عنوان : پروژه درس انسان طبیعت معماری

موضوع : آشنایی با طراحی محیط و منظر

ارسال شده توسط : آرشیو سایت

تا اونجایی که یادم میاد یکی از دوستان درخواست گذاشتن یک پروژه مربوط به درس انسان طبیعت معماری در سایت رو داده بود…این هم یک پروژه مربوط به این درس شیرین.

امیدوارم از این پروژه که از آرشیو سایت ارسال شده راضی باشید.

از همینجا از شما عزیزان درخواست دارم هر اطلاعاتی که در ارتباط با رشته معماری و عمران در اختیار دارید برایم ارسال کنید تا با نام خودتان در سایت انتشار بدم و بقیه دوستان هم استفاده کنند.

برای دانلود به ادامه مطلب بروید…

توضیحات :

 مقدمه:

 • معماری محیط و منظر حرفه ای است که وظیفه اجتماعی مهم آن ایجاد سینرژی میان هنر و علم-به منظور سازماندهی – برنامه ریزی و طراحی کل محیط و منظر فیزیک فرهنگی که طبیعت بکر و محیط شهری را دربردارد-است.

  محیط و منظر:

 •  در تعریف  واژه محیط و منظر می توان اصل واژه محیط و منظر همان لاند شافت آلمانی است. به معنی مجموعه کوچکی از بناها و به صورت تمرکز انسانها محصور در دایره ای از چراگاهها یا فضای کشت و کار شده که با طبیعت بکر احاطه شده است.

انتظار می رود:

 • با آگاهی جامعه ما از آثار کمبود منابع( انرژی-مصالح- منابع اقتصادی )از طراحان محیط و منظر معماران و معماران محیط و منظر انتظار می رود که با استفاده از منابع کمتر- کارهای بیشتری انجام دهند
فهرست مطالب:
فصل اول: جنبه های زمانی ادراک
 • حرکت وادراک
 • جنبه های زمانی محیط و منظر
 • محیط و منظر به صورت سکانس یا توالی
 • محیط و منظر به صورت ریتم
 • نگرش فرهنگی نسبت به زمان
 • هدف گرایی در برابر تجربه گرایی
 • زمان و ادراک
 • ریتمهای متوالی
 • روابط زمان و فضا
 • انتخاب مسیر
 • دیدهای متوالی
 • خصوصیات محیط ومنظر ومیدان حرکت
 • سرعت و ادراک
 • طراحی جاده ها
 • مقاله همیلتن وترستن:رابطه سرعت وادراک محیط و منظر
 • مقیاس
فصل دوم:جنبه های حسی ادراک
 • محرکها،روابط متقابل با انسان و امنیت
 •  رویکرد انسان شناسانه به رفتار
 • دیدبانی و پناه
 • محرکها و مفاهیم نمادین

 جنبه های زمانی ادراک:

 • دگرگونی جوهر سیستم های طبیعی و فرهنگی است.لغت نامه وبستر اشاره می کند زمان ((رشته ای تسلسلی است که فاقد بعد فضایی بوده،وقایع در آن یکی پس از دیگری از گذشته تا حال و به سوی آینده رخ می دهند.))

 

حرکت وادراک:

 • درک ما از مکان به انچه تجربه کرده ایم و انچه انتظار داریم  نیزموثر است .

 محیط و منظر به صورت سکانس یا توالی:

 • سیستم های فرهنگی با توجه به سیستم های طبیعی و تکامل آنها در طول زمان و تفاوت جمعیت های انسانی و مقاصد و ادراک آنها دگرگون می شوند

محیط و منظر به صورت ریتم:

 • محیط و منظر در دوره های روزانه و فصلی توالیهای کوتاه مدت و بلند مدت،ریتمهای منظم و نا منظم،ویژگی ها و حالات متعدد خود را نشان می دهند.

نگرش فرهنگی نسبت به زمان:

 • فرهنگ های مختلف درک متفاوتی از زمان دارند غربی ها آن را بصورت توالی خطی در نظر می گیرند.
 • فرهنگ های شرقی و بسیاری از فرهنگ های سنتی درکی دوره ای از زمان دارند.
 • فرهنگ آمریکایی امروز به ادراک لحظه ای زمان توجه دارند این درک اززمان منافع بلند مدت را در نظر نمی گیرند

هدف گرایی در برابر تجربه گرایی:

 

 • بعضی از فرهنگها متوجه آینده هستند اینها به قیمت تجربه نکردن حال هدف آینده را دنبال میکنند.
 • این موضوع را پرسیگ در کتاب ذن وهنر مورد توجه قرار داده است.

 

زمان و ادراک:

 • در هنگام برخورد با وضعیت های جدید سرعت یادگیریدر ابتدا زیاد است وبا گذشت زمان سرعت پردازش اطلاعات جدید مربوط به محیط ومنظر کاهش میابد
 • جستجو ناخود آگاه اولیه باگذشت زمان تبدیل به جستجویی آگاهانه برای بدست آوردن اطلاعات دقیقتروخاص تری میشود

 ریتم های متوالی:
۱-دوره های آب و هوایی
۲-دوره های اقلیمی

روابط زمان و فضا:

 • وقتی ما جهان اطراف خود را تصور می کنیم دوست داریم تنوع را به شکلی منطقی و پایدار درک کنیم

انتخاب مسیر:

 • تغییر مسیر در طول حرکت میتواند درک ما را از محیط و منظر عمیقا دگرگون سازد. انتخاب مسیر ممکن است به
 • صورت ریتم دار و منظم یا فصلی تغییر کند.

دیدهای متوالی:

 • استفاده از ذهنیتهای مجزا و مرتبط کردن آنها با هم

 

خصوصیات محیط ومنظر ومیدان حرکت:

 • سرعت حرکت در یک محیط بستگی به خصوصیات ان دارد:
 • میزان پیچیدگی سرعت حرکت را کاهش می دهد

 

سرعت و ادراک:

 • دیدن مناظر وقت می گیرد وما باید تاثیر سرعت بر ادراک را در نظر بگیریم وتازمانی که چشم وشیی رابطه نسبتا ثابتی
 • بایکدیگر نداشته باشند  چشم نمی تواند انها را درک کند.

طراحی جاده ها:

 • زمان چشم دوختن اصل مهمی در طراحی جاده هاست.
 • راننده درهرزمان محسوس  فقط می تواند منظرهای دوردست را ببیند

مقاله همیلتن وترستن:رابطه سرعت وادراک محیط و منظر

۱-میزان تمرکز با افزایش سرعت بیشتر میشود

۲-نقطه تمرکز با افزایش سرعت دور میشود

 مقیاس:

 • ما مردی را از فاصله ی ۴۰۰۰ پایی تشخیص می دهیم،از را در فاصله ۸۰ پایی می شناسیم،چهره ی او را در فاصله ۴۵ پایی به وضوح می بینیم و در فاصله ی ۳ تا ۱۰ پایی احساس می کنیم که نسبت به ما حالت خصمانه یا دوستانه دارد.فضاها در هوای آزاد با ابعاد اخیر فوق العاده کوچک و غیر قابل تحمل به نظر می رسند. فضاهایی با ابعاد ۴۰ پا صمیمانه به نظر می رسند.
 • فضاها تا ۸۰ پا هم هنوز دارای مقیاس انسانی راحتی هستند.غالب میادین محصور موفق گذشته ،در بعد کوچکتر از ۴۵۰ قوت تجاوز نکرده اند…یک فضای خارجی زمانی راحت به نظر می رسد که ارتفاع دیوار هایش به اندازه یک سوم تا یک چهارم عرض فضای محصور شده باشد.
 •  اگر این نسبت از یک چهارم کمتر شود،دیگر فضا محصور به نظر نخواهد رسید.
 • اگر ارتفاع دیوارها بیش از عرض فضا باشد،بیننده نمی تواند افق را ببیند یا براحتی ارتفاع دیوار را بر آورد کند و فضا شبیه یک گودال یا خندق خواهد شد.

جنبه های حسی ادراک:

 محرکها،روابط متقابل با انسان و امنیت:

 • قلمروهای فیزیکی به چهار دسته تقسیم میشوند.

 

صمیمی،خصوصی،اجتماعی و عمومی:

 • هر حوزه محرکهایی برای دستیابی به الگوهای ذهنی بخصوصی بوجود می آورد. این الگوها رفتار اجتماعی مناسب را تعیین میکند.

 

رویکرد انسان شناسانه به رفتار:

 • مغز انسان از سه قسمت مجزا تشکیل شده است

۱-مغز خزنده: رفتارهای مربوط به بقا

۲ –قسمت شاخه ای:احساسات و حواس را شکل میدهد

۳-نئو کورتکس:حرف زدن،زبان و سایر تفکرات انتزاعی را کنترل می کند.

هندسه در طبیعت:

 • برای مفهوم بهتر آن می توان تلفیق هتل سان جیانگ چین را که بر روی دریاچه ای زیبا شکل گرفته.که با هندسه ای زیبا با طبیعت ارتباط  بر قرار می کند.