تماس با ما

گروه معماری پارساکد | مرجع معماری

پنج شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
نمایش دسته بندی مطالب

لیست مطالب صفحه اصلی

مطالعات مرکز تحقیقات برنج کشور ۱۰۵ صفحه + نقشه ها – طرح نهائی مرکز تحقیقات برنج کشور

 پایان نامه معماری مرکز تحقیقات برنج کشور ۱۰۵ صفحه + نقشه ها 

مرکز تحقیقات برنج کشور - پایان نامه معماری 105 صفحه + نقشه ها - پایان نامه معماری,پایان نامه کارشناسی معماری برج‌های مسکونی شهرک صدرا 140 صفحه, پایان نامه معماری,دانلود پایان نامه معماری,دانلود پایان نامه معماری کارشناسی,پایان نامه,برج‌های مسکونی شهرک صدرا,مطالعات برج‌های مسکونی شهرک صدرا,

 

بخشی از مطالب:

فصل اول: کلیات
مقدمه
۱-۱) تبیین موضوع پروژه
۲-۱)ضرورت طرح موضوع
۳-۱) معرفی سایت پروژه
۴-۱) روش جمع آوری اطلاعات پروژه
۵-۱) معرفی روش و فرایند طراحی
مقدمه :
در فصل نخستین رساله، ابتدا موضوع پروژه به تفصیل معرفی و هدف از انتخاب موضوع بیان می گردد و اهداف و وظایفی که برای این پروژه در نظر گرفته شده به اختصار توضیح داده می شود تا بر ضرورت طرح تاکید گردد.
اطلاعات اولیه ای که برای انجام پروژه به آن ها نیاز داریم نیز در این فصل گردآوری شده است. در ادامه مکانی که برای پیاده سازی طرح در نظر گرفته شده همراه با ذکر دلایل عنوان می شود. در پایان روش هایی که به کمک آن اطلاعات این رساله جمع آوری شده بیان می گردد.

۱-۱)تبیین موضوع :
برای بیان موضوع رساله، معرفی موضوع پروژه و معرفی برنج به صورت مختصر به عنوان جزو پایه ای این تحقیق ضروریست. معرفی اولیه به همراه اهداف و وظایف در نظر گرفته شده برای پروژه در زیر آورده شده است :

۱-۱-۱)معرفی موضوع پروژه :
موضوع در نظر گرفته شده برای پروژه ی طرح نهایی ، طراحی مرکز تحقیقات برنج می باشد که شامل یک عملکرد اصلی و دو عملکرد فرعی است . عملکرد اصلی مجموعه عملکرد پژوهشی بوده و عملکرد های فرعی عبارتند از عملکردهای آموزشی و فرهنگی . هر سه ی این عملکرد ها بر روی محصول برنج متمرکز شده اند . در این پروژه سعی براین است که ضمن برآورده کردن نیازهای مبتنی بر عملکردها ، پا را از قالب مراکز تحقیقاتی رایج فراتر گذاشته و نگاهی همه جانبه به این محصول با ارزش داشته باشیم . محور اصلی چنین مجتمعی را باید بر اهداف و وظایف زیر استوار کرد :
اهداف:
• “بهبود و توسعه ی تحقیقات برنج مشتمل بر آب و خاک ، فنی و مهندسی ، آفات و بیماری ها ، تهیه و تولید بذر برای رسیدن به امنیت و سلامت غذایی
• توسعه ی بهره برداری از فنون پیشرفته ی بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک در تحقیقات برنج
• برنامه ی جامع افزایش بهره وری ، کاهش ضایعات و بهبود کیفی تولید برنج
• حفاظت و جمع آوری ، ارزیابی ، احیا ، توسعه و بهره برداری از ذخایر ژنتیکی برای افزایش پایدار تولید برنج
• احداث ، توسعه ، تکمیل و تجهیز محیط تحقیقات برنج
• توسعه ی شبکه ی اطلاع رسانی در زمینه ی برنج در کشور
• ارتقا نقش و جایگاه سازمان تحقیقات برنج در تولید علم و فناوری در کشور
• ارائه ی آموزش های تقاضا محور متناسب با نیازهای برنامه های توسعه ای بخش کشاورزی برنج “]۱ [

• وظایف:
• “تحقیق در زمینه افزایش متوسط عملکرد ارقام برنج
• تولید ارقام مقاوم به تنش های زنده و غیر‌زنده
• ارتقای کیفیت ارقام
• حفظ ذخایر توارثی
• تحقیق در زمینه امکان تولید برنج هیبرید
• استفاده از فن آوری های جدید (بیوتکنولوژی) در اصلاح برنج
• تحقیق در زمینه جایگزینی روش های نوین مبارزه با آفات، بیماریها، علفهای هرز و مطالعه در زمینه کنترل بیولوژیکی آفات و بیماری های برنج
• تحقیق در زمینه تغذیه و تعیین منابع ژنتیکی متحمل به عدم توازن عناصر غذایی
• تحقیق در زمینه طبقه بندی خاک شالیزار
• تحقیق در زمینه کاهش ضایعات و استفاده بهینه از این ضایعات
• تحقیق در مکانیزاسیون، تجهیز و نوسازی اراضی و استفاده بهینه از منابع آب و خاک و استحصال روغن از سبوس برنج”]۱ [

۲-۱-۱)معرفی برنج :
۱-۲-۱-۱) گیاهشناسی برنج :
“برنج گیاهی است که دارای ارقام زودرس (طول دوره رشد ۱۳۰ تا ۱۴۵ روز)، متوسط ‌رس (۱۵۰ تا ۱۶۰ روز) و ارقام دیررس (۱۷۰ تا ۱۸۰ روز) می باشد. ریشه برنج سطحی و افشان بوده و حداکثر در عمق ۲۰ تا ۲۵ سانتی‌متری خاک نفوذ می‌نماید. ساقه برنج بندبند و تو خالی بوده و در فواصل مختلف ساقه جداره‌های سختی قرار دارد که در آن قسمت‌ها ساقه توپر می‌باشد و گره نام دارد. تعداد گره‌ها در این گیاه از ۱۰ تا ۲۰ عدد تغییر می‌یابد. برگهای این گیاه کشیده و دارای رگبرگهای موازی بوده و بدون دمبرگ است و قاعده برگ پهن تر از سایر نقاط آن می‌باشد. و قسمتی از ساقه گیاه یا تمام محیط آنرا احاطه کرده که آنرا غلاف یا نیام می‌نامند. ارتفاع بوته‌های برنج در ارقام مختلف از ۵۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر و گاهی اوقات تا ۲۰۰ سانتی‌متر تغییر می‌یابد. برگهای این گیاه متناوب بوده و در دو جانب متقابل ساقه قرار دارند. تعداد برگها در ارقام مختلف برنج متفاوت بوده، در ارقام زودرس ۱۴ تا ۱۵ برگ ، در ارقام متوسط‌رس ۱۶ تا ۱۷ برگ و در ارقام دیررس تعداد برگها ۱۸ تا ۱۹ برگ بر روی هر ساقه می‌باشد.”]۲ [
۲-۲-۱-۱)شرایط مناسب کشت برنج :
“میانگین دمای مورد نیاز برنج هنگام رشد باید بین ۲۰ تا ۳۷ درجه سانتیگراد باشد. پایین بودن دما در اوایل فصل زراعی یا آبیاری مزرعه با آب سرد سبب می‌شود که زمان رسیدن دانه‌ها به تأخیر افتد. بالا بودن دما هم موجب کاهش تعداد سنبلچه‌های بارور و وزن دانه‌ها می‌شود . نور هم یکی از عوامل مؤثر در رشد گیاه است. شدت نور در اوایل فصل زراعی شاید عامل محدود کننده ‌ای برای رشد برنج به حساب آید. اما با نزدیک شدن به پایان فصل زراعی ، بویژه موقع تشکیل خوشه ، رقابت برای جذب نور بین بوته‌ها افزایش می‌یابد. مناسب‌ترین میزان رطوبت برای گلدهی گیاه برنج ، ۷۰ تا ۸۰ درصد است . رطوبت کمتر از ۴۰ درصد ، عامل بازدارنده‌ای برای گلدهی گیاه به شمار می‌رود. وزش باد و ریزش باران و تگرگ ، در زمان گلدهی زیانبار است. همچنین بارندگی موقع برداشت محصول هم عملیات مربوط به خشک شدن محصول را به تأخیر می‌اندازد. برنج ، کلا گیاه آب دوستی به شمار می‌رود، ولی آبزی نیست. آب مورد نیاز برنج از سایر غلات بیشتر است. هشتاد درصد آب مورد نیاز محصول برنج تولید شده در جهان بویژه در نقاط استوایی ، از آب باران تأمین می‌گردد. ۲۰ درصد باقی مانده را از آب رودخانه و آب چاه تأمین می‌نمایند. نتایج بدست آمده نشان داده که اگر دمای آب کمتر از ۱۹ درجه سانتیگراد باشد، زمان رسیدن دانه به تأخیر می‌افتد. اگر هم از ۳۰ درجه بیشتر باشد، گسترش ریشه و میزان عملکرد گیاه برنج به دلیل محدود بودن اکسیژن موجود در آب ، کم می‌شود و بازدهی گیاه کاهش می‌یابد.برنج در خاکهای مختلف ، از فقیر تا غنی که تنها آب مورد نیاز گیاه تأمین باشد به عمل می‌آید. البته مقدار آب مصرفی در خاکهای سبک بیش از خاکهای سنگین است. مناسب‌ترین خاک برای کشت برنج ، خاک رسی با لایه غیر قابل نفوذ در عمق ۵۰ تا ۱۵۰ سانتیمتری و همراه با مقدار زیادی مواد آلی است. برنج اصولا نسبت به شوری خاک و شوری آب مقاوم است.”]۲ [
۲-۱)ضرورت طرح موضوع:
در شرایط کنونی جهان که رقابت های فشرده ی بین المللی بر تمام زمینه ها سایه افکن شده است ، به نظر می رسد برای بقا و تداوم حیات جز نظم بخشیدن به فعالیت های اقتصادی و مجهز شدن به سلاح علم و اندیشه گزینه ای فرا روی انسان قرار ندارد.
بدین ترتیب حفظ ثروت های طبیعی ، قوام بخشیدن به ارزش های سنتی و فرهنگی و همزمان وسعت بخشیدن به دایره ی فعالیت های بین المللی در غالب علم و عمل ، از اصول اولیه ی پایداری در قرن جاری خواهد بود. در این راستا کشور ما با وجود غنای منابع خدادادی ، موقعیت جغرافیایی و توانایی های بالقوه ی نیروی فکری و انسانی ، به علت غفلت و عدم برنامه ریزی صحیح ، از فرصت ها استفاده ی لازم را نبرده و بالتبع از قافله ی جهانی عقب افتاده است و ما را وامدار نسل هایی آتی خواهد کرد . مزیت های نسبی کشور در زمینه ی برخی محصولات کشاورزی و عدم توجه کافی به آنها ، نمونه ی بارزی از عدم برنامه ریزی صحیح ما از فرصت های موجود در عرصه ی بین المللی است . و در این میان محصول برنج نیز مورد چنین غفلتی قرار گرفته است .
برنج از دیرباز دارای نظام های خاص اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در مناطقی از کشور ایران می باشد . بدین ترتیب لازم است برای تثبیت جایگاه کشور به عنوان یک قطب تولید این محصول ، ساختارهای تولید ، فراوری و تجارت آن را متناسب با نیازهای روز بین الملی و در چارچوب اصول علمی تغییر داد و به طور کلی نظام های تولید برنج را از حالت معیشتی به شکل اقتصاد نوین درآورد .
به منظور ایجاد هماهنگی فعالیت های پژوهشی و اقتصادی و ارتقائ سطح علمی دست اندرکاران تولید ، فراوری و بازاریابی برنج و در نتیجه تثبیت جایگاه کشور در سطح بین المللی و امکان رقابت در عرصه های جهانی و نهادینه کردن دانش بومی در نظام های تولیدی این محصول تاسیس مجتمع علمی – پژوهشی و فرهنگی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود .

۳-۱)معرفی سایت پروژه :
۱-۳-۱) مکان یابی سایت پروژه :
سایت مورد نظر در استان مازندران ، شهرستان بابلسر واقع شده است .” شهر بابلسر در موقعیت جغرافیایی ۵۲ درجه شرقی و ۳۶ درجه عرض شمالی قرار دارد . این شهر در کرانه جنوبی دریای خزر و حد انتهای دلتای رودخانه بابلرود واقع است . (شکل ۱و۲)”]۳ [

تصویر ۱-۱ : موقعیت مازندران در کشور
ماخذ : نگارنده
نصویر ۲-۱ : موقعیت بابلسر در مازندران
ماخذ : نگارنده
۲-۳-۱)برخی از دلایل انتخاب سایت :
“شهر بابلسر به دلیل شرایط خاص آب و هوایی و نزدیکی به ساحل و بافت خاک، با توجه به باتلاقی بودن اراضی در طول فصل و ته بند بودن اراضی در تمام طول سال، بهترین برنج کشور را از نظر عطر و طعم و پخت دارا می باشد. در همین راستا موسسه ی تحقیقات برنج کشور با همراهی جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر و فریدون کنار اقدام به طرح تسریع انتقال یافته های تحقیقاتی برنج در بابلسر نموده اند. با توجه به نیاز موجود شهر بابلسر برای آموزش به کشاورزان و تحقیق در مورد تهیه و تولید برنج در این منطقه، شهر بابلسر برای پیاده سازی این پروژه انتخاب شده است.”]۴ [

۴-۱)روش جمع آوری اطلاعات پروژه :
روش های به کار گرفته شده در جمع آوری اطلاعات در این پروژه به سه دسته ی کلی مطالعات کتابخانه ای ، مطالعات میدانی و یافته های اینترنتی تقسیم بندی می شود . در تمامی فصول به کارگیری هر سه ی این روش ها مورد نیاز بود .البته با توجه به این که موضوع پروژه تا کنون کمتر در ایران مورد بحث بوده ، مطالعات میدانی نقش پررنگ تری در این پروژه به خود گرفته است . در فصل دوم ( مبانی نظری طراحی ) تئوری ها در غالب مطالعات کتابخانه ای پیاده شده اند ، تحلیل نمونه های خارجی در غالب مطالعات اینترنتی و تحلیل نمونه های داخلی شامل مطالعات میدانی گردیده اند . در فصل سوم ( بستر طراحی ) مطالعات کتابخانه ای مباحث اقلیمی و معرفی شاخصه های شهر را پوشش داده و تحلیل معماری شاخصه ها و معرفی سایت به مدد مطالعات میدانی صورت گرفته است . در فصل چهارم ابعاد استاندارد برای طراحی از تلفیق هر سه ی این مطالعات به دست آمد .
۵-۱)معرفی روش وفرایند طراحی :
مراحلی که در این پروژه طی شد تا مرکز تحقیقات برنج از یک موضوع به یک طرح معماری تبدیل شود از قرار زیر می باشد :
• انتخاب موضوع
• طرح سوالاتی از این قبیل : برای چه کسانی ؟ با چه اهدافی ؟ در کجا ؟ و… ( تهیه ی پروپوزال )
• هدف گذاری و برنامه ریزی برای نیل به اهداف
• انتخاب بستر مناسب برای پروراندن موضوع
• جمع آوری اطلاعات ، اسناد و مدارک مورد نیاز
• تنظیم و طبقه بندی اطلاعات به دست آمده
• تبیین ایده به کمک اطلاعات جمع آوری شده
• ارائه ی طرح اولیه متناسب با ایده ی مورد نظر
• حرکت رفت و برگشت از ایده به طرح و از طرح به ایده
• بررسی مجدد اطلاعات و تکمیل کاستی ها
• تکمیل طرح

نتیجه گیری :
در این فصل با موضوع پروژه و اهداف و وظایف در نظر گرفته شده برای آن آشنا شدیم. همچنین سایت مناسب برای پیاده سازی این طرح را انتخاب نمودیم. این اطلاعات اولیه زمینه ساز ورود به فصول بعدی می باشد.

فصل دوم: مبانی نظری طرح
مقدمه
۲-۱) تئوری های مرتبط با مراکز تحقیقاتی
۲-۲) معرفی نمونه هایی از مراکز تحقیقاتی
۳-۲) معیارهای نظری طراحی مراکز تحقیقاتی

 

مقدمه :
به این دلیل که تحقیق عنصر اصلی این پروژه محسوب می شود، در این فصل به بیان تعاریف اولیه ی تحقیق می پردازیم. از آنجایی که مرکز تحقیقات برنج کشور زیر مجموعه ی سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی است، شرح وظایفی که این سازمان برای مراکز تحقیقات در نظر گرفته را عنوان می کنیم. در ادامه نمونه هایی از مراکز تحقیقاتی ایران و جهان را نقد و تحلیل می نماییم تا در پایان بتوانیم معیارهای ثابتی برای طراحی این مراکز بیابیم.

۲-۱)تئوری های مرتبط با مراکز تحقیقاتی :
این تئوری ها در دو قالب دسته بندی شده اند :
تعاریف اولیه ی تحقیق شامل مفهوم تحقیق و محقق، دسته بندی مراکز تحقیقات، اساسنامه ی مرکز ملی تحقیقات و …
شرح وظایف سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی
شرح و بسط این تئوری ها در ادامه آورده شده است.

۱-۱-۲)تعاریف اولیه ی تحقیق :
۱-۱-۱-۲)مفهوم تحقیق و محقق :
“واژه ی تحقیق به علت گشوده بودن دامنه ی فعالیتش دارای تعاریف متنوع و مختلفی است . تحقیق در فرهنگ عمید به این صورت معنی شده است : راست و درست کردن ، به حقیقت امری رسیدگی کردن ، رسیدگی و باز جویی کردن . تحقیق عبارتست از یک عمل منظم که در نتیجه ی آن پاسخ هایی برای سوال های مورد نظر مطرح شده در موضوع تحقیق به دست می آید . تحقیق به معنی تمرکز دقیق بر روی یک موضوع معین و تشخیص نیاز و رسیدن به نتیجه ای با سعی و خطاهای مکرر است . چنانچه مشهود است در تعاریف فوق همه در یک نکته اشتراک نظر دارند و آن روح حقیقت جویی و نوآوری در مسئله ی تحقیق است . “]۱ [
“پژوهشگر یا محقق دانشمندی است که در رشته ی تحقیقاتی منتخب خود و رشته های وابسته به آن دارای دانش وسیع چند بعدی و دارای قدرت دستیابی به همه ی یافته های قبلی و مدون دانشمندان قبل از خود بوده ، دارای تبحر و تجربه ی طولانی ، ذهنی باز ، فکری آزاد از تعلقات مادی و دنیوی ، آزاد اندیشی ، آگاهی از مسائل و مشکالات و نیاز های جامعه ی خود و جهان ، قدرت بالای خلاقیت تحقیقاتی و ابداعی و عشق وعلاقه ی وافر به پژوهش است . به طور کلی مهمترین ویژگی های یک محقق را در سه گروه زیر می توان خلاصه کرد :
• شناخت و درک فراگیر در موضوع مطروحه
• قدرت علمی و عملی تجزیه و تحلیل سریع و دقیق مسائل و موضوعات
• قدرت کاربرد موثر و عملی نتیجه ی تحقیقات خود و دیگران”]۲ [
۲-۱-۱-۲)عوامل تعیین کننده در زمینه ی یک کار تحقیقاتی :
“عوامل تعیین کننده ی اهداف و سیاست ها در امر تحقیق و توسعه در هر کشوری عبارتند از :
• جغرافیای طبیعی و انسانی کشور
• مدیریت سیاسی کشور
• نظام فرهنگی و عقیدتی کشور
• موقعیت ژئوپلتیک ( جغرافیای سیاسی ) کشور
• بازار عرضه و تقاضای جهانی
• هویت تاریخی کشور
هر یک از این عوامل خود به تنهایی دارای ارزش و نقش ویژه می باشند اما مسئله ی مهم در این است که حوزه ی فعالیت های تحقیق و توسعه را فصل مشترک وجوه نام برده تعیین می کند.”]۳ [
۳-۱-۱-۲)دسته بندی تحقیقات و مراکز تحقیقاتی :
“تحقیق به طور کلی از لحاظ وسعت کاربرد به دو تقسیم بندی ، تحقیقات بنیادی و تحقیقات کاربردی می باشد .
تحقیق بنیادی عبارتست از کار دانشمندانی که مطالعات و بررسی های خود را بدون ملاحظه ی کاربرد خاصی دنبال می کنند و این امر تنها به دلیل کشف رازهای طبیعت صورت می گیرد .
تحقیق کاربردی تحقیقاتی است نظیر تحقیقات پایه ای ، با در نظر داشتن مورد استفاده ی علمی آن ها . ریشه ی این نوع تحقیق را باید در نیازهای روزمره ی جامعه یافت .
پژوهش بنیادی و کاربردی در حیطه ی عمل به سه صورت به کار برده می شوند :
۱- پژوهش ابتکاری و نوجویی : که به منظور کشف و یافتن آنچه بر دیگران مجهول است صورت می گیرد .
۲- پژوهش گسترشی : که به منظور تکمیل آنچه بر دیگران به اجمال معلوم است صورت می گیرد .
۳- پژوهش تقلیدی : که به منظور تلاش و جستجو جهت رسیدن به آنچه که دیگران به طور کامل به آن دست یافته اند صورت می گیرد .”]۴ [
“عمده ی مراکز تحقیقاتی مشغول به کار در بین گروه های زیر جلوه گر می شوند :
۱- مراکز تحقیقاتی بخش خصوصی : این مراکز با عشق و علاقه به تحقیق و با هزینه های شخصی یک محقق یا یک گروه از محققین تشکیل می گردد و دارای انگیزه های واقعی و ناب تحقیق می باشند . در مراکز تحقیقات خصوصی معمولا موضوعات یا طرح های مورد تحقیق ، از طرف کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی پیشنهاد می گردد .
۲- مراکز تحقیقات صنایع : این مراکز در کارخانه های بزرگ صنعتی و در اثر درک نیاز واقعی به انجام تحقیقات کاربردی که لازمه ی ادامه ی حیات اقتصادی واحد صنعتی و رقابت با رقبای فعالتر می باشد ،تشکیل می گردد و از پشتوانه ی مالی وسیعی که نتیجه ی فعالیت اقتصادی و به ویژه بازگشت سودهای کلان در اثر تحقیقات می باشد ، برخوردار است .
۳- مراکز تحقیقات دانشگاهی : که به دو صورت به تحقیق می پردازند :
• تحقیقات متمرکز دانشگاهی : در بسیاری از دانشگاههی پیشرفته ی جهان و بعضی از دانشگاههای ایران ، مراکز تحقیقاتی در رشته های علمی یا فنی خاص و به منظور دستیابی به اهداف معین تشکیل شده است . در این مراکز از وجود کادر عامی دانشگاه ها ( استاد ، دانشیار ، استادیار ، مربی ) و دانشجویان از یک طرف و پژوهشگران تمام وقت که بدین منظور استخدام می گردند از طرف دیگر استفاده می شود . بودجه ی تحقیقاتی این مراکز از طرف دانشگاه یا موسسات دولتی و خصوصی برای انجام پروژه های خاص تامین می گردد.
• تحقیقات منفرد : تحقیقات منفرد و پراکنده ای در سطح تمام دانشگاه های ایران و جهان ، توسط کادر علمی و دانشجویان انجام می گیرد که در آن استاد دنباله ی تحقیقات فوق لیسانس یا دکترای خود را به ویژه با اهداف اداری و ترفیعات شغلی پی می گیرد.”]۵ [

 

 

 

 

فهرست مطالب مرکز تحقیقات برنج کشور:

 

 

فصل اول: کلیات ………………………………………….۱
مقدمه ………………………………………………………۲
۱-۱) تبیین موضوع پروژه ………………………………..۲
۱-۱-۱)معرفی موضوع پروژه …………………………….۲
۲-۱-۱)معرفی برنج ………………………………………..۴
۱-۲-۱-۱)گیاهشناسی برنج ………………………………..۴
۲-۲-۱-۱) شرایط مناسب کشت برنج ………………………۵
۲-۱)ضرورت طرح موضوع ……………………………….۶
۳-۱) معرفی سایت پروژه …………………………………..۷
۱-۳-۱) مکان یابی سایت پروژه ……………………………۷
۲-۳-۱) برخی از دلایل انتخاب سایت ……………………….۸
۴-۱) روش جمع آوری اطلاعات پروژه ………………………۸
۵-۱) معرفی روش و فرایند طراحی ………………………….۹
نتیجه گیری …………………………………………………. ۹
فصل دوم: مبانی نظری طرح ………………………………۱۱
مقدمه ……………………………………………………..۱۲
۱-۲) تئوری های مرتبط با مراکز تحقیقاتی ……………….۱۲
۱-۱-۲) تعاریف اولیه ی تحقیق ……………………………۱۲
۱-۱-۱-۲)مفهوم تحقیق و محقق ……………………………۱۲
۲-۱-۱-۲) عوامل تعیین کننده در زمینه ی یک کار تحقیقاتی ………….۱۳
۳-۱-۱-۲) دسته بندی تحقیقات و مراکز تحقیقاتی …………..۱۴
۴-۱-۱-۲) اساسنامه ی مرکز ملی تحقیقات کشور ………۱۵
۲-۱-۲) شرح وظایف سازمان ترویج ، آموزش و تحقیقات کشاورزی ………..۱۹
۲-۲) معرفی نمونه هایی از مراکز تحقیقاتی …………۲۰
۱-۲-۲) معرفی و تحلیل نمونه های داخلی مراکز تحقیقاتی ………….۲۰
۱-۱-۲-۲)مرکز تحقیقات برنج آمل …………………….۲۱
۲-۱-۲-۲) مرکز تحقیقات برنج گیلان …………………… ۲۸
۲-۲-۲) معرفی و تحلیل نمونه های خارجی مراکز تحقیقاتی …………………..۳۰
۱-۲-۲-۲)مرکز ملی تحقیقات هواشناسی ……………………….۳۰
۲-۲-۲-۲): مرکز تحقیقات بالینی لیبسون ……………………..۳۴
۳-۲) معیارهای نظری برای طراحی مراکز تحقیقاتی ………………….۳۹
نتیجه گیری …………………………………………………………. ۴۰
فصل سوم : بستر طراحی ……………………………………….۴۲  
مقدمه …………………………………………………………….۴۳

۱-۳) مطالعات اقلیمی سایت پروژه …………………………………..۴۳
۱-۱-۳) سیمای اقلیمی مازندران ……………………………………۴۳
۱-۱-۱-۳) دما ……………………………………………..۴۴
۲-۱-۱-۳) رطوبت …………………………………………..۴۴
۳-۱-۱-۳) میزان بارندگی …………………………………۴۵
۴-۱-۱-۳) تابش آفتاب …………………………………..۴۶
۲-۱-۳)سیمای اقلیمی شهر بابلسر ………………………۴۷
۱-۲-۱-۳) توزیع زمانی و مکانی بارش ………………… ۴۷
۲-۲-۱-۳)نم نسبی ………………………………………..۴۷
۳-۲-۱-۳) یخبندان ……………………………………….۴۸
۴-۲-۱-۳) درجه حرارت ………………………………..۴۸
۵-۲-۱-۳) باد …………………………………………۴۸
۳-۱-۳) پوشش گیاهی …………………………………..۴۹
۴-۱-۳) زمین شناسی ………………………………….۴۹
۵-۱-۳) سوانح طبیعی……………………………………..۵۰
۲-۳) مطالعات کالبدی فضایی شهر ………………………….۵۰
۱-۲-۳) روند و جهت توسعه ی کالبدی شهر …………………..۵۰
۱-۱-۲-۳)روند شکل گیری و مراحل توسعه ی شهر ………………۵۰
۲-۱-۲-۳)عوامل طبیعی محدود کننده ی توسعه ی شهری ……………..  ۵۰
۳-۱-۲-۳)عوامل مصنوعی محدود کننده ی توسعه ی شهری ………………….. ۵۱
۲-۲-۳)ساختار فضایی کالبدی شهر ……………………………………..۵۱
۱-۲-۲-۳) عناصر خطی …………………………………………۵۱
۲-۲-۲-۳) عناصر پهنه ای ……………………………………….۵۲
۳-۲-۲-۳) نظام حمل و نقل و شبکه ی ارتباطی ……………………۵۲
۳-۳) معرفی و تحلیل شاخصه های معماری شهر …………………………۵۲
۱-۳-۳) معماری بومی مازندران ……………………………………….۵۲
۱-۱-۳-۳)شرایط محیطی حاکم بر معماری سنتی مازندران ……………………۵۳
۲-۱-۳-۳)روش های عمده ساخت بناهای مسکونی سنتی ………………………۵۳
۲-۳-۳) مفاهیم سنتی معماری منطقه ………………………………………….۵۴
۱-۲-۳-۳) خانه ………………………………………………………….۵۴
۲-۲-۳-۳) ایوان و تالار …………………………………………………..۵۴
۳-۲-۳-۳) بام ……………………………………………………..۵۵
۴-۲-۳-۳) حصار ……………………………………………………..۵۵
۳-۳-۳) معماری خانه های شهری ………………………………………۵۵
۴-۳) معرفی سایت با نقشه و تصویر …………………………………….۵۶
۱-۴-۳) معرفی سایت با نقشه …………………………………………….۵۷
۳-۴-۲) معرفی سایت با تصاویری از داخل و خارج آن ………………..۵۸
۵-۳)احکام حاصل از قوانین شهری و اقلیم …………………………….۶۲
نتیجه گیری …………………………………………………………………۶۳
فصل چهارم : برنامه ریزی فیزیکی …………………………………….۶۵
مقدمه ……………………………………………………………………۶۶
۱-۴) لیست فضاهای مورد نیاز مرکز تحقیقات برنج ………………………..۶۶
۲-۴)مساحت فضاهای خرد و کلان ………………………………………….۷۱
۳-۴)دیاگرام روایط فضایی مرکز تحقیقات برنج ……………………………..۷۶
نتیجه گیری ………………………………………………………………..۷۶
فصل پنجم : فرایند طراحی ……………………………………………….۷۸
مقدمه …………………………………………………………………..۷۹
۱-۵) تحلیل سایت …………………………………………………..۷۹
۲-۵) مکان یابی بنا در سایت …………………………………………۸۰
۳-۵) ایده های اولیه …………………………………………………..۸۱
۴-۵) تحلیل گزینه ی برتر ……………………………………………..۸۸
۵-۵) ملاحظات سازه ای مجموعه ……………………………………….۸۹
۶-۵) سناریوی حرکت در فضا…… ……………………………………۹۰
فهرست الفبایی منابع و مآخذ………………………………………..۹۳

فهرست تصاویر
فصل اول: کلیات ………………………………………………………….۱
۱-۱)  موقعیت مازندران در کشور ………………………………………..۷
۲-۱) موقعیت بابلسر در مازندران ……………………………………………۷
فصل دوم: مبانی نظری طرح …………………………………………… ۱۱
۱-۲)  نمایی از ساختمان در حال ساخت مرکز تحقیقات برنج آمل …………………۲۱
۲-۲)  نمایی از ساختمان قدیمی مرکز تحقیقات برنج آمل ………………………..۲۴
۳-۲)  مزرعه ی آزمایشی مرکز تحقیقات برنج آمل ………………………………۲۵
۴-۲)  گلخانه ی مرکز تحقیقات برنج آمل ………………………………….۲۵
۵-۲)  گلخانه ی مرکز تحقیقات برنج آمل …………………………………….۲۶
۶-۲) پلان ساختمان در دست احداث مرکز تحقیقات برنج آمل …………………..۲۷
۷-۲) مقطع  ساختمان در دست احداث مرکز تحقیقات برنج آمل ……………………۲۷
۸-۲) نمای ساختمان مرکز تحقیقات برنج گیلان ………………………………۲۸
۹-۲) نشاء برنج در حال آزمایش …………………………………۳۰
۱۰-۲) محقق در حال کاشت نشاء برنج …………………………..۳۰
۱۱-۲) مرکز ملی تحقیقات هواشناسی ………………………………..۳۱
۱۲-۲) مرکز ملی تحقیقات هواشناسی ……………………………………۳۲
۱۳-۲) مرکز ملی تحقیقات هواشناسی ………………………………۳۲
۱۴-۲) مرکز ملی تحقیقات هواشناسی …………………………………۳۳
۱۵-۲) مرکز ملی تحقیقات هواشناسی ……………………………….۳۳
۱۶-۲) مرکز ملی تحقیقات هواشناسی ……………………………….۳۴
۱۷-۲) سایت پلان مرکز تحقیقات بالینی لیپسون ………………………۳۶
۱۸-۲) نمای مرکز تحقیقات بالینی لیپسون ……………………………۳۶
۱۹-۲) پرسپکتیوی از مرکز تحقیقات بالینی لیپسون ………………….۳۷
۲۰-۲) پرسپکتیوی از مرکز تحقیقات بالینی لیپسون ………………………….۳۷
۲۱-۲) پرسپکتیوی از مرکز تحقیقات بالینی لیپسون ……………………۳۸
۲۲-۲) پنجره ی امید مرکز تحقیقات بالینی لیپسون …………………….۳۹
فصل سوم : بستر طراحی ……………………………………………….۴۲  
۱-۳) سایت منتخب برای طراحی مرکز تحقیقات برنج کشور ……………….۵۷
۲-۳) دید کلی به سایت پروژه …………………………………………….۵۸
۳-۳) مسیر سواره ی اصلی به سایت …………………………….۵۸
۴-۳) مسیر سواره ی فرعی به سایت …………………………….۵۹
۵-۳) کوچه ی ۱۱ متری پشت سایت ……………………………۵۹
۶-۳) دید از غرب ( بلوار دانشگاه ) به سایت ………………………۶۰
۷-۳) دید از شمال به سایت ………………………………………..۶۰
۸-۳) دید از داخل سایت به بیرون …………………………………۶۱
۹-۳) دید از داخل سایت به بلوار دانشگاه ……………………….۶۱
۱۰-۳) پوشش گیاهی سمت غرب سایت ………………………..۶۲
فصل پنجم : فرایند طراحی …………………………………………۷۸
۱-۵) تحلیل سایت ………………………………………………..۷۹
۲-۵) مکان یابی بنا در سایت …………………………………….۸۰
۳-۵) ماکت اتودی اول ……………………………………………۸۴
۴-۵) ماکت اتودی اول ………………………………………………۸۴
۵-۵) ماکت اتودی دوم ………………………………………………۸۵
۶-۵) ماکت اتودی دوم ……………………………………………..۸۵
۷-۵)ماکت اتودی سوم ………………………………………..۸۶
۸-۵) ماکت اتودی سوم ……………………………………….۸۷
۹-۵) ماکت اتودی سوم ………………………………………..۸۷

۱۰-۵) ماکت نهایی…………………………………………..۹۱
۱۱-۵) ماکت نهایی …………………………………………۹۲
۱۲-۵) ماکت نهایی …………………………………………۹۲

فهرست نمودارها و جداول
فصل سوم : بستر طراحی …………………………………..۴۲
۱-۳) نمودار روند تغییرات بارش ماهانه درایستگاه بابلسر……………….۴۷
۲-۳) نموداردرصد نم نسبی روزانه و روند  تغییرات آن درایستگاه بابلسر………………….۴۷
فصل چهارم : برنامه ریزی فیزیکی ……………………………………..۶۵
۱-۴) جدول مساحت فضاهای اصلی ………………………………….۷۴
۲-۴) جدول مساحت فضاهای فرعی …………………………………۷۵
۳-۴) نمودار دیاگرام روابط فضایی ………………………………..۷۶

 

 

 

برای خرید آنلاین از زیر اقدام  نمائید.

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما نیز آنی ارسال خواهد شد. آموزش خرید و دریافت فایل
7000 تومان خريد

 

فرمت رساله: word
فرمت نقشه ها: dwg
حجم فایل ها: ۱۳ مگابایت

مطالعات معماری طراحی موزه آب ۹۵ صفحه – طرح نهائی معماری موزه آب ۹۵ صفحه

چکیده

آب مظهر پاکی ، حیات و نشانه آبادانی است . استفاده صحیح ،جلوگیری از مصرف بیهوده و توجه به زحماتی که در راه رسیدن آب سالم به دست مصرف کننده می شود ، وظیفه همگانی است نیاز به مراکز فرهنگی، هنری، تفریحی درتهران خصوصا برای جوانان متناسب با رشد روزافزون جمعیت ازجمله مسائل مهمی است که خلق اینگونه فضاها را ایجاب می کند. امروزه ، مسائل روزمره،مشکلات و نیازهای باعث شده که توسعه این فعالیت ها به نسبت جمعیت و مراکز سکونت ومحلات تهران بسیار اندک بوده وپاسخگویی نیاز واقعی جوانان شهر نباشد.

پایان نامه معماری موزه آب,طرح نهائی معماری موزه آب,مطالعات معماری موزه آب,رساله معماری موزه آب,برنامه فیزیکی موزه آب,نمونه موردی موزه آب,نمونه موردی داخلی و خارجی موزه آب,پایان نامه کامل موزه آب,رساله آماده موزه آب,مطالعات کامل موزه آب,رساله کامل موزه آب,پلان معماری موزه آب,نقشه معماری موزه آب,طرح موزه آب,طراحی موزه آب,پایان نامه موزه آب,رساله موزه آب,مطالعات موزه آب,طرح نهائی موزه آب,موزه آب,رساله آماده موزه آب,دانلود پایان نامه موزه آب,دانلود رساله موزه آب,دانلود مطالعات موزه آب,دانلود طرح نهائی موزه آب
اینگونه فضاهای فرهنگی وهنری ، بعبارتی فضای واقعی محصور شهری است که در درون آن کاربری های بسیار متنوع فرهنگی ، آموزشی ، نمایشی و … در کنار هم قرار می گیرند. محل گذران اوقات فراغت و محل برخوردهای اجتماعی و معاشرت ها است ، مکانی برای شرکت مردم در تولید فرهنگ وهنر، وسرانجام جایی است که درآن بین شهر و شهروند ، هنرمند و مردم متقابل وپویا ایجاد می شود.
آب در حالات مختلف تأثیرات متفاوتی بر روی انسان دارد و هرفردی به فراخور سن خویش بهره روانی خاص خود را از آن می برد. آب درون استخرها که ترکیبات آنها با درخت ها و زیبایی های طبیعت باعث آرامش و راحتی روح انسان و توازن زیست شناختی او می شود. آب جاری در رودخانه ها و کانال ها، با جریان دائمی و پویا شوق حرکت را در آدمی زنده می کند. آب در آبشارها حالتی دیگر را در آدمی بیدار می کند، عظمت آبی که جاری است، هیجان زائدالوصفی را در آدمی به وجود می آورد.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و دریافت رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

مقاله پاورپوینت درس انسان طبیعت معماری – مقاله پاورپوینت درختان دیر زیست ۵۵ اسلاید

درختان کهنسال نمود چه هستند ؟
درختان کهنسال حس رسیدن به جاودانگی و بقاء را دارند و از این حیث برای انسان مقدس و قابل ستایش است
اصولا نوع نگاه ما به چیزهایی که از گذشته مانده متفاوت است به همین دلیل معمولا در کنار آن معبد مسجد زیارتگاه و اماکن مقدس می سازیم

مقاله پاورپوینت درس انسان طبیعت معماری,مقاله پاورپوینت درختان دیر زیست,مقاله پاورپوینت معماری,مقاله سمینار معماری انسان طبیعت معماری,پروژه پاورپوینت درس انسان طبیعت معماری,مقاله انسان طبیعت معماری,دانلود مقاله انسان طبیعت معماری,دانلود پروژه درس انسان طبیعت معماری,مقاله معماری,مقالات آماده معماری,مقاله آماده درس انسان طبیعت معماری,تحقیق درس انسان طبیعت معماری,مقاله درباره درختان دیرزیست,مقاله در مورد درختان دیر زیست,مقاله درباره درختان دیر زیست

درک و شناخت و تعریف جامعه انسانی که در کناراین درخت حضور پیدا کرده از آن چیست ؟
این شناخت از گذشته تا کنون دسخوش تغییراتی شده است که نشان دهنده تغییر در ارزشها و دید گاه بشر است
در گذشته مقدس بوده و علت و انگیزه وجود حیات در اطرافش
در ابتدا تنهانقطه سبز منطقه و بسیار عمیق بوده است و قابلیت ها و پتانسیل هایی را در آن محل ایجاد کرده است
اما امروز بها و ارزش آن برای انسان تغییر کرده است امروز از چوب آن استفاده کرده و زمینه نابودی ان را فراهم می کنیم

برای دانلود و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

رساله مجتمع خدماتی بین راهی – مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی

چکیده

این مقاله یک طرح پژوهشی در مورد خدمات حمل و نقل و پذیرایی در راههای بین شهری در ایران است و در آن جایگاه مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی مورد بررسی قرار گرفته است. تا کنون برنامه ریزی استقرار این مجتمع ها بیشتر بر عهده مهندسان حمل و نقل بوده است، لیکن با توجه به اینکه عملاً این مجتمع ها کارکردهایی فراتر از تامین خدمات رهگذران جاده ها بر عهده دارند، ضروری به نظر می رسد که ضمن توجه به اصول محتوایی، ابعاد منطقه ای و فرا منطقه ای این مجتمع ها نیز در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرد.

رساله مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی,مطالعات مجتمع خدماتی رفهی بین راهی,پایان نامه مجتمع خدماتی رفاعی بین راهی,دانلود رساله مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی,دانلود مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی,رساله مجتمع خدماتی رفاهی,رساله مجتمع خدماتی بین راهی,مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی,مطالعات رایگان مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی,رساله رایگان مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی,دانلود رساله رایگان مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی,رساله کامل مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی,رساله مجتمع بین راهی,مطالعات مجتمع بین راهی,رساله معماری مجتمع بین راهی,مطالعات مجتمع بین راهی
به منظور بررسی جایگاه مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی از دیدگاه برنامه ریزی شهری و منطقه ای، در این مقاله از شیوه توصیفی کاربردی استفاده شده است، لذا با توجه به آنکه دانش برنامه ریزی شهری و منطقه ای نسبت به پدیده های پیرامون نگاهی جامع نگر و نظام مند دارد، این مقاله ابعاد اقتصادی، بازرگانی؛اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، دفاعی، بصری و زیست محیطی موضوع را مورد بررسی قرار داده است.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و دریافت رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

رساله موزه ماشین – مطالعات موزه ماشین – رساله نمایشگاه ماشین – مطالعات نمایشگاه ماشین

چکیده:

موضوعات جمع آوری شده در این مجموعه شامل مطالبی در مورد موزه و نمایشگاه اتومبیل است که سعی شده است نکات مبهمی که در این رابطه در ذهن وجود دارد را روشن کند و دید بهتری را نسبت به این موضوع به ما بدهد.
در آغاز این دفترچه توضیحاتی را در مورد اتومبیل، موزه و نمایشگاه به اختصار اوردیم تا در ابتدا خواننده را با کلیّت این موضوع اشنا کنیم .
سپس مطالعات خود را بر روی نمایشگاه و موزه خودرو و اهمییّت وجود ان درداخل و خارج از کشور متمرکز کردیم .

رساله موزه ماشین,مطالعات موزه ماشین,رساله نمایشگاه ماشین,مطالعات نمایشگاه ماشین,دانلود رساله موزه ماشین,دانلود مطالعات موزه ماشین,دانلود رساله نمایشگاه ماشین,دانلود مطالعات نمایشگاه ماشین,رساله کامل موزه ماشین,رساله آماده موزه ماشین,رساله کامل نمایشگاه ماشین,دانلود رساله رایگان موزه ماشین,دانلود رایگان رساله موزه ماشین,دانلود مطالعات رایگان موزه ماشین,دانلود رساله نمایشگاه ماشین,دانلود رایگان رساله نمایشگاه ماشین
در ادامه برای روشن شدن و باز شدن بیشتر موضوع طرح با بررسی چند نمونه موجود)درخارج از کشور( به مطالعه دقیق ترفضاها و روابط آن پرداختیم .
و در نهایت با در نظر گرفتن تمام جوانب کار اقدام به ارائه پیشنهادی برای طراحی این چنین مجموعه در داخل کشور کردیم .

برای دانلود و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…..

رساله موزه آثار باستانی ۹۶ صفحه – مطالعات موزه آثار باستانی – پایان نامه موزه آثار باستانی

مقدمه
طی دو دهه اخیر پیشرفت عظیمی در توسعه موزه ها و نگارخانه های مدرن سراسر جهان روی داده است.این امر دلائل بسیار دارد که مهمترین آنها بروز تغییرات درطبیعت ارتباطات بین مردم است-بین میراث آنان و فرهنگشان. اکنون میراث یک قوم نه تنها آنچه راکه ((هنر))و((باستان شناسی))تعبیر می شود در بر می گیرد بلکه گونه های بیشماری از ابزارهای مورد استفاده روزانه وتصاویری را شامل می شود که می توان دوران خاصی از اجتماع –فرهنگ-و رفتار تاریخی یک قوم را در آنها تجسم و مشاهده کرد.

رساله موزه آثار باستانی,مطالعات موزه آثار باستانی,پایان نامه موزه آثار باستانی,دانلود رساله موزه آثار باستانی,دانلود رایگان رساله موزه آثار باستانی,رساله موزه آثار تاریخی,مطالعات موزه آثار تاریخی,رساله آماده موزه آثار باستانی,رساله کامل موزه آثار باستانی,مطالعات کامل موزه آثار باستانی,رساله معماری موزه آثار باستانی,دانلود رایگاه پایان نامه موزه آثار باستانی,

همچنین در دوره های اخیر اعتراضات فزاینده ای به دیدگاه نخبه گرایی تاریخی به وجود آمده است یعنی دیدگاهی که در آن پیشرفت جوامع عادی نادیده گرفته می شود و در مقابل ملل بزرگ و اقوام و وقایع بین المللی مورد توجه قرار می گیرند. در حالی که تمامی جنبه ها و گونه های زندگی می توانند همچون بخشی از فرهنگ در نظر گرفته شوند. یک کارشناس به نام کاتر فی دون زل می گوید)(تمامی فعالیتها ی ما و تمامی آثار ناشی از خلاقیتها ی ما متکی به توجه ما هستند)). از این رو موزه ها و نگارخانه های مدرن برای پاسخگویی این نیاز جدید ظاهر شده اند و موزه های موجود به خاطر در نظر نگرفتن علایق مردم در معرض انتقاد قرار گرفته اند. چنان که اخیرا یک کارمند ارشد موزه ویکتور و آلبرت شهر لندن در مورد این بخش از گفته اش که موزه((.. یک بازار چه کهن مملو از اشیای مختلف است اما کسی نمی داند چه هستند)).مورد باز خواست قرار گرفت.

برای دانلود و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…..