از کمترین انرژی و مصالح بیشترین کارایی حاصل می شود.
سبکی در ساختمان ها باید خواسته و معیار طراحی باشد. طرح با به کارگیری روشهای جدید باکمترین حجم مقاومت کششی و فشاری بیشتری نسبت به تنشهای وارده ایجاد کرد.

باید از طبیعت الهام گرفت جایی که بیشترین تاثیرات با کمترین انرژی ، سعی و تلاش ایجاد شده است.انسان می تواند از طبیعت با استفاده از مصالح ساخته ی دست بشر با همان زیبایی ، مقاومت، اقتصادی بودن، قابلیت انعطاف و در حالی که از حداقل انرژی استفاده می نماید ( تقلید کند.” ).

سیستم های سازه ای
سازه با عملکرد شکلی
سیستم سازه با عملکرد برداری
سازه های مقطعی
سیستم سازه با عملکرد سطحی

۱- سازه با عملکرد شکلی:
سیستمهای متشکل از مصالح انعطا ف پذیر غیر صلب هستند که در آنها توزیع نیروها تحت تا ثیر طراحی ویژه فرم و پایداری مشخصه فرم قرار می گیرد.
سازه های کابلی ،سازه های چادری ،سازه های بادی ،سازه های قوسی

الف-سازه کابلی:
اعضای اصلی که همان کابل ها هستند به صورت کششی عمل می کنند. در این سازه یک دکل قائم یا مایل به صورت متقارن یا نامتقارن وظیفه مهار نیروها ی کششی کابل ها و تبدیل آنها به تنش فشاری و انتقال آن به پی را بر عهده دارد.

 

 

 

تصاویر برخی اسلایدها:

پروژه های انسان طبیعت معماری,مقاله های کامل برای درس انسان طبیعت معماری,پروزه کامل برای درس انسان طبیعت معماری,دانلود رایگان پروژه انسان طبیعت معماری,تحقیق کامل برای درس انسان طبیعت معماری,پروژه کامل درس انسان طبیعت معماری,پارسا کد,سایت معماری,سایت های معماری,معماری,memari,سایت های بزرگ معماریمقاله های کامل برای درس انسان طبیعت معماری,پروزه کامل برای درس انسان طبیعت معماری,دانلود رایگان پروژه انسان طبیعت معماری,تحقیق کامل برای درس انسان طبیعت معماری,پروژه کامل درس انسان طبیعت معماری,پارسا کد,سایت معماری,سایت های معماری,معماری,memari,سایت های بزرگ معماریپروزه کامل برای درس انسان طبیعت معماری,دانلود رایگان پروژه انسان طبیعت معماری,تحقیق کامل برای درس انسان طبیعت معماری,پروژه کامل درس انسان طبیعت معماری,پارسا کد,سایت معماری,سایت های معماری,معماری,memari,سایت های بزرگ معماری

دانلود رایگان پروژه انسان طبیعت معماری,تحقیق کامل برای درس انسان طبیعت معماری,پروژه کامل درس انسان طبیعت معماری,پارسا کد,سایت معماری,سایت های معماری,معماری,memari,سایت های بزرگ معماریتحقیق کامل برای درس انسان طبیعت معماری,پروژه کامل درس انسان طبیعت معماری,پارسا کد,سایت معماری,سایت های معماری,معماری,memari,سایت های بزرگ معماریپروژه کامل درس انسان طبیعت معماری,پارسا کد,سایت معماری,سایت های معماری,معماری,memari,سایت های بزرگ معماری

پارسا کد,سایت معماری,سایت های معماری,معماری,memari,سایت های بزرگ معماریدرس انسان طبیعت معماری - انسان ، طبیعت و معماریمقاله برای انسان طبیعت معماری - مقاله ای برای درس انسان طبیعت معماری

مجتمع تجاری خیام - معماری - تحقیق برای انسان طبیعت معماری - معمارسازه های ماکارونی - سازه های معماری - معماری در سازه - انواع سازه های معماری

برای خرید آنلاین از زیر اقدام نمائید.

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما نیز آنی ارسال خواهد شد. آموزش خرید و دریافت فایل

فرمت فایل: پاورپوینت – ۱۰۳ اسلاید – حجم فایل: ۵ مگابایت

  برای دریافت پروژه های دیگر انسان طبیعت معماری کلیک کنید.