گـزارش تـوصیفـی خـانـه تـاریخـی عبـاسیـان :
خانه های عباسیان مسعودی فر و حقانی و تقوی بصورت مجموعه ای در ارتیاط با یکدیگر در خیابان علوی و در محله سلطان امیراحمد کاشان ساخته شده و از لحاظ معماری دارای تناسبات موزون و از نظر تزئینات بسیار غنی و همچنین از لحاظ ارتباطات معماری ارزشمند می باشند . بناهای این مجموعه بگونه ای شکل گرفته اند که با شرایط اقلیمی کاشان سازگاری کامل داشته و از نظر فرهنگی حائز اهمیت فراوان است و به جرأت می توان گفت که مجموعه مذکور بویژه خانه عباسیان در نوع خود منحصر بفرد می باشد . مجموعه مذکور در حدود سال ۱۲۴۵ هـ . ق . به وسیله پدربزرگ آیت ا… سید محمد علوی بروجردی ( حدود ۵۳ سال پس از زمین لرزه مهیب کاشان در سال ۱۱۹۲ هـ . ق . ) ساخته شده است . جند سال بعد از ساخت ، حاج محمد ابراهیم تاجر کاشی پدر آیت ا… سید محمد علوی بروجردی مجموعه مزبور را توسعه میدهد.

تاریخچه خانه عباسیان کاشان,خانه عباسیان کاشان,نقشه خانه عباسیان کاشان,نقشه های خانه عباسیان,تصویر های خانه عباسیان کاشان,بررسی خانه عباسیان,پروژه معماری اسلامی خانه عباسیان کاشان,دانلود پروژه معماری اسلامی,پروزه معماری اسلامی,دانلود پروژه آشنائی با معماری اسلامی,معماری اسلامی,تحلیل خانه عباسیان کاشان,خانه تاریخی عباسیان کاشان,بناهای تاریخی کاشان

 برای دانلود به ادامه مطلب بروید…