تماس با ما

گروه معماری پارساکد | مرجع معماری

شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰
نمایش دسته بندی مطالب

لیست مطالب صفحه اصلی

دانلود پروژه معماری اسلامی ۲ – خانه ی تاریخی طباطبایی های کاشان – متن گزارش ، تصاویر و نقشه ها

ـزارش تـوصیفـی خـانـه تـاریخـی طباطبایی ها :
این خانه در نزدیکی خانه تاریخی بروجردی و در جوار بقعه مبارکه امامزاده سلطان امیر احمد (این بقعه نیز از آثار هنری قرن نهم و دهم است) خانه با شکوهی وجود دارد و به خاطر اینکه سنگ بنای این خانه را شخصی به نام حاج سید جعفر طباطبایی نطنزی بنا نهاده است به خانه طباطبایی موسوم و مشهور گردیده است.
این خانه مشتمل بر چهار صحن و حیاط است که حیاط مرکزی متعلق به قسمت بیرونی و دو حیاط متعلق به اندرونی و یک حیاط متعلق به خدمه بوده است.
این خانه در زمینی به مساحت ۴۷۳۰ متر مربع و در حدود سال ۱۲۵۰ قمری با مهارت و هنرمندی معمار معروف کاشانی استاد علی مریم احداث گردیده است.
این خانه مشتمل بر چهار صحن و حیاط است که حیاط مرکزی متعلق به قسمت بیرونی و دو حیاط متعلق به اندرونی و یک حیاط متعلق به خدمه بوده است.

 دانلود پروژه معماری اسلامی,پروژه های معماری اسلامی,پروزه معماری اسلامی,نقشه های خانه طباطبائی کاشان,نقشه خانه طباطبای کاشان,دانلود نقشه خانه طباطبایی کاشان,تصویر های خانه طباطبایی کاشان,خانه طباطبائی,تحلیل و بررسی خانه تاریخی طباطبایی کاشان,بناهای تاریخی کاشان

برای دانلود به ادامه مطلب بروید…

پروژه کامل معماری اسلامی – مسجد جامع کاشان – متن گزارش ، تصاویر و نقشه های مسجد جامع

معـرفـی اثـر :
مسجـد جـامـع کـاشـان در محلـه میــدان کهنـه ودر میــان بـافت قــدیـم کـاشــان ودر واقـع در هستـه اولیــه شهــر قــرار دارد .
ایـن مسجـد دارای سـر در رفیـع ورودی و صحـن بـزرگ و دو شبستـان وسیـع بـا پـایـه هـای قطـور و مقصـوره و گنبـدخـانـه رفیعـی است کـه در سـالهـای اخیـر محـراب گچـی دوران سلجـوقـی کـه بخشـی از آن سـالـم است در شبستـان ضلــع غـربـی کشـف شـده است و همینطــور در شبستـان تحتـانـی آن در حفـاریهـای بـاستـان شنـاسـی در ســالهـای اخیــر آثــار کـوره هـای سفـال هـویـدا شـده است کـه نشـان از قـدمت بـالای مسجـد دارد .
منـاره آجـری آن دارای کتیبـه آجـری مـورخ قـرن پنجـم بـه ســال : ۴۶۶ هجـری قمـری نشـان از قـدمت سلجـوقـی بنـا دارد .

 نقشه مسجد جامع کاشان,بناهای تاریخی کاشان,تصویر های کاشان,دانلود پروژه های معماری اسلامی,پروژه معماری اسلامی,آشنایی با معماری اسلامی,بناهای تاریخی ایران,بناهای قدیمی کاشان,نقشه بناهای قدیمی کاشان,خانه بروجردی های کاشان,نقشه خانه های قدیمی

برای دانلود به ادامه مطلب بروید…

پروژه پاورپوینت معماری اسلامی – خانه ی تاریخی عباسیان کاشان – متن گزارش ، تصاویر و نقشه ها

گـزارش تـوصیفـی خـانـه تـاریخـی عبـاسیـان :
خانه های عباسیان مسعودی فر و حقانی و تقوی بصورت مجموعه ای در ارتیاط با یکدیگر در خیابان علوی و در محله سلطان امیراحمد کاشان ساخته شده و از لحاظ معماری دارای تناسبات موزون و از نظر تزئینات بسیار غنی و همچنین از لحاظ ارتباطات معماری ارزشمند می باشند . بناهای این مجموعه بگونه ای شکل گرفته اند که با شرایط اقلیمی کاشان سازگاری کامل داشته و از نظر فرهنگی حائز اهمیت فراوان است و به جرأت می توان گفت که مجموعه مذکور بویژه خانه عباسیان در نوع خود منحصر بفرد می باشد . مجموعه مذکور در حدود سال ۱۲۴۵ هـ . ق . به وسیله پدربزرگ آیت ا… سید محمد علوی بروجردی ( حدود ۵۳ سال پس از زمین لرزه مهیب کاشان در سال ۱۱۹۲ هـ . ق . ) ساخته شده است . جند سال بعد از ساخت ، حاج محمد ابراهیم تاجر کاشی پدر آیت ا… سید محمد علوی بروجردی مجموعه مزبور را توسعه میدهد.

تاریخچه خانه عباسیان کاشان,خانه عباسیان کاشان,نقشه خانه عباسیان کاشان,نقشه های خانه عباسیان,تصویر های خانه عباسیان کاشان,بررسی خانه عباسیان,پروژه معماری اسلامی خانه عباسیان کاشان,دانلود پروژه معماری اسلامی,پروزه معماری اسلامی,دانلود پروژه آشنائی با معماری اسلامی,معماری اسلامی,تحلیل خانه عباسیان کاشان,خانه تاریخی عباسیان کاشان,بناهای تاریخی کاشان

 برای دانلود به ادامه مطلب بروید…