انتقال حرارت هدایتی از یک جدار ساده:
جداره‌های ساختمان برحسب اینکه دمای داخل آن کمتر یا بیشتر از دمای خارج باشد، همواره مقداری حرارت را به صورت هدایت به ساختمان وارد یا از آن خارج می‌کنند. مقدار این انتقال حرارت برای یک جدار ساده از فرمول زیر به دست می‌آید:

مقالات تاسیسات ساختمان,مقاله در مورد تاسیسات ساختمانی,تحقیق درباره تاسیسات ساختمانی,تحقیق درباره تاسیسات مکانیکی ساختمان,دانلود مقاله تاسیسات مکانیکی ساختمان,مقاله در مورد تاسیسات مکانیکی ساختمان,دانلود مقاله تاسیسات ساختمانی,دانلود مقاله تاسیسات ساختمان,تحقیق درباره ی تاسیسات ساختمان,پروژه تاسیسات ساختمان,دانلود پروژه تاسیسات ساختمان,پروژه تاسیسات مکانیکی ساختمان,پروژه تاسیسات مکانیمی و الکتریکی ساختمان

که در آن:
شدت جریان گرمایی در واحد زمان [Btu/hr] = H
ضریب هدایت حرارتی جدار [Btu. In/ft2 . hr. F] = K
مساحت جدار [ft2] = A
دمای سمت گرمتر [F] = t1
دمای سمت سردتر[F] = t2
ضخامت جدار [in] = X
اکنون به فرمول فوق توجه کنید، شباهت تامی بین آن و فرمول شدت جریان الکتریکی مشاهده می‌شود، بنابراین مقاومت حرارتی واحد سطح جدار را می‌توانیم به صورت زیر تعریف کنیم:
انتقال حرارت از جدار مرکب:
جداره‌های ساختمان اغلب از لایه‌های مختلف با مواد مختلف تشکیل می‌شوند، بطوریکه دیگر جداره ساده تلقی نگردیده بعنوان جداره مرکب شناخته می‌شوند. مقاومت حرارتی جدار مرکب برابر خواهد بود با حاصل جمع مقاومت لایه‌های تشکیل دهنده آن:

برای مشاهده مقاله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…