چكيده:
نگرش بر اين طرح

طراحي فضا هاي مناسب براي پرورش حركتهاي قانونمند اجتماعي – سياسي – فرهنگي از مواردي است كه تحت عنوان كاربريهاي متنوع، موضوع پايان نامه هاي زيادي بوده است و معماران زيادي كمر همت در خلق چنين فضا هايي بسته اند.
طراحي فضا هايي تلفيقي با كاربري همزمان اجتماعي سياسي از يكطرف و فرهنگي از طرف دیگر، مورد نظر طراح است كه در قالب تالار شهر گنجانيده شده است، فضايي كه وجود و حضور آن يكي از بنيادهاي اساسي جوامع پيشرفته مي باشد. بديهي است كه كشورهايي كه در مسير بهبود روند مشاركت مدني مردم گام بر مي دارند نياز مبرم به وجود فضاهاي اين چنين خواهند داشت.

رساله تالار شهر,مطالعات تالار شهر,رساله معماری تالار شهر,دانلود رساله تالار شهر,مطالعات تالار شهر,مطالعات معماری تالار شهر,دانلود مطالعات تالار شهر,رساله آماده تالار شهر,رساله کامل تالار شهر,دانلود رایگان رساله تالار شهر,دانلود رساله معماری تالار شهر,رساله سیتی هال,مطالعات سیتی هال,پایان نامه تالار شهر,پایان نامه معماری تالار شهر,

معنای کلمه به کلمه سیتی هال که تالار شهر است همواره باعث اشتباه اذهان نسبت به مفهوم آن خواهد شد و ممکن است فضایی برای تجمع افراد جهت فعالیت های فرهنگی مانند (تالار وحدت تهران) تلقی شود. حال آن که مفهوم سیتی هال به نظام اداره شهر و خدمات مربوط به آن باز می گردد.
(در مجموع عنوان در نظر گرفته شده، تالار شهر یا همان سیتی هال است که شامل دو بخش عملکردی، مردم و دولت می باشد.)

واژگان کلیدی: تالار شهر/ اقلیم سرد/ فرهنگ/ اجتماع /سیاست/ قانون/ مردم/ دولت/ مشارکت

برای دانلود و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…..