1- فصل اول : کلیاتی در مورد صنایع دستی
1-1صنایع دستی از دیدگاهای مختلف
صنایع دستی به ویژه صنایع دستی روستایی در کشورهایی که از این صنعت برخوردارند واز نظر مواد اولیه و نیروی انسانی امکان تولید دارند، نوعی فعالیت اقتصادی است که منجر به تولید کالاهای جدیدی می شود. آمیختگی شدید این فعالیتها با سنت ها، عادات و بینش سازندگان و همچنین تأثیر محسوس محیط جغرافیایی در این صنعت از جمله مسائلی است که باعث تمایز آن از فرآورده های کارخانه ای می گردد زیرا بر خلاف مصنوعات کارخانه ای که در مقیاس زیاد و بطور یک شکل تولید می شود، صنایع دستی هر منطقه و حتی تولیدات هر صنعتگر از نظر طرح، شکل و اندازه از اشیاء مشابه خود کاملاً متمایز و مشخص است ودر اکثر موارد مایه ای از فرهنگ سازندگان خود را به همراه دارد.

رساله مرکز آموزش هنر صنایع دستی,مطالعات مرکز آموزش هنر صنایع دستی,دانلود پایان نامه مرکز آموزش هنر صنایع دستی,دانلود رساله رایگان مرکز آموزش هنر صنایع دستی,رساله آماده مرکز آموزش هنر صنایع دستی,دانلود رساله معماری مرکز آموزش هنر صنایع دستی,رساله مرکز آموزش صنایع دستی,مطالعات مرکز آموزش صنایع دستی,پایان نامه مرکز آموزش صنایع دستی,رساله معماری مرکز آموزش صنایع دستی,مطالعات معماری مرکز آموزش صنایع دستی,دانلود رساله رایگان مرکز آموزش صنایع دستی

صنایع دستی از لحاظ لغوی:
اصطلاح صنایع دستی از نظر لغوی دارای مفهوم و احد و ثابتی نیست و هنوز تعریفی که بطور جامع و کامل مورد پذیرش همه کارشناسان و سازمانهای مسئول در کشورهای مختلف باشد، وضع نشده و به عبارت دیگر، صنایع دستی چه در بیان عادی و چه در اصطلاح فنی دارای مفاهیم متعددی است.

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و دریافت رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…