فصل اول
مقدمه :
انسان براي رشد و تعالي در تمام مراحل زندگي از كودكي تا سالمندي نياز به بستري مناسب دارد و در اين ميان، معماري؛ مسئله مادي و عملكردي صرف نيست بلكه معماري مسئله فضا و فكر است . كه براي برآوردن نيازهاي انساني و رشد و تعالي انسان مي تواند بستري مناسب ايجاد كند كه فرد، مشخصا در آن محيط و فضا، خلاقيتها و اعتماد به نفس خود را به طور احسن بيابد. بنابراين يك سراي سالمندان براي افراد سالمند صرفا يك مكان براي نگهداري و فقط زنده ماندن نيست، بلكه علاوه بر موارد ذكر شده بايد محيطي باشد براي ايجاد يك فضاي لايق و زنده و همچنين ايجاد امكان استفاده از خلاقيتها و قابليتهاي افراد در آن. بدين منظور در اين مجموعه كه ” مهد سالمندان ” نامگذاري شده سعي گرديده تا تمامي امكانات براي رفاه افراد سالمند در نظر گرفته شود .

رساله سرای سالمندان,مطالعات سرای سالمندان,مطالعات طراحی سرای سالمندان,پایان نامه سرای سالمندان,طرح نهائی طراحی سرای سالمندان,رساله طراحی سرای سالمندان,مطالعات تطبیقی سرای سالمندان,مطالعات پایه و زمینه سرای سالمندان,دانلود مطالعات سرای سالمندان,دانلود رساله و پایان نامه سرای سالمندان,رساله طراحی مرکز ریشه های پایدار,طرح نهائی مرکز ریشه های پایدار,پایان نامه مرکز ریشه های پایدار - سرای سالمندان,پایان نامه معماری سرای سالمندان,پروپوزال معماری سرای سالمندان,رساله معماری سرای سالمندان

موضوع اين پروژه، طراحي مجموعه اي است كه در آن سعي شده  زندگي عادي افراد سالمند در كنار باقي افراد جامعه به طور كاملا فعال در نظر گرفته شود. در اين مكان به افراد سالمند امكان كاركردن در حد توانايشان و همچنين امكان استراحت در طول روز درست همانطور كه در خانه خود مي توانند راحت باشند داده شده است.هدف از طراحي اين پروژه ساختن مكاني است كه سالمندان به صورت موقت از اين مكان بهره ببرند و احساس مفيد بودن، مهم بودن و رشد كردن در آنها از بين نرود.
اين رساله در پنج فصل ارائه شده است. در فصل اول، مطالعات پایه (شامل تعريف سالمند و مطالبي پيرامون مسائل سالمندان)،  فصل دوم  مطالعات تکمیلی (شامل ضوابط و استانداردهای طراحی) ، فصل سوم مطالعات زمینه (شامل بررسي شهر مورد نظر و شناسایی سايت) ، فصل چهارم مطالعات تطبیقی ( شامل مصاديق داخلي و خارجي از مهد سالمندان)، و  در فصل پنجم مبانی نظری معماری و روند طراحي آمده است که در نهايت رساله با معرفي نقشه هاي طرح به پايان مي رسد.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و خرید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…