چكيده:

موضوعات جمع آوري شده در اين مجموعه شامل مطالبي در مورد موزه و نمايشگاه اتومبيل است كه سعي شده است نكات مبهمي كه در اين رابطه در ذهن وجود دارد را روشن كند و ديد بهتري را نسبت به اين موضوع به ما بدهد.
در آغاز اين دفترچه توضيحاتي را در مورد اتومبيل، موزه و نمايشگاه به اختصار اورديم تا در ابتدا خواننده را با كليّت اين موضوع اشنا كنيم .
سپس مطالعات خود را بر روي نمايشگاه و موزه خودرو و اهمييّت وجود ان درداخل و خارج از كشور متمركز كرديم .

رساله موزه ماشین,مطالعات موزه ماشین,رساله نمایشگاه ماشین,مطالعات نمایشگاه ماشین,دانلود رساله موزه ماشین,دانلود مطالعات موزه ماشین,دانلود رساله نمایشگاه ماشین,دانلود مطالعات نمایشگاه ماشین,رساله کامل موزه ماشین,رساله آماده موزه ماشین,رساله کامل نمایشگاه ماشین,دانلود رساله رایگان موزه ماشین,دانلود رایگان رساله موزه ماشین,دانلود مطالعات رایگان موزه ماشین,دانلود رساله نمایشگاه ماشین,دانلود رایگان رساله نمایشگاه ماشین
در ادامه براي روشن شدن و باز شدن بيشتر موضوع طرح با بررسي چند نمونه موجود)درخارج از كشور( به مطالعه دقيق ترفضاها و روابط آن پرداختيم .
و در نهايت با در نظر گرفتن تمام جوانب كار اقدام به ارائه پيشنهادي براي طراحي اين چنين مجموعه در داخل كشور كرديم .

برای دانلود و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…..