خرید طرح نهائی شیرخوارگاه 116 صفحه + نقشه ها + پوستر و رندرها + 29 اسلاید

من هم در شهر خانه ای دارم
(مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست اردبیل)
‹‹ شیرخوار تا 12 ساله ››

پيشگفتار

در عصر دهكدهء جهاني، همان اندازه كه جوامع گوناگون خود را در دستاوردهاي بشري سهيم مي دانند، معضلات مشابهي نيز پديد مي آورند. از ناعادلانه ترين پيامدهاي جوامع امروزي، اعم از جوامع مدرن يا در حال توسعه، پديدهء كودكان بي سرپرست است. با افزايش مهاجرت
هاي قومي و فردي در سراسر جهان و فزوني درصد فقر، بيكاري، و فساد، عملكرد خانواده به عنوان يك نهاد مستقل به مخاطره مي افتد. اما اين معضل پيش از همه كودكان بي گناهي را قرباني مي گيرد كه روز به روز بيشتر به حاشيهء اجتماع رانده مي شوند و چه بسا ناخواسته، مهره هاي آتي ترويج همان بي عدالتي و فسادي مي گردند كه گريبان آن ها را گرفته بود.
تنها راه مبارزه با اين معضل اجتماعي، و يكي از مؤثّرترين شيوه هاي حفظ سلامت جامعه و پيشگيري از افزايش جرم در شهرهاي بزرگي همچون اردبیل، اسكان، آموزش، و مراقبت صحيح از كودكان بي سرپرست است.

دانلود طرح نهائی شیرخوارگاه,طرح نهائی شیرخوارگاه برای پایان نامه کارشناسی معماری,برنامه فیزیکی طراحی شیرخوارگاه,مطالعات تطبیقی طراحی شیرخوارگاه,استانداردها و ظوابط طراحی شیرخوارگاه,طراحی شیرخوارگاه,ظوابط طراحی شیرخوارگاه,نقشه های طراحی شیرخوارگاه,دانلود نقشه شیرخوارگاه

بايد در نظر داشت كه كودكان بي سرپرست به دليل دورماندن از كانون عاطفي و آموزشي خانواده اغلب دچار ناهنجاري هاي رفتاري و نابساماني هاي شخصيتي اند. علاوه بر اسكان، آموزش، تغذيه، و مراقبت هاي بهداشتي، ارائهء مشاورهء منظم و ايجاد حس تعلّق و مالكيت متقابل در آن ها امري ضروري است. از اين رو، در طراحي مراكز نگهداري كودكان بي سرپرست، نمي توان تنها به ساخت مكاني براي خواب و خوراك آن ها بسنده كرد. بلكه آنچه بايد به همان نسبت در اولويت باشد، تلاش براي برآوردن نيازهاي روحي و ايجاد محيطي است كه كودكان را علاقمند و پايبند نگه دارد، آن ها را به آينده شان مشتاق و اميدوار سازد، و حس مسئوليت پذيري را در آنان تقويت كند. اين امر تنها در فضايي تحقّق مي يابد كه از محيط طبيعي خانواده و نظام آموزشي روز الگوبرداري شده باشد.

برای توضیحات بیشتر و خرید آنلاین به ادامه مطلب مراجعه نمائید…