گـزارش تـوصيفـي خـانـه تـاريخـي عبـاسيـان :
خانه هاي عباسيان مسعودي فر و حقاني و تقوي بصورت مجموعه اي در ارتياط با يكديگر در خيابان علوي و در محله سلطان اميراحمد كاشان ساخته شده و از لحاظ معماري داراي تناسبات موزون و از نظر تزئينات بسيار غني و همچنين از لحاظ ارتباطات معماري ارزشمند مي باشند . بناهاي اين مجموعه بگونه اي شكل گرفته اند كه با شرايط اقليمي كاشان سازگاري كامل داشته و از نظر فرهنگي حائز اهميت فراوان است و به جرأت مي توان گفت كه مجموعه مذكور بويژه خانه عباسيان در نوع خود منحصر بفرد مي باشد . مجموعه مذكور در حدود سال 1245 هـ . ق . به وسيله پدربزرگ آيت ا… سيد محمد علوي بروجردي ( حدود 53 سال پس از زمين لرزه مهيب كاشان در سال 1192 هـ . ق . ) ساخته شده است . جند سال بعد از ساخت ، حاج محمد ابراهيم تاجر كاشي پدر آيت ا… سيد محمد علوي بروجردي مجموعه مزبور را توسعه ميدهد.

تاریخچه خانه عباسیان کاشان,خانه عباسیان کاشان,نقشه خانه عباسیان کاشان,نقشه های خانه عباسیان,تصویر های خانه عباسیان کاشان,بررسی خانه عباسیان,پروژه معماری اسلامی خانه عباسیان کاشان,دانلود پروژه معماری اسلامی,پروزه معماری اسلامی,دانلود پروژه آشنائی با معماری اسلامی,معماری اسلامی,تحلیل خانه عباسیان کاشان,خانه تاریخی عباسیان کاشان,بناهای تاریخی کاشان

 برای دانلود به ادامه مطلب بروید…