شناسایی کلی
اين خانه صد ساله متعلق به يكي از تجار بزرگ شهر قزوين ، به نام ” حاج علي اصغر اسدي” است . خانه اسدي از دو حياط مجزا با تناسبات مستطيل و نگيني تشكيل شده و 502 متر مربع عرصه و650 متر مربع اعياني دارد . هشتي ورودي آن مزين به رسمي بندي است وهر دو حياط ملزمات خانه را به صورت كامل در خود گرد آورده است . فضاهاي خانه داراي تناسبات معماري خانه هاي سنگي قزوين است . از تزيينات بنا مي توان به سردر ورودي ، گچبري در نماي داخلي و گچبري رنگي دور قاب آيينه اتاق ها ، اورسي هاي چوبي، رسمي بندي و آجركاري هاي تزييني در نما اشاره كرد. اين خانه در خيابان مولوي محله ديمج قرار دارد.

پروژه مرمت,دانلود پروژه مرمت خانه اسدی قزوین,مرمت خانه اسدی,مرمت خانه اسدی قزوین,پروژه مرمت ابنیه خانه اسدی قزوین,نقشه های خانه اسدی قزوین,پلان های خانه اسدی قزوین,دانلود پروژه مرمت ابنیه,تحلیل خانه اسدی قزوین,تصویر خانه اسدی قزوین,شهر قزوین,بناهای تاریخی استان قزوین,بناهای تاریخی قزوین,خانه های قدیمی قزوین

وضع موجود بنا
سردر ورودی خانه اسدی دارای نمای آجری و تزئینات آجرکاری است که آنرا از خانه های مجاور متمایز می سازد. قوس های هلالی در میان نیم ستون های مدور- طرح مرسوم سردر خانه های قاجار- پیش از هر چیز یادآور این نکته است که با بنایی متعلق به عصر قاجار روبرو هستیم.سه ردیف قوس هلالی در بالا و پائین نما دیده می شود که ورودی اصلی در میان قوس مرکزی واقع است و در دو سوی ورودی پیر نشین ها قرار دارند. در قاب های قوسی شکل ردیف بالای نما ، کتبه ای آجری با نوشتار :”بسم ا…الرحمن الرحیم” در میانه ی به چشم میخورد و در میانه ی دو قاب مجاور آن قاب های دایره ای شکل مرسوم قاجار(پنجره های کور) قرار گرفته است.

برای دانلود به ادامه مطلب بروید…