پایان نامه آرامگاه استاد مهدی آذر یزدی 169 صفحه + نقشه ها + پاورپوینت + تصویر ها و پوسترها - پایان نامه معماری

 بخشی از مطالب:

پیشگفتار

این وطن مصر و عراق و شام نیست
این وطن جایی است کو را نام نیست
(مولانا)
من ملک بودم و فردوس برین جایم بود
آدم آورد در این دیر خراب آبادم
(حافظ)
همه ی اینها شکوه ی دوری از وطن است و همه ی پیامبران نیز تعلق انسان به جهانی دیگر به وی گوشزد کرده اند.بدین سبب انسان معتقد ، همواره به دنبال نشانه هایی است که او را به جهانی دیگر به اثبات برساند. از نشانه‌های تعلق انسان به جهانی دیگر اینکه، همواره آرزوی چیزهای در دل می پرورد که در این جهان ندیده است. پس او چنین تجربه‌ای را از کجا آورده است؟ چرا انسان اگر میل به زیبایی دارد، زیبایی مطلق است؛ و اگر ثروت طلب می کند در نهایت آن هم هنوز گمشده‌ای دارد. یعنی انسان در جستجوی زیبایی، علم، عزت، قدرت، ثروت وغنا به مفهوم مطلق است. اینجا جهان نسبیات است. پس حتما انسان این مطلق ها را  در جای دیگری تجربه کرده است. حال این موجود عجیب غریب که انسان نام گرفته  چون روزگاری انس با حقییقت و خداوند داشته و اکنون از آنجا دور افتاده است، دچار نسیان شده و موطن خویش را فراموش کرده است، مانند شاهزاده‌ای که تاج و تخت از کف داده و از دیار خویش رانده شده است. پس پاسخ این میل درونی را و این درد دوری از وطن را در کجا باید جست؟ از این زمان به حوزه بحث معماری وارد می‌شویم. معماری یعنی پاسخ به نیازی که به عالم دیگر مربوط است و در این جهان محملی ندارد. مخاطب معماری شانی دیگر از وجود انسان است شانی که سیر به باطن عالم می ‌کند این عالم را وطن خویش نمی بیند و رو به سوی وطنی حقیقتی دارد.این حالت در وجود انسان منشا ظهور نیازهایی است که با نیازهای طبیعی و معمولی وی متفاوت است. کوتاه سخن اینکه انسان در مرتبه معماری شانی متفاوت با انسان در مرتبه ساختمان سازی و سرپناه سازی دارد. و طبعا نیازها و راه حل هایش هم متفاوت‌‌اند. البته مرتبه‌های ساختمان سازی معماری کاملا جدای هم نیستند، بلکه مراتب طولی دارند. یعنی اگر بنای معماری داشته باشد حتما از لحاظ ساختمان سازش بنای دقیق است. در معماری مثلا معماری ایرانی می ‌بینیم که برای فرد شاکله‌ای در نظر گرفته شده که اساسا معماری برای پاسخ به ان وارد صحنه می ‌شود، والا مرتبه ساختمان سازی کفایت می‌کرد.برمبنای آنچه تاکنون ارائه شد مباحثی چون اقلیم ، مصالح و عملکرد در حوزه معماری نیست. یعنی می ‌توان با تفکری واحد در اقلیم‌های گوناگون با مصالح مختلف، بناهای ساخت که همگی در یک دستگاه نواخته باشند یعنی حکایت از یک معماری بکنند.

برای توضیحات بیشتر و دریافت رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…