مطالعات مجتمع جهانگردی (فاقد تصویر، جدول و نقشه می باشد) 190صفحه

مطالعات مجتمع جهانگردی (فاقد تصویر، جدول و نقشه می باشد) 190ص,رساله مجتمع جهانگردی,پایان نامه مجتمع جهانگردی,طرح نهایی مجتمع جهانگردی,نقشه مجتمع جهانگردی,دانلود پایان نامه مجتمع جهانگردی,دانلود رساله مجتمع جهانگردی

 

بخشی از مطالب:

پيشگفتار
در سالهاي اخير در ايران مجموعه هاي بسيار متشكل ازمجموعه هاي فرهنگي – ورزشي – تجاري مخصوص محصولات ودستاوردهاي محلي و فروش مستقيم آنان به مردم ساخته و يا در دست اجراست، ولي در تمام اين مجموعه ها يك خلأيي بين زندگی دلخواه يك فرد و زندگي اجتماعي او وجود دارد و اگرچه زندگي خارج از منزل دنيايي متفاوت از درون است . اما همين ايجاد فاصله است كه فرد عدم اعتماد به نفس پيدا مي كند، مي بينيد كه نمي تواند با محيط ارتباط برقرار كند .
از جمله مسائل حياتي هر شهر، وجود فضاي عمومي مناسب براي گذراندن اوقات شهروندان به شيوه اي بهينهی باشد ، فضاهايي كه هم زمان زيبايي هاي بصري و معماري ، سازمان دهي مناسب فضايي ، وجود عملكردهاي مورد نياز انسان امروزي را براي گذراندن مفيد و بهينه ی وقت وارضاي رواني و منطقي او در
بهره وري از اين فضا را در بر داشته باشد و بخشي از نيازهاي او را به هنگام خستگي از كار و تجربه ي فضاهاي كسل كننده و پر ترافيك و شلوغ شهري برآورده سازند. عدم وجود فضاهايي به اين منظور در شهرهاي ما به جايي رسانده كه براي گذران اوقات استراحت خود يا به سرگرداني در خيابان هاي شلوغ و پرترافيك و پردود شهر روي مي آورند و يا در گريز از خستگي فضاي كار و يا عادت ، كسالت خانه ، به چهار ديواري هاي بسته ديگري نظير سينما ، تئاتر ، كافي شاپ و رستوران …. پناه مي برند. يك فضاي تعريف شده تفريحي مي تواند فضاي صميمي و پر تحركي براي فرد باشد و خلاء ارتباط با اجتماع را نيز برطرف كند . جذابيتي كه بسياري از مناطق شهر تبريز و يا هر شهر ديگر ايراني كه خود داراي قدمتي تاريخي با ويژگيهاي اجتماعي و مردمي با آداب اجتماعي و رسومات خاص مي باشند. فضاهاي ايجاد شده آن منطقه داراي جذابيت هاي برجسته و منحصر به فرد ميشود.
در نظر گرفتن اين سايت با عناصر ثابت درون خود مانند درياچه درختان كهنسال كه بر اساس يك نظم طبيعي و خاص كاشته شده يا روييده اند. پستي و بلندي هايي كه شيبهاي نا منظم و جذابي بوجود آورده، بطوريكه طرح به عنوان يك عنصر اصلي دركنار اين عناصر ثابت مي خواهد جا باز كند.
حفظ مستمر و تضمين بقاء سيماهاي طبيعي منحصر به فرد از هجوم كاربري هاي بي رويه در سايت مورد نظر گسترش فضاي سبز در شيبهاي مجاور درياچه ، جلوگيري از هرگونه بهره برداري يا دخالتهاي انساني زيان آور كه موجوديت طبيعي منطقه را به مخاطره مي اندازد و فراهم آوري فضاهاي همگاني با مناظر زيبا براي گذراندن اوقات فراغت هدف اينجانب در طرح خواهد بود.
مفاهیم و مطالعات اولیه
1- مفاهيم و اشكال جهانگردي
جهانگردي Tourism عبارت از فعاليتهای افرادي كه براي استراحت، كار و ديگر دلايل به خارج از محيط خويش سفر كرده و حداكثر براي يكسال متوالي در آنجا اقامت مي كنند.
1-1) اشکال جهانگردی:
در مورد هر كشور مشخص اشكال زير از جهانگردي را مي توان از هم متمايز ساخت:
الف) جهانگردي بومي: افراد مقيم يك منطقه كه تنها در داخل همان منطقه سفر مي كنند. (domestic tourism)
ب) جهانگردي دورن مرزي : افراد غير مقيم يك منطقه که در همان منطقه سفر مي كنند. (inbound tourism)
ج‌) جهانگردي برون مرزي : افراد مقيم يك منطقه كه به منطقه اي ديگر سفر مي كنند. ( outbound tourism)
د) جهانگردان داخلي: جهانگردي بومي ودرون مرزي را در بر
مي گيرد (internal touism)
هـ ) جهانگردي ملي: جهانگردي بومي و برون مرزي را شامل مي شود. Natinal tourism))
و) جهانگردي بين المللي : شامل جهانگردي درون مرزی و برون مرزي (international tourism)
به بياني ديگر تمام مسافراني (travelers) كه به جهان گردي
مي پردازند ديدارگر visitorers اطلاق مي شود. ديدارگر نيز بر حسب گذراندن حداقل يك شب دراقامتگاه خصوصي يا عمومي محل مورد بازديد به شرح زير طبقه بندي ميشود.
2-1) انواع جهانگردي و انگیزه جهانگردان
جهانگردي عموما باهدفي خاص صورت ميگيرد و شناخت انواع جهانگردي بر اساس اهدافش در بحث انگيزش جهانگردي حائز اهميت است. انگيزة جهانگردان را در شش نوع مي توان طبقه بندي كرد:
الف – جهانگردان قومي: اين نوع جهانگردي به منظور مشاهده سبك زندگي افراد بومي واقوام مختلف سفر مي كنند و فعاليتهاي رايج آن شامل ديدار از منازل افراد بومي، حضور در اعياد و جشنها و يا شركت در مراسم مذهبي آنهاست.
ب – جهانگردي هنري: آشنايي با هنر ملل ديگر مهمترين هدف اين جهانگردي است . شناختن هنرهاي دستي، موسيقي، تماشاي تئاتر و نمايشهاي ملل و اقوام مختلف از فعاليتهاي مورد علاقة چنين جهانگردان است.
ج – جهانگردان تاريخي : بازديد از موزه ها ، مساجد، كليساها و ابنيه تاريخي كه خود يادآور شكوه و عظمت مناطق باستاني است از فعاليتهاي ويژة اين جهانگردان مي باشد.
د – جهانگردان طبيعت گرا: سفر به نقاط دور دست تايافتن مكان مورد علاقه (مانند جهانگردان قومي) وتاكيد بر جاذبه هاي طبيعي ومحيطي از فعاليتهاي جهانگردان طبيعت گراست. اين جهانگردان علاقمند به شگفتيهاي جهان چون آبشارها، جنگلها، كوهستانها، درياچه ها و ساير جاذبه هاي طبيعي هستند و فعاليتهاي آنان شامل ديدار از چنين محيطها و لذت بردن از جلوه هاي طبيعت است.
هـ جهانگردان تفريحي : هدف اصلي اين جهانگردان استراحت و تفريح است و سفر به مناطقي با تسهيلاتي براي بهره برداري مورد توجه آنان بشمار مي رود.
و – جهانگردان كاري : مقصود اصلي چنين جهانگرداني انجام بخشي ازحرفه و كار خود در مقصد بوده و چنين جهانگردان مي كوشند تا فرصتهاي ديگري فراهم نمايند تا ضمن بهره گيري ازمسافرت به تفريح و تفنن و استراحت نيز بپردازند.

2- جهانگردي و صنعت توريسم 
فرهنگ ازنظر علم مردم شناسي مجموعه اي ازشناخت ها ، اعتقادات و ارزشها و تعليمات اجتماعي را در بر مي گيرد و همزمان شيوه هاي رفتاري مردم را نيز شامل مي شود. جشنها و مراسم مردمي ، مطالعه ، ديدن فيلم ، ورزش و … همگي جزء رفتارهاي مردمي اند . جملگي اين رفتار ها كم و بيش به يك آموزش عمومي ونوعي ازصنعت تبديل شده‌اند. جهانگردي نيز به نوبة خود يكي از شيوه هاي فرهنگي مربوط به رفتارهاي مردم است و ميدان فعاليت و حوزة عمل آن هر لحظه در حال گسترش و تكوين است. در حقيقت مي توان ادعا نمود كه تمامي فرهنگها به بخشي ازجهانگردي منتج مي شوند.

1-2) علل و انگيزه هاي جهانگردي و اهداف آن 
شيوه تازه زندگي تحميلي، جهانگردي را بعنوان ضرورتي محسوس و حتمي براي حيات فيزيكي و رواني ارائه نموده است كه از علت يابي و انگيزه هاي كلي آن ناشي ميشود. اگر انگيزه هاي و علت يابي ها پاسخگوي نيازهايي چون نياز به سياحت ، امنيت، آزادي و خود تاييدي باشد مي توان علل جهانگردي را در موارد زير جمع بندي كرد:
 سلامت فيزيكي
 گريز و رهايي بعنوان ضرورتي حتمي در جهت ايجاد سلامت عقلي
 تفريح و استراحت بعنوان رفتاري مشترك با جميع مردم
 رهايي از محيط كار
 رهايي از فشار زندگي روزمره(فرارازحركات معمولي روزانه)
 رهايي از زندگي سرشار از تشنج شهر نشيني
 در مجموع جهانگردي مي تواند سه كار عمده به انجام برساند :
 استراحت تفريح ، پيشرفت
2-2) جهانگردي واوقات فراغت 
جهانگردي به معني اخص كلمه با در اختيار بودن «ايام فراغت» ارتباط مستقيم دارد. اوقات فراغت نمايانگر فضايي از فعاليت فردي و جمعي است كه معمولا ازساير فعاليتها برتر نمي باشد، بلكه مجموعه اي از تفرجهاست. با اينهمه گفتني است كه ايام فراغت سرماية عظيمي است براي افراد و جامعه. جهانگردي موقعيتي است كه جوابگوي يك سلسله نيازهاي فردي و اجتماعي است و از طريق منشاء اصلي خود «جامعه صنعتي» مورد تاييد است. در حقيقت جامعه صنعتي بر روي زندگي اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و مذهبي انسان تاثير عميق گذاشته است و يكي از مهمترين اين تحولات اشاعة جهانگردي فردي و گروهي است. بزبان ساده تر جهانگردي را مي توان در قالبهاي زير مشخص نمود:
الف- بعنوان موقعيتي براي گذراندن تعطيلات به منظور بازيابي انرژي از دست رفته كه ايام فراغت نيز ضرورت خويش را در قالب آن مي نماياند. علاوه بر آن بعنوان عامل ايجاد تعادل وتوازن نيز متجلي مي گردد كه اين پديده چه از طريق ايجاد تعادل در نوع كار و چه از طريق فرار از زندگي متشنج و توانفرسا خود نمايي ميكند . بدينسان معلوم ميشود كه جهانگردي مستقيماً و بموازات گسترش و توسعه ، «صنعت» و «خدمات» پيشرفت كرده است.
ب- بعنوان موقعيتي در جهت رشد فرهنگي كه جهانگردي سازمان يافته موقعيت معتبر و والايي در جهت رسيدن به اهداف فرهنگي است، زيرا جهانگردي همزمان پذيرنده و آوردنده ارزشها و معيارهاي جديد ومدرن است.
3-2) جهانگردی روستايي
طي سالهاي اخير ، جهانگردي روستايي بعنوان يك پديدة قابل اعتنا در صنعت جهانگردي مطرح شده است . اما گسترش آن در كشورهاي مخلف بايد با درنظر گرفتن زمينه هاي مناسب و انجام كارهاي تحقيقاتي صورت گيرد.
روستاهاي كشور از نظر موقعيت و امكانات بالقوه و بالفعل درسه گروه به شرح زير قابل تعريف هستند:
– گروه اول روستاهايي هستند كه به لحاظ موقعيت خاص جغرافيايي مورد توجه هستند.
– گروه دوم روستاهايي هستند كه داراي امتيازات قابل توجهي ازنظر جاذبه هاي سياحتي هستند، اما به لحاظ موقعيت جغرافيايي در معرض بازديدهاي مستمر از سوي شهر نشينان قرار نمي گيرند.
– گروه سوم روستاهايي را تشكيل مي دهند كه خود و يا
منطقه اي كه درآن قرار دارند داراي جاذبة سياحتي بوده و از اين رو بقولي مورد لطف جوامع شهري و به تعبيري درمعرض تخريب اجتماعي و زير بنايي ناشي ازدادو ستد هاي تعريف نشدة شهر نشينان قرار دارند.
4-2) جهانگردي و آب وهوا
– بدون شك كشورهايي كه جاذب توريست هستند در فصول معيني براي جهانگردی مناسبند. درحقيقت آب و هوا باعث فصلي بودن پديده جهانگردي است. آب وهواي درزندگي اقتصادي، اجتماعي وجهانگردي موثر مي باشد و در فصولي كه آب و هوا مناسب است جاذبة جهانگردي بيشتر است .
– كشور ايران با واقع شدن درعرض جغرافيايي ميانه داراي آب و هواي معتدل و مناسب بوده و با داشتن جذابيت هاي متنوع از جمله كشورهاي مهم در جذب توريست و جهانگرد بشمار مي رود.
5-2) تاريخچه و بررسي ، صنعت توريسم در ايران
ايران از لحاظ صنعت توريسم به معناي اعم و جهانگردي در منطقه خاورميانه به معناي اخص موقعيتي حساس و ممتاز را دارا بوده و از قديم الايام همواره مورد توجه جهانگردان بوده ا ست.
اسناد و مدارك موجود نشان دهندة اين مطلب است كه از دوران پيش از اسلام بعضي ازيونانيان و روميان به ايران سفر مي كردند. اما تا قبل از جنگ جهاني دوم، جهانگردي در ايران چندان رونقي نداشته ومحدود به سياحان و نويسندگاني بود كه براي مطالعه و يا تحقيق به ايران سفر مي كردند و از خود آثاري به نام «سفرنامه» به جاي مي گذاشتند
پس از جنگ جهاني دوم بعلت ايجاد راههاي ارتباطي و وسايل مسافرت و ديگر تسهيلات توريستي، ايران بصورت يكي از كشورهاي پذيرايي جهانگردان خارجي درآمد.
ايران كشوري چهار فصل با وسعتي در حدود 165 هزار كيلومتر مربع و با آب وهوایي متنوع و گوناگون از لحاظ جاذبه هاي توريستي يكي از 10 كشور بزرگ جهان محسوب مي شود.
ايران از تاريخ و فرهنگي بسيار كهن برخوردار بوده و هر نقطه از آن داراي جاذبه هاي توريستي بسيار است كه با برنامه ريزي و ايجاد امكانات درجهت توريست مي توان همه ساله درآمدهاي بسياري از اين صنعت بدست آورد.
6-2) اهداف توسعه صنعت توريسم در ايران 
الف – تعادل فرهنگي بين كشورها
ب – تحكيم روابط بين كشورها
ج – كسب در آمد اقتصادي
د – الگوي توسعة مناطق محروم در مناطقي كه به لحاظ كشاورزي و صنعتي اشباع شده اند براي تامين اشتغال نيروي بيكار مي توان جهانگردي را بسط داد.
هـ) توزيع عادلانة ثروت : با گسترش جهانگردي ، درآمد كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي در حال توسعه منتقل ميشود.
و ) پر كردن اوقات فراغت
ز‌) اشتغال زايي

3) اوقات فراغت و تفريح 
1-3) مفهوم اوقات فراغت وارزيابي آن
فرهنگ جامعه شناسي ما «اوقات فراغت» را چنين تعريف ميكند . فراغت عبارت است از وقت آزادي كه پس ازانجام وظايف واعمال زندگي بدست مي آيد. اوقات فراغت را گاه اوقات آزاد و گاه اوقات بيكاري و يا فرصت و زماني كه پس از انجام رسانيدن كار و شغل روزانه باقي مي ماند دانسته اند.
فراغت فعاليتي است كه صرفنظر از وظايف شغلي خانوادگي ، اجتماعي فرد به ميل خود و بمنظور استراحت و تجديد قوا و سرگرمي و يا وسيع تر ساختن دانش واعمال استعدادهاي خلاقة وجودش به انجام آن مي پردازد . در اوقات فراغت فرد همان
مي كند كه مي خواهد درواقع اين گفته بيش از تمام تعاريف بالا معني اوقات فراغت را روشن مي سازد.
اوقات فراغت الزاما به معني افزايش ايام تنبلي و بيكاري تعبير نمي شود بلكه موقعيتي است براي «تبادل حقيقي و موثر كمال انسانيت» فرد مي تواند در پاره اي از اين لحظات آزادانه در جهت ترقي خويش و بهبود شرايط همگان نقش سازنده را ايفا نمايد.
در زبان فارسي معمولا بجاي فراغت كلمة تفريح را بكار
مي برند. از بدست آوردن خوشي و لذت و فراغت به معناي آسايش، آسودگي، استراحت و آرامش بكار رفته است اما اين معاني بهيچ وجه مفهوم فراغت نيست و نمي تواند حتي بخش اعظم تعريفي باشد كه از فراغت ميشود.
فرانسويها با بهره گيري ازواژه loisir و انگليسي ها با به خدمت گرفتن لغت leisure اوقات فراغت را چنين تشريح كرده اند:
فرصت و زماني كه پس از انجام رساندن كار و شغل روزانه به هدف تامين نيازهاي انسان باقي مي ماند. اوقات فراغت را در چهار دسته مي‌توان مورد ارزيابي قرار داد:
الف) فراغت يك شيوة رفتار است كه مي توان آن را در هر نوع فعاليتي يافت حتي در كار شغلي، مثلا مي توان ضمن كاركردن به موسيقي گوش كرد. اين ديدگاه بيشتر روان شناسان است تا جامعه شناسانه .
ب) فراغت را مي توان تنها نسبت به كار شغلي سنجيد و فراغت را به معني كارنكردن دانست. اين ديدگاه اقتصادي فراغت است.
ج) سومين ديدگاه ، اجباري هاي خانوادگي را نيز از فرا غت مجزا می کند و بهنگام فراغت شخص هم از كار شغلي و هم از كار خانگي آسوده است.

 

 

 

 

 

برای خرید آنلاین از زیر اقدام نمائید.

در پایان خرید ، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود و به ایمیل شما ارسال خواهد شد. راهنمای خرید و دانلود فایل
9000 تومان خريد

فرمت رساله: word
حجم فایل ها: 1 مگابایت  –  190 صفحه

 

 

 فهرست مطالب:

پيشگفتار
مفاهیم و مطالعات اولیه
1- مفاهيم و اشكال جهانگردي
1-1) اشکال جهانگردی
2-1) انواع جهانگردي و انگیزه جهانگردان
2- جهانگردي و صنعت توريسم
1-2) علل و انگيزه هاي جهانگردي و اهداف آن
2-2) جهانگردي واوقات فراغت
3-2) جهانگردی روستايي
4-2) جهانگردي و آب وهوا
5-2) تاريخچه و بررسي ، صنعت توريسم در ايران
6-2) اهداف توسعه صنعت توريسم در ايران
3) اوقات فراغت و تفريح
1-3) مفهوم اوقات فراغت وارزيابي آن
2-3) تفريح و اوقات فراغت بعنوان يك مسئله اجتماعي كنوني
3-3) پژوهش درمورد سير تاريخي تفريح درايران
4-3) فعاليتهاي تفريحي در قرون جديد
5-3) انواع تفريح
بررسی کالبدی آذربایجان
1) ساختار طبیعی
1-1) جغرافياي آذربايجان
2-1) تاريخ آذربايجان
2) ساختار مصنوع
1-2) جاذبه هاي توريستي استان آذربايجان شرقي
3) ساختمان اجتماعي
1-3) مردم شناسي آذربايجان
4) ساختار اقتصادي
1-4) سود حاصل ازجهانگردي وتاثير آن بر اقتصاد بومي منطقه
2-4) نقش توريسم در توسعه اقتصادي اجتماعي آذربايجان
5) ساختار فرهنگي وهنري
1-5) زبان مردم آذربايجان و مختصري ازتاريخچه تركي آذري
2-5) خط تركها
3-5) ادبيات باستاني آذربايجان
4-5) موسيقي آذربايجان
5-5) رقص
6-5) هنر نقاشي در آذربايجان
7-5) مروري بر تاريخچه هنرهاي نمايشي آذربايجان درايران
طراحي يك مركز تفريحي و توريستي
1-1) ساختار فضايي
2-1)اهداف در طراحي و ايجاد فضاهاي بسته و باز
2) عناصر والگوهاي معماري موثر در طراحي
1-2) آب
2-2) رابطه انسان و گياه
الف) نحوه باغسازي در طي تاريخ
ب) باغهاي ايراني
ج ) بررسي باغهاي ايراني در دوره هاي مختلف
د) انواع باغ و هندسه ايراني
3) تعيين ارزشها و قابليت هاي درياچه بعنوان كانون توريستي و تفرجگاهي
4) شكل گيري اكوتوريسم در محيط آبي
1-4) منابع طبيعي
2-4) منابع فرهنگي
3-4) مقياس توسعه
4-4) فعاليتها
5) عوامل لازم براي شكل گيري توريسم متمركز در حاشيه درياچه
1-5) منابع
2-5) فعاليتها
6) تعيين ظرفيت برد منطقه
1-6) عوامل زيست محيطي
2-6) عوامل اجتماعي
3-6) عوامل مديريت
7) ارزيابي پيامدهاي توريسم
8) مطالعه رفتار آراء و خصوصيات بازديد كنندگان
1-8) مشخصات اقتصادي – اجتماعي افرادي كه بالقوه مي توانند از مناطق تفرجگاهي استفاده كنند
2-8) مشخصات مربوط به تفرجگاهها
3-8) عوامل موثر در رابطه با استفاده كنندگان و منطقه تفرجگاهي
9) تعيين راههاي دسترسي و پياده روها ( تريلها) جهت مقاصد حفاظت و بهره وري
10) احداث سازه هاي دائمي و موقت و مشخصات آنها در زون توسعه فيزيكي
11) طرح ريزي توريسم يا راهنمايي مديريت ، حفاظت ، بهره وري پژوهش و نظارت پيوسته
12) ارتقاء سطح حفاظت و بهره وري پايدار
شناخت و بررسی منطقه
1) شناخت استان آذربايجان شرقي و شهر تبريز
1-1) استان آذربايجان شرقي
2-1) ويژگي هاي طبيعي تبريز
3-1) ويژگيهاي تاريخي شهر تبريز
4-1) شناخت ويژگيهاي شهر بستان آباد
2) بررسي و شناخت منطقه قوریگل
1-2) مشخصات عمومي درياچه قوریگل وحوزه آبخيز آن
2-2) وضعیت و شمای اکولوژیک دریاچه قوریگل
3) ارزيابي قابليت و توان درياچه قوريگل
1-3) ارزيابي قابليت و توان درياچه قوريگل بعنوان منبع آب
2-3) بررسي كيفيت آب قوريگل از نظر شرب و كشاورزي
4)ارزيابي قابليت و توان درياچه قوريگل براي آبزي پروري
5) قابليتها و توان هاي درياچه قوريگل از نظر توريسم و اكوتوريسم
6) مشخصات مورفولوژيك منطقه قوريگل
1-6) توپوگرافي
2-6) زمين شناسي
3-6) طرز تشكيل درياچه
4-6) شكل آبراهه
5-6) خاكشناسي
7) منابع آبي موجود حوزه آبخير قوريگل
8) منابع زيستي موجود حوضه آبخيز قوريگل
1-8) رستني ها
2-8) جانوران
9) ژئومورفولوژي منطقه
1-9) ارتفاع
2-9) شيب
3-9) جهت
10) حفاظت و مديريت درياچه قوريگل
1-10) عوامل تهديد كننده درياچه قوريگل
2-10) تعيين حدود حفاظتي درياچه
3-10) مديريت و تحقيق
11) مطالعه اجتماعي -اقتصادي منطقه
1-11) اراضي اطراف درياچه
2-11) حوزه زير پوشش طرح
3-11) شبكه ارتباطي
12) مطالعه درياچه قوريگل براي بهره وري پايدار
1-12) قابليتها و ارزشهاي بالقوه درياچه
13) خصوصيات اقليمي
1-13) موقعيت جغرافيايي و شرايط آب هوايي
2-13) شراط اقليمي در اراضي مورد نظر
14) اهداف عمدة طراحي اقليمي فضاها
15) سايت
1-15) ویژگیهای زمین مورد نظر
برنامه فیزیکی طرح
1) عوامل موثر در برنامه ريزي فيزيكي
2) روش تعيين ظرفيت و نوع فضاها
3) بررسي وضع موجود و آمار و ارقام جهت برنامه ريزي فيزيكي
4) برنامه ريزي كالبدي
برنامه ريزي نهايي طرح
1) فضاهای مورد نظر
1-1) مركز هنرهاي نمايشي
2-1) مركز موسيقي و رقصهاي سنتي
3-1) مركز ساخت و فروش صنايع دستي
4-1) مركز گردهم آيي‌ها و نمايشگاهها
5-1) مراكز تفريحي و ورزشي
6-1) بخش خدماتي مجموعه
7-1) بخش اقامتي مجموعه
8-1) بخش اداري مجموعه
2) جداول برنامه ريزي فيزيكي
طراحی معماری
1) ايده كلي طرح
2) روند شكل گيري CONCEPT طرح
3) هندسه و حس زيبايي شناسي طرح
4) آناليز زمين – امكانات و محدوديتها
6) عناصر و ابزار موردتوجه در سايت مورد نظر
7) روند طراحي از شروع تا رسيد به اتود نهايي
8) اصول طراحي در مقياس منطقه
9) اصول طراحي درمقياس زمین طرح
منابع و مأخذ