چکیده:
با توجه به اهمیت موضوع انتخابی به دلایل مختلف از جمله پیشرفت های چشمگیر دانش ارتباطات و اطلاعات و از بین رفتن حدود مرزهای جغرافیایی طراحی مرکز اطلاع رسانی از بین موضوعات مختلف انتخاب گردید.
پس از اطمینان از اهمیت موضوع مورد نظر و مشخص کردن خدمات ارائه شده دراین مرکز در زمینه تئوری معماری و مبانی نظری و رسیدن به یک ایده جهت دهنده مطالعاتی انجام شد و همراه با بررسی نمونه های داخلی و خارجی و تطابق عینی مبانی نظری و نمونه های موجود ، اطلاعات لازم و کافی به دست آمد و نتیجه حاصله توجه به جنبه های فن آورانه معماری همزمان با توجه به روح معماری ایرانی بود.

رساله مرکز اطلاع رسانی,مطالعات مرکز اطلاع رسانی,پایان نامه مرکز اطلاع رسانی,دانلود رساله مرکز اطلاع رسانی,دانلود پایان نامه مرکز اطلاع رسانی,رساله اماده مرکز اطلاع رسانی,دانلود رساله کامل مرکز اطلاع رسانی,دانلود پایان نامه مرکز اطلاع رسانی,دانلود رساله رایگان مرکز اطلاع رسانی,رساله رایگان مرکز اطلاع رسانی,دانلود رساله معماری مرکز اطلاع رسانی,دانلود مطالعات معماری مرکز اطلاع رسانی,طرح نهائی مرکز اطلاع رسانی,دانلود طرح نهائی مرکز اطلاع رسانی,برنامه فیزیکی مرکز اطلاع رسانی,ریزفضاهای مرکز اطلاع رسانی,
در مرحاه بعد سایت مورد نظر همراه با تمامی عناصر تاثیر گذار بستر طراحی بر شکل گیری معماری ها از جمله جغرافیا و اقلیم مورد بررسی همه جانبه قرار گرفت و جدول و اسناد ضمیمه گردید.
در پایان این مرحله بسیاری از محدودیت های طراحی مشخص شدند که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
به حداقل رساندن بازشوهای جبهه غربی ، تعبیه بازشو در راستای باد تابستانی و ایجاد کوران هوا ، تعبیه سایه بان ، فاصله مناسب درختان از ساختمان و استفاده از پوشش گیاهی مناسب.
در نهایت با توجه به جمیع جهات اقدام به طراحی صورت گرفت.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و دریافت رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…