چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰
نمایش دسته بندی مطالب

لیست مطالب صفحه اصلی

مطالعات معماری موزه هنرهای معاصر ۱۱۰صفحه – طرح نهائی موزه هنرهای معاصر,رساله موزه معاصر

 

مقدمه

هیچ مهندس معماری نمی تواند بدون شناخت و درک کامل موضوع پروژه و نیازهای کارفرما ساختمانی بدون نقص و موفق طراحی کند. از طرف دیگر، هیچ دو معماری نیز به یک پروژه به طور یکسان نگاه نمی کند و لذا طرح های مشابه ارائه نخواهند کرد.
برخی از پروژه های بزرگ مانند ساختمانهای اداری، آموزشی، درمانی، استادیومهای ورزشی، فرودگاهها و غیره دارای کاربردهای مشخص در چهارچوب فعالیت های معین می باشند و لذا ممکن است طراحی اینگونه بناها، بخصوص اگر دولتی باشند، بطور مستقیم به یک معمار شناخته شده واگذار شود. اما در مورد موزه ها، که می توانند دارای اهداف و فعالیت های تعریف شده متفاوت باشند، معمولاً اینگونه عمل نمی شود. بررسی چگونگی احداث موزه های بزرگ در جهان بخصوص موزه های ساخته شده در اواخر قرن بیستم، نشان می دهد که برای انتخاب معمار اکثراً مسابقه ای بین معماران برجسته تراز اول در سطح بین الملل ترتیب داده شده است. این معماری، با در اختیار داشتن نیازها، شرایط و چهارچوبهای کلی که توسط کارفرما تعیین می شوند، طراحی اولیه خود را تهیه و جهت شرکت در مسابقه، به کارفرما تحویل می دهند تا یکی از آنان توسط کمیته ای مرکب از متخصصین تراز اول موزه ها، به عنوان برنده مسابقه انتخاب گردد. در برخی موارد مسابقه حتی قبل از تعیین سایت برگزار می شود، که در این صورت، انتخاب سایت مناسب طرح نیز بعهده برنده مسابقه خواهد بود.

مطالعات موزه هنرهای معاصر,رساله موزه هنرهای معاصر,پایان نامه موزه هنرهای معاصر,طرح نهائی موزه هنرهای معاصر,برنامه فیزیکی موزه هنرهای معاصر,مطالعات تطبیقی موزه هنرهای معاصر,ریزفضاهای موزه هنرهای معاصر,دانلود مطالعات موزه هنرهای معاصر,دانلود رساله موزه هنرهای معاصر,دانلود پایان نامه موزه هنرهای معاصر,نمونه موردی خارجی موزه هنرهای معاصر,طراحی موزه هنرهای معاصر,نقشه موزه هنرهای معاصر,پلان اتوکدی موزه هنرهای معاصر
امروزه بناهای موزه های جدید، چه توسط مشهورترین معماران بین المللی و چه توسط سایر معماران کشورهای مختلف طراحی شده باشند، از شاخص ترین و بحث انگیزترین ساختمانهای جهان محسوب می شوند. بطورکلی طراحی موزه برای معماران فرصتی استثنایی و متفاوت با طراحی سایر انواع ساختمانهای بزرگ، محسوب می شود زیرا طبیعت طراحی موزه به نحوی است که میدان برای نوآوری، ابتکار و خلق اثری جدید و منحصربه فرد را فراهم می آورد.

 برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و خرید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

مطالعات موزه هنرهای معاصر ۱۱۰صفحه – رساله موزه هنرهای معاصر,مطالعات موزه معاصر

 

مقدمه

هیچ مهندس معماری نمی تواند بدون شناخت و درک کامل موضوع پروژه و نیازهای کارفرما ساختمانی بدون نقص و موفق طراحی کند. از طرف دیگر، هیچ دو معماری نیز به یک پروژه به طور یکسان نگاه نمی کند و لذا طرح های مشابه ارائه نخواهند کرد.
برخی از پروژه های بزرگ مانند ساختمانهای اداری، آموزشی، درمانی، استادیومهای ورزشی، فرودگاهها و غیره دارای کاربردهای مشخص در چهارچوب فعالیت های معین می باشند و لذا ممکن است طراحی اینگونه بناها، بخصوص اگر دولتی باشند، بطور مستقیم به یک معمار شناخته شده واگذار شود. اما در مورد موزه ها، که می توانند دارای اهداف و فعالیت های تعریف شده متفاوت باشند، معمولاً اینگونه عمل نمی شود. بررسی چگونگی احداث موزه های بزرگ در جهان بخصوص موزه های ساخته شده در اواخر قرن بیستم، نشان می دهد که برای انتخاب معمار اکثراً مسابقه ای بین معماران برجسته تراز اول در سطح بین الملل ترتیب داده شده است. این معماری، با در اختیار داشتن نیازها، شرایط و چهارچوبهای کلی که توسط کارفرما تعیین می شوند، طراحی اولیه خود را تهیه و جهت شرکت در مسابقه، به کارفرما تحویل می دهند تا یکی از آنان توسط کمیته ای مرکب از متخصصین تراز اول موزه ها، به عنوان برنده مسابقه انتخاب گردد. در برخی موارد مسابقه حتی قبل از تعیین سایت برگزار می شود، که در این صورت، انتخاب سایت مناسب طرح نیز بعهده برنده مسابقه خواهد بود.

مطالعات موزه هنر معاصر 110ص,رساله موزه معاصر,پایان نامه موزه معاصر,طرح نهایی موزه معاصر,نقشه موزه معاصر,برنامه فیزیکی موزه معاصر,مطالعات تکمیلی موزه معاصر,مطالعات زمینه و پایه موزه معاصر,مطالعات تطبیقی موزه معاصر,پایان نامه معماری موزه هنرهای معاصر,پروپوزال موزه هنرهای معاصر
امروزه بناهای موزه های جدید، چه توسط مشهورترین معماران بین المللی و چه توسط سایر معماران کشورهای مختلف طراحی شده باشند، از شاخص ترین و بحث انگیزترین ساختمانهای جهان محسوب می شوند. بطورکلی طراحی موزه برای معماران فرصتی استثنایی و متفاوت با طراحی سایر انواع ساختمانهای بزرگ، محسوب می شود زیرا طبیعت طراحی موزه به نحوی است که میدان برای نوآوری، ابتکار و خلق اثری جدید و منحصربه فرد را فراهم می آورد.

 برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و خرید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…