درزهای‌ ساختمانی‌
بطور کلی‌ درزهای‌ ساختمانی‌ به‌ دودسته‌ تقسیم‌ می‌شوند.
الف‌) درزهای‌ ساخت‌ (درزهای‌ اجرایی‌)
این‌ درزهاعموماً به‌ منظور تسهیل‌ عملیات‌ بتن‌ ریزی‌ با توجه‌ به‌ محدودیت‌ حجم‌ بتن‌ ریزی‌ در نظر گرفته‌ می‌شوند در درزهای‌ ساختمانی‌ طراح‌ انتظار عکس‌ العمل‌ در قبال‌ حرکت‌ های‌ مختلف‌ سازه‌ بتنی‌ را نداشته‌ بلکه‌ فقط‌ سعی‌ دارد تابراساس‌ ظرفیت‌های‌ کارگاهی‌ فاصله‌ درزها را تعیین‌ کند. در این‌ گزینه‌ درزها باید پیوستگی‌ بین‌ بتن‌ وارماتور در دو قسمت‌ مجاور درز بصورت‌ کامل‌ حفظ‌ شود.

مقاله در مورد درزهای ساختمانی,دانلود مقاله در مورد درزهای ساختمان,تحقیق کامل در مورد درزهای ساختمانی,دانلود تحقیق در مورد درزهای ساختمان,درز ساختمان,درزهای ساختمان,درزهای ساختمانی,مقاله کامل درباره ی درزهای ساختمان,درزهای‌ انقباضی‌,درزهای‌ انبساط‌,درزهای‌ نشست‌,درزهای‌ لغزشی‌,مصالح‌ اب‌ بندی‌,اجرای‌ درزهای‌ ساختمانی‌,درزهای‌ حرکتی‌ در ساختمانهای‌ فولادی‌, تأسیسات‌ (مکانیکی‌ ـ الکتریکی‌) ,رنگ‌آمیزی‌ و دکوراسیون‌,مقاله در مورد درزهای انبساط,تحقیق در مورد درزهای انبساط 
ب‌) درزهای‌ حرکتی‌
درزهای‌ حرکتی‌ درزهایی‌ هستند که‌ برای‌ همساز کردن‌ حرکت‌های‌ نسبی‌ قسمتهای‌ مختلف‌ یک‌ سازه‌ بصورت‌ عمده‌ تعبیه‌ می‌شوند ،این‌ حرکت‌ها می‌توانند در اثر تغییرات‌ درجه‌ حرارت‌ ،افت‌ بتن‌ ویا نشست‌های‌ نا مساوی‌ بوجود ایند.

برای دانلود کامل این مقاله به ادامه مطلب مراجعه نمائید….