رساله کارشناسی معماری 

مطالعات معماری طراحی کلینیک تخصصی چشم پزشکی 181 صفحه

بخشی از مطالب و پروپوزال رساله کلینیک تخصصی چشم پزشکی

طراحي معماري کلينيک چشم
معرفي حدود و دامنه
هدف
در روند برنامه ريزي وطراحي معماري بيمارستان , نياز به آشنايي کامل در عملکرد هاي کل بيمارستان و بخش ها و قسمت هاي مختلف آن ميباشد.
هدف اين مطالعات , بررسي و پژوهش همه جانبه در مورد عملکرد بخش هاي بستري چشم و جراحي هاي آن از زواياي گوناگون ميباشد مانند:
هدف بررسي هاي صورت گرفته عملکرد بخشها و رابطه آن ها با اتاق هاي عمل درمانگاهها و ساير بخش هاي پاراکلينيکي و خدماتي ميباشد که ميتواند مبناي برنامه ريزي و طراحي بيمارستان فوق تخصصي چشم قرار گيرد.
مطالعات انجام شده مبتني بر آخرين متون تحقيقاتي منتشر شده که از طرف موسسات پژوهشي برخي از کشورهاي پيشرفته در مورد بيمارستان و بخش هاي آن مي باشد .

رساله معماری کلینیک تخصصی چشم پزشکی,رساله کلینیک چشم پزشکی,مطالعات معماری کلینیک تخصصی چشم پزشکی,پایان نامه معماری کلینیک تخصصی چشم پزشکی,برنامه فیزیکی کلینیک تخصصی چشم پزشکی,جداول ریزفضاهای طراحی کلینیک تخصصی چشم پزشکی,نمونه موردی داخلی کلینیک تخصصی چشم پزشکی,نمونه موردی خارجی کلینیک تخصصی چشم پزشکی,طرح نهایی معماری کلینیک تخصصی چشم پزشکی,طراحی کلینیک تخصصی چشم پزشکی,دانلود پایان نامه معماری کلینیک چشم پزشکی,رساله کلینیک چشم پزشکی,مطالعات طراحی کلینیک چشم پزشکی,دانلود رساله کلینیک تخصصی چشم پزشکی

بيمارستان تخصصي
بيمارستان تخصصي بيمارستاني است که در آن تشخيص , مراقبت ,درمان و خدمات توانبخشي به صورت تخصصي و جامع براي يک يا چند گروه خاص از بيماران ارائه ميشود.
مطالعات انجام شده در مورد معماري بخش هاي بستري , جراحي و پاراکلينيکي تخصصي و فوق تخصصي چشم است که وابسته به دانشگاه علوم پزشکي مي باشد که با اين تفاصيل يک بيمارستان قطبي آموزشي شمرده ميشود که قادر به پوشش جمعيتي بيش از ششصد هزار نفر ميباشد.

برای دانلود رساله و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمائید…