پروانه یا جواز ساختمان یک پرونده رسمی و سندی معتبر برای آغاز هرپروژه ساخت و ساز است، برای اخذ جواز ساخت، مالک یا نماینده حقوقی ساختمان درخواستی را به شهرداری برای دریافت و اخذ پروانه ساختمان ارسال می کند و بعد از طی مراحل اداری و گرفتن مجوز ساخت، تمام عملیات مربوط به ساختمان مثل ساخت و ساز، تخریب و گود برداری را دنبال می کند.

 مراحل اخذ جواز در تهران,اخذ جواز ساخت در تهران,مراحل صدور پروانه ساختمان در شهرداری مناطق ۲۲ گانه تهران,مراحل صدور پروانه و جواز ساختمان منطقه یک تهران,صفر تا صد پروانه ساختمان,اخذ پروانه ساخت,مراحل دریافت جواز ساخت در تهران,مراحل اخذ پروانه ساختمان,مراحل چاپ پروانه ساختمان
با دریافت جواز ساخت و اخذ پروانه ساختمان کلیه مراحل ساخت پروژه قانونی و با رعایت استانداردهای روز دنیا و مطابق با آیین‌ نامه ‌ها و ضوابط طرح جامع شهری پیش خواهد رفت. از جمله مزایا و اهداف دیگری که برای اخذ پروانه ساختمان می توان به آنها اشاره کرد، عبارت اند از: