نمایش دسته بندی مطالب

لیست مطالب صفحه اصلی

رساله هنرستان معماری و هنر – مطالعات هنرستان معماری و هنر120 صفحه

چکیده:

از دیرباز نقش مهم بالا بودن سواد معماران در طراحی هاي معمارانه طی دهه آینده موضوعی انکارناپذیربوده و محصولات خوب معماري از کلاس هاي سطح بالا به دست می آید. ظاهر و درون شهرهاي آینده به مناسب بودن فضاهاي آموزش ارتباط دارد. اغلب نبودن فضاهاي مناسب آموزشی هم از جهت استانداردهاي فضایی و از جهت نداشتن برنامه ریزي آموزشی در فضاهاي علمی و تداخل عملکردي در برنامه هاي عملی باعث افت کیفیت و جایگزین شدن روشهاي کم کیفیت آموزشی به جاي روشهاي نوین در تدریس معماري شده است.آنچه که باعث ایجاد تفاوت در طراحی یک دبیرستان با هنرستان معماري می شود نوع عملکرد آن و فضاهاي مورد نیاز و خاص تر در هنرستان هاي معماري است، نبودن فضاهاي کافی براي آتلیه ها، نبودن استاندارد هاي مورد نیاز و جایگزینی طراحی کامپیوتري به جاي استفاده از روشهاي اصولی تر ایرادي است که به کار طراحان در بازار کار وارد خواهد شد لذا ایجاد فضایی کاملا متناسب با معماري روز دنیا و توجه به روشهاي اصولی در تدریس معماري و پرداختن به اصول معماري ایرانی مرا بر آن داشت تا فضایی که کاملا موجه و در خور پیشینه معماري ایرانی باشد را طراحی کنم. با تاکید به این موضوع که روشهاي اصولی تدریس معماري را در فضاهاي عملکردي مناسب تر به اجرا نزدیک کنم. همچنین عملکردهاي جدید مثل کارگاه فضایی به مانند ساختمان نیمه کاره که دانش آموزان هر دوره آن را کامل کنند و صرفا اطلاعات عملی آنها را بالا ببرد و نیز جز فضاهاي اصلی خود بدانم.

رساله هنرستان فنی و حرفه ای,مطالعات هنرستان فنی و حرفه ای,رساله هنرستان کار و دانش,پروپوزال هنرستان فنی و حرفه ای,پایان نامه هنرستان فنی و حرفه ای,مطالعات هنرستان کار و دانش,رساله هنرستان هنر,مطالعات هنرستان هنر,پروپوال هنرستان هنر,رساله هنرستان معماری,مطالعات هنرستان معماری,رساله رایگان هنرستان فنی و حرفه ای,دانلود رساله هنرستان معماری,دانلود پایان نامه هنرستان معماری,دانلود پایان نامع هنرستان معماری,ظوابط هنرستان فنی و حرفه ای,برنامه فیزیکی هنرستان معماری و هنر

در این راستا و در چارچوب نظام آموزشی حاکم ، بخش مطالعاتی پروژه به ترتیب این مراحل انجام می گیرد:
مرحله اول سعی در درك ماهیت مسئله طراحی از طریق شناخت ماهیت هنر و معماري و شناخت نقش و اهمیت محیط و آموزش از منظر روان شناختی و تاثیر آن بر طرح دارد . در راستاي تحقق این هدف ، سعی شد که ویژگی هاي طرح مدرسه معماري و هنر به منظور ایفاي نقشش در پرورش خلاقیت دانش آموز معماري و هنر تعریف شوند.
در مرحله بعد ، سعی در شناخت شرایط و خصوصیات بستر و محیط پروژه با توجه به موقعیت سایت وبازدید از آن و تهیه نقشه و تصویربرداري از آن را داریم؛سپس به شناخت خصوصیات برنامه اي و عملکردي هنرستان و استخراج استاندارها از کتب و ارگانهاي زیربط مانند سازمان نوسازي مدارس کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و نیز بررسی و تحلیل مصادیق مسئله در داخل کشور و نیز برخی نمونه هاي خارجی در جهت کمک براي تقرب به کانسپت هاي طراحی می پردازیم . نتایج مطالعات این مرحله ، کانسپتهاي طراحی هنرستان را مشخص میکند . لازم به ذکر است که کانسپتهاي طراحی، از طرفی حاصل تجزیه و تحلیل شرایط خاص اقلیمی ، ویژگیهاي معماري منطقه ، شرایط خاص سایت پروژه و شرایط و خصوصیات برنامه ریزي فیزیکی و فضایی هنرستان بوده است و از طرف دیگر متاثر از تحلیل و نقد مصادیق مسئله طراحی در ایران و جهان بوده است.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و خرید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

مطالعات معماری مدرسه معماری 225 صفحه – مطالعات هنرستان معماری,رساله هنرستان معماری,طرح نهایی مدرسه معماری

 پلان اتوکدی مدرسه معماری,نقشه های هنرستان معماری,نقشه فاز دو هنرستان معماری,نقشه فاز دو مدرسه معماری,پروژه طراحی فنی,دانلود پروژه طراحی فنی ساختمان,طراحی فنی ساختمان,دانلود پروژه طراحی فنی

 

مطالعات مدرسه معماری 225 صفحه + نقشه

بخشی از مطالب:

فصل اول: بيان موضوع طراحي
1- عنوان
در دنياي امروز مهمترين وظيفه آموزش، قرار دادن فرد در اجتماع از طريق رشد دادن حس مسئوليت شخصي است، به چنان شيوه‌اي كه اجتماع نتايج آن را بيش از مجموع افرادي كه در بر دارد، نشان دهد. افزايش حجم اطلاعات و دانش بشري و همچنين چگونگي انتقال آن به نسلهاي بعد نيز از مسائلي است كه بحث صلي آن به موضوع « آموزش و پرورش» بازگشت دارد.
با توجه و نگاهي دقيق‌تر به شرايط جامعه كنوني ما و بالاخص شرايط آموزشي در سطوح مختلف، كه شامل دو مرحله قبل از دانشگاه و دانشگاه (تحصيلات عالي) مي‌باشد نقش آموزش و پرورش در چكونگي رسيدن دانش آموختگان به مراحل بعدي قابل وجه مي‌باشد.
سيستم آموزش در نظام جديد آموزش و پرورش مشتمل بر چند شاخه مي‌باشد كه يكي از اين شاخه‌هاي شاخه فني حرفه‌اي مي‌باشد كه در اين شاخه، هدف، آموزش و تربيت افرادي مي‌باشد كه با توانايي كسب شده در اين دوره توانايي فعاليت در حرفه‌اي مرتبط با رشته گذراند شده در اين مقطع رت در بستر جامعه داشته باشند. هنرستان‌ها را مي‌توان به عنوان جايگاهي كه در آن دروس نظري كم رنگ مي‌شود اما از ميان نمي‌رود و دروس عملي پررنگ‌تر و اصلي‌تر مي‌باشد تا دانش‌آموزان را در برخورد با حرفه آينده خود آماده نمايد، معرفي نمود.
با نظري جدي‌تر و دقيق‌تر به جامعه و همچنين نقش مهم شاخه فني حرفه‌اي در آموزش افراد در رشته‌هاي مختلف و تاثير اين آموزش در بطن جامعه به عنوان جزيي كوچك از جامعه حرفه‌اي اما كامل كننده آن، طراحي فضايي كه بتواند به نيازهاي فرمي و عملكردي پاسگو باشد، حائز اهميت است.