خرید طرح نهائی شیرخوارگاه ۱۱۶ صفحه + نقشه ها + پوستر و رندرها + ۲۹ اسلاید

من هم در شهر خانه ای دارم
(مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست اردبیل)
‹‹ شیرخوار تا ۱۲ ساله ››

پیشگفتار

در عصر دهکدهء جهانی، همان اندازه که جوامع گوناگون خود را در دستاوردهای بشری سهیم می دانند، معضلات مشابهی نیز پدید می آورند. از ناعادلانه ترین پیامدهای جوامع امروزی، اعم از جوامع مدرن یا در حال توسعه، پدیدهء کودکان بی سرپرست است. با افزایش مهاجرت
های قومی و فردی در سراسر جهان و فزونی درصد فقر، بیکاری، و فساد، عملکرد خانواده به عنوان یک نهاد مستقل به مخاطره می افتد. اما این معضل پیش از همه کودکان بی گناهی را قربانی می گیرد که روز به روز بیشتر به حاشیهء اجتماع رانده می شوند و چه بسا ناخواسته، مهره های آتی ترویج همان بی عدالتی و فسادی می گردند که گریبان آن ها را گرفته بود.
تنها راه مبارزه با این معضل اجتماعی، و یکی از مؤثّرترین شیوه های حفظ سلامت جامعه و پیشگیری از افزایش جرم در شهرهای بزرگی همچون اردبیل، اسکان، آموزش، و مراقبت صحیح از کودکان بی سرپرست است.

دانلود طرح نهائی شیرخوارگاه,طرح نهائی شیرخوارگاه برای پایان نامه کارشناسی معماری,برنامه فیزیکی طراحی شیرخوارگاه,مطالعات تطبیقی طراحی شیرخوارگاه,استانداردها و ظوابط طراحی شیرخوارگاه,طراحی شیرخوارگاه,ظوابط طراحی شیرخوارگاه,نقشه های طراحی شیرخوارگاه,دانلود نقشه شیرخوارگاه

باید در نظر داشت که کودکان بی سرپرست به دلیل دورماندن از کانون عاطفی و آموزشی خانواده اغلب دچار ناهنجاری های رفتاری و نابسامانی های شخصیتی اند. علاوه بر اسکان، آموزش، تغذیه، و مراقبت های بهداشتی، ارائهء مشاورهء منظم و ایجاد حس تعلّق و مالکیت متقابل در آن ها امری ضروری است. از این رو، در طراحی مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست، نمی توان تنها به ساخت مکانی برای خواب و خوراک آن ها بسنده کرد. بلکه آنچه باید به همان نسبت در اولویت باشد، تلاش برای برآوردن نیازهای روحی و ایجاد محیطی است که کودکان را علاقمند و پایبند نگه دارد، آن ها را به آینده شان مشتاق و امیدوار سازد، و حس مسئولیت پذیری را در آنان تقویت کند. این امر تنها در فضایی تحقّق می یابد که از محیط طبیعی خانواده و نظام آموزشی روز الگوبرداری شده باشد.

برای توضیحات بیشتر و خرید آنلاین به ادامه مطلب مراجعه نمائید…